Zajímavé adresy na Internetu - právní informace na Internetu

Internet | 01.09.02

Není nutno dostat se přímo do křížku se zákonem, aby se člověku zamotala zprávních předpisů hlava. Stačí jednoduchá kupní smlouva, smlouva o pronájmu, půjčce, dohady s pronajíma...

Není nutno dostat se přímo do křížku se zákonem, aby se člověku zamotala z
právních předpisů hlava. Stačí jednoduchá kupní smlouva, smlouva o pronájmu,
půjčce, dohady s pronajímatelem či s nájemcem, s úřady, se sousedem, který si
na naši zahrádku odkládá svůj odpad. Jistě se nabízejí služby komerčních
právníků, kteří za tučný poplatek poradí, sepíšou, potvrdí, ale proč se nutně
obracet na ně nebo kupovat CD s interaktivními právními poradci, když je možno
se poohlédnout po internetu. Podíváme se na související internetové adresy a to
jak vytvořené státními institucemi, tak financované ze soukromých zdrojů.


Státní instituce

Ještě nedávno nepříliš mezi veřejností známý web http://www.centralniadresa.cz
koncentruje v sobě velké množství informací a je rozcestníkem do světa státní
správy i samosprávy ministerstva, podpůrné rozvojové a podnikatelské programy,
funguje i jako virtuální vývěsní tabule pro oznamování veřejných dražeb a
zakázek. V rámci tématu tohoto čísla nás zajímají hlavně odkazy na stránky s
právními informacemi, i když obvykle bez komentáře, nicméně i tak nám pomocí
interaktivních nástrojů umožňují vyznat se v záplavě zákonů a předpisů.

Podívejme se podrobněji přímo na ministerstva nejprve to očekávané,
ministerstvo spravedlnosti http://www.justice.cz. Klasicky uspořádaný obchodní
rejstřík umožňující vyhledávání podle jména společnosti a osob, registr úpadců,
znalců a tlumočníků, a nakonec seznam soudců a státních zástupců dle regionů a
měst, informace o soudech, státních zastupitelstvích, rejstříku trestů, nechybí
ani otevírací hodiny.

Webová stránka rejstriky.statnisprava.cz se do jisté míry kryje s informacemi
na předchozích dvou adresách, k nalezení je zde množství relevantních odkazů
obvykle umístěných na jiných serverech, takto se ale nemusí složitě hledat,
konkrétně registr živnostenského podnikání (rzp.mpo.cz), všech ekonomických
subjektů, registr plátců DPH a spotřební daně, databáze ochranných známek,
užitných vzorů a patentů, seznam správců konkursních podstat, katastr
nemovitostí a další.

Zatím stále není možno komunikovat s úřady plně elektronicky s pomocí digitální
podpisu, ale přeci jen je možno si ulehčit práci stažením formulářů v podobě
souboru na formulare.statnisprava.cz. Naleznete zde formuláře ministerstva
financí, státní správy sociálního zabezpečení, živnostenské, obecních úřadů,
žádosti o vydání nových dokladů a mnoho dalšího. Jediným problémem je, že v
malém počtu případů se tyto elektronické podoby formulářů neshodují s těmi
fyzickými, proto se na váš formulář mohou, kupříkladu na správě sociálního
zabezpečení, dívat poněkud podivně a v nejhorším případě ho i vrátit.Soukromé projekty

http://www.juristic.cz předkládá komplexní pohled na oblast práva a to jak pro
laiky, tak odborníky, dokonce poskytuje těmto dvěma skupinám uživatelů odlišné
funkční rozhraní a přístup ke zdrojům. V rámci svého komplexního zaměření na
oblast práva zpracovali autoři i stromový odkazovník na instituce státní,
veřejné, školy, vědecká sdružení. Ve virtuální knihovně je přehled periodik s
právním zaměřením a přehled precedentních rozhodnutí soudů (tento pojem je
nutno brát v podmínkách kontinentálního práva s rezervou) domácích i evropského
pro lidská práva. Pokračuje seznam přednášek a seminářů, nabídka pracovních
míst právníkům a studentům právnických oborů, bazar publikací a skript.

