Zprávy do každé rodiny

Internet | 01.03.04

Kde na českém internetu najdeme nejnovější zprávy z domova? Ze světa? Zesportu? Z médií či o technice? Jak moc lze takovým zprávám věřit, a kdo nám je dává? To vše se dočtete v t...

Kde na českém internetu najdeme nejnovější zprávy z domova? Ze světa? Ze
sportu? Z médií či o technice? Jak moc lze takovým zprávám věřit, a kdo nám je
dává? To vše se dočtete v tomto článku.
World Wide Web je ideální médium pro přenos zpravodajských informací všeho
druhu od tvůrců ke konzumentům. Kam se hrabou noviny se svým pomalým tvůrčím
cyklem, kam se hrabe televize se svou jednosměrností a statičností. Teprve díky
WWW dostaly zprávy, zpravodajská a publicistická média ten správný smysl.
Kombinace textu, grafiky, statického obrazu na fotografiích a videa, zvuku a
diskusních fór, konferencí či chatů se zajímavými lidmi vytvářejí to pravé a
zatím nejdokonalejší multimédium.

Zprávy dříve než v televizi
Tím, co WWW umožňuje dokonale, je maximálně rychlý přenos zpráv. To, co vidíte
v televizních novinách, vyžaduje určitý čas na přípravu. Natočení, sestříhání,
vypracování scénáře. Plus pohyb štábu a využití technických prostředků. Na
internet lze zprávu umístit okamžitě, není k tomu potřeba mít v terénu množství
lidí, stačí minimální technika a zpráva je k dispozici všem uživatelům, bez
ohledu na jejich umístění nebo na vysílací schéma. Díky tomu je možné, že pokud
sledujeme zprávy na síti, je pro nás to, co vidíme večer v televizi vlastně už
zastaralé, a to co si druhý den přečteme v novinách vlastně archaické. Snad až
na názory či komentáře.
To neznamená, že by internet měl v dohledné době tendenci nebo potenciál
vytlačit konvenční noviny nebo televizní vysílání. O nic z toho se nemusíme
obávat, nicméně lidé stále více a více využívají alternativních cest k
informacím a web je z nich tou zatímnejrychlejší a nejpohodlnější.

Zprávy: Všechno nebo málo
Webové servery obsahující zpravodajství a publicistiku prošly u nás i v
zahraničí krátkým, leč bouřlivým vývojem. Během něj se prolínaly tendence
vytvářet univerzální, všeobjímající zdroje informací od zpráv až po kuchařské
recepty se snahami vysoce se specializovat. Nešlo o nic jiného, než o peníze. V
době, kdy WWW začínalo fungovat v té míře, v jaké ho známe dnes totiž nikdo
pořádně netušil, jak na něm vydělat. Někteří doufali v úspěšnost reklamy, jiní
chtěli zpoplatňovat obsah, nutit uživatele, aby pro zajímavé články a
multimédia sáhli do svých kapes. Tento boj není dodnes zcela rozhodnut, nicméně
situace se ustálila na mrtvém bodě zdánlivé rovnováhy. Díky tomu se můžeme
setkat s portály agregujícími informace z různých zdrojů, poskytujícími
klasické zpravodajství, komentáře i zábavu ze všech možných oborů a populární
formou. Naproti nim existují úzce specializovaná a vyhraněná místa zajímavá jen
pro odborníky na téma, kterému se tato místa věnují, a ještě zajímavější pro
možné inzerenty. Některé servery jsou zcela zdarma (většina), jiné požadují
platby za služby navíc, především se jedná o specializované zdroje informací
server většího významu, který by byl zcela placený, v českých podmínkách
neexistuje.

