Volná místa na Internetu aneb hledáte práci?

Internet | 01.04.99

Přestalo vás bavit vaše zaměstnání? Zdá se vám, že už nevyužíváte všechny svéschopnosti a že se neučíte nic nového? Chcete změnit místo? Noviny jsou plné zpráv o růstu nezam

Přestalo vás bavit vaše zaměstnání? Zdá se vám, že už nevyužíváte všechny své
schopnosti a že se neučíte nic nového? Chcete změnit místo? Noviny jsou plné
zpráv o růstu nezaměstnanosti a najednou zjišťujete, že najít dobrou práci není
nic snadného? Nevěste hlavu, nic není tak černé, jak se zdá pomoc je nablízku.

Pomalu nadchází léto, téměř desetina lidí nemá zaměstnání a k nim se přidávají
absolventi středních a vysokých škol. To, že hledání místa není nic
jednoduchého, dosvědčuje křivka nezaměstnanosti uvedená na našem obrázku
(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz), která strmě stoupá
vzhůru. Čtyři standardní způsoby, jak si najít zajímavé zaměstnání inzeráty v
novinách, náborové agentury, úřady práce a přátelé jsou nyní výrazně rozšířeny
nástupem Internetu. Pro firmy hledající kvalifikované pracovníky je volba
prostředí Internetu výhodná, mohou tak totiž cíleně oslovit množství
potenciálních zaměstnanců, uživatelů Internetu lidi vzdělanější a bohatší.

Jak postupovat při hledání
První věcí, kterou musíte udělat, je sepsat všechny vaše dovednosti a
schopnosti a zamyslet se nad tím, jaké zaměstnání vlastně hledáte. Dalším
krokem je sepsání životopisu (neboli curriculum vitae, CV) návod najdete
například na www.jobs.cz/zajimavosti/cv/spravne_cv.html. Dobrý životopis je
velmi důležitý, neboť špatně napsané CV nedokáže "prodat" vaše schopnosti a
výrazně snižuje šanci na úspěch. Zapomeňte na typ životopisu, který jsme se
všichni učili psát ve škole. To je typický příklad neživotaschopného CV
zaměstnavatele přece nezajímá, co dělají vaši rodiče či bratr, ani to, zda máte
psa či zda jste absolvovali základní školu pokud jste se jí náhodou vyhnuli,
šance vám to zřejmě nezvýší. Smyslem životopisu je přesvědčit potenciálního
zaměstnavatele, aby vás pozval na osobní pohovor a poté přijal. V dnešní době
se používá americký styl životopisu, kde v bodech podáte informace o tom, co
umíte, o vzdělání, zkušenostech, vědomostech a samozřejmě o tom, co jste
dokázali. Musí být srozumitelný nechcete přeci zaměstnání u luštitele hádanek.
Musí být k věci, výstižný a stručný; pro většinu z nás to znamená jednu
stránku. Taktéž přehlednost je zásadní věcí. Teprve tehdy, když jsou splněna
tato kritéria, můžete do práce zapojit svůj grafický talent a pokusit se o
zajímavé, nevšední grafické ztvárnění. Pamatujte však, že všeho s mírou; chcete
se přece odlišit od ostatních kandidátů, a ne zavdat potenciálnímu
zaměstnavateli důvod pochybovat o vašem duševním zdraví.

Trendy
V najímání pracovníků se začínají rozlišovat dva trendy. Jeden z nich je
zaměřen na potenciál člověka, na jeho charakterové a morální vlastnosti, na
jeho osobnost, schopnost pracovat; vhodného kandidáta společnost sama vychová a
naučí všemu potřebnému. K tomu je však třeba mít předpoklady: vysokoškolské
vzdělání, znalost jazyků, počítačová gramotnost, nízký věk a samozřejmě chuť
začínat od píky. Druhý trend upřednostňuje pracovníky s praktickými
schopnostmi, tedy ty, co už něco dokázali, nejlépe aby měli v dané oblasti již
nějaké zkušenosti s konkrétními projekty. Například mnoho vysokoškoláků tak
zjišťuje, že důležitější než jejich diplom z počítačových věd je pro zahraniční
firmy mezinárodně platná certifikace firem Microsoft (MCP, MCSE, MCSD) či
Novell (CNE), viz www.microsoft.cz/train_cert a http://services.novell.com.

Nabídky práce na Internetu

Úřady práce
Od Úřadů práce (ÚP) si slušné zaměstnání příliš neslibujte, jsou dobré na to,
aby našly alespoň přijatelnou práci to však v nezaměstnaností postižených
oblastech pro leckoho znamená spásu z nebe. Hledání zaměstnání pomocí ÚP, jak
nezaměstnaní vědí, připomíná pohádku o slepičce a kohoutkovi. Internet nám
většinou příliš nepomůže. Málokterý úřad má svou internetovou prezentaci. Ovšem
naštěstí v nezaměstnaností nejvíce postiženém okrese Most Úřad práce vytvořil
chvályhodnou, kvalitní webstránku, za kterou by se nemusela stydět ani mnohá
ministerstva (www.mostecko.cz/upmost). Stránky nabízejí nejen základní
informace o fungování úřadu, ale také seznam volných míst v databázi s možností
vyhledávání. Možná si řeknete, že to je běžná věc, ale ve státní správě bohužel
nikoli, viz pražský Úřad práce, jehož server na web.telecom.cz/upab/index.htm
není nějak zvlášť "unemployed friendly".

Náborové agentury a přímé inzeráty
Najít náborovou agenturu není problém, stačí se podívat do Zlatých stránek či
na adresu www.jobs.cz/zajimavosti, kde je seznam odkazů na internetové stránky
velkého množství takto orientovaných společností. Mnoho manažerů však považuje
české náborové firmy za nekvalitní a snaží se pracovníky hledat přímo. A
skutečně, kvalita personálních agentur je silně rozkolísaná; mnoho těch s
honosně znějícím názvem vlastní malou kancelář ve špinavém průchodu v centra
města a jejich personál čítá pouhé tři zaměstnance. Mnohé se vám také s první
nabídkou ozvou až za půl roku. Zkoušejte a použijte těchto agentur raději více.
Přístup na Internet může celý proces komunikace značně zrychlit, e-mailovou
adresu má většina z nich.

Následuje výčet agentur specializovaných na nabídku volných míst přes Internet.

- Academica
Zejména pro středoškoláky a vysokoškoláky je zde server Academica
(www.academica.cz), který obsahuje nabídku volných míst u prestižních
společností. Mnoho z nich vyžaduje předchozí zkušenosti (!), a tak je zde volné
pole působnosti i pro již zaměstnané. Je také možné si vybírat z nabízených
Praxí, Stipendií a Diplomových prací, což je zvláště pro studenty velmi
užitečné. Stránky nabízejí filtrování pracovních příležitostí podle vzdělání,
oboru, regionu a firmy.
Ostatní informace na Academice budou užitečné spíše studentům a mladým lidem, u
mnoha z nich ztratil tento server oblibu rušením některých služeb do té doby
poskytovaných zdarma.

- Jobs.cz
Na adrese www.jobs.cz najdete nejširší paletu služeb pro lidi hledající
zaměstnání, i firmy zaměstnání nabízející. Velmi užitečné jsou informace, které
zná každý personalista, ale málokterý zaměstnanec: proč poslat s životopisem
průvodní dopis, jak se chovat na pohovoru, proč poslat po pohovoru děkovný
dopis... a mnoho dalších rad, které vás v přetlaku poptávky po zaměstnání
dokáží odlišit. Že nejde o zbytečnosti, může potvrdit z bohaté osobní
zkušenosti autor. Nabídku volných míst mohou firmy zadávat přímo on-line do
formuláře do dvou částí Brigády a práce pro studenty a Zaměstnání. Jak názvy
napovídají, v první části se jedná o různorodé přechodné práce od hlídání dětí
až po programování databází. Část Zaměstnání je rozčleněna podle oborů do více
než dvou desítek rubrik, které pak obsahují jednotlivé inzeráty.
Systém členění do tolika podskupin se mi zdá nešťastný v případě, že máte zájem
o širší záběr volných míst případně netušíte, kde by se vámi hledaná pozice
měla konkrétně nacházet. V informacích o konkrétní pozici je kromě názvu
společnosti také předpokládaný plat, popis činnosti zaměstnání... Samozřejmostí
je zde vyhledávání, kde si lze nastavit mnoho parametrů. Pro čerstvé absolventy
bez zkušeností je zde dokonce zvláštní rubrika. Na druhou stranu je pro "vysoké
letce" na serveru sekce nabízející zaměstnání u velkých prestižních
společností. Chvályhodná je možnost personalizace celé služby (personalizace
nastavení prostředí a nabídky přesně na míru vašim potřebám) nazvaná MůjJobs.
Server zasílá na vaši adresu přesně taková zaměstnání, jaká jste určili, a
nejste tak nuceni prokousávat se pro vás nezajímavými nabídkami. Ve službě
MůjJobs můžete také nabídnout svůj životopis velkým zaměstnavatelům.

- Jobmaster
Internetové dvojče papírového inzertního časopisu na www.jobmaster.cz. Inzerují
v něm převážně personální agentury, je rozdělen na osm dílů podle oborů, které
obsahují desítky volných míst. Aktualizace probíhá jednou za týden. Procházení
inzertních rubrik na obrazovce počítače je poněkud nepřehledné a zdlouhavé
(zvláště v Netscape Communicatoru 4, v MS Internet Exploreru 4 je vzhledem k
optimalizaci na tento prohlížeč přehlednější), jsou napsány pod sebou a na
serveru chybí vyhledávací nástroj. Lze samozřejmě použít klávesovou zkratku
Ctrl+F ve vašem prohlížeči, ale to není ono. I když na druhou stranu
vyhledávání v okně prohlížeče je několikanásobně rychlejší, než když se
spoléháte na odezvu serveru. Systém zobrazení inzerátů, které mají stejnou
strukturu jako inzeráty v novinách, je oproti tomu při tisku daleko
přehlednější než u konkurenčních serverů. Ocenění také zasluhuje rychlé
načítání stránek.

