Pošlete si zprávičku - srovnávací test e-mailových klientů(CD)

Internet | 01.10.04

Klientská aplikace elektronické pošty patří na každém počítači PC mezinejpoužívanější software. Jde o takovou samozřejmost, že vám možná připadá zbytečné se zabývat zkoumán

Klientská aplikace elektronické pošty patří na každém počítači PC mezi
nejpoužívanější software. Jde o takovou samozřejmost, že vám
možná připadá zbytečné se zabývat zkoumáním možností různých programů tohoto
druhu. Pokusíme se vás přesvědčit, že nejsou jeden
jako druhý a že má smysl prozkoumat jejich možnosti.

Služba elektronické pošty patří v internetovém světě k těm vůbec nejstarším, a
proto při výběru poštovního klientského programu můžete vybírat ze skutečně
nepřeberného množství možností. Nejběžnější cestou k získání tohoto typu
aplikace může být již samotná instalace operačního systému, případně
internetového prohlížeče, jak je tomu třeba v případě MS Windows s Internet
Explorerem a Outlook Expressem, tradičně jsou e-mailovým klientem vybaveny
"víceúčelové" internetové balíky jako Netscape či Mozilla, ale nic vám nebrání
nainstalovat si poštovní program zcela samostatně, podle vlastních specifických
nároků.
Opravdu dlouhá tradice používání e-mailů s sebou přinesla nejen širokou nabídku
potřebných aplikací, ale také nezbytnou "konvergenci" v nabízených možnostech:
poštovní klient dnes musí umět řadu věcí, jež sice všichni ostatní nabízejí,
ale bez nichž by se mezi konkurenty naprosto znemožnil a uživateli by byl
zatracen. Samozřejmostí se tak staly vlastnosti jako komunikace s více
poštovními účty, automatické třídění příchozí pošty či práce s kontaktními
informacemi uživatelů, nověji se pak prosazuje třeba snaha o filtrování
nežádoucí pošty (tzv. spamu). Při práci s poštou jsme zvyklí na komfortní
grafické rozhraní, podporu funkce drag&drop (přetahování položek myší) a
pokročilé možnosti třídění či prohledávání. V oblasti bezpečnosti pak mezi
pokročilé dovednosti patří implementace elektronického podpisu či zabezpečené
připojování k poštovnímu serveru, aby vaše přihlašovací údaje či zprávy
neputovaly po internetu ve zcela otevřené podobě.
Jedním z důležitých aspektů je u softwaru bezesporu i cena. Lítá konkurence a
zajímavý vývoj v oblasti tvorby softwaru nastolil podmínky, v nichž je dnes
běžným standardem poštovní klient zdarma. Přesto samozřejmě existují programy,
jež jsou licencovány za peníze, a my se o nich také zmíníme, aby bylo zřejmé,
proč by mohlo mít smysl za takovýto software platit.
Protože náš článek je víceméně srovnávacím materiálem, rozhodli jsme se pro
lepší orientaci mezi hodnocené programy zařadit Microsoft Outlook Express
(pozor, neplést s aplikací MS Outlook z balíku MS Office). Důvody jsou nasnadě:
jednak je poměrně běžně rozšířen jako součást operačního systému Windows,
jednak nabízí základní škálu funkcí, jež lze použít jako výchozí srovnávací
materiál. Nechceme spekulovat o tom, kolik uživatelů s ním pracuje pro srovnání
jsme jej zařadili zkrátka proto, že je široké uživatelské obci dobře znám.
Testování všech poštovních programů jsme prováděli na platformě Windows XP s
aplikovaným ServicePackem 1.

Srovnávací test e-mailových klientů

MS Outlook Express
http://www.microsoft.com/windows/ie
Program tohoto jména bezesporu patří k nejpoužívanějším, což pochopitelně
souvisí s jeho nekompromisním způsobem distribuce v rámci operačního systému
Windows, přesněji řečeno jako součást balíku nástroje MS Internet Explorer.
Ihned v úvodu je potřeba říci, že i přes tuto "bezplatnou" formu distribuce se
jedná o velmi slušně vybavenou aplikaci, jejíž možnosti jsou poměrně široké.
Používáte-li českou lokalizaci Windows, resp. MSIE, i poštovní klient je
kompletně lokalizován. Plně podporuje víceuživatelské prostředí, takže je možné
pracovat s více identitami uživatelů a připojovat se k vícero účtům. Jednou ze
zajímavých vymožeností je jinak ne často vídaná podpora pro službu Newsgroups,
jejíž prohlížeč je plně integrován a velmi dobře se s ním pracuje, jinak
program samozřejmě podporuje jak protokol POP3, tak IMAP4. Na rozdíl od
"velkého" Outlooku se však nemůžete přímo připojit pokročilým způsobem na
Exchange Server.
Díky úzké spolupráci s operačním systémem nabízí Outlook Express velmi dobré
možnosti zabezpečení přenosů. Odchozí i příchozí komunikaci lze ochránit pomocí
aplikačního šifrování SSL a ochranu samotných zpráv lze zajistit šifrou i
digitálním podpisem pomocí protokolu S/MIME a certifikátů uložených v profilu
uživatele v operačním systému. Slušný standard nabízí Outlook Express i při
správě kontaktních informací integrovaný adresář Windows dovoluje uložit
širokou škálu údajů a další informace lze získávat díky připojení ke vzdáleným
účtům pomocí služby LDAP. Druhotnou nevýhodou však je, že centrální adresář
operačního systému je často vděčným cílem agresivních červů a virů.
Komfort práce se zprávami při podrobnějším zkoumání však přece jen není tak
vysoký, jako u některých jiných specializovaných aplikací. Z neznámých důvodů
např. chybí funkce pro opakované odeslání zprávy, a ačkoliv třeba vyhledávací
rozhraní splní svou úlohu, lze najít propracovanější varianty. V případě
některých funkcí je znát, že Microsoft se otázkou širší kompatibility z
pochopitelