Svižně na internet

Internet | 01.04.04

Neustálá konfrontace s nejrůznějšími nabídkami jednotlivých operátorůpůsobících v oblasti telekomunikačních služeb vyvolává potřebu neustálého sledování aktuálních údajů. ...

Neustálá konfrontace s nejrůznějšími nabídkami jednotlivých operátorů
působících v oblasti telekomunikačních služeb vyvolává potřebu neustálého
sledování aktuálních údajů. To se týká jak hlasových služeb, tak i služeb
mobilních telefonů a v neposlední řadě i připojení k internetu.

Přehled nabídky

ADSL v pevných sítích
Připojení k internetu pomocí ADSL využívá standardní telefonní účastnickou
přípojku. PC uživatel je připojen pomocí rozhraní Ethernet či USB k ADSL
modemu, a ten pak přes rozbočovač do telefonního účastnického vedení. Tím je,
na rozdíl od dial-up připojení, zajištěno též současné použití telefonní
stanice i v době připojení k internetu. Rozdíl ve zpoplatnění pak spočívá v
aplikaci paušálního měsíčního poplatku namísto periodické tarifikace.
Zřízení vlastní služby lze v podstatě rozdělit na tři kategorie. První
kategorie představuje pouhé zřízení služby na ústředně, bez instalace koncového
zařízení. Zákazník si sám instaluje koncové zařízení a platí pouze za část
instalace vztahující se k ústředně. Tento způsob je také skryt pod pojmem
samoinstalační balíček. Cena balíčku závisí na typu použitého modemu a aktuální
promo nabídce toho kterého operátora. Tak např. je účtováno zřízení služby za
pouhou 1 Kč. Jinak cena instalace je jednotná, protože vychází z ceny Českého
Telecomu. Zde je dobře upozornit, že instalace telefonního rozvodu a
rozbočovače je velice jednoduchá. Konfigurace modemu je obvykle dobře popsána v
připojeném manuálu. Náročnější se pak může pro někoho stát vlastní konfigurace
PC, neboť někteří operátoři k této části neposkytují, kromě hesla a
přístupového kódu, vůbec žádný návod či pokyny. Naopak nabízejí podporu pomocí
konzultace přes telefonní linku, ale za tučný příplatek v podobě vysokého
minutového tarifu. Druhou kategorií je základní instalace koncového zařízení a
je prováděna pracovníky příslušného operátora, včetně demonstrace funkčnosti
služby na počítači pracovníka operátora. Součástí je i umístění a instalace
příslušného rozbočovače, instalace modemu a předvedení funkčnosti přípojky
pomocí techniky pracovníka operátora. Třetí kategorie placené instalace,
nejrozsáhlejší a také nejdražší, je instalace rozšířená, která představuje
kompletní instalaci služby, včetně prací souvisejících s konfigurací PC
zákazníka a předvedení funkčnosti na zařízení zákazníka. Vyúčtování služeb je
pak provedeno prostřednictvím standardní měsíční faktury za telekomunikační
služby.
Po úvodních nesmělých krůčcích při zavádění ADSL v roce 2003 se nabídka
stabilizovala do dvou kategorií. První kategorie zahrnuje řešení pro domácnosti
či menší firmy, druhá kategorie zahrnuje uživatele s potřebou větších rychlostí
připojení a neomezeným objemem přenesených dat. Podle těchto používaných
rychlostí a objemů dat se určuje i cena. Někteří alternativní operátoři navíc
zvýhodňují ty uživatele, kteří současně s připojením k internetu využívají i
poskytování hlasových služeb tohoto alternativního operátora. Standardní částí
nabídky je též kapacita e-mailové schránky, a u některých programů i prostor
pro WWW prezentaci. Tyto doplňkové služby nejsou do našeho přehledu zahrnuty a
odkazuji čtenáře na příslušné webové stránky poskytovatelů.

Sítě kabelové televize
Další zajímavou a hodně využívanou nabídkou je rychlý internet přes sítě
kabelové televize. Provozovatelé těchto sítí připravili pro uživatele svých
služeb poměrně zajímavou nabídku. Má však obdobnou nevýhodu, jako současná
nabídka ADSL v pevných sítích. Není dostupná v těch lokalitách, kde není
dostupnost příslušného poskytovatele. Tam, kde ale je, má řadu nesporných
výhod, hlavně v poměru ceny a objemu přenášených dat.

Sítě mobilních operátorů
Pro úplnost tohoto přehledu je uvedena i aktuální nabídka připojení k internetu
prostřednictvím sítí mobilních operátorů. Následující tabulka přináší jen
určitý výsek z možností a nabídek jednotlivých operátorů. Pro srovnání s
ostatními, výše uvedenými informacemi, byly vybrány aktuální nabídky Eurotelu a
T-Mobilu u připojení bez omezení přenášených dat a u Oskara Standardní nabídka.
Nespornou výhodou oproti předešlým nabídkám je dostupnost prakticky kdekoliv.
Jistou nevýhodou pak může být nižší rychlost, což se může projevit při
přenášení velkých souborů, a pak i fakt, že spolehlivost je závislá na
intenzitě signálu v daném místě. Cenová nabídka je dnes v podobě promo akce s
omezenou platností.

Závěrem
Rychlé připojení k internetu je dnes jednou z nejsledovanějších oblastí v
telekomunikacích. A vývoj situace je tak progresivní, že vzhledem k redakčním
termínům není vyloučeno, že se mohou u některých operátorů objevit změny. Navíc
některé současné ceny jsou v kategorii promo akcí, a jak bude vypadat konečná
cena po ukončení akce, nelze předvídat. Pokud však další změny v ceně či
rychlosti nebo objemu přenesených dat budou tím správným směrem z pohledu nás
uživatelů, rádi je uvítáme. Věřím, že přehled napomůže v orientaci na trhu a
snadnějšímu vyhledání dalších potřebných údajů na webech operátorů.

Připomínky k článku, návrhy témat, o kterých se z této oblasti chcete dozvědět
více, posílejte prosím na adresu jdosla@seznam.cz.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.