Zařiďte si elektronický obchod

Internet | 01.02.05

Mnoho lidí se zajímá o to, jak efektivně a především co nejekonomičtěji zříditinternetový obchod. Možných cest je několik, bohužel obchodník mnohdy nemá dostatek informací, aby se...

Mnoho lidí se zajímá o to, jak efektivně a především co nejekonomičtěji zřídit
internetový obchod. Možných cest je několik, bohužel obchodník mnohdy nemá
dostatek informací, aby se mohl správně rozhodnout. V tomto článku bych vám rád
představil všechny možnosti, jejich klady a zápory a nabídl alespoň teoretický
vzorec ke správnému výsledku - k výběru nejvhodnějšího řešení.

V současné době má zákazník se zájmem o zřízení svého vlastního elektronického
obchodu široké možnosti vlastní realizace řešení. Na našem trhu je několik
společností, které se profesionálně zabývají tvorbou elektronických obchodů
šitých na míru potřebám zákazníka. Protipólem zakázkového řešení jsou tzv.
systémy pro elektronické obchodování, které nabízí za zlomek ceny stejnou nebo
mnohdy i vyšší funkcionalitu a vyšší komfort obsluhy celého systému. U nás je
možné vybírat z velkého množství takových systémů, ovšem rozdíly v jejich
schopnostech jsou značné. A do třetice jakýmsi "mezistupněm" může být řešení
internetového obchodu vlastními silami. Pojďme se tedy společně podívat na
všechny tyto možnosti.

Outsourcing či vlastní řešení?

Z logiky věci bychom mohli řešení rozdělit do dvou hlavních skupin:

Vlastní řešení
Obchodník si vlastními silami napíše aplikaci pro internetový obchod.

Outsourcing
• Napsání eShopu na klíč od profesionální společnosti.
• Využití již hotového řešení jádra a dotvoření individuálních požadavků.
• Využití hotového řešení, které poskytuje kompletní univerzální služby.

Představme si tři firmy: A, B a C. Firma A je malá B2C obchodní společnost s
kamenným obchůdkem ve větším městě. Firma B je středně velký podnik, který má
několik obchodů ve větších městech, jeden centrální sklad a klientelu jak u
koncových uživatelů, tak u malých a středních firem. Firma C je velká
velkoobchodní společnost s mnohamiliardovými obraty, tisícovkou zaměstnanců a
pobočkami po celé republice včetně skladů, působící jak na našem trhu, tak v
zahraničí.

Společnost typu A:
malá B2C společnost
Společnost typu A zpravidla nedosahuje velkých obratů a její požadavky na
internetový obchod nebudou nijak zásadní. Obchod musí splnit pouze základní
požadavky, a to dobrou funkčnost, profesionální design a funkce plynoucí z
prodeje koncovým zákazníkům.
Dá se předpokládat, že tato společnost nebude disponovat vlastním vývojovým
týmem a pokud ano, tak v důsledku pravidla o kovářově bosé kobyle jej nebude
schopna dlouhodoběji vytěžovat vlastní zakázkou. Pro tuto firmu je tedy
outsourcing jedinou logickou možností.

Společnost typu B:
středně velký podnik
Společnost typu B má již vyšší obrat a vzhledem k velikosti se dá předpokládat,
že bude disponovat vlastním webmasterem, případně i programátorem. Na
elektronický obchod ale budou kladeny vyšší nároky. Tento obchod bude muset
komunikovat jak s koncovými zákazníky, tak s firemní klientelou, bude muset
velmi dobře spolupracovat s ekonomickým systémem a skladovým hospodářstvím a v
neposlední řadě musí nabízet takové marketingové a prodejní funkce, aby byl
schopen uspět v široké škále konkurentů.
Tato společnost vlastní řešení jistě financovat bude, ale vývoj bude dlouhý
(analýza potřeb, vývoj, testovací provoz), bude vykazovat značné chyby,
způsobené nedostatečnými zkušenostmi vývojového oddělení, nákladný bude i
následný provoz internetového obchodu (server, připojení k internetu).
Outsourcing naopak bude pro tuto společnost znamenat kvalitní řešení od
odborníků za podstatně kratší dobu. Hlavním argumentem je i fakt, že cena
tohoto řešení může být podstatně nižší (viz níže). Dá se s úspěchem
předpokládat, že drtivá většina takových firem využije externí řešení.

