Připojte síť k Internetu - TopProxy 3.1

Internet | 01.07.02

Dnes stojí řada organizací před problémem, jak připojit firemní LAN kinternetu. Jedním z možných řešení je využít služeb některého z proxy serverů, kterých je na trhu celá řa...





Dnes stojí řada organizací před problémem, jak připojit firemní LAN k
internetu. Jedním z možných řešení je využít služeb některého z proxy serverů,
kterých je na trhu celá řada. Zástupcem této skupiny produktů je např.
TopProxy, s nímž bych vás chtěl blíže seznámit.


Začínáme

TopProxy je standardní 32bitová aplikace s minimálními hardwarovými nároky
určená pro operační systémy Windows 9x/NT/2000 (může běžet i jako služba).
Cílem produktu je zajištění co nejjednoduššího a zároveň bezpečného připojení
lokální počítačové sítě k internetu prostřednictvím telefonní linky (dial-up),
pronajaté pevné linky nebo další síťové karty. Vlastní instalace je velmi
jednoduchá a zvládne ji opravdu každý.

Správa a údržba programu se provádí pomocí formulářů přístupných z webového
prohlížeče (pokročilejší správci se ale mohou pustit přímo do editování
konfiguračního souboru). Po zadání adresy http://host:3129/ se v prohlížeči
objeví titulní stránka, která slouží jako rozcestník pro další činnosti.
Jednotlivé odkazy směřují na stránky s konfigurací, s možností manuálního
připojení k internetu (včetně přijetí a odeslání pošty), s registračními
údaji, s protokoly o činnosti a s informacemi o aktuálním stavu aplikace.
Samozřejmostí je možnost omezit přístup k tomuto konfiguračnímu rozhraní
pouze na vybrané uživatele. Všechna nastavení jsou velmi dobře popsána v
tištěné příručce. Je ale škoda, že nápověda není dostupná přímo na
jednotlivých stránkách s konfigurací.

Některé operace lze provádět také prostřednictvím dialogu, který se objeví po
kliknutí na ikonu TopProxy (nachází se na liště vedle hodin). Zde můžete
ukončit činnost serveru, provést jeho restart, navázat spojení do internetu a
přijmout či odeslat poštu. Užitečnou funkcí je také zobrazení obsahu
poštovních schránek u poskytovatele připojení, kde lze mj. odstranit
nevyžádané zprávy, aniž byste je museli stahovat na svůj počítač.


Poskytované služby

Pro zajištění bezpečnosti LAN před útokem z internetu využívá TopProxy
princip oddělení těchto dvou sítí. TopProxy je tedy jakýmsi prostředníkem pro
přenos dat z jedné sítě do druhé. Bezpečnost celého řešení lze ještě zvýšit
nastavením IP adresy tzv. bezpečného rozhraní na stránce Access. V tomto
případě bude TopProxy vyřizovat pouze požadavky přicházející z tohoto
rozhraní, všechny ostatní budou okamžitě zamítnuty.

Stěžejní součástí TopProxy je proxy server s podporou protokolu HTTP. Tento
proxy server plní hned dva úkoly. První spočívá v zajištění přístupu k
internetovým webovým stránkám ze všech počítačů v lokální síti. Druhým úkolem
je zrychlení přístupu k informacím využitím společné vyrovnávací paměti
(cache). Bohužel proxy servery pracují na aplikační úrovni, a tak musí pro
každou aplikaci (protokol) existovat zvláštní server. A tudíž není divu, že v
TopProxy naleznete také komunikační brány (gateway) pro FTP, TELNET, NEWS,
RealAudio a SOCKS (ta je na rozdíl od proxy serveru nezávislá na použitém
komunikačním protokolu, a lze ji tedy použít např. pro komunikaci
prostřednictvím aplikace ICQ). Navíc je k dispozici tzv. Generic Proxy a
mapování portů, které využijete v některých speciálních případech komunikace
mezi lokání sítí a internetem.

Pomocí TopProxy můžete také omezit přístup uživatelů k některým serverům v
internetu. Tato omezení lze nastavit pro jednotlivé uživatele nebo skupiny
uživatelů. Při pokusu o přístup na server, jehož adresu správce systému zadal
na stránce Access, se musí uživatel nejprve správně identifikovat (zadat jméno
a heslo), jinak mu bude přístup odmítnut. Další možnosti řízení přístupu
uživatelů a počítačů k internetu naleznete na stránce Restrictions, kde je
dokonce možné definovat časový interval, kdy má být příslušné pravidlo aktivní.

Propracované funkce nabízí vestavěný mail server, který lze použít jak pro
výměnu elektronické pošty mezi lokální sítí a internetem, tak i v rámci
lokální sítě. Příjem pošty z internetu lze realizovat několika způsoby. Asi
nejčastější variantou ale bude vyzvedávání jednotlivých POP3 schránek, které
jsou umístěny na serverech v internetu. Poštovní server TopProxy nabízí mj.
funkce třídění došlé pošty, rozesílání zpráv na skupinové adresy či odložení
odeslání velkých zpráv na noční hodiny, kdy jsou telekomunikační poplatky
nižší a síť je méně zatížená. V dnešní době jsou značným problémem viry
přenášené v přílohách elektronické pošty. Nasazením TopProxy lze toto riziko
omezit na minimum. Aplikaci lze totiž nakonfigurovat tak, aby přílohy určitého
typu buď přejmenovala (pak nemůže dojít k jejich automatickému spuštění při
čtení), smazala nebo přesunula do speciální poštovní schránky. Mnohem
účinnější ale je zakoupit TopProxy s antivirovým modulem založeným na softwaru
Panda Antivirus, který pak automaticky ve všech zprávách detekuje a odstraňuje
viry.

Nabídka služeb TopProxy je navíc obohacena o jednoduchý web server (bez
podpory skriptování), DNS server a DNS forwarder (jeho úkolem je předávat DNS
dotazy klientů ke zpracování nadřízenému DNS serveru).


Závěrem

TopProxy je díky nabízeným službám a ceně vhodný zejména pro menší firmy,
které si nemohou dovolit připojení k internetu prostřednictvím drahého
softwarového a hardwarového vybavení. Mezi další výhody tohoto systému patří
jednoduchá správa a poštovní server s řadou užitečných funkcí. Naopak za
nedostatky považuji absenci on-line nápovědy na stránkách s konfigurací a
anglické uživatelské rozhraní.


TopProxy 3.1

cena
snadná správa
možnosti poštovního serveru
antivirový modul
chybí on-line nápověda
Doporučená cena: 5 600 Kč bez DPH za TopProxy s antivirovým modulem pro 5
uživatelů
K recenzi zapůjčila firma: proNETIX, http://www.pronetix.cz















Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.