Politika, ekonomika...
Jinými slovy konvenční zpravodajství, tak jak jej známe z novin. Společnosti,
které vydávají celostátní papírové deníky, si již dávno uvědomily, jak nutné je
být přítomen i na internetu. Oproti komukoliv mají značnou výhodu. Výhodou je
vlastní redakce, zavedení autoři, zavedené postupy při tvorbě zpráv. Zpočátku
je tak v zásadě stačilo "přiohnout" a využívat jak pro práci na normálních
novinách, tak i pro práci na těch internetových.
Jestliže webové verze velkých deníků měly být zpočátku jejich výkladní skříní a
reklamou (přečti si pár zpráv, a pak si kup noviny), dnes již tomu tak není.
Velké servery, o kterých ještě bude řeč, mají vlastní redakce a jsou schopny
produkovat stejně kvalitní obsah jako tištěná vydání mnohem rychleji a levněji.
Dalo by se říct, že i když u některých z novin existuje silné propojení mezi
světem na internetu a mimo něj, v podstatě jsou to dva světy, velice odlišné a
od sebe vzdálené.
Kromě redakcí novin poskytuje zpravodajství na internetu ještě několik dalších
subjektů, o kterých bychom to možná ani neřekli. Rádia, televize, a především
zpravodajské agentury. Právě agenturní zpravodajství je pro mnoho novin a
dalších médií hlavním zdrojem čerstvých informací. A pokud je k dispozici i
koncovému uživateli, alespoň v nějaké míře, je pro něj cennější než tyto
noviny. Nevěříte? Čtěte dál.

Technika, komunikace
Internet je z pohledu laika stále ještě často především neuvěřitelným
propletencem počítačových součástí, ve kterém se, mimo okno prohlížeče,
prakticky není možné nijak orientovat. A tak není divu, že i zpravodajské a
informační servery na něm, ať se již zabývají čímkoliv, vycházejí původně ze
serverů o internetu samotném. I těch stále existuje celá řada, od míst určených
prakticky jen odborníkům na velmi vyhraněný problém, přes středně odborné až po
vyloženě popularizující a vhodné prakticky pro každého čtenáře. Díky tomu si
skutečně je z čeho vybírat, a chcete-li zůstat informováni, je výběr zdroje
někdy podstatnější než samotný jeho obsah.

Vše pod jednou střechou
Před několika léty dospěl vývoj internetového zpravodajství do stavu, kdy se
pod křídla velkých vydavatelů začaly slučovat zdroje různé povahy a různého
obsahu. Protože portály, kde jste si na jediné stránce mohli přečíst všechno (a
nic), se příliš neujaly, narážíme dnes spíše na propletenec relativně malých,
vzájemně propojených serverů pod křídly jednoho majitele. Tyto servery si často
přebírají zprávy, dělají na sebe reciproční reklamu, sdílejí dokonce některé
autory a jejich cílem je poskytnout co nejvíce informací na co nejvíce témat (
a prodat přitom co nejvíce reklamy). Jejich majitelé chtějí, aby uživatelé
navštěvovali co nejvíce různých zdrojů v rámci právě toho jejich propletence a
přitom pozapomněli na propletence ostatní, ale tak to ve skutečnosti většinou
není. V každém případě však takováto řešení představují dnes již velmi
podstatnou část českého internetu, přesněji řečeno obsahu na něm, a nelze je
ignorovat. Používáme je každý den.

Časopis jednoho muže
Současný stav vzniknul z okamžiku, kdy si jeden nebo několik lidí řeklo, že by
nebylo špatné založit na internetu časopis. Historická díla, servery jako
Neviditelný Pes, Svět Namodro nebo Britské listy, představovaly počátek české
internetové publicistiky, nicméně dnes se nacházejí spíše na jejím okraji. Jako
minoritní časopisy, tlačené z jedné strany továrnami na zprávy, ze strany druhé
osobními weblogy. Jsou stále užitečné a funkční, ale pro zmenšující se komunitu
čtenářů. I tak je rozhodně nemůžeme nazvat přežitkem, i když mainstream je dnes
již poněkud jinde. I jim se v další části budeme věnovat.