Ale nejvýznamnější částí webu jsou projekty zabývající se jednotlivými větvemi
práva mezinárodní právo, právo EU, občanské, trestní, správní atd. Vždy s
aktuálními novinkami z oblasti, komentáře, chystané změny, ale hlavně formuláře
a vzory smluv, zejména v právu občanském a pracovním, což jistě najde široké
využití.

http://www.mujpodnik.cz je, jak již název napovídá, projektem se zaměřením na
oblast podnikání a živností, z tohoto titulu se samozřejmě orientuje i na
právo, resp. na jeho konkrétní aplikace a všední problémy. Zvláště pro
podnikatele je určena daňová poradna vedená formou otázek a odborných odpovědí,
tato služba je placená, pro zákazníky potom velice rozsáhlá spotřebitelská
poradna, zajišťovaná bezplatně Sdružením obrany spotřebitelů. Velmi dobrá je
sekce se zákony, přístup k nim je dle předmětových kategorií, což značně
usnadňuje orientaci spolu s vyhledáváním dle klíčových slov i čísel zákonů.

Poněkud amatérsky vzhledově zpracovaný web http://www.hint.cz, nicméně
přehledný a obsahující i pro laika lehce pochopitelné rady a odpovědi na časté
otázky z oblasti podnikání a zejména pracovněprávních vztahů. Když nenajdete
svůj dotaz, můžete si napsat o radu.

Naopak profesionální vzhled naleznete na http://www.epravo.cz zabývající se jak
novinkami z oblasti práva, tak právními oblastmi a v nich opět nejčastějšími
problémy a dotazy. Tyto oblasti nejsou rozděleny dle formálních zvyklostí, ale
tak, aby byly co nejsrozumitelnější pro širokou veřejnost jako příklad uveďme
problematiky bydlení a nemovitostí (přechod nájmu bytu, bytové náhrady),
manželství a rodiny (opatrovnictví, rozvod), daně a podnikání atd. Problém s
nalezením právě vašeho dotazu ulehčí vyhledávač. Krom toho i zde je sbírka
zákonů v PDF, judikatura a diskusní fórum, novinky z vlády, sněmovny a
politické scény obecně.

Přehledně zatříděné zákony z oblasti financí, podnikání, bydlení, daní a
pojištění jsou na jinak obecně podnikatelském serveru
http://www.finance.cz/home/zakony. Nedostatkem je absence komentáře a databáze
nejčastějších dotazů a problémů, nicméně asi nemůžete chtít vše, zvlášť když se
jedná o neplacené stránky.

Na http://www.ipravnik.cz jsou novinky z právní oblasti, komentáře a rady, ale
rozhodně nejlepší jsou vzory smluv a právních listin z práva občanského,
rodinného, pracovního, obchodního, autorského a směnek a šeků, to vše ve
formátu HTML.

Business.center.cz je dalším všeobecným serverem pro podnikání, jako takový se
tedy zaobírá zejména právními požadavky provázejícími vznik, změnu i zánik
podnikatelské činnosti, poradenstvím v právní i finanční oblasti, komunikací s
úřady a potřebnými náležitostmi, v neposlední řadě také nabízí několik vzorů
smluv a dohod.Profesní komory

Advokátní komora na adrese http://www.cak.cz je úplným seznamem advokátů v
České republice s pohodlným vyhledávacím systémem podle jména, zaměření, firmy,
místa, adresy, kdy samozřejmě jsou tyto údaje uvedeny i u konkrétních osob.
Dále zde naleznete informace o komoře samotné, předpisy o advokacii a
povinnosti advokátů.

Nyní k ostatním komorám, které vždy uvádějí seznam svých členů a související
právní předpisy a interní řády. Notářská komora http://www.notarkom.cz včetně
notářských tarifů, komora auditorů http://www.kacr.cz, komora daňových poradců
http://www.kdpcr.cz a nakonec exekutorská komora
http://www.exekutorskakomora.cz.Sbírka zákonů

Kompletní nekomentovanou sbírku zákonů z let 1990-2002 lze najít na adrese
ministerstva vnitra, přesněji http://www.mvcr.cz/sbirka, vše ve formátu pdf.
Zájemcům o studium starších právních předpisů je možno doporučit web
http://www.sbirkazakonu.cz pokrývající vše od roku 1945, a to včetně plného
vyhledávacího systému slov a frází, omezením je, že plný text předpisů starších
40 dní je placenou službou. Třetím místem s poněkud pohodlnějším výběrem
konkrétních právních předpisů dle data je http://www.sagit.cz, nevýhodný je
úzký dosah jen do roku 1998. A ještě jedna sbírka zákonů uspořádaná nikoli dle
data vydání, ale podle předmětu http://www.onlinedata.cz/zakony.

Právní předpisy s omezením na oblast sociální a pracovní se nacházejí na
stránkách ministerstva práce a sociálních věcí
http://www.mpsv.cz/scripts/2ppropo, stejně tak ministerstvo životního prostředí
http://www.env.cz/pvs/legzp/platne.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.