- Projekt Perspektiva
Jestliže v předchozích službách inzerovaly velké společnosti většinou přes
personální agentury, či přímo inzerovaly jen malé až středně velké firmy, na
stránkách Perspektivy (www.perspektiva.cz) můžete najít nabídku pouze od
největších společností. Nabídka je velmi široká: od zaměstnání přes praxe,
stáže, stipen-dia až po diplomové práce a brigády. Výběr zaměstnání probíhá
přes filtr dotazník, ve kterém volíte vámi preferovaný obor, místo a firmu a
své vzdělání. Výhodou této databáze je, že na rozdíl od ostatních, nabízejících
v převážné většině pouze administrativní, ekonomické a počítačové profese, jsou
na ní téměř výhradně k dispozici profese odborné. Nevýhodou je přece jen
omezenější výběr zaměstnavatelů, a tím i nižší počet inzerátů.

- Profese
Profese (www.profese.cz) nabízejí několik způsobů vyhledávání volné pracovní
pozice. První z nich je vyhledávání v databázi zaměstnání podle formuláře, kde
zadáte stejně jako v předchozích službách základní údaje o vzdělání a vašich
požadavcích, doplněné o znalosti cizího jazyka. Druhá varianta je zařadit tento
formulář, vlastně velmi jednoduchý "životopis", do databáze potenciálních
zaměstnanců, a stejně jako v Jobs.cz vám budou zasílány všechny nové nabídky
vyhovující uvedeným požadavkům na vaši e-mailovou adresu. To je výhodné,
protože nemusíte zadávat znovu a znovu své požadavky. Třetí možností je
nabídnout "životopis" přímo firmám hledající nové zaměstnance. Porovnáním
Jobs.cz a Profesí v této oblasti dospějeme k závěru, že Profese jsou méně
cílené na konkrétní zaměstnání, což však nemusí být nevýhoda.

Jdeme do finále - pohovor
Vybrali jste si inzeráty, odepsali na ně, a světe div se přišlo vám několik
pozvánek na osobní pohovor. Co doporučují personalisté s bohatými zkušenostmi?
Rozvrhněte si čas tak, abyste dorazili o patnáct minut dříve. Zapocená skla
brýlí a přerývaný dech nepůsobí dobrým dojmem. Nikdy si nezapomeňte vzít kopii
životopisu, bůhví kde se jim ztratila. Váš budoucí nadřízený je také jen
člověk, možná se cítí více stresovaný než vy. Buďte struční, optimální doba
odpovědi je mezi 30 až 90 vteřinami, delší monology málokdo pozorně poslouchá.
Pozorně naslouchejte a na každou otázku odpovězte, i kdybyste měli chvil-ku
přemýšlet slovo nevím vymažte ze svého slovníku. Nesnižujte své předchozí
úspěchy ani bývalou firmu.
Finanční otázky bývají většinou na konci pohovoru: přijďte už s částkou, o
které se domníváte, že je v tomto oboru běžná, nejlépe v určitém rozmezí, v
němž by se měla pohybovat. Nakonec si ujasněte další postup. V mnoha firmách
pak budete vyzváni, abyste pokládali otázky. V každém případě nějaké musíte
mít, je dobré se na ně připravit již doma. Ptejte se však zasvěceně, zeptat se
například v IDG, zda vydávají také Excalibur, vaše šance rozhodně nezvýší. Po
příchodu domů pošlete k rukám osoby, se kterou jste mluvili, dopis, v němž
poděkujete za rozhovor. Zbytečnost? Dozajista ne, určitě na sebe upozorníte
jako na člověka, který je slušný a má o místo velký zájem.
A teď už zbývá jen čekat na telefon...

9 0134/JL

Academica
www.academica.cz
+ pro studenty
+ vyhledávání
+ stipendia, stáže

Jobs
www.jobs.cz
+ komplexní služby
+ vyhledávání
+ nabízení životopisu zaměstnavatelům
+ personalizace
+ on-line zadávání inzerátů
+ pro absolventy
+-velká segmentace oborů
- pomalá odezva

JobMaster
www.jobmaster.cz
+ přehledný tisk
+ rychlá odezva
- chybějící vyhledávání
- horší práce v Netscape Communicatoru

Perspektiva
www.perspektiva.cz
+ převažují neekonomické obory
+ dobré vyhledávání
+ podrobné popisy
+ stáže, diplomové práce
+- pouze velké společnosti
- menší počet inzerátů

Profese
www.profese.cz
+ vyhledávání
+ nabízení životopisu zaměstnavatelům
+ automatické zasílání upozornění na nová zaměstnání
+- komplikovanější rozhraní

Úřad práce v Mostě
www.mostecko.cz/upmost
+ nabídka volných míst
+ vyhledávání
+ ojedinělý počin
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.