Za daty na dálku

Internet | 01.09.00

Vzdálený přístup spočívá ve vzájemném propojení počítačů, jež lze provádět zněkolika rozličných důvodů. Nejjednodušší je přenášení souborů mezi dvěma počítači. O n

Vzdálený přístup spočívá ve vzájemném propojení počítačů, jež lze provádět z
několika rozličných důvodů. Nejjednodušší je přenášení souborů mezi dvěma
počítači. O něco složitější je pak synchronizovat obsah adresářů tak, aby byl
na obou počítačích shodný.
Stejným způsobem lze na dálku ovládat jiný počítač, a to tak, že na něm můžete
pomocí klávesnice, myši a obrazovky pracovat (například z domova, či z chalupy)
úplně stejně, jako kdybyste zrovna seděli ve své kanceláři. K výhodám
vzdáleného přístupu také patří, že spolu mohou uživatelé osobních počítačů
interaktivně komunikovat v reálném čase, mohou si vzájemně vyměňovat soubory,
povídat si prostřednictvím chatu, anebo spolu dokonce hovořit. Příkladem
využití vzdáleného přístupu jsou i videokonference pořádané přes Internet.
Synchronizované soubory
Již samotná možnost přesouvání souborů na dálku je k nezaplacení, ale
synchronizace činí tento proces jednodušším a výrazně jej urychluje. Pokud
například pracujete s adresářem obsahujícím stovky souborů a chcete si na
vzdáleném počítači vytvořit záložní kopii, díky synchronizaci lze automaticky
po síti přenášet pouze změněné nebo nové soubory, takže nejenže ušetříte čas (a
náklady na přenesení souborů), ale také si můžete být jisti, že obsah adresáře
je na obou počítačích stejný.
Dobu přenosu můžete navíc zkrátit využitím pokročilé komprese či analýzy obsahu
souborů. Pokud na cílovém počítači existuje daný soubor staršího data,
zkopírují se do něj pouze nové části relevantního souboru. Tato data se navíc
automaticky komprimují, což dále snižuje objem a dobu přenosu. Výhodou tohoto
řešení je fakt, že i při používání pomalého modemu není neúnosně časově náročné
spravovat vzdálené adresáře obsahující velké množství souborů.
Vzdálená správa souborů a počítače je obzvláště vhodná pro on-line řešení
problémů a pro ovládání aplikací běžících na vzdálených systémech. Nikdy však
nezapomínejte na správné mapování a kompresi dat zjistíte, že i s pomalým
modemem lze bez problémů vystačit. Zatímco data objevující se na vaší obrazovce
mohou obnášet mnoho megabajtů, tak po lince mezi vaším a vzdáleným počítačem
lze přenášet pouze malé objemy řídících instrukcí, představujících data
směřující z vaší klávesnice a myši.
Správné nádobíčko
K dostání je celá řada softwarových aplikací, určených pro vzdálený přístup a
správu. I zde sice existují sharewarové programy, pokud však požadujete
profesionální nástroj, musíte si buď doplatit další peníze, nebo se obrátit na
utility schované ve Windows. Dnes se podíváme na standardní windowsovské
prostředky, určené pro vzdálený přístup.
Aplikace, které najdeme ve Windows lze s úspěchem použít k celé řadě aktivit.
Jsou to například utility Přímé propojení kabelem, Telefonické připojení sítě,
Server telefonického připojení, Aktovka a MS NetMeeting. Tyto nástroje sice
nejsou tak dobře integrované a jejich ovládání není přehnaně intuitivní jako u
specializovaných profesionálních řešení, ale na druhou stranu jsou použitelné a
máte je (v rámci Windows) zadarmo.
Připojení prostřednictvím nástrojů Windows
Abyste mohli cokoliv s kýmkoliv sdílet na dálku, musíte být za prvé vzájemně
propojeni. Pokud nepracujete v rámci LAN (lokální sítě), bude propojení
probíhat buď prostřednictvím propojovacího kabelu mezi dvěma počítači,
bezdrátově pomocí infračerveného portu, nebo telefonicky.
Všechny verze Windows již od prvního vydání řady 95 obsahují vlastní aplikace
pro propojení kabelem a modemem. Obě utility jsou vysoce propojené Přímé
propojení kabelem nelze nainstalovat, pokud již nemáte nainstalováno
Telefonické připojení sítě.
- Nejprve zkontrolujte, zdali jsou obě aplikace nainstalovány. To zjistíte
podíváte-li se na cestu Programy, Příslušenství, Komunikace. Pokud je tam
nenajdete, je třeba je doinstalovat z listu Instalace Windows položky Přidat
nebo odebrat programy, umístěné v Ovládacích panelech.