Všemi cestami
Internetové časopisy nabízejí svým uživatelům nejednu cestu k informacím,
přesněji ke své návštěvě. Ne každý má možnost několikrát denně kontrolovat web,
co se stalo zajímavého, a ničit si tak nervy a zdraví. Proto existují možnosti
zasílat novinky na e-mail, formou krátkých textových nebo multimediálních zpráv
na mobil, módní a velmi účinný je také přenos pomocí technologie RSS, můžeme se
s ním setkat stále na více, a více serverech. Za některé z těchto kanálů je
nutné platit, jiné zůstávájí zadarmo, jejich hlavním úkolem je nutit lidi, aby
se podívali na hlavní stránky a prodat tak další reklamu, zajistit majiteli
serveru zisk.
Webové zpravodajství se od konvenčního, ať už tištěného nebo elektronického,
liší ještě v jednom důležitém aspektu a to je periodicita. Noviny vycházejí
jednou denně, v extrémním případě mohou vyjít dvakrát. Rozhlas a televize mají
své zpravodajské relace po celý den, to je jejich veliká výhoda. Za touto
výhodou se ovšem maskuje také podstatný nedostatek. Čas a rozsah jejich pořadů
je dopředu dán vysílacím schématem a připraveným programem. Technicky vzato,
pokud nenastane krizová situace, mohou být zprávy co hodinu, headliny co půl
hodiny nebo tak, jak to určuje schéma, a každé odbočení je nepříjemné.
Především proto, že je náročné na čas, na lidi i na peníze, a navíc do vysílání
vnáší nepříjemnou nejistotu pramenící z nabourání plánu.
Naproti tomu web lze bez obav aktualizovat neustále. Všechny zpravodajské
servery jsou dnes průběžníky. To znamená, že nové články, nové zprávy se na
nich objevují tak, jak jsou redakcí vytvářeny bez ohledu na stanovené časy, kdy
by mělo něco vyjít. Odbornější časopisy a ty, u nichž na každé minutě tak
nezáleží, obvykle vycházejí jednou denně, ale přesto se jejich stránky v
průběhu dne plní aktuálními novinkami, krátkými zprávami, kterým se v některých
případech říká bleskovky.

Web jako doplněk
Objevily se ovšem i obrácené pokusy. Učinit z webového zpravodajství, webové
publicistiky doplněk něčeho jiného. Lze to pozorovat částečně v případě
časopisů vedených redakcemi elektronických médií, rádia, televize, webů
provozovaných autory konkrétních pořadů, a podobně. Jejich výhodou je to, že
mohou v prostředí neohraničeném stopáží poskytnout mnohem více informací, než
kolik se vejde do obyčejného, například televizního pořadu. Jejich životnost je
však bohužel ohraničena životností mateřského programu, na kterém jsou závislé.
V některých případech také pochopení jejich obsahu vyžaduje sledování
mateřského programu. To publicistiku jako takovou komplikuje, a uživateli vadí.
Podobné je to s weby některých časopisů, a to jak odborných, tak i populárních
příkladem je třeba právě PC WORLD nebo Computerworld. Na jejich stránkách sice
můžeme najít články i novinky, avšak to podstatné je v papírové formě, on-line
obsah je spíše doplňkem, dodatečnou službou čtenářům, která má časopisům
zajistit jejich stálou přízeň a neustálou informovanost.

Média o médiích
Kromě všech typů zpravodajských, publicistických a názorových serverů existuje
ještě jeden typ. Servery, které se na odborné úrovni zabývají médii jako
takovými. Tedy jinými zpravodajskými a publicistickými servery, jejich formou,
obsahem, a také a především causami, které jejich působením často vznikají. Je
to tak trochu odnož něčeho, čemu se říká metafyzika médií, nicméně i jejich
obsah může být i pro takříkajíc obyčejného uživatele zajímavým a poučným.

Závěrem
Internetových novin, časopisů a e-zinů existuje ještě mnohem více, nebylo v
možnostech mých a ani tohoto časopisu je vyjmenovat všechny. Většina z nich
stojí za zhlédnutí. Lze se z nich poučit, lze se u nich pobavit, jsou do jisté
míry laskavé, informující, útočné. Prostě takové, jaká mají média být.

