Realita nebo fikce? - Snížení nákladů na mobilní telefonování (II)

Internet | 01.01.02

V předminulém čísle jsme vás seznámili s problematikou auditů mobilníkomunikace. Nyní jsme pro vás připravili několik praktických příkladů, abyste si udělali představu o možných ...

V předminulém čísle jsme vás seznámili s problematikou auditů mobilní
komunikace. Nyní jsme pro vás připravili několik praktických příkladů, abyste
si udělali představu o možných výpočtech a posoudili, zda není vaše fakturace
za mobilní hovory zralá k revizi.

Každý měsíc většině z nás přijde vyúčtování za mobilní nebo pevné telefony, a
vždy se o většinu z nás na toto konto pokouší infarkt. Naskýtá se otázka, zda s
tím lze vůbec něco dělat. Řešení jsou v podstatě dvě. Buď volat méně a nejlépe
vůbec, což ovšem není příliš praktické, nebo správně zvolit používaný tarif a
služby operátora a plně jich využívat. Zkrátka platit, ale nepřeplácet. Zdá se
vám to málo účinné, nebo dokonce neúčinné. Pokud je pro vás měsíční snížení
provolané částky o 16 % málo, pak je to opravdu neúčinné. A to je v případě
zachování stávajícího operátora. V případě jeho změny se tato průměrná měsíční
úspora šplhá až ke 40 %. Zdaleka zde neplatí, že je to přechod k Oskarovi.


Ale já už mám, ten pro mě opravdu nejlepší, tarif nastaven

Lidí, kteří mi toto tvrdili do očí, jsem již poznal hodně. A hádali se do krve,
přesněji řečeno, do výpočtu. Většina z nich se mýlila. Naštěstí pokud máte na
výběr, za co utratíte peníze, určitě si vyberete něco příjemnějšího, než
zbytečné přeplácení operátora. Problém ale je, že tuto úvahu není řada klientů
našich operátorů schopna aplikovat, a tak platí a platí a platí...


Takže výpočet, ale jaký

V zásadě jsou opět dvě možnosti. Jedna je pro firmy, které disponují více
telefony, a druhá je pro soukromé uživatele s telefony jednotlivými. Pro firmy
je nutný velmi podrobný výpočet se zahrnutím veškerých možných kombinací
telefonů, standardních či nadstandardních tarifů a služeb, privátních sítí
apod. Takový výpočet je pochopitelně možný jen z podrobných rozpisů hovorů. V
případě jednotlivých telefonů pak není nutné provádět kombinace atd., a jistě
lze i lehce přimhouřit oko nad dosaženou přesností. Není samozřejmě moudré
využívat běžně dostupných internetových či excelových prográmků, nebo spoléhat
na službu Oskara, "který vám přesně spočítá, kolik můžete uspořit"! Přesnost
takových výpočtů je někde mezi -100 % až +100 %. Taková přesnost patrně nebude
stačit ani při uzavření obou očí. V případě velmi výrazného zpřesnění a
zahrnutí opravdu všech údajů z běžné faktury lze dosáhnout pro jednotlivé
telefony dostatečné přesnosti, řekněme někde okolo -10 % až +10 %. Takový
výpočet je pochopitelně rychlý, a tedy i levný. Vzhledem k dosažené přesnosti
je pak pro jednotlivce i velmi dobře použitelný.


Rodina

Tak dejme tomu, že jsme tedy rodina a máme dva telefony (děti jsou opravdu
ještě malé). Tak to už máme první důležité informace. Teď zbývá vzít jen
faktury, řekněme za dva až tři měsíce, a dát je k auditu (spočítat). Vezměme si
tedy zcela konkrétní telefonní účty a nechť se v tomto případě hlava naší
rodiny jmenuje třeba Celestýn Novák. Tak tenhle pan Celestýn se rozhodl, že si
pořídí telefon. I zakoupil dotovaný telefon s tarifem Paegas Ekonom, aby ho to
nestálo moc. Volal a volal, až provolal měsíčně 1 200 Kč. To už se mu zdálo
moc. I zamyslel se, a jako většina lidí usoudil, že pro něj bude lepší tarif
Paegas Manažer, s více volnými minutami. Změnil tedy tarif a volal dále. Po
čase koupil manželce také mobil a po zralé úvaze na tento telefon nastavil
program Paegas Partner. Bez paušálu, aby to stálo co nejméně. A tak Celestýn
platil v srpnu tohoto roku za oba telefony účet ve výši 2 433,90 Kč bez DPH. Za
telefon s tarifem Manažer platil 2 016,95 Kč a za Partner I platil 416,95 Kč.
Rozhodl se tedy pro audit. Zadal do podmínek, že není možné používat tarify
vázané na smlouvy (to už měl za sebou) a rovněž neočekává ve výsledcích
předplacené karty, a čekal na výsledek. Ten byl ohromující:

Na místo původních 2 016,95 Kč by nyní platil přibližně 1 484 Kč. Tomu se říká
měsíční zisk 532,95 Kč, což ročně představuje 6 395,40 Kč. To je řekněme
týdenní dovolená ve velmi dobrém hotelu, nebo např. nový telefon každý rok. Zde
je ještě dlužno zdůraznit, že to vše je pouze v rámci stávajícího operátora,
tedy netřeba měnit telefonní číslo, netřeba měnit telefon, netřeba se vázat
jakoukoli smlouvou. Je třeba jen zdarma zavolat na Infolinku operátora a zdarma
si zde změnit tarif dle výsledku auditu.

V případě ochoty ke změně operátora by mohl získat kromě výše vyčísleného ještě
dalších 278 Kč měsíčně. To už by pak Celestýnův celkový roční zisk byl 9 731,40
Kč. Jak se vám to líbí? A to byl jen Celestýn. A co jeho manželka? No, v tomto
případě už to lepší nebude. Při minutách, které protelefonuje, vyšel opravdu
partnerský tarif nejlevněji. Celestýn tedy prokázal bystrý rozum nejen výběrem
dobrého partnerského tarifu, ale i provedením auditu, který mu přinesl zisk
několik tisíc. Věřte mi, že takto bystrých lidí jako je náš Celestýn, není
mnoho, a ve velkém procentu případů lze najít zisk i na telefonu manželky, a
popřípadě pak dětí.

Už slyším vaše otázky, "Zní to moc hezky, ale co za to. Obvykle takhle lákavá
nabídka stojí víc, než se z ní získá.". Buďte klidní, Celestýn zaplatil za
audit svého telefonu pouhých 190 Kč. To je návratnost investice ne jeden měsíc,
ale jen 10 dní. Po deseti dnech už pak Celestýn jen vydělává. Výše uvedená cena
je cena za audit jednoho telefonu. V případě, že by předání podkladů a výsledků
auditu proběhlo poštou, zaplatil by Celestýn ještě navíc 75 Kč poštovného. I to
se ovšem dá vydržet. Druhý telefon firma neauditovala, neboť výsledek je zjevný
pouhým okem.


Firma

Dobrá, tak dejme tomu, že jsme menší firma a máme řekněme 5 telefonů. Co se dá
dělat s tím? Oproti očekávání řady firem se s tím dá dělat mnoho. Zde už je
ovšem nutné použít přesné výpočty. Těch důvodů pro přesné výpočty je opravdu
mnoho a tento článek se jimi nechce zabývat. Tedy jen ve zkratce. Je zde
problém dělení dne na špičku, mimo špičku a noční či víkendové hodiny, které
jsou u různých tarifů nastaveny jinak či nejsou vůbec. Dále různé počty volných
minut ve špičce a mimo špičku, volné minuty na některá volání ano a na jiná ne,
nemožnost rozlišit, na jaké druhy volání se ty volné minuty spotřebují,
nemožnost určit, jestli se nějaké nepřenesly z minulého období, rozdílné a
hlavně neporovnatelné způsoby tarifikace, tedy půlminutové s minutovými a
vteřinovými. A ještě navíc třeba roaming. U některých operátorů má počet
roamingových minut dokonce i vliv na počet použitých volných minut, a tedy na
vnitrostátní hovorné. Dále řada speciálních služeb různě účtovaných. Nutnost
simulace přechodu více telefonů k jinému operátorovi, a tedy nutnost počítat
některé hovory jako by byly vedeny v domácí síti. V neposlední řadě pak také
možnost zahrnutí tarifů jako jsou "Partner", "Tandem" nebo "Oskamarádi". To už
jsou výpočty velmi závislé jeden na druhém a počet možných kombinací je velmi
vysoký.

Pro příklad tedy použijme opět konkrétní případ. Firma má tedy 5 telefonů, a to
u operátora Eurotel v následujícím rozložení:

Měsíčně utratí za tyto telefony od 10 000 do 15 000 Kč. Někdo se nad tím již
zřejmě zamýšlel, a tak nastavil tarify tak, jak odhadl, že to bude
nejvýhodnější. Poté si ona zmíněná firma nechala provést audit, a dva týdny po
zadání obdržela následující výsledek toto je výsledná tabulka pro případ
setrvání u stávajícího operátora: Při změně operátora by firma získala výsledky
uvedené v tabulce dole.

Konkrétní finanční vyjádření uvedených tabulek vidíte v grafu. Zelený sloupec,
tedy finanční hodnota 41 415,73 Kč, prezentuje provolanou částku za necelé tří
měsíce. Modré sloupce u jednotlivých operátorů pak definují provolanou částku v
případě nastavení doporučených tarifů. Červený sloupec je zisk, který zůstane
ve firmě, a lze jej použít jakkoli jinak. V ročních číslech je takto dosaženo
snížení nákladů na mobilní komunikace u stávajícího operátora a při stejném
způsobu telefonování o cca 42 000 Kč, což představuje 22 %. S přechodem k
jinému operátorovi by bylo možné dosáhnout snížení nákladů až o 40 %, tedy o 73
000 Kč.

Každý čtenář jistě sám usoudí, zda byl audit vhodný, nebo ne. No a cena? Za
provedení auditu pro stávajícího operátora by firma zaplatila okolo 7 000 Kč.
Zdá se vám to mnoho? Porovnejme tedy 42 000 Kč zaplaceno navíc operátorovi,
nebo 7 000 Kč zaplaceno za audit.


Velká firma

No dobře, teď ale řekněme, že jsme velká korporace, vlastníme stovku telefonů a
disponujeme nadstandardními tarify operátora. Co s tím? Možná si myslíte, že
jsou síly auditu u konce. Ale i zde lze velmi slušně kombinovat možnosti. A je
jich opravdu hodně, i v případě nadstandardů. Máme tedy opět konkrétní firmu se
stovkou telefonů, kde je u většiny telefonů nastaven nadstandardní tarif. Tato
firma protelefonuje měsíčně cca 220 000 Kč, tedy ročně více než 2 500 000 Kč.
Po důkladném auditu pak tato firma může ročně snížit náklad na mobilní
komunikace o neuvěřitelných 500 000 Kč. Opět při zachování stávajícího
operátora a bez nutnosti jakkoli měnit své telefonní návyky. To jistě není
málo. Dokonce by se dalo říci, že je to opravdu hodně.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.