Společnost typu C:
velká společnost
Společnost typu C bude vyžadovat "high-end" řešení s vědomím podstatně vyšších
investic. Internetový obchod bude obsahovat mnohdy desírky tisíc položek a bude
muset nabízet velmi specifické služby podle druhu sortimentu a zákazníků
(jazykové mutace, platby do zahraničí, věrnostní funkce). Aplikace
internetového obchodu bude velmi rozsáhlá a bude muset splňovat vysoké
technické a obchodní nároky. Z toho vyplývá, že tvůrcem obchodu musí být
vývojový tým se zkušenostmi v oboru a zcela jistě nepůjde o "one man show".
Tato společnost si bude muset položit zásadní otázku: vytvoříme vlastní
expertní tým, který bude důkladně znát vnitrofiremní procesy a který bude řešit
veškeré záležitosti internetového obchodu na plný úvazek? Tato cesta je ze
všech nejdražší, ale znamená i nejkvalitnější výsledek. Je to však komplexně
nejefektivnější?
Na tuto otázku lze odpovědět pouze po důkladné analýze potřeb této společnosti.
Faktem ale je, že na trhu existují řešení, které dovedou uspokojit i extrémně
náročné zákazníky, a to nejen z hlediska vytvoření obchodu, ale po stránce jeho
následného servisu. Na základě zkušeností z praxe navíc můžeme říci, že je jen
velmi málo tak náročných zákazníků, kteří by nebyli schopni tolerovat mírné
neduhy outsourcingového řešení, vyplývající z nedokonalé znalosti vnitřních
potřeb společnosti.
Tedy jaká je odpověď na otázku, zda outsourcing nebo vlastní řešení? Zhodnotíme-
li veškeré argumenty, lze říci, že pro většinu firem je outsourcing velmi
vhodným řešením, a to jak po technické (kvalitativní) stránce, tak po stránce
ekonomické.

E-shop na zakázku nebo hotové řešení?
Stále však ještě není rozhodnuto a na řadu přichází druhá otázka: e-shop na
klíč nebo hotové řešení? Rozhodování u této otázky bude velmi podobné jako u
předchozí - důležitá je velikost firmy a její nároky na rozsah řešení. Základní
úvahou při tomto rozhodování by mělo být, jak by měl obchod vypadat, jakou by
měl splňovat funkcionalitu a v neposlední řadě také to, kolik si můžeme dovolit
vynaložit finančních prostředků. Poslední bod je totiž poměrně důležitý,
protože ceny jednotlivých řešení se značně liší - pohybují se takřka od nuly
přes desítky tisíc až po statisíce korun.

Zakázkové řešení elektronického obchodu
Pokud budoucí obchodník bude zvažovat, že potřebuje pro vytvoření vlastního
elektronického obchodu zakázkové řešení, musí počítat s několika týdny až
měsíci implementace. Přitom samotnému programování předchází důkladná analýza
funkčnosti a celého procesu prodeje zboží zákazníkovi (od jeho první návštěvy v
obchodě, přes zobrazování katalogu, vkládání položek zboží do virtuálního
košíku po potvrzení objednávky). Analýza procesu je velmi složitou a hlavně
nezbytnou součástí návrhu systému. Proto se na analýze z větší části podílí i
dodavatel systému, který upřesňuje požadavky zákazníka, aby byla jeho představa
systému maximálně uspokojena. Následná implementace další funkčnosti do
zakázkových řešení je zpravidla velmi složitá a tím i velice nákladná. Dále
musí mít obchodník představu o grafické podobě svého obchodu, protože i ta se
týká samotné implementace. Jedná se především o způsob zobrazení nabídky zboží,
sekce obchodu a další elementy, rozvržení vstupních formulářů, jejich vzájemné
propojení apod. Dále nesmíme zapomenout na to, že zakázková řešení je nutné
dlouhodobě testovat předtím, než je možné produkt nasadit do ostrého provozu,
protože systém od počátku procházel bouřlivým vývojem a je zde tedy vyšší
pravděpodobnost, že obsahuje chyby.
Pro provoz zakázkového řešení je pak zpravidla nutné mít ještě i vlastní
infrastrukturu, na které celý systém běží. To znamená zejména kvalitní
aplikační a databázový server a poté samozřejmě rychlou konektivitu k
internetu. Dodavatel zakázkového řešení je většinou schopen všechny nutné
prostředky obstarat, popř. zajistit webhosting nebo serverhosting u
renomovaných firem s 24hodinovým dohledovým centrem. Zakázkové řešení
elektronického obchodu by tedy mohlo být vhodné pro velké společnosti, které
vyžadují specifické chování celého systému nebo neobvyklou funkcionalitu
obchodu, jako je napojení na vnitřní informační systém nebo na informační
systém dodavatele zboží se vzájemnou on-line replikací dat apod. Zakázkové
řešení kompletně splní jakékoliv požadavky obchodníka, ovšem jeho implementace
je složitá a časově i finančně velmi náročná. Druhým velkým neduhem těchto
řešení je tzv. morální zastarávání. Vývoj aplikací pro e-komerci jde poměrně
rychle kupředu. Umožňuje to fakt, že systém je od počátku koncipován jako
modulární univerzální řešení. Zakázková řešení na to zpravidla nejsou schopna
reagovat jakákoli nová funkce či vlastnost, se kterou se nepočítalo na začátku,
vyžaduje zásah do jádra. Jinak řečeno každá nová funkce je opět náročná a tím
pádem nákladná na čas i peníze.