- Přímé propojení kabelem je nejjednodušším způsobem, jak vzájemně propojit dva
počítače. V programu nastavte, že počítač obsahující soubory, ke kterým se
chcete dostat, je "hostitel".
- Po nainstalování programu nastavte druhý počítač jako "hosta" (pozor, v
anglické verzi znamená "host" hostitele).
- Dále je třeba nastavit vlastnosti fyzického propojení jak pro hostitele, tak
pro hosta vyberte stejný typ kabelu. Můžete zvolit buď sériový kabel (ale ne
ten určený pro modemy, ten nebude fungovat), nebo kabel pro paralelní port.
Paralelní kabel je přibližně dvakrát rychlejší než kabel sériový jeho
propustnost je 250 Kb/s (kilobitů za sekundu) a asi pětkrát rychlejší než
klasický modem. Je však o poznání pomalejší než standardní ethernetová síť o
propustnosti 10 Mb/s.
Konfigurace
Nyní je zapotřebí správně nastavit síťové protokoly. Pro jednoduchost zvolíme
protokol Microsoft NetBEUI, určený pro komunikaci peer-to-peer. Chcete-li
komunikovat prostřednictvím propojovacího kabelu nebo modemu, musíte protokol
NetBEUI přiřadit v položce Síť (umístěné v Ovládacích panelech) k Telefonnímu
adaptéru.
Ujistěte se, že máte instalovaného příhodného síťového klienta. V našem případě
se jedná o standardního Klienta sítě Microsoft, kterého najdete také v
Ovládacích panelech, v položce Sítě. Pokud chcete zpřístupnit některé (nebo
všechny) složky či jednotky v počítači, musíte nejprve nastavit jejich sdílení.
- Sdílení souborů a tiskáren nastavíte opět z položky Sítě, umístěné v
Ovládacích panelech, nebo v Průzkumníku (či v jiné utilitě pro ovládání
souborů) kliknutím pravým tlačítkem myši na požadovanou jednotku či složku.
- Zvolte požadovanou úroveň bezpečnosti. Sdílení tiskárny lze nastavit v
položce Tiskárny, opět v Ovládacích panelech.
- Pokud jste již fyzicky propojili počítače, můžete začít se sdílením souborů
či jednotek umístěných na jiném počítači tak, jako by se jednalo o jednotky
umístěné přímo ve vašem počítači.
- Máte-li zájem o tisk na tiskárně připojené ke vzdálenému počítači,
nainstalujte potřebné ovladače. Stejně tak můžete používat i jiné aplikace
pracující s periferiemi připojenými ke vzdálenému počítači.
- Pokud se prostřednictvím kabelového propojení připojujete k počítači, jenž je
dále připojen k síti, měli byste být schopni (máte-li k tomu oprávnění)
přistupovat i k dalším počítačům a periferiím "vzdálené" sítě.
Nastavení připojení modemem
Telefonické připojení sítě a Server telefonického připojení jsou v podstatě jen
"vylepšením" propojení prostřednictvím kabelu s tím, že je třeba nainstalovat
podporu pro telefon a modem. Nejběžnější je používat Telefonické připojení sítě
k připojení k portům některého poskytovatele internetových služeb, lze je však
využít i k připojení na jiný počítač.
Předpokládejme, že oba počítače jsou vybaveny modemy. Nastavení klientů a
adaptérů bude shodné jako v předchozím případě, kdy jsme propojovali dvě PC
kabelem. Jediná věc, kterou je třeba dodělat, je nastavení adaptérů a síťových
protokolů u modemu.
- Při telefonním propojení počítačů musíte nejprve zvolit jeden, který bude
příjemcem hovorů (tedy "serverem" na nějž budeme volat). Druhému PC přiřadíme
vytáčení hovorů a budeme jej nazývat "klientem". Chcete-li volat i z druhého
počítače, nevěšte hlavu, přenastavení je snadné.
- Při konfiguraci serveru nejprve klikneme na složku Telefonické připojení sítě
pod ikonou Tento počítač. V jejím okně naleznete všechny stávající konfigurace
telefonického připojení (pokud nějaké máte). Jimi se nebudeme zabývat a
vybereme si v menu Připojení položku Server telefonického připojení.
Konfigurační okénko, které se objeví, po vás bude požadovat zadání modemu,
síťových protokolů a bezpečnostního nastavení serveru. Nejjednodušší typ
nastavení serveru je Windows pro pracovní skupiny, jež se také nejlépe hodí pro
protokol NetBEUI. Jiné typy je třeba použít pro univerzálnější práci s
prostředky vzdálené sítě a pro práci s aplikacemi používajícími IP protokol,
jako jsou například webové prohlížeče nebo NetMeeting.