Přehled některých zpravodajských a publicistických serverů v ČR

České noviny
http://www.ceskenoviny.cz
Typ: zpravodajský server, všeobecný
České noviny vycházejí z produkce dceřiné společnosti ČTK, naší největší (a
podle některých jediné) informační agentury, mimochodem podobně jako je ČT nebo
Český rozhlas veřejnoprávní. Přinášejí základní informace z domova i ze
zahraničí, právě zprávy zde uveřejněné jsou často základem zpráv, které můžeme
najít na mnoha jiných místech, a to včetně fotografií. ČN jsou známy svou
snahou o objektivitu a vyváženost, to ovšem vyplývá ze samotného poslání
tiskové agentury. Z toho, co se děje, vybírá jejich redakce obvykle
nejzajímavější a nejsledovanější události (ČN mohou přebírat pouze omezený
počet zpráv denně), avšak i tak je tento server velice solidním základem pro
každého, kdo chce být informován o politice, kultuře, ekonomice i sportu, věcně
a bez zbytečné omáčky. Nedostatkem ČN jsou občasné problémy jejich autorů,
respektive zpravodajů ČTK s češtinou. Špatné I/Y bohužel není výjimkou. Další
potíží je nešvar ČTK z posledních let přebírat (obráceně) zprávy z jiných médií.

iDnes
http://www.idnes.cz
Typ: zpravodajský server/portál
iDNES je on-line divize Mladé Fronty DNES, nejvýznamnějšího tuzemského deníku.
Fakticky se však jedná o samostatný server s vlastní redakcí, který s MfD velmi
účinně spolupracuje (noviny najdeme na adrese www.mfdnes.cz). Přináší zprávy v
přehledném formátu, rychle a aktuálně. Na rozdíl od ČN nemá problémy s češtinou
ani s víkendovými aktualizacemi a funguje jako portál k několika dalším
serverům skupiny, jako je třeba sportovní příloha na adrese sport.idnes.cz nebo
společensko bulvární část Revue (revue.idnes.cz).
iDNES lze vyčíst totéž, co tištěné MfD. Totiž že ve snaze o získání čtenáře
dává občas přednost lehkým tématům, eventuálně lehčímu zpracování důležitých
informací tak, aby byly stravitelné pro každého na úkor jejich kvality. To je
pro někoho škoda, pro někoho nikoliv. Dalším problémem je pak komplikované
fungování serveru na některých prohlížečích, zejména na starších Mozillách.

Novinky
http://www.novinky.cz
Typ: zpravodajský/publicistický
Novinky byly původně zpravodajským, vulgarizujícím serverem vlastněným
Seznamem. Před rokem však došlo k radikální změně. Server jako samostatné
médium přestal existovat a přešel pod křídla redakce deníku Právo (jeho původní
obsah zůstal částečně zachován). Co se obsahu týče, Novinky se odlišují od
všeho předchozího. Jsou totiž mnohem bulvárnější, mnohem volnější. Zajímají se
o "lidovější" informace a jejich obsah není úplně provázán s obsahem deníku. I
tak lze ale na nich najít poměrně značné množství zajímavých informací pro méně
erudované uživatele nebo pro ty, kteří nemají mnoho času.

Ekonomicky a podrobně
http://www.ihned.cz
Typ: zpravodajský
Hospodářské noviny zná téměř každý, kdo se kdy zajímal o informace nutné pro
rozhodování o práci, o podnikání, o penězích, faktem však je, že průměrný
čtenář denního tisku si jich pravděpodobně nevšimne. Tak jako ostatní
celostátní deníky mají i tyto noviny svou internetovou část, a to na adrese
www.ihned.cz. Od ostatních zpravodajských serverů se již na první pohled
odlišuje. Server nabízí základní aktuální informace, stejně tak jako causy
mající co společného s domácím i světovým politickým a především ekonomickým
životem. To, co vás zaujme pravděpodobně jako první, je podrobnost, se kterou
se server některým tématům věnuje. Kromě klasických zpravodajských článků zde
najdeme poměrně detailní analýzy a úhly pohledu na problémy, poskytující mnohem
komplexnější informaci, než jakou bychom mohli čekat od ostatních, zde
vyjmenovaných serverů.
iHned v žádném případě nebulvarizuje. Nesetkáme se na něm s lacinými,
zlehčujícími titulky či obsahem. Daní za tuto skutečnost však je, že server se
tak stává na čtení komplikovanějším. K pochopení některých textů je potřeba
více času. Přinesou však více informace. Pro některé uživatele, respektive
prohlížeče je také problematický design a rozvržení serveru. Informací, zejména
textových je více než hodně, a i to komplikuje navigaci. Pochvalu však zaslouží
PDA a RSS verze.