Hotové řešení elektronického obchodu
Naproti tomu již hotová řešení, která vychází z dlouholeté praxe provozu a
neustálého vývoje a zdokonalování, umí zajistit drtivou většinu potřeb a nároků
obchodníků.
Tato řešení mají zásadní konkurenční výhodu: systém musí uspokojit širokou
škálu zákazníků napříč všemi druhy sortimentu, tím pádem musí nabídnout velmi
rozsáhlou funkčnost. Umí-li navíc poskytovatel tohoto řešení nabídnout i
zakázkové úpravy systému podle specifických požadavků zákazníka, stává se z
tohoto systému dokonalý nástroj pro profesionální e-byznys.
Proto dá většina budoucích obchodníků (a v praxi opravdu dává) přednost této
možnosti, tedy využije některý z existujících systémů elektronického
obchodování. Tyto systémy může obchodník ihned po instalaci používat, aniž by
musel cokoliv dělat. Stačí nainstalovat tzv. klientskou aplikaci, kterou
obchodník provozuje na svém počítači a s jejíž pomocí spravuje svoji prodejnu.
Pomocí této aplikace si v klidu připraví katalog zboží a nastaví vzhled i
parametry své prodejny - bez nutnosti být připojený k internetu. To je velká
výhoda zejména pro uživatele, kteří používají pomalé připojení či vytáčené
spojení, kde se platí za čas. Jakmile má obchodník prodejnu v aplikaci
nastavenou podle svých představ, stačí data přenést na server, kde se změny
ihned projeví a zákazníci mohou ihned nakupovat. Ovšem ne všechny systémy
nabízí software pro správu obchodu z klientského počítače, některé vyžadují
správu katalogu pouze on-line prostřednictvím prohlížeče a jiné systémy naopak
podporují oba režimy.
Velká výhoda systémů pro elektronické obchodování spočívá v tom, že obchodník
má všechny potřebné nástroje obchodu ihned k dispozici, a to v poměrně vysoké
kvalitě. Jmenujme například již výše zmiňovanou klientskou aplikaci, propojení
obchodu s ekonomickými systémy, správu obchodu z několika míst současně,
možnost platby pomocí elektronických plateb (MUZO, eBanka, GSM banking apod.),
statistiky návštěvnosti a prodeje sortimentu, bohaté možnosti nastavení balného
a poštovného (sestavování balíků podle hmotnosti a počtu kusů zboží, více typů
dopravy a tarifů pro dealery apod.), podpora slevových kupónů, anket a diskuzí
k výrobkům a v neposlední řadě také jazykové mutace obchodu, které jsou v
dnešní době absolutní nezbytností každého elektronického obchodu.
Kvalitní řešení tohoto typu nabízí i nepřetržitou technickou podporu ze strany
dodavatelů, možnost provozu na vlastním hardwaru nebo vlastní doméně. Proto
jsou tyto systémy pro elektronické obchodování mezi obchodníky velmi oblíbené.
Za zlomek ceny zakázkového řešení totiž obchodník dostane zpravidla naprosto
vyhovující systém, který může ihned nasadit, protože je již odladěný výrobcem,
jenž má s provozem těchto obchodů dlouholeté zkušenosti.