- Dále musíte nastavit bezpečnost a hesla, a kliknout na tlačítko povolující
odpověď na volání.
- Na straně klienta (tedy na klientském počítači) zvolte Vytvořit nové
připojení ve složce Telefonické připojení sítě (Ovládací panely) a vložte
telefonní číslo, na němž bude umístěn modem připojený k serveru. Tak vznikne
další ikona připojení v položce Telefonické připojení sítě.
- K dokončení instalace je třeba kliknout pravým tlačítkem na tuto ikonu a
zvolit možnost Vlastnosti a list Typy serverů. Ujistěte se, že nastavení je zde
shodné s nastavením na "serverovém" počítači. Poté by již mělo být možné
připojit se prostřednictvím modemu k serveru a využívat přiřazené prostředky
(sdílet soubory, jednotky nebo dokonce periferie), stejně jako u propojení
kabelem.
Synchronizace souborů s Aktovkou
Pokud máte soubory na nějakém počítači (například na notebooku) a potřebujete
je dostat na počítač jiný, nebo je potřebujete na jiném počítači aktualizovat,
je nejvhodnější použít synchronizační nástroj, třeba windowsovskou Aktovku.
- Máte-li Aktovku nainstalovanou, měla by na pracovní ploše být její ikona, na
niž stačí poklepat myší. Pokud ji používáte poprvé, nenajdete v ní, kromě
uvítacího okénka, žádné soubory.
- Nejjednodušší je zvolit si soubory, které do ní chcete vložit například v
Průzkumníku, a přetáhnout je do Aktovky. V Aktovce se kromě kopií souborů uloží
i cesta vedoucí k původním souborům. Samotnou Aktovku lze poté překopírovat na
jiný počítač, kde se zesynchronizují a upraví.
- Pomocí příkazu Aktualizovat vše se všechny pozměněné soubory zesynchronizují
a překopírují tam, kam je třeba. Zároveň se do Aktovky uloží všechny soubory,
které byly pozměněny na počítači druhém.
Rozmluvy pomocí NetMeetingu
Program Microsoft NetMeeting se dodává s Windows, takže pokud jej na počítači
nemáte, můžete si jej doinstalovat z instalačního disku. Jedná se o celkem
propracovaný nástroj, obsahující jak možnost hlasové komunikace, tak komunikace
prostřednictvím videa a sdílení souborů. Primárně je určen pro použití
prostřednictvím Internetu, nebo alespoň po IP síti.
- Chcete-li používat Net-Meeting, musíte znát IP adresu počítače, s nímž se
chcete propojit. Přesvědčte se, že počítač na který "voláte", je nastaven tak,
aby automaticky přijímal hovory, nebo že je u něj přítomen uživatel, který bude
odpovídat manuálně.
NetMeeting lze používat ve spolupráci se serverem, skrze nějž lze pořádat
konferenční hovory s více účastníky nebo soukromé hovory mezi účastníky dvěma.
Aplikace provozované na jednom počítači lze pomocí MS NetMeetingu používat a
ovládat také ze vzdáleného počítače.
Stejně jako v případě telefonického připojení může jeden počítač sloužit jako
server a druhý jako klient, na němž se objevuje obsah serveru. Pouze jedno z
propojených PC může v jednom okamžiku sdílet soubory. Prostřednictvím dodatečné
aplikace Tabule mohou všichni účastníci napřeskáčku přistupovat k diskusi a
psát zprávy, které se objevují ostatním. Zároveň lze volit a přenášet soubory
mezi uživateli a používat chat.
Hledání IP adres
S největší pravděpodobností i vy používáte při komunikaci prostřednictvím
počítače protokol TCP/IP. Je to protokol, na němž pracuje Internet a který
používá také většina lokálních počítačových sítí. Vše, k čemu lze v síti TCP/IP
přistupovat, má vlastní IP adresu, takže znalost správné IP adresy je podmínkou
ke vzdálenému přístupu.
Pokud například chcete propojit váš počítač s jiným prostřednictvím
NetMeetingu, musíte znát adresu obou zařízení. V NetMeetingu zjistíte adresu,
na niž je připojen, v položce O programu NetMeeting v menu Nápověda. Můžete zde
vidět i více adres, z nichž některé zmizí, jakmile odpojíte modem od Internetu.
Poskytovatelé internetových služeb běžně přiřazují při každém připojení jinou
IP adresu. Na pomoc vám může přijít i program winipcfg.exe, který lze spustit z
Windows prostřednictvím položky Spustit v Nabídce Start (stačí vepsat název
winipcfg a zmáčknout Enter).
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.