350 000 lidí dnes obdrží informativní SMS o konci analogového vysílání

Novinky | 26.10.09

Poslední říjnový den ukončí své analogové televizní vysílání vysílač Praha – Cukrák. Digitalizace Prahy tím tak bude dovršena.

Digitalizace Prahy bude dovršena za pár dní

Vysílač Praha – Cukrák je posledním, který vysílá pozemní analogové vysílání pro obyvatele hlavního města. Bude tak následovat žižkovský vysílač, jež byl přepnut na digitální vysílání letos na jaře. Ukončení analogového vysílání z vysílače Praha – Cukrák neovlivní jen Pražany, ale i tisíce obyvatel Středočeského kraje. Všichni pak budou poštou upozorněni na plánovanou změnu a někteří z nich budou dokonce informování prostřednictvím SMS. Půjde o přibližně 350 000 zákazníků operátora Telefónica O2, kteří se pohybují v Praze a jejím okolí.

Dne 31. října se tak stane Praha druhou oblastí, kde bude vysílání plně digitalizováno. Do první oblasti patří Karlovarský kraj a části Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje. Celé území České republiky by mělo být plně „digitalizováno“ do 30. června 2012, kdy budou vypnuty poslední analogové vysílače na Zlínsku a Jesenicku.


Komentáře