S Oskarem na Internetu - webové stránky operátorů - OSKAR

Internet | 01.05.03

Internetové stránky nejmladšího českého operátora mobilních telefonů Oskara(www.oskarmobil.cz) jsou naladěny celé do červena. Menu na hlavní stránce je provedeno způsobem známým z v...

Internetové stránky nejmladšího českého operátora mobilních telefonů Oskara
(www.oskarmobil.cz) jsou naladěny celé do červena. Menu na hlavní stránce je
provedeno způsobem známým z většiny programů pod Windows: V menu vyberete
položku, kterou chcete prohlížet, a tím rozevřete seznam podnabídek. Tak budete
odkázáni přesně na stránku s obsahem, který vás právě zajímá. Oskar se při
zpracovávání webového designu vydal nezvyklou cestou, jež má zajisté mnoho
výhod, nicméně velké množství grafiky hned na domovské stránce zpomaluje práci
s Oskarovými internetovými stránkami. Co úvodní stránce, potažmo celému webu
Oskara chybí, je fulltextové vyhledávání.

V našem článku si však budeme všímat především uživatelské části webu nazvané
Oskarova Internetová Samoobsluha. Opusťme proto úvodní stránku přihlášením se
ke svému uživatelského účtu. Ten má založen automaticky každý uživatel SIM
karty Oskara, registrace tedy není nutná. Vyplňte své telefonní číslo a osobní
číselné heslo. To je shodné s tím, se kterým se např. autorizujete při vstupu k
hlasové samoobsluze na čísle *608.

Po úspěšném přihlášení do Oskarovy Internetové Samoobsluhy se před vámi objeví
stránka s nejzákladnějšími informacemi o vás a vašem telefonním čísle. Zajímavá
pomůcka je skryta pod odkazem s názvem vašeho paušálního tarifu. Otevře se před
vámi dokument s aktuálním ceníkem, takže jej nemusíte složitě hledat na
stránkách mimo chráněnou Oskarovu oblast. Mimochodem, pro staré paušální
programy, které již Oskar nemá ve své nabídce, je to jediné místo, kde lze
platný ceník najít. Paušální zákazníci mají možnost přes odkaz na této stránce
změnit adresu pro doručování veškerých písemností i adresu uvedenou na faktuře.
Změna se ovšem neprojeví okamžitě, ale až po zkontrolování údajů pracovníky
operátora. Po provedení úpravy záznamu je uživatel o této skutečnosti
informován SMS zprávou. Na tuto stránku se kdykoliv později můžete dostat přes
odkaz "Informace o zákazníkovi" v menu v levé části obrazovky.MŮJ ÚČET

Pod touto nabídkou naleznou uživatelé paušálních programů několik položek
týkajících se placení za služby operátorovi.

- Aktuální dlužná částka: Informace o částce, kterou dlužíte Oskarovi. Údaj se
opraví vždy po skončení měsíčního účtovacího období nebo po zaplacení dlužné
částky. Tento údaj bohužel nelze využít ke zjištění aktuální provolané částky!

- Detaily o fakturách a platbách: Na stránce naleznete seznam pěti posledních
faktur, včetně částky, na kterou byly vystaveny, a datum jejich splatnosti. Tři
dny od vystavení tištěného vyúčtování je k dispozici faktura v PDF podobě na
internetu. Ta je naprosto totožná s tištěnou a můžete ji proto využít například
pro vlastní potřebu při ztrátě originálu. Na stránce je rovněž zaznamenáno
několik posledních přijatých plateb za Oskarovy služby.

- Detaily o volací záloze: Údaj o čerpání volací zálohy. V případě, že jste
dosud protelefonovali jenom malou část této zálohy, objeví se pouze nápis:
"Nevyčerpali jste prozatím ani 50 % Vaší Volací zálohy."

- Nastavení inkasní platby: Na stránce naleznete základní informace, jak
postupovat, přejete-li si, aby operátor strhával platby za služby přímo z
vašeho účtu bez vašeho přičinění. Přes odkaz v dolní části stránky máte možnost
aktivace inkasní platby.

Ani uživatelé předplacených karet nepřijdou zkrátka. I oni mají možnost
zjišťovat, jak je na tom výše jejich kreditu.

- Stav a datum vypršení kreditu: Informace o aktuálním stavu kreditu, který je
možno provolat.

- Aktuální sazba: Informace o aktuálních cenách za volání do vlastní sítě a
posílání SMS zpráv. Na stránce jsou uvedeny podrobnosti o dosažení FlexiSazby.

- Dobít Oskartu: Informace o všech dostupných možnostech, jak dobít svoji
Oskartu. Do textového pole na stránce je možné zapsat dobíjecí číslo
zakoupeného kupónu.

- Přehled volání: Podrobný výpis hovorů z Oskarty. Výpis se aktualizuje pouze
jednou denně, proto v něm nejsou zaznamenány nejnověji uskutečněné hovory a
odeslané SMS zprávy.

- Přehled dobíjení: Výpis všech dobíjení Oskarty datum a čas dobití, čísla
kupónů a jejich hodnota.MÉ SLUŽBY

Stejně jako na t-zones, o kterém jsme psali v minulém čísle, umožňuje web
Oskara měnit některá nastavení služeb. Bohužel, možností je o poznání méně než
u jeho konkurenta.

- Služby: Asi nejužitečnější stránka celé Oskarovy Internetové Samoobsluhy. Lze
zde totiž nastavovat některé Oskarovy služby: GPRS (aktivace a deaktivace GPRS
datových přenosů), Data, Fax (aktivace a deaktivace vytáčených datových
přenosů), WAP (aktivace a deaktivace služby WAP), CLIR (aktivace a deaktivace
zamezení identifikace volajícího), Oskar v zahraničí (aktivace a deaktivace
zahraničního roamingu), Podrobné vyúčtování (aktivace a deaktivace podrobného
výpisu hovorů), Hlasová schránka (aktivace a deaktivace hlasové schránky),
Oskamarádi (nastavení telefonních čísel, s nimiž je posléze možné telefonovat
za výhodnějších podmínek), SMS E-mail (prvotní nastavení mobilní e-mailové
adresy ve tvaru jméno@mujoskar.cz a její změna či zrušení).

- SMS Info: Přehled nastavených SMS zpráv, které vám jsou pravidelně zasílány
na mobilní telefon. V případě zájmu můžete nové placené zprávy objednat přes
odkaz uvedený na stránce. Vybírat pak můžete z několika kategorií od
zpravodajství přes sport až po vtipy. Zvolit lze většinou i periodicitu
zasílání SMS zpráv, takže máte možnost ovlivnit výslednou cenu, která bude
odečítána z vašeho kreditu.

- Skupinové textovky: Kromě bezplatné SMS brány na stránkách operátora můžete
využít možnosti zaslat SMS zprávu více příjemcům zároveň (nejvíce 7) přímo z
internetu. Všichni příjemci musí být účastníky sítě Oskar. SMS zprávy jsou
odeslány i doručovány zdarma. Text může být dlouhý až 742 znaků takový by byl
rozdělen do 5 samostaných SMS. O počtu napsaných znaků jste samozřejmě průběžně
informováni. Na stejné stránce můžete pro svůj mobilní telefon povolit či
zakázat příjem veškerých SMS zpráv z internetu.

- Můj Oskarův WAP: Na této stránce vás přivítá aplikace, která umožňuje
nastavit si úvodní wapový portál podle svých požadavků. K dispozici je vám buď
6 předpřipravených profilů (například "Informatik", "Byznysmen"), nebo máte
možnost jednotlivé kategorie seskupovat podle svých individuálních potřeb a
přání do vlastní struktury. Kompletní nabídku naleznete v levé části webové
stránky, vpravo lze prohlížet aktuální podobu vašeho osobního wapového portálu.
Pokud vám odkaz na nějakou zajímavou wapovou stránku v nabídce operátora chybí,
můžete ji kdykoliv přidat.SIM PLUS

Teprve v loňském roce Oskar nabídl svým zákazníkům služby založené na
technologii SIM Toolkit Info&Zábava, M Banka (plnohodnotný GSM Banking) a M
Platby. K využívání těchto služeb je zapotřebí vyměnit stávající SIM kartu za
novou. Jedna z možností, jak o kartu zažádat, je přes tyto odkazy:

- Objednávka SIM Plus: Objednávka nové SIM Plus karty probíhá v několika
krocích. Nejprve je nutné vložit 13místné číslo SIM karty (to naleznete v
dokumentaci, kterou jste dostali se SIM kartou, nebo přímo na vaší SIM kartě).
Pak jste vyzváni k zadání své doručovací adresy. Po potvrzení údajů je žádost
odeslána do klientského centra operátora, který vaši žádost vyřídí a pošle
poštou novou SIM karty.

- Výměna SIM karty: Po obdržení nové SIM karty navštivte tuto stránku. Zde
vyplňte požadované údaje a čekejte na aktivaci nové a deaktivaci staré simkarty.

Pod popsanými odkazy jsou uvedeny další. Popišme si tedy v krátkosti i je:

- Informace o zákazníkovi: Je to první stránka, která se objeví po přihlášení k
účtu. Stránka již byla popsána výše.

- Kódy PIN a PUK: Informace o kódech PIN 2, PUK 1 a PUK 2. Kód PIN 1 je uveden
pouze ve své původní podobě. Aktuální kód PIN 1 proto na této stránce zjistit
nelze.

- Změna osobního číselného hesla: Na této stránce lze změnit číselné osobní
heslo, které se používá nejen do Oskarovy Internetové Samoobsluhy, ale i do
Hlasové a SMS Samoobsluhy.PTEJTE SE

Další část, přístupná již bez uživatelského hesla, a tudíž dosažitelná i pro
klienty konkurenčních sítí je nazvaná výstižným názvem "Ptejte se". Obsahuje
veškeré odpovědi na dotazy, které byly přes internet zaslány do centra podpory
uživatelů Oskara. Otázky (je jich zhruba 1 000) nejsou nijak zatříděny a
vyhledávat mezi nimi odpověď lze pouze pomocí pole pro zadání klíčového slova.
Službu lze využít rovněž pro odeslání vlastních dotazů. Odpovědi na tyto dotazy
jsou pak k nahlédnutí kromě hlavní databáze v sekci "Moje složka".3D FOTOGALERIE MOBILŮ

Poslední zastávku na internetových stránkách mobilního operátora sítě Oskar
učiníme pod odkazy "Telefony" "Úplný přehled". Zde jsou totiž u některých
mobilů k dispozici jejich 3D modely. K samotným 3D obrázkům se dostanete po
klinutí na název konkrétního mobilu. Před samotným prohlížením je většinou
nutná instalace potřebného plug-inu. Instalace probíhá naprosto sama, potřebná
data prohlížeč sám vyhledá na internetu. Trojrozměrnou "fotografií" mobilního
telefonu lze různě otáčet, přibližovat a oddalovat jednotlivé detaily. Aplikace
v prohlížeči se ovládá pomocí obyčejné myši.

I když Oskarův web tedy především jeho uživatelská část nazvaná Oskarova
Internetová Samoobsluha zatím nedosahuje svým rozsahem úrovně t-zones, webu
operátora sítě T-Mobile, zajišťuje základní možnosti nastavení a zjišťování
informací. Internetové stránky Oskara neposkytují takové služby jako zasílání
obrázkových SMS a melodií, ani posílání či výběr MMS zpráv (ty dosud operátor
svým uživatelům nenabídl). Oskar má proto mnoho možností, jak svůj web
vylepšovat a doplňovat novými službami.


Máte-li další dotazy, posílejte SMS zprávy na naše mobilní telefonní číslo 604
707 349 nebo e-maily do naší schránky josefkul@t-email.cz. Na vaše dotazy k
této problematice se pokusíme najít odpověď. Rovněž přivítáme tipy na další
články, abychom psali o tom, co vás opravdu zajímá.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.