Schovávat se nemá cenu

Internet | 01.11.04

Máte své webové stránky? A nikdo vám na ně nechodí? Jste svůj jediný pravidelnýnávštěvník? Možná, že je chyba v nich a možná, že by se daly vylepšit tak, aby byl zájem veřejno...

Máte své webové stránky? A nikdo vám na ně nechodí? Jste svůj jediný pravidelný
návštěvník? Možná, že je chyba v nich a možná, že by se daly vylepšit tak, aby
byl zájem veřejnosti o vaše informace větší. Přestože šílenství, kdy skoro
každý prostě musel mít své stránky, aby byl in, již dávno vyprchalo, stále
existuje nepřeberné množství stránek a webových prezentací, které děláme pro
svou potěchu. Vznikají především proto, abychom zviditelnili sebe nebo prostě
nějaké informace, o nichž si myslíme, že by bylo užitečné je okolním lidem na
internetu sdělit.
Moderní vyhledávací stroje a katalogy najdou skoro vše. Ale ouha! Jak často
skončí i povedená prezentace se spoustou informací jenom proto, že se na ni
nikdo nedostane. Máte například skvělý web o mobilech? Zdáte-li klíčové slovo
do Googlu, objeví se až jako pátá položka na šesté stránce? Pak se na vás nikdo
nepodívá. Poradíme vám, jak vše vylepšit, aby návštěvnost stoupla a abyste byli
se svým obsahem lépe k nalezení.

Návštěvnost na klíč
Když firma zadává zakázku na výrobu webové prezentace, už dávno nepožaduje
pouze vytvoření koncepce stránek a jejich nahrání na server. Služby
společností, které se zabývají vývojem a přípravou webových prezentací a
publikací, jsou velmi komplexní. Zahrnují nejen samotné vytvoření designu webu,
ale i jeho naplnění daným obsahem, provázání dohromady a zajištění reklamní
kampaně. Nezbytnou součástí každé kampaně není jen to, aby se uživatelé o nové
prezentaci či službě dozvěděli ze všudypřítomných proužků a propagace, ale také
aby se jim propagovaná stránka přímo sama nabídla, kdykoliv požádají o
informaci, o níž pojednává.
V minulosti bylo prohledávání internetu založeno na dvou hlavních typech strojů
- na vyhledávačích a katalozích. Vyhledávače neustále indexovaly síť podle
klíčových slov, katalogy pak třídily odkazy v závislosti na jejich popisu a na
tom, co na stránkách přidaných do katalogu skutečně bylo. Dnes se používají
mnohem sofistikovanější metody vyhledávání a indexování dat na internetu, a tak
je také možné mnohem přesněji vyhledat všechno, co můžete potřebovat.
Profesionálové své prezentace optimalizují pro vyhledávače. Pokud ale vytvářím
vlastní stránky, budu je muset i optimalizovat, jinak se mi na ně podívá jen
málo nových uživatelů, kteří si mne najdou. V následující části se podíváme na
to, jak správně donutit různé vyhledávače a katalogy, aby našly právě ten náš
obsah.

