Viry v mobilních telefonech - pohled do budoucna, či pouze špatný vtip

Internet | 01.07.02

Tomu, že při používání našich počítačů věnujeme stále více času aktualizacímantivirových programů, se již ani nedivíme. Jsme ale na totéž připraveni u našich rozličných ...

Tomu, že při používání našich počítačů věnujeme stále více času aktualizacím
antivirových programů, se již ani nedivíme. Jsme ale na totéž připraveni u
našich rozličných mobilních přístrojů? Pravdou sice je, že i přes
mnohonásobné přesvědčování ze strany bulvárních médií o existenci virů pro
mobilní telefony ještě žádný neexistuje, ale nikdo z nás neví, jak dlouho
tento stav vydrží. Zvláště přihlédneme-li k posledním trendům v oboru mobilní
komunikace a ke specifikacím chystaných modelů pro tento rok, zhmotní se před
námi hrozba zvaná J2ME, neboli Java 2 Micro Edition. Ta se má stát jakýmsi
univerzálním programovým prostředím pro mobilní přístroje a již dnes se v
mnoha telefonech objevuje (Nokia 6310i, Siemens SL45i atd.).


Definice

Nejprve začněme definicí viru. Velice zjednodušeně řečeno, je to skript či
program, jenž se samovolně šíří, případně může obsahovat nějakou rutinu,
kterou se na napadeném systému projevuje. Tato rutina může být buď
destruktivního rázu, případně nedestruktivního (ale většinou alespoň
obtěžujícího). Při příležitosti tohoto definování viru si nemohu odpustit
poznámku o zmiňovaných virech pro mobily v médiích. Jednalo se o naprosté
nepochopení principů, neboť jak jinak by bylo možné za vir považovat speciální
textovku, kterou její autor Job de Haas, holandský expert na počítačovou
bezpečnost, předvedl na konci roku 2001 na konferenci o bezpečnosti Black Hat
v Amsterodamu. Tato speciální textová zpráva s upravenou hlavičkou a poslaná z
počítače přes SMS klienta dokázala zablokovat Nokii 6210. Ta potom nebyla
funkční, dokud se inkriminovaná zpráva z mobilu nevymazala. Myslím, že je zde
naprosto jasné, že o virus jako takový nejde. Tato zpráva se nemohla dále
šířit, a co je hlavní, nebyla univerzální. Vždyť fungovala pouze na jednom
určitém typu mobilního telefonu a navíc jen na některých verzích firmwaru,
přičemž využila jeho nedostatků. K vytvoření takovéto "diverzní" zprávy je
zapotřebí velkých technických znalostí o dané problematice, a rozhodně to není
cesta k hromadnému rozšíření mobilních virů.


Java 2 Micro Edition

Touto cestou by se naopak mohla stát již zmiňovaná Java 2 Micro Edition. Ta má
za úkol zajistit kompatibilitu mezi různými značkami mobilních telefonů a
umožňuje instalaci a spouštění programů. Je paměťově i procesorově nenáročná a
pro vývoj aplikací nezávislých na cílové platformě je více než ideální.
Bohužel však, stejně jako každý programový standard, nabízí i ona stabilní
základnu pro viry. Vždyť co víc si může autor virů přát? Napíše jeden jediný
kód, a ten se díky univerzální programové platformě rozšíří během několika
málo okamžiků na všechny mobilní přístroje přihlášené k síti GSM, a to
nezávisle na používaném operátorovi či na typu mobilního zařízení. Připadá vám
to jako dostatečně apokalyptická vize? Stane se nedílnou součástí ceny nového
mobilního telefonu licence na antivirový software?


Viry nepodceňovat!

Virovou problematiku je lepší nepodceňovat. Viry jsou pevnou součástí
počítačového světa a nyní zamíří i na naše mobilní mazlíčky, kteří na ně
nejsou vůbec připraveni. Potěšující pro nás může být pouze fakt, že většina
dnešních mobilních telefonů technologii Java 2 Micro Edition nepodporuje, na
druhou stranu z novinek a trendů tohoto roku je více než zřejmé, že tato
technologie míří již i do low-endových přístrojů a v průběhu tohoto roku se
stane majoritním programovým zázemím celé řady mobilních telefonů všech
výrobců.

Zkusme se nyní zamyslet nad možnými projevy mobilních virů. Nebudeme zde
provádět vysoce fundované studie, ale zcela v praktických mezích si zkusíme
bodově vytýčit cíle, kterých se mohou autoři budoucích mobilních virů pokusit
dosáhnout.

1. Záškodnická práce viru s telefonním seznamem: Tato kategorie je nejspíše
hlavní a nejviditelnější akcí, kterou mohou viry provádět. Představte si vir,
jenž infikuje váš mobilní telefon, a pak bude náhodně telefonovat na čísla ve
vašem seznamu, případně na náhodně generovaná čísla, bude posílat
multimediální zprávy (MMS) na tato čísla, pomocí kterých se bude i šířit, atd.
Veselé, viďte? A to jsme ještě nezačali.

2. Modifikace dat: Další nepříjemnou vlastností mobilního viru (která se
mimochodem objevuje i u počítačů) by mohla být právě modifikace různých dat či
údajů. Například prohození písmen či čísel v uložených kontaktech nebo se
vžijte do situace, kdy napíšete textovku, odešlete ji a příjemci (pokud ji
virus odešle tomu správnému, to je otázka cítíte také ty možnosti?) dojde
maximálně nečitelný nesmysl. Ani zde námi uvažovaná činnost virů není vůbec k
smíchu.

3. Různé šprýmy a trápení uživatele: Do této kategorie můžeme zařadit různé
vtípky, kterým se smějí snad jen autoři virů, jako například změna volaného
čísla, dále bychom tu mohli mít na zmatení uživatele nesmyslné údaje na
displeji, záměrně chybný stav napájení baterie, nebo náhodné vypínání či
zapínání displeje.

Popravdě řečeno, když si po sobě čtu tento článek, z celého srdce doufám, že
situace nebude zdaleka tak hrozivá, jak se teď jeví. Antivirový software bude
ale skutečně potřeba o tom není pochyb. Sám bych se nechtěl dožít ani jedné
škodolibosti, kterou jsem o něco výše zmínil. Ale to asi nikdo z nás. Popřejme
si tedy hodně odvahy do nových technologií, hezké a ničím nerušené prázdniny a
dovolené, a po krátké pauze se s vámi, milí čtenáři, opět těším na shledanou.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.