Vyzkoušejte Direct Connect ++

Internet | 01.07.03

Vážení čtenáři, dovolte mi představit vám bezkonkurenčně nejlepší peer to peersíť, a to síť Direct Connect ++. Garantuji vám, že po seznámení s ní už nebudete chtít používat...

Vážení čtenáři, dovolte mi představit vám bezkonkurenčně nejlepší peer to peer
síť, a to síť Direct Connect ++. Garantuji vám, že po seznámení s ní už
nebudete chtít používat cokoliv jiného. Tato síť funguje na principu tzv. hubů,
což jsou jednotlivé uzly, k nimž se připojují jednotliví uživatelé, kteří sdílí
svoje data s ostatními připojenými uživateli. Samozřejmě můžete být připojeni k
více hubům současně. Vy můžete pro připojení použít adresu hubu, kterou znáte,
popřípadě si vybrat ze seznamu hubů veřejných tzv. Public hub list. Takovýto
hub si může vytvořit a spravovat prakticky kdokoliv, a to díky tomu, že jak
klient, tak serverová část jsou pod licencí GNU/GPL. Je ovšem nutné mít solidní
pásmo a pevnou IP adresu. Pusťme se tedy nyní do praktického startu poznávání
krás DC++.


Download a instalace

Aktuálního klienta pro Direct Connect ++ si můžete stáhnout v první řadě na
http://dcplusplus.sourceforge.net, kde se nachází mimo jiné i sekce FAQ, neboli
často kladené otázky. Proč se vám o tom zmiňuji? Protože v této sekci se dají
najít nejlepší adresy pro Public hub listy (viz níže). Dalším místem, kde si
můžete stáhnout výborného klienta CZDC++ s podporou češtiny a několika dalšími
zajímavými funkcemi, je http://www.czdcplusplus.tk. Instalace je standardní,
bez jakýchkoliv problémů, pouze klienta CZDC++ neinstalujete, ale rozbalíte
instalační archiv (.ZIP) kamkoliv na disk.


První spuštění a základní nastavení

V sekci General je vyžadován váš nick, neboli přezdívka, dále zde můžete dát
svůj e-mail, popis vašich sdílených souborů či jiné sdělení ostatním uživatelům
(třeba ať neškemrají o extra slot, ale počkají si ve frontě, apod.). Dále je
pak rozumné vyplnit způsob vašeho připojení (LAN, DSL, Cable, Satellite atd.).
O něco níže je nastavení podrobností o připojení. Pokud máte vlastní IP adresu,
zaškrtněte možnost Active a vyplňte adresu, a případně port. Jste-li za
firewallem, máte zde volbu Passive. No a nakonec, pokud jste za serverem či
pokud z jiného důvodu potřebujete SOCKS5 autentizaci, pak zde můžete vyplnit
adresu, port, uživatelské jméno a potřebné heslo. Přejděme k sekci Downloads.
Tady můžete vyplnit adresář pro dokončené downloady, stejně tak i adresář pro
probíhající stahování. Zde se vyplatí mít tento adresář pro dočasné soubory
oddělený, protože jej nedoporučuji sdílet, na mnoha hubech je sdílení
nedokončených souborů důvodem k vyhození, zatímco dokončené downloady můžete
samozřejmě sdílet s ostatními uživateli DC++. Dále si zde můžete nastavit
maximální počet downloadů (záleží na rychlosti vaší linky), a rovněž maximální
rychlost stahování, při které může nastartovat nový download. Idea je taková,
že stahujete-li něco od uživatele, od něhož to prostě "neleze", může se začít
nový download dalšího souboru ze fronty, tak aby se využila kapacita linky na
maximum. Problém je ovšem v tom, že rychlost stahování je proměnná a mění se v
závislosti na spoustě faktorů, takže je tato metoda krajně nespolehlivá.
Doporučuji její vypnutí. Posledními položkami jsou adresa Public hub listu, což
jsou výše zmíněné servery, které uchovávají seznamy veřejně přístupných hubů, a
je-li potřeba, tak také http proxy, přes kterou se na tyto servery dostanete.
Na adrese http://dcplusplus.sf. net/forum/viewtopic. php?t=1723 najdete seznam
těchto serverů, doporučuji například
http://www.1stleg.com/PublicHubList.config.bz2, nebo máte-li zájem o ryze české
huby, pak doporučuji http://hub.wz.cz/list.txt. Následuje sekce Sharing, kde
musíte vybrat adresáře, které budete sdílet. Nezapomeňte na základní pravidla,
jež si uvedeme níže, jinak záleží na vašem rozhodnutí. O něco níže vidíte
velikost vámi nasdílených složek a zatržítko, pomocí kterého nasdílíte i skryté
soubory. Ještě o něco níže si můžete nastavit počet slotů pro upload tzn. kolik
uživatelů od vás může stahovat naráz. Je zde také možné nastavit, že pokud
rychlost poklesne pod určitou hranici, otevřít pro uploady extra slot. Další
sekcí je Appearance, kde nastavujete vzhled a chování klienta. Lze si zde
nastavit barvu oken a textu, stejně jako používaný font, možnost minimalizovat
do systémové lišty, nutnost odsouhlasit ukončení aplikace atd. Můžete si zde
rovněž nastavit zprávu, která se bude vypisovat do hlavního okna po vašem
odhlášení z hubu, a také nastavit cestu k lokalizaci klienta. V sekci Logs and
Sound si můžete překvapivě nastavit cestu pro logování jak hlavního, tak
soukromého chatu, logovat můžete také downloady a uploady. Dále je zde možnost
zvukové signalizace otevření okna soukromého chatu, případně při každé přijaté
soukromé zprávě. V sekci Advanced si můžete upřesnit pokročilá nastavení
klienta, jako například automatické následování přesměrování, otevření seznamu
veřejných hubů po startu klienta, automatické hledání alternativních zdrojů
(což využijete při stahování většího souboru, když musíte od počítače odejít
tato volba totiž prohledává připojené huby hledá další uživatele, kteří stejným
souborem disponují, a v případě přerušení downloadu se snaží připojit k nim),
odstranění duplikovaných vámi sdílených souborů (což je užitečné, pokud máte
chaos na disku, zapnutím této funkce se vám nestane, že by vás odněkud vyhodili
za sdílení duplikovaných souborů tedy, ostatní uživatelé je ve vašem file listu
uvidí, ale nepočítá se jejich velikost), dále užitečná vlastnost používat malý
buffer pro odesílání, což využijete pokud vám upload drasticky zpomaluje
download, a další.