Metoda č. 1: Zaregistruj
Když srovnáme vyhledávač a katalog z hlediska návštěvnosti, pak si nemůžeme
nevšimnout jedné věci. Vyhledávač navštíví ten, kdo chce najít jednu konkrétní
informaci, kterou si vybere na základě klíčových slov z mnoha nalezených
výskytů. Takže pokud bych se rád dozvěděl něco o neštovicích, zadám patřičné
slovo do vyhledávacího stroje a z nabídky serverů toto slovo obsahujících si
pak vyberu ten, jehož neštovice jsou mému srdci nejbližší. Pokud mne zajímá
například malířství, podívám se spíše do katalogu. Je pravděpodobné, že z
vyhledávače bych se dozvěděl, z čeho se skládají barvy a štětec, daleko méně
pravděpodobné je, že bych na první pokus zjistil, kdo mi doma vymaluje. Z toho
také vyplývá směr, kterým bych se měl ubírat, jestliže se pokouším své stránky
více zviditelnit.
Prvním krokem je registrace našich stránek do dostupných katalogů. Ne do všech,
ale do těch, u nichž je pravděpodobné, že je budou navštěvovat takoví
uživatelé, jaké bychom pak rádi viděli i na svých stránkách. Existují služby,
které nabízejí za poplatek masové registrování do různých strojů po celém
světě. To má však háček. Je-li náš obsah v českém jazyce a zajímá pouze česky
mluvící uživatele, přinese registrace do mnoha katalogů maximálně problémy,
protože jejich uživatelé, rovněž zahraniční, nebudou rozumět nám a často ani
našemu záznamu v těchto katalozích.
V českém prostředí postačí obvykle registrace do základních, tedy nejvíce
využívaných katalogů, jimiž jsou Seznam, Atlas a Centrum (tím nechceme nijak
snižovat ty zbývající). Registrace spočívá ve vyplnění patřičného zvědavého
formuláře, který se nás dotazuje na parametry stránek, které mají být přidány,
kam je třeba je přidat a podobně. Přestože registrační proces probíhá
automaticky, na druhé straně se obvykle nachází operátor, který odkazy
kontroluje a vyřazuje ty, jež jsou nepravdivé nebo řekněme trochu přehnané.
Proto je dobré uvádět výlučně pravdivá data.
Většina katalogů nabízí možnost posunu registrovaného odkazu, a to stojí
peníze. Zejména tehdy, registrujeme-li komerční stránky, se o takovém posunutí
vyplatí přinejmenším uvažovat. Náš výsledek je pak v seznamu nalezených nebo
vybraných stránek uživatelům zobrazován výše, a tak máme větší naději, že se
podívají právě na naše stránky, někdy v důsledku toho, kolik jsme zaplatili,
vždy po omezenou a předem stanovenou dobu. V každém případě je právě katalog
stránek prvním krokem, od nějž se potom odvíjejí všechny ostatní.

Metoda 2: Vylepšení
To byly katalogy, ale co vyhledávače? Prvním krokem k optimalizaci stránek pro
ně je důsledné vyplňování jejich metainformací. Metainformace o obsahu stránky
najdeme v její HTML hlavičce. I když svou prezentaci vytváříme v nástroji typu
WYSIWIG (jako je třeba Microsoft Frontpage), přesto si můžeme (a určitě bychom
měli) nechat zobrazit informace uložené v záhlaví každé stránky, kterou
vytvoříme, především pak výchozí stránky prezentace, a vyplnit je. Některé
specializované vyhledávače, jako třeba Metacrawler, na tyto informace spoléhají
a jsou na jejich procházení založeny, některé další je používají pro svou
činnost přinejmenším jako podpůrný prostředek.
Důležitou roli hraje výběr klíčových slov pro označení našich stránek. Pro
některé činnosti nebo obory zájmu existují obecná klíčová slova. V minulosti na
internetu existovaly tendence tohoto faktu zneužívat. Protože právě vyhledávače
pracují s klíčovými slovy pravidelně, stačilo do metazáznamů stránky truhlářské
firmy doplnit například "XXX" a tato firma se objevila se svými rakvemi i
tehdy, když jste požádali vyhledávač o stránky s erotikou. Velmi oblíbené bylo
(a stále je) parazitovat i na šedém obsahu internetu. Souvisí to s využíváním
klíčových slov jako Warez, Crackz, Hackz a podobně. Tím sice zvýšíme výskyt
našich stránek ve vyhledávačích, ale zároveň je zejména v domácím prostředí
velmi silně diskreditujeme, což je třeba mít na paměti.
Moderní vyhledávače, především pak slavný Google, pracují s jinou metodou
vyhledávání, říká se jí relevance referencí. Na rozdíl od běžných fulltextů,
které procházejí fyzický obsah stránek a analyzují klíčová slova, jež obsahují,
jsou referenční vyhledávače založeny na počtu odkazů, které na danou stránku
vedou. I když se v současnosti používají i jiné mechanismy, lze ve stručnosti
říci, že pokud zadám do Googlu nějaké klíčové slovo, obdržím jako první tu
stránku, která dané slovo obsahuje ve svém předmětu a současně na kterou
ukazuje největší množství dalších stránek. Tedy jako první dostanu tu, která je
nejpopulárnější. Jak ale dosáhnout co největší popularity?