Lidovky Centrum.cz
http://www.lidovky.cz
Typ: zpravodajský
Lidové noviny jsou v ČR nesmírně známým deníkem s dlouholetou tradicí a vysokou
úrovní. Na rozdíl od MfD, která vytvořila nejen vlastní portál, ale prakticky
vlastní tiskovou agenturu, měly problémy se svou přítomností na WWW a prošly
několika zásadními etapami vývoje. V současné době se jejich virtuální verze
vyvíjí ve spolupráci s portálem Centrum.cz Nabízí jak domácí, tak i zahraniční
aktuální zpravodajství, navigace serverem je jednoduchá. Lidové noviny (a tedy
i jejich internet) více upřednostňují publicistiku před zpravodajstvím. Více se
orientují na rozhovory, na komentovaný obsah. Na WWW to však není natolik
vidět, což je jenom dobře. Problémem jsou u nich v některých případech
víkendové aktualizace, velmi kvalitně je naproti tomu zpracována verze pro PDA
a také sidebar pro prohlížeče Mozilla, pokochat se lze dvěma druhy kresleného
humoru, jenž k české publicistice natolik patří.

Více než jen Blesk
http://www.blesk.cz
Typ: bulvární
Řvavě červená a černá barva! Vykřičníky! Obrovské fotky a titulky, které
ukrývají obsah plytký, břitký a nepoučný. Zajímá vás, s kým právě spí největší
superstár? Jak skončí další díl seriálu Cobra 11 a že je vrahem zahradník? Pak
čtěte Blesk. Webový server největšího bulvárního deníku skutečně nemá co
nabídnout. Obsahuje sice základní zpravodajské informace, ale většina jeho
obsahu nemá takřka žádnou cenu. Těžko říct, kdo mají být jeho návštěvníci,
těžko říct, jaký je jeho účel.

Radiožurnál
http://www.izurnal.cz
Typ: doplněk k rozhlasu
iŽurnál je webovým magazínem Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přináší zprávy,
aktuality přehledně utříděné podle kategorií v hezkém, ale jednoduchém designu.
Jeho hlavní předností je možnost poslechnout si aktuální rozhlasové relace ve
formátu streamovaného MP3. Další funkce jsou analogické k ostatním informační
serverům, tedy počasí, anketa, atakdále. Server obsahuje sekci publicistiky,
komentářů, diskusi a archiv, nemá žádné vážnější nedostatky. Celkově se dá
říct, že iŽurnál je zajímavým doplňkem k poslechu rádia a možnosti interaktivní
komunikace publika s rádiem. To je však všechno. Využívat jej jako primární
zpravodajské médium by asi nebylo nejlepším nápadem. Domníváme se však, že po
ničem podobném jeho autoři ani vlastně nebaží.

Česká verze BBC
http://www.bbc.cz
Typ: doplněk k rozhlasu
Server BBC Czech představuje pro českou mutaci britského veřejnoprávního
rozhlasu totéž, co iŽurnál pro Český Rozhlas. Po stránce designu i obsahu se
server drží standardních šablon, nepřichází s ničím přelomovým, ničím novým.
To, co na něm láká, je lepší třídění obsahu, který je, ve srovnání s čistě
českými servery, jiný. Nabízí totiž i jiné informace než ty, které si ve
stejnou chvíli můžete přečíst všude, více analýz, komentářů. Problémy jsou
viděny nejen z jiného úhlu, ale také z mnohem větší hloubky, než je tomu v
případě ostatních serverů a to dává BBC určitou, poměrně značnou exkluzivitu.
Vyplatí se jej určitě navštívit také proto, že pokud umíte jazyky, funguje též
jako odrazový můstek k dalším lokalizovaným verzím s vlastními zprávami.

Česká televize
http://www.czech-tv.cz
Typ: doplněk k televizi
Česká televize si nedávno vytvořila novou, obrovskou webovou prezentaci. Její
server, naštěstí, není klasickým zpravodajským místem. Přináší však množství
informací o programu televize, prezentace pořadů, přičemž některé z nich mají
vlastní, kvalitně provedené stránky i vlastní metody komunikace s diváky. Lze
si prohlížet streamované zpravodajské relace, bohužel v poměrně nízké kvalitě,
stejně tak jako dozvědět se o statutu televize, jejím fungování a třeba
financích. To je dobře, protože tento web patří ve své kategorii, přes problémy
s vlastní těžkopádností mezi povedené.
Přehled některých on-line časopisů v ČR

Máte rádi mobily?
http://www.mobil.cz
Typ: odborný časopis
Mobil.cz byl dlouho samostatným subjektem, než vplul jako filiálka pod křídla
iDNESu. Jedná se jednoznačně o nejpřehlednější a nejstarší server o fenoménu
mobilních telefonů u nás. Nabízí technické recenze, srovnání, informace o
nových trendech, ceny a obrázky telefonů. Je určen širokému spektru, od běžných
uživatelů až třeba po obchodníky a mobilní odborníky. Jediným jeho skutečným
konkurentem, jejž je nezbytné uvést, je časopis Mobilmania (www.mobilmania.cz).
Vychází jako průběžně aktualizovaný deník, na nejzajímavější věci na něm
narazíte po ránu.

Máte rádi počítače?
http://www.zive.cz
Typ: odborný časopis
Živě, dříve zive.cpress.cz, patří mezi nejstarší tuzemské časopisy o počítačích
a komunikacích. Převážný deník, okořeněný aktuálními bleskovkami, představuje
naši špičku v oboru. Konkurenční www. technet.cz se po čase začal
věnovat"spotřební" počítačové elektronice, a Živě je tak v oblasti počítačů,
softwaru a technologií nekorunovaným králem. Pokud se o problematiku zajímáte a
nemáte čas procházet zahraniční servery, jako třeba The Register
(www.theregister.co.uk) nebo Techworld (www. techworld.com), či se zajímáte o
domácí problematiku, je právě pro vás Živě ideálním místem, pod taktovkou
brněnského vydavatelství Computer Press.

Máte rádi internet?
http://www.lupa.cz
Typ: odborný časopis
Lupa, produkt společnosti Internet Info, je jednou ze dvou anomálií, kterým se
věnujeme. Tento server se úzce specializuje na internet, především na český a
jevy na něm. Nenajdeme zde klasické zpravodajství, ale zejména komentáře a také
komentované zprávy, názory autorů článků. Propírány jsou technologie,
protokoly, ale také uživatelé a peníze, zkrátka vše, co souvisí s internetem.
Nové články najdete každé ráno, bleskovky ani aktuality v klasické podobě zde
neexistují. Lupa je vhodná pro odborníky, právě pro ně je zajímavým zdrojem
informací a rovněž diskusním fórem.

Média pro média
http://www.ceskamedia.cz
Typ: odborný
Druhou a nejvýznamnější anomálií je server Česká Média. Zabývá se, jak
překvapivé, právě médii. Najdeme na něm dva typy informací. Prvním a stěžejním
jsou materiály, odkazující na jiné zpravodajské servery. Je to výběr toho
nejzajímavějšího, co se ten který den na českém internetu objevilo. Druhou část
pak představují názory, glosy a vlastní publicistika. S trochou nadsázky by se
dalo říct, že ČM jsou portálem do světa médií "za portály", tedy za vlnou
hlavních zpráv, které na nás chrlí běžné informační servery. S jejich pomocí je
možné tento svět mnohem lépe pochopit, ale třeba se jím i pobavit, a to je
jistě velmi přínosné.

One Man Show
http://www.blisty.cz
Typ: názorový
Britské listy pana Čulíka mají představovat protiváhu českých médií, jsou
vydávány v Británii. Představovaly vítanou alternativu, možnost reflexe
tuzemské situace očima zvenku. Bohužel, pod pokličkou snahy hovořit o tom, o
čem se příliš nemluví, někdy sklouzávají k až nevkusu, k provokacím, nemístným,
i když možná dobře míněným urážkám. V každém případě stojí za zmínku, stojí se
na ně podívat, ale je vhodné brát je s rezervou.

One dog Show
http://www.neviditelnypes.cz
Typ: názorový
Pravým opakem je první "skutečný" internetový deník známého spisovatele Ondřeje
Neffa Neviditelný Pes. Mnozí říkají, že tento časopis již nyní není takový,
jaký býval, tedy politicko - společensko - zvířecí. Přesto přináší kromě
zajímavých informací také jejich zajímavé interpretace, u čtení se nejen
poučíte, ale i pobavíte.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.