Závěrem
Pro většinu obchodníků stačí takové řešení pro výstavbu internetových prodejen,
jaké nabízejí výrobci. Náročnější a velmi náročné zákazníky zcela uspokojí
systémy, které umožňují větší či menší úpravy na zakázku. Systémy na zakázku
ale není dobré zcela zatracovat. Zcela bez pochyb můžeme říci, že tato cesta je
velmi neekonomická, ale jsou zákazníci, kteří vyžadují taková specifika, že
cena není rozhodující. Jak jsem napsal na předchozích stránkách - řešení, kdy
společnost má vlastní expertní tým, který o celý systém e-komerce pečuje, je z
hlediska kvality to nejlepší. Dovolit si jej však může jen velmi málo firem.
A jak bude znít rada na závěr? Pří výběru dodavatele internetového obchodu by
se obchodník měl dívat především na počet a kvalitu referencí a zaměřit se na
takové systémy, které umožňují snadnou rozšiřitelnost a změny funkcionality.
Za zcela základní pravidlo však považuji, aby systém umožňoval snadnou úpravu
designu nebo přímo nasazení zcela unikátního profesionálního vzhledu. Bohužel
stále existují systémy, které toho schopné nejsou.

Martin Groh řídí oddělení e-komerce ve společnosti ZONER software. Po studiích
začal pracovat na obchodních a marketingových pozicích, k e-komerci se dostal
již dříve. Příležitostně přednáší na středních a vysokých školách o
elektronické komerci. Pokud máte dotazy a připomínky ke článku či se chcete
případně dozvědět o této problematice více, můžete se na něho obrátit na adrese
groh@zoner.cz.

Porovnejte e-shop na zakázku s hotovým řešením

Internetový obchod na zakázku
+ Předchází-li implementaci důkladná analýza potřeb, je ve výsledku internetová
prodejna velmi kvalitní.
+ Ovládání a správa prodejny zcela vyhovuje vašim představám a požadavkům.
+ Zpravidla lepší přístup poskytovatele řešení k zákazníkovi.
- Řešení je časově náročnější.
- Cena projektu je vždy podstatně vyšší.
- Bez důkladné analýzy v podstatě zanikají veškeré výhody tohoto řešení.
- Toto řešení velmi rychle zastarává. Vývoj internetových aplikací jde poměrně
rychle kupředu a obchody stále nabízejí nové a nové funkce. Obchod na klíč je
zpravidla jednorázová záležitost a vývoj nových funkcí je velmi nákladný.
- Při nespokojenosti je přechod na jiné řešení vzhledem k již vynaloženým
investicím obtížnější.
- Jakákoli změna (ekonomický systém, nové druhy plateb) je vždy náročná.

Hotový internetový obchod
+ Cenová dostupnost, velmi kvalitní řešení se dá pořídit již za cenu kolem 1
000 Kč za měsíc.
+ Nulové nebo velmi nízké počáteční investice.
+ Neustálý vývoj v ceně služby. Obchodník tak má k dispozici stále moderní
řešení.
+ Žádné další náklady na správu (server, aplikace).
+ Velké množství funkcí. Služba musí umět uspokojit specifické požadavky
velkého počtu zákazníků, proto musí nabídnout širokou škálu funkcí.
+ Zpravidla velmi snadné ovládání obchodu.
+ Umožňuje-li služba zásahy do programového kódu na zakázku (funkce na klíč),
jde o řešení "na celý život", tedy o internetový obchod, na němž zákazník může
vyrůst od malého obchodníka až po velký profesionální e-shop.
+ Snadná změna ekonomického systému. Aplikace vždy podporují více účetních
softwarů.
+ Velmi malá časová náročnost. Profesionální obchod může být připraven k
ostrému provozu již za několik týdnů, bez úprav je obchod k dispozici okamžitě.
+ Nutné programové doplňky zcela zdarma (nové druhy plateb, nové ekonomické
systémy).
+ Zpravidla nízká cena doplňkových programových úprav na zakázku.
- Zpravidla nutnost dodělání unikátního profesionálního designu obchodu
(investice cca 20 až 30 000 Kč).
- Více služeb na trhu a tedy složitější výběr té správné.
- V některých případech určitá omezení, jako například množství položek zboží v
katalogu a podobně.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.