Metoda 3: Aby Google pracoval pro nás
Někteří uživatelé v minulosti přišli se způsoby, jak v takovém systému pozici
svých vlastních stránek vylepšit. Zjednodušeně řečeno, pokusili se referenční
systém obejít. Začali pro tyto účely vytvářet obrovské množství různých
stránek, které měly společnou tu vlastnost, že ukazovaly právě na ty jejich
stránky. Obsahovaly veliký počet odkazů, některé mezi sebou, ale naprostou
většinu na stránky, které měly být "pozvihnuty". Výsledkem bylo, že
prohledávací systém opravdu objevil množství stránek směřujících ke společnému
cíli a tento cíl označil jako lukrativní, tedy jej ve výsledcích "pozdvihl".
Takové odkazové farmy byly ale za prvé umělé, za druhé šlo o podvod. Proto vám
jejich tvorba již dnes k lepšímu umístění vašich stránek ve vyhledávači
nepomůže, v některých případech tomu bude právě úplně naopak. Jak tedy vyřešit
otázku Googlu jinak?
Možností je více. První a zřejmě nejoriginálnější z nich spočívá v takovém
volení klíčových slov, které způsobí, že vaše stránky budou identifikovány
podle slova, jež je sice bude přesně vystihovat, ale zároveň půjde o slovo co
nejméně běžné. Čím menší počet výskytů, tím vyšší přesnost, méně výsledků a
lepší šance, že si vás potenciální návštěvník všimne. Je ale třeba volit slova
tak, aby je při vyhledávání vůbec uživatelé brali v potaz a zadávali, což je
dost komplikované.
Druhou možností je zajištění skutečného množství živých odkazů vedoucích na náš
web. Přestože to může znít jako přežitek, poměrně úspěšná je v tomto systému
výměna vzájemných statických ikonek se spřízněnými webovými stránkami dalších
výrobců, například výrobců či prodejců stejného nebo podobného zboží, se
kterými si nekonkurujeme. Dále pak využití stránek kamarádů, známých a
podobných subjektů. Vytváření pavučiny vzájemně provázaných prezentací v očích
vyhledávačů posiluje všechny účastníky, tedy všechny uzly takové sítě, což je
nesmírně pozitivní pro všechny zúčastněné. Podobně pozitivní jsou také
například webringy nebo vlastní katalogy.

Čím přesněji, tím lépe
Vlastní katalogy, jakési mikrorozcestníky v určitých velmi konkrétních oborech
jsou prozatím málo rozšířenou, ale na druhé straně potenciálně velmi užitečnou
záležitostí. Mohou poskytovat velmi dobré, byť rozsahem poněkud omezené cesty
ke konkrétním informacím, ke konkrétním problémům v mnohem větší kvalitativní
úrovni, než jaké můžeme dosáhnout u "velkých" vyhledávačů nebo katalogů.
Představují tak určitou alternativu, byť velmi marginální. Pokud nicméně
najdeme mikrokatalog, který by obsahoval weby podobného typu, jako je náš
vlastní, je dobré pokusit se do něj dostat. Totéž pak platí pro webringy a
podobné výměnné systémy.

Jak dosáhnout slušné návštěvnosti

• Registrace webů do katalogů, které navštěvují takoví uživatelé, jaké chceme
my.
• Optimalizace pro vyhledávače.
• Využití metainformací.
• Výměna odkazů s jinými weby.
• Pravidelná aktualizace.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.