Pravidla

Ještě nežli se poprvé připojíme, bude určitě dobré zmínit se o pravidlech,
která platí na většině hubů. Takže je zakázáno sdílet dětskou pornografii,
nacistické či rasistické materiály, systémové soubory nebo nainstalované
aplikace (například složku Windows či Program Files), VOBy (neboli naripované
DVD filmy před konverzí do DivX), nekompletní soubory či downloady atd.
Každopádně na většině hubů se vám tato pravidla napíší po přihlášení, případně
si je můžete nechat zobrazit příkazem +rules na hlavní konzoli.

Pomineme-li to, co se nemá sdílet, pak ještě nesmíte bezdůvodně odpojovat
uživatele, kteří od vás stahují, a měli byste mít dostatek slotů na počet
otevřených hubů. Někde stačí jeden slot na hub, někde požadují více, většinou 2
až 3. Posledním důležitým pravidlem je velikost vámi nasdílených souborů. Každý
hub má limit, při jehož nesplnění se na něj prostě nedostanete. Existují huby
bez limitu, huby s nízkým limitem, ale jsou i huby s limitem 100 a více GB a
vzhledem k přísným pravidlům je občas těžké tyto limity splnit, ale odměna je
většinou adekvátní námaze. Nad dodržováním těchto pravidel bdí všemocní
operátoři (zkráceně OP), kteří pátrají po jakékoliv nepravosti na jim svěřeném
hubu. Pokud se proviníte, tak vás varují, případně rovnou vyhodí (samozřejmě s
udáním důvodu).


Připojujeme se k hubu

Máme-li hotové nastavení, přišel čas se konečně připojit. Stáhněte si seznam
veřejně přístupných hubů, nějaký si vyberte (v popisu najdete zaměření hubu +
nezbytný datový limit) a připojte se. Pokud jste úspěšní, otevře se vám nové
okno, server vám vypíše pravidla plus nějaké další důležité informace a po
pravé straně se vám ukáže jmenný výpis právě připojených uživatelů s jejich
popisem a velikostí nasdílených dat. Teď vám zbývá již jen vyhledat, co byste
rádi tlačítko Search, případně příkaz /search název hledaného souboru v hlavní
konzoli. Opět se otevře nové okno, ve kterém máte několik možností, jak
ovlivnit vyhledávání. Můžete si zvolit jaké typy souborů se vám mají zobrazit
(audio, video, adresář atd.), máte zde i volbu, aby se vypsali jen uživatelé s
volnými sloty. Dvojklikem na žádaný soubor započne jeho stahování a ve spodní
části okna se vám zobrazí status bar s rychlostí downloadu, odhadovanou dobou
stahování, procentuálním vyjádřením kompletnosti downloadu a jménem uživatele,
od kterého stahujete. Analogicky k tomu se vám samozřejmě zobrazují i uploady.
V DC++ máte k dispozici i okno Download Queue, což je fronta souborů ke
stažení, kde vidíte stav každého vámi zadaného downloadu. Pokud je download
zastavený, doporučuji využít nabídky kontextové nabídky (dostupné kliknutím na
názvu souboru pravým tlačítkem myši) a zvolit volbu Search for alternates.
Systém prohledá připojené huby pro totožný soubor (ověřuje jej podle názvu a
velikosti v bajtech) a nabídne všechny dostupné uživatele, od kterých je možné
daný soubor stáhnout.


Závěrem

Co dodat? Také se vám Direct Connect ++ zalíbil? Zkráceně: je to peer to peer
síť pro "zodpovědné". Má jasná pravidla, jasnou strukturu, je dostatečně
decentralizovaná, rychlá, spolehlivá, stabilní, má silnou členskou základnu a
miliony fanoušků. Její zásadní nevýhodou (i když možná je to výhoda) je fakt,
že není určena nováčkům, kteří nemají co nasdílet, respektive se moc
neorientují a stačí jim například Kazaa. Naopak její největší výhodu vidím v
OPech, jež důsledným trestáním hříšníků nedopustili právě to, čím se stala
Kazaa a vlastně celá síť FastTrack skladištěm zmetků, defektních a falešných
souborů. Doufám, že DC++ nepotká stejný osud.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.