Rychlostí 56 Kb/s interně - WELL FM-56PC

Internet | 01.04.99

Značka faxmodemů WELL je sice na našem trhu relativně novější, v Českérepublice se však modemy s tímto pojmenováním vyskytují již od roku 96. Výrobcem je tchajwanská firma Well Comm...

Značka faxmodemů WELL je sice na našem trhu relativně novější, v České
republice se však modemy s tímto pojmenováním vyskytují již od roku 96.
Výrobcem je tchajwanská firma Well Communication Co. a od počátku se distribuci
těchto modemů v ČR a SR věnuje společnost Joyce ČR, s. r. o.

O tom, že nejde o žádnou převratnou novinku, svědčí i fakt, že jsem již před
časem měl možnost seznámit naše čtenáře s externí variantou dále popisovaného
modemu. Modem je osazen čipsetem Rockwell s typem modulace V.90. Modem nabízí
voice funkce včetně SpeakerPhone, ASVD (dále) a podpory videokonferenčního
protokolu V.80. Volitelně je možno zakoupit malá sluchátka s mikrofonem.
Modem je samozřejmě homologován pro naši JTS. Dnes recenzovaná interní verze je
určena pro ISA sběrnici a nese označení WELL FM-56PC (externí provedení pak
WELL FM-56VT), modely se však technickými parametry nikterak zásadně neliší.
Balení obsahovalo, kromě běžných doplňků, 2 disky CD-ROM. Je to jednak dnes již
téměř standardní komunikační balík SuperVoice, obsahující stejnojmenný program
od firmy Pacific Image Communications, ve verzi 2.2. Zmíněný software byl k
dispozici v 13 jazykových mutacích (čeština nebyla) pro Windows 95 a NT. Českou
verzi programu je možné zakoupit za 260 Kč plus DPH.
Další CD-ROM je od firmy CzCOM, tedy od celorepublikového poskytovatele
připojení k Internetu. Obsahuje 14denní testovací konto pro připojení,
předinstalovaný software, prohlížeče a řadu dalších doplňků. Druhou možností
připojení je pak využití dalšího 14denního zkušebního konta od poskytovatele
INEC.
Program SuperVoice byl již vícekrát představován jako univerzální komunikační
nástroj a virtuální kancelář. Jeho SuperVoice Manager aktivuje jednotlivé
komunikační aplikace, tedy služby Voice, Fax a Data, Dialer, Comm atd. Tento
univerzální komunikační nástroj dokáže příchozí data podle charakteru
přesměrovávat do příslušných aplikací, a stejně tak je vytvářet a posílat.
Nabízí možnost řešit např. posílání faxů nebo vytvářet hlasové schránky pro
více osob, nahrát vlastní zprávy volajícím či řešit služby typu fax on demand,
umožňující volajícím výběr z připravených faxů a následné odeslání.
Zmíněná funkce ASVD modemu nabízí možnost současného přenosu hlasu a dat, čímž
by měla zefektivnit činnost při práci na dálku, spolupráci při tvorbě
dokumentů, sdílení aplikací atd. Otázkou však je, do jaké míry uživatelé tuto
funkci využijí, jestli raději neupřednostňují co nejširší datový komunikační
kanál.
Ohledně doprovodných příruček k vlastní-mu modemu i programu SuperVoice nemám
připomínky, jsou přehledné, stručné a lokalizované, ale ocenil jsem list s
"Doporučeným nastavením 56K modemů WELL". Jedná se o problematiku, se kterou
jsem se již setkal u jednoho konkurenčního přístroje. U modemů s rychlostí 56
Kb/s dojde k zablokování přenosu, při pokusu o připojení touto rychlostí přes
analogovou linku na ISP také s 56Kb/s modemem. Uživatel se dovolá, bude
připojen, a přesto nedojde ke komunikaci.
Je nutné použít příkazů MS, konkrétně zadat v rozšířených nastaveních při
připojení řetězec alespoň AT+MS=11. List obsahuje cenný detailnější popis
parametrů tohoto příkazu s ukázkovým podrobnějším řetězcem
AT+MS=11,1,300,33600,1,0. Z řetězce je myslím zcela zřejmé, co vlastně provádí,
mně se však osvědčil i výše zmíněný zkrácený tvar, který ale znám odjinud.
Základní technické parametry jsou následující. Nejdůležitějším je samozřejmě
rychlost. Podporovány jsou standardy V.34+, V.34, V.FC, V.32bis a pomalejší,
včetně nejvyšší rychlosti 56 Kb/s protokolem V.90, případně K56flex, a to
softwarovým updatem paměti Flash ROM. Korekce chyb je zajišťována protokoly MNP
2-4, 10 a V.42, a komprese dat pak MNP 5 a V.42bis. Videokonference podporuje
protokol V.80, hlasový mod ADPCM (2,3 a 4 bit) atd. Modem nabízí možnost
interního testu obdobně jako předchozí typ Taicom.
Interní modemy mají svá specifika, své zastánce a odpůrce. Někomu vyhovuje
menší spleť kabelů, jiný chce mít modem plně pod dohledem. Výhodou interních
modemů je bezesporu jejich nižší cena než u adekvátních externích protějšků.
Kdo má dostatek volných slotů ve svém PC, může směle zvolit interní přístroj.
Já však takových ve svém okolí mnoho neznám.
Ať již však interně nebo externě, s rychlostí 56 Kb/s nebo pouhých 33,6
analogově, je zřejmé, že nejnovější typy modemů opět pokročily na vyšší
kvalitativní úroveň a jejich ceny je dnes činí dostupnými v podstatě každému
zájemci. Ověřil jsem si, že i na starou analogovou ústřednu se dá s dnešními
modemy připojit na nejvyšší (analogovou) rychlost, a spojení je podstatně
kvalitnější než se tři roky starým značkovým modemem 28,8 (značku však
neprozradím). Takové dnešní připojení 33 Kb/s není zdaleka špatné, zejména
nejde-li o teoretická maxima, ale skutečné přenosové rychlosti. Kdo však je
napojen na digitální ústřednu, může v podstatě bez problému přejít na zvýšenou
rychlost až do oněch 56 Kb/s, a to ať už s modemem Well nebo volbou jiné značky.

9 0137, 9 0136, 9 0131/JL

WELL FM-56PC
+ připojení 2 poskytovatelů
- pouze volitelně za příplatek lokalizovaná verze komunikačního softwaru

K testu zapůjčila firma:
Joyce ČR, s. r. o.,
Matzenauerova 8, Brno

Cena: 2 870 Kč (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.