Usnadnění analýzy dat - Oracle Discoverer 3.1

Internet | 01.08.00

PožadavkyDiscoverer je dostupný ve dvou verzích pro uživatele je určeno balení User Edition a pro správce Administration Edition. V obou případech se jedná o standardní 32bitové aplika...

Požadavky
Discoverer je dostupný ve dvou verzích pro uživatele je určeno balení User
Edition a pro správce Administration Edition. V obou případech se jedná o
standardní 32bitové aplikace, které ke své činnosti vyžadují přítomnost
operačního systému Windows 9x nebo Windows NT 3.51 a novější. Mnohem
zajímavější je ale podpora jednotlivých databázových systémů. Pomocí
Discovereru lze totiž pracovat nejen se systémy Oracle verze 7 i 8 (včetně
Personal Oracle), ale v podstatě s libovolnou databází, která podporuje
rozhraní ODBC (např. dBase, Excel, Paradox, Informix, Microsoft SQL Server,
Sybase).

End User Level (EUL)
je jedním z nejdůležitějších prvků aplikace Oracle Discoverer. Jedná se o
speciální vrstvu metadat, která odstiňuje složitosti a podrobnosti původní
databáze před běžným uživatelem. EUL na základě požadavků generuje SQL dotazy,
jejichž výsledky jsou zobrazovány v příslušné aplikaci. Smyslem toho všeho je
poskytnout uživatelům možnost soustředit se především na podnikání, a nikoliv
na problémy s daty.

Správce
Nástrojem, který slouží pro vytváření a správu EUL, je Administration Edition.
V rámci každé této vrstvy metadat lze definovat jednu nebo několik pracovních
oblastí (business area) majících již bezprostřední vztah k tomu, co uvidí
uživatel při analýze dat. Vytvoření těchto oblastí zjednodušuje průvodce, který
vám v 5 krocích pomůže vybrat databázi a potřebné databázové objekty, nastavit
parametry pro automatické vygenerování návrhu oblasti (nahrazení podtržítek
mezerami, vytvoření seznamu hodnot atd.), a samozřejmě celou oblast pojmenovat.
Teprve po provedení všech potřebných kroků se zpřístupní vlastní pracovní
plocha aplikace Administration Edition. Kromě obvyklého menu, nástrojové lišty
a hlavního okna je zde přítomen plovoucí seznam úloh (Tasklist), nutných pro
správné nastavení pracovní oblasti. V horní části hlavního okna jsou zobrazeny
4 záložky, určené pro práci s jednotlivými částmi návrhu pracovní oblasti.
Karta Data zobrazuje stromovou strukturu vybraných databázových tabulek. Lze
zde také měnit uspořádání a pojmenování jednotlivých databázových položek,
určovat, jaká data budou přístupná uživatelům, nastavit přístupová práva a
celou řadu dalších parametrů.
Oracle Discoverer pracuje také s tzv. hierarchiemi (karta Hierarchies), které
uživatelům umožňují pohybovat se ve víceúrovňové struktuře směrem nahoru nebo
dolů, a analyzovat tak data na různých úrovních (např. roky, čtvrtletí, měsíce
či dny nebo celý svět až jednotlivé pobočky).
Karta Item classes slouží k editaci tříd položek, kde každá třída je
představována skupinou položek s obdobnými vlastnostmi (dny v týdnu, kategorie
produktů atd.).
Karta Summaries je určena pro vytváření složek souhrnu obsahujících předem
sumarizovaná data, na která poté Discoverer přesměruje odpovídající dotazy.
Smyslem je urychlit zpracování složitějších dotazů.

Uživatel
Pokud jste jako správci systému vytvořili všechny potřebné komponenty, mohou
uživatelé začít pracovat s daty v aplikaci User Edition. S pomocí tohoto
nástroje lze vytvářet sestavy a provádět analýzu dat bez znalosti příkazů
jazyka SQL a databázové struktury.
Uživatel manipuluje s informacemi prostřednictvím pracovních sešitů (workbook),
což jsou v podstatě dokumenty obsahující definice jednotlivých dotazů. Velmi
užitečná je funkce plánování sešitu. Takto lze snadno vytvářet sestavy měnící
se v pravidelných intervalech např. dnů, týdnů nebo měsíců.
Každý sešit se skládá z jednoho nebo více listů (worksheet), na kterých se
zobrazují výsledky dotazů. Vlastní uživatelské rozhraní programu User Edition
se tedy do značné míry podobá některému z tabulkových kalkulátorů (např.
Excelu). Data lze zobrazit jedním ze 2 základních způsobů jako tabulku nebo
jako křížovou tabulku. Analýzu dat výrazně usnadňuje snadný přechod mezi
různými pohledy na data uložená v databázích. Díky podpoře technologie táhni a
pusť (drag-and-drop) lze většinu operací provádět jednoduše myší. Důležitou
vlastností je také možnost exportovat výsledné sestavy do řady obecně
používaných formátů (HTML, XLS, TXT atd.). Sestavy lze navíc odesílat přímo z
prostředí aplikace elektronickou poštou.

Oracle Discoverer 3.1
+ řada průvodců
+ User Edition v češtině
+ široká podpora databází
+ množství funkcí

K recenzi poskytla firma: Oracle Czech, s.r.o., Škrétova 12, Praha 2
www.oracle.cz
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.