Tvorba webových stránek pro každého - HomeSite 4.0

Internet | 01.03.99

Nástroje pro tvorbu webových stránek můžeme rozdělit do dvou základních skupin.První z nich se označují jako WYSIWYG editory (What You See Is What You Get). Práce s nimi se do značné m...

Nástroje pro tvorbu webových stránek můžeme rozdělit do dvou základních skupin.
První z nich se označují jako WYSIWYG editory (What You See Is What You Get).
Práce s nimi se do značné míry podobá psaní textu v klasickém textovém editoru.
Proto jsou produkty tohoto druhu vhodné zejména pro začínající autory. Naopak
nástroje z druhé skupiny, pracující přímo se surovým kódem HTML, preferují
pokročilí uživatelé, kteří tak mají plnou kontrolu nad výsledkem svého snažení.
A právě do této druhé skupiny lze zařadit i HomeSite, s nímž bych vás chtěl
blíže seznámit v následujících odstavcích.
Jednou z typických vlastností produktu je jeho snadné ovládání a přívětivé
uživatelské rozhraní, které lze do značné míry přizpůsobit požadavkům
uživatele. Pracovní plocha je rozdělena na několik částí, maximálně
využívajících dostupný prostor. Při prvním spuštění je horní část aplikačního
okna vyhrazena pro menu a nástrojové lišty. Z nich považuji za nejužitečnější a
také pravděpodobně nejčastěji používaný QuickBar, který na několika záložkách
sdružuje základní příkazy jazyka HTML (tabulky, rámce, písmo, skripty atd.).
V levé části okna pod nástrojovými lištami se nachází tzv. panel zdrojů, kde
jsou dostupné nástroje pro práci se soubory (Local a Remote Files), projekty
(Projects), výstřižky kódu (Snippets) a parametry jednotlivých HTML příkazů
(Tag Inspector). Dále je zde k dispozici nápověda (Help), kompletně zpracovaná
ve formátu HTML, a grafické zobrazení odkazů v aktuálním dokumentu (Site View).
Hlavní část pracovní plochy samozřejmě zabírá vlastní editační okno. Zde nabízí
HomeSite tři způsoby práce s vytvářeným dokumentem. Základem je editační pohled
(Edit view), určený k psaní či úpravám kódu budoucí stránky. Jak bude váš
výtvor vypadat v prohlížeči, se můžete přesvědčit v režimu prohlížení (Browse
view). Pro okamžitou kontrolu změn provedených v kódu mohou být tyto dva
pohledy zobrazeny nad sebou. Samozřejmě lze z prostředí HomeSite také otevřít
dokument v libovolném externím prohlížeči. Novinkou čtvrté verze je režim
návrhu (Design view), který dovoluje měnit velmi pohodlně podobu stránky a
přitom ihned vidět výsledek (WYSIWYG). Tento třetí pohled na dokument je
založen na komponentě DHTML Edit od Microsoftu. Musí být tedy nainstalován
Internet Explorer 4.01 nebo novější. Bohužel práce v tomto režimu přináší i
drobné problémy. Asi nejzávažnějším, z pohledu českého uživatele, je převod
znaků s ASCII kódem vyšším než 127 (a sem patří většina písmen s diakritikou)
na popisné kódy. Tento převod je implicitně prováděn i v režimu Edit, ale zde
je možné toto nepříjemné chování potlačit příslušným nastavením v konfiguračním
dialogu.
Editor používá propracovaný systém barevného zvýrazňování napsaného kódu, který
umí aplikovat více sad barevných kombinací v závislosti na typu souboru (HTML,
CSS, JavaScript, VBScript, SQL, ASP, PHP3 a Perl). Pro zjednodušení vkládání
nebo úprav příkazů jazyka HTML (tzv. tagů) nabízí HomeSite řadu nástrojů, mezi
něž patří Tag Insight (rozbalovací menu, které se objeví ihned po napsání jména
tagu nebo atributu; obdoba technologie IntelliSense od Microsoftu), Tag
Inspector (nabízí v přehledné tabulkové formě seznam všech atributů označeného
tagu), Tag Tree (zobrazuje hierarchickou strukturu stránky), Tag Chooser
(seznam, ze kterého lze vkládat potřebné tagy do dokumentu pouhým kliknutím
myši) a Tag Editor (dialogové okno, nabízející editaci všech parametrů
příslušného tagu). Často používané části kódu (např. navigační lišty), lze
uložit a kdykoliv opět použít. V síťovém prostředí je dokonce možné tyto
výstřižky kódu (snippets) sdílet více uživateli. Ke snadnějšímu pohybu mezi
jednotlivými částmi rozsáhlejších dokumentů slouží jednoduchý, ale účinný
systém záložek.
Snad každý by rád vytvářel stránky bez pravopisných chyb. U nelokalizovaných
aplikací bývají ale problémy s češtinou. HomeSite tento problém řeší vazbou na
Microsoft Office. Tak je nyní možné provádět kontrolu pravopisu i pro češtinu,
včetně podtrhávání chybných slov červenou vlnovkou a nabídky možných oprav v
kontextovém menu pravého tlačítka myši.
Před publikováním stránek na Web serveru je vhodné nějakým způsobem
zkontrolovat správnost syntaxe HTML kódu. Můžete sice na váš projekt aplikovat
některý z on-line nástrojů dostupných na Internetu, ale mnohem snazší je použít
prostředky integrované přímo v HomeSite. Výsledkem takové kontroly je seznam
nalezených chyb včetně krátkého komentáře. Pouhým kliknutím myší na příslušné
položce se přenesete na odpovídající místo kódu a můžete provést nápravu.
Stejně snadno lze provést kontrolu odkazů na další dokumenty (stránky, obrázky,
zvuky atd.).
Využíváte-li při tvorbě webových stránek kaskádové styly, jistě oceníte
existenci nového samostatného editoru CSS. Díky přehlednému zobrazení všech
parametrů, CSS kódu a výsledného vzhledu stránky nadefinujete s jeho pomocí
velmi rychle jednotlivé styly, na které potom z jednotlivých dokumentů pouze
směřují odkazy.
Celkově HomeSite hodnotím jako jednu z nejvyzrálejších aplikací pro tvorbu
webových stránek, jež může směle konkurovat i mnohem dražším produktům
renomovaných firem (např. Microsoft FrontPage nebo Adobe PageMill). Pokud se
chcete přesvědčit na vlastní oči, co tento program dokáže, stáhněte si 30denní
trial verzi ze stránek firmy Allaire Corporation (www.allaire.com).

9 0058/JL

HomeSite 4.0
+ Tag Inspector
+ editor CSS
+ integrace DHTML Edit
+ cena
+ nápověda
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.