Rodina se rozrůstá – Microsoft exchange 2000

Internet | 01.11.00

Od okamžiku uvedení Windows 2000 na trh řada uživatelů netrpělivě očekáváuvedení dalších serverových aplikací s číslovkou 2000 v názvu. Jako první se měl v průběhu léta objevi...

Od okamžiku uvedení Windows 2000 na trh řada uživatelů netrpělivě očekává
uvedení dalších serverových aplikací s číslovkou 2000 v názvu. Jako první se
měl v průběhu léta objevit Exchange 2000. Bohužel došlo ke zpoždění a tento
moderní komunikační server se dostane k zákazníkům až v průběhu podzimu.
Nicméně již nyní je na serveru společnosti Microsoft k dispozici 120denní
zkušební verze, a proto vás mohu s tímto produktem blíže seznámit.

Exchange patří již několik let mezi oblíbené nástroje pro zajištění
komunikačních potřeb a podporu spolupráce v pracovních skupinách. Jedná se o
plně integrovaný systém založený na osvědčené architektuře, která uživatelům
dává možnost spojit elektronickou poštu s řadou dalších funkcí včetně
skupinového plánování, sdílení informací založené na veřejných složkách či
elektronických formulářích, spolupráce v reálném čase, správy úkolů, práce s
osobními kalendáři atd.


Instalace

Jedním ze základních rysů nového serveru Exchange je velmi těsná integrace s
operačním systémem Windows 2000, přinášející celou řadu výhod především z
hlediska správy celého produktu. Proto je výběr vhodného operačního systému
velmi jednoduchý musíte použít Windows 2000. Exchange 2000 totiž nelze, na
rozdíl od řady jiných aplikací, nainstalovat ani na Windows NT 4. Dalším
předpokladem pro úspěšný chod komunikačního serveru je dostatečně dimenzovaný
hardware. Minimální požadavky kladené na server jsou následující: procesor
Pentium 133 MHz, 256 MB operační paměti (instalaci lze provést i se 128 MB RAM,
ale osobně doporučuji na paměti nešetřit), 500 MB volného prostoru na disku,
kam budete instalovat software, a dalších 200 MB na systémovém disku.

Důležitým přípravným krokem, zejména v případě rozsáhlejších organizací, je
plánování, kdy je třeba rozhodnout, jakým způsobem budou v síti rozmístěny
jednotlivé prvky komunikační infrastruktury, jak bude zajištěna správa celého
systému, které komunikační protokoly budou použity atd. Tato fáze je sice
poněkud komplikovanější, ale na druhou stranu je vše přehledně popsáno v
dokumentaci.

Vlastní instalace je v porovnání s přípravnou fází velmi jednoduchá. Je sice
rozdělena do třech částí (rozšíření adresářových služeb Active Directory,
příprava domény a instalace softwaru), ale vše se odehrává za pomoci průvodců a
vystačíte si tedy se základními znalostmi problematiky.


Integrace

zmíněná v předchozích odstavcích, se projevuje využitím některých složek
operačního systému pro činnost komunikačního serveru. Patří mezi ně v prvé řadě
využití adresářových služeb Active Directory pro ukládání adresářových
informací Exchange 2000. To s sebou přináší jedinečné usnadnění práce pro
správce systému. Zatímco dříve (Exchange 4-5.5) bylo nutné odděleně spravovat
dvě databáze uživatelů jednu pro systém Windows NT a druhou pro Exchange dnes
je vše uloženo na jednom místě. Při zakládání nového uživatele tedy můžete v
jednom dialogu nastavit jak vlastnosti potřebné pro Windows 2000, tak i
informace související s účtem v Exchange 2000.

Pro správu objektů v Active Directory slouží rozšířený modul pro Microsoft
Management Console (součást Windows 2000). Výhodou je především možnost správy
všech složek systému z jednoho místa a snadnější zaškolení administrátorů
(pracují ve známém prostředí).

Mezi další součásti Windows 2000, které využívá pro svou činnost Exchange 2000,
patří např. transportní protokoly z Microsoft Internet Information Serveru,
služby DNS a síťová infrastruktura (není nutné vytvářet oddělenou
infrastrukturu pro Exchange a Windows).

Exchange 2000 je dostupný ve 3 verzích Server, Enterprise Server a Conferencing
Server. Pojďme se podívat na vlastnosti jednotlivých produktů.


Exchange 2000 Server

je sice základní verzí, ale i tak nabízí celou řadu zajímavých funkcí. V prvé
řadě může Exchange 2000 pracovat jako klasický poštovní server. Podporovány
jsou protokoly SMTP (zajišťuje odesílání zpráv klientem a komunikaci mezi
jednotlivými poštovními servery), POP3 (stahování pošty ze serveru) a IMAP4
(plní obdobnou funkci jako POP3, ale umožňuje manipulovat se zprávami uloženými
na serveru, aniž by je bylo nutné stahovat na klientský počítač).

Exchange 2000 dále podporuje NNTP standardní protokol pro provozování
diskusních skupin (newsgroup). Každá diskusní skupina může mít vlastního
moderátora (uživatel, který kontroluje všechny příspěvky zasílané do
konference), a díky možnosti nakonfigurovat několik typů tzv. newsfeeds lze
snadno provádět synchronizaci obsahu různých diskusních serverů, které pak vůči
uživateli vystupují jako server jeden.

Díky podpoře těchto standardních internetových protokolů lze na straně klienta
použít v podstatě libovolnou aplikaci pro práci s elektronickou poštou (Outlook
Express, Eudora, Netscape Messenger atd.). Součástí všech verzí Exchange jsou
aplikace Outlook 2000 a Outlook pro Macintosh 8.2.2, které vám umožní využít
celou řadu dalších funkcí zejména z oblasti skupinové spolupráce. Mezi tyto
funkce patří především práce s kalendářem (plánování schůzek, vyhledávání
volného termínu všech pozvaných účastníků atd.), kontakty, poznámkami a úkoly
(ty lze využít nejen ke sledování svých povinností, ale také k úkolování
ostatních uživatelů).

Dalším z podporovaných protokolů je HTTP, který dnes a denně používáte při
prohlížení webových stránek. Této vlastnosti využívá zdokonalená verze Outlook
Web Access, zpřístupňující řadu služeb Exchange (elektronická pošta, diář,
skupinové plánování atd.) z prostředí webového prohlížeče. Jedná se tedy o
ideální řešení vzdáleného přístupu k informacím např. ze služební cesty či z
domova.

Novinkou Exchange 2000 je podpora okamžité výměny zpráv (Instant Messaging),
jež je obdobou známého programu ICQ. Každý uživatel má po přihlášení do systému
kdykoliv k dispozici informace o tom, zda je určitý spolupracovník on-line,
mimo kancelář nebo zaneprázdněn. Samozřejmostí je odesílání zpráv, které se
ihned objeví na monitoru příjemce. Veškerá komunikace se, na rozdíl od e-mailu,
odehrává téměř v reálném čase (obdoba telefonního rozhovoru). Jako klient této
služby slouží aplikace MSN Messenger Service 2.2 (pozor, je nutné použít verzi
dodávanou na CD-ROMu s Exchange 2000).

Pro ukládání všech druhů informací používá Exchange 2000 novou technologii Web
Storage System, jež umožňuje na jednom serveru vytvořit několik samostatných
databází (pouze ve verzi Enterprise Server). Toto řešení má své výhody (např.
flexibilnější zálohování, rychlejší obnova v případě selhání), ale i nevýhody
(složitější konfigurace). Z pohledu obyčejného uživatele se práce s tímto
systémem v podstatě neliší od práce s klasickým souborovým systémem. Není tedy
problém v libovolné aplikaci pro Windows pracovat (otevírat a ukládat) s
informacemi uloženými v databázích Exchange. Této vlastnosti využívá mj. systém
veřejných složek (public folders), což je ideální prostředek pro sdílení
nejrůznějších dokumentů mezi více uživateli. Obdobně jako souborový systém na
pevném disku je možné veřejné složky hierarchicky členit včetně nastavení
přístupových práv. Web Storage System navíc podporuje některé internetové
protokoly a formáty HTTP, WebDAV (výměna dokumentů včetně jejich vlastností
přes Internet), XML a MIME. Všechny informace jsou díky tomu dostupné
prostřednictvím webového prohlížeče zadáním odpovídající URL adresy.

Další skvělou vlastností Exchange 2000 je možnost aktivovat fulltextové
indexování obsahu, které usnadňuje vyhledávání informací. Indexovány jsou nejen
standardní dokumenty, ale také webové stránky a e-mailové zprávy včetně jejich
příloh. Podporovány jsou následující formáty dokumentů: doc, xls, ppt, html,
htm, asp, txt a eml.


Exchange 2000 Enterprise Server

se od předchozí verze liší především některými výkonnostními charakteristikami:
neomezená velikost databáze, více databází na jednom serveru, distribuovaná
konfigurace a dvoucestný clustering typu Active/Active (v tomto případě je
nutné použít Windows 2000 Advanced Server). Pokud jde o rozšíření nabídky
funkcí z pohledu uživatele, je zde pouze jediný rozdíl spočívající v
přítomnosti chatové služby (Chat Service s podporou protokolů IRC a IRCX).
Enterprise Server tedy umožňuje vytvářet on-line diskusní fóra (chat rooms),
kde si mohou uživatelé vyměňovat své názory na nejrůznější problémy. Jako
klient této služby může sloužit libovolná aplikace kompatibilní s protokolem
IRC.


Exchange 2000 Conferencing Server

je poslední z rodiny serverů Exchange 2000. Uživatelům přináší rozšířené
možnosti spolupráce v reálném čase. Pro zajištění činnosti konferenčního
serveru je třeba na všech klientských stanicích zprovoznit Outlook 2000 (lze
použít i Outlook Web Access) a Microsoft NetMeeting nebo jiný program
kompatibilní se standardem T.120. Pokud je vše správně nainstalováno, můžete
všem účastníkům konference rozeslat pozvánku (žádost o schůzku). Po jejím
akceptování příjemcem se potřebné informace (datum, čas, URL adresa) uloží do
kalendáře v Outlooku jako každá jiná schůzka. V určený čas se do konference
přihlásíte kliknutím na adresu konference. Automaticky se spustí webový
prohlížeč včetně NetMeetingu, a můžete začít komunikovat. V závislosti na
konfiguraci vašeho serveru jsou k dispozici datové (sdílení aplikací, diskuse,
vývěska a přenos souborů), audioa videokonference.


Závěrem

Na základě testování mohu prohlásit, že Exchange 2000 udělal v porovnání s
předchozí verzí značné pokroky. Z přehledu nových vlastností je zřejmé zaměření
vývojářů na usnadnění správy celého systému, zvýšení škálovatelnosti a podporu
nových on-line forem spolupráce mezi uživateli. Výsledkem je komunikační
server, použitelný jak pro komunikaci v rámci organizace, tak i pro nasazení v
prostředí Internetu.Microsoft Exchange 2000

široká nabídka služeb
snadná správa
podpora on-line spolupráce
vyšší hardwarové nároky
omezení na Windows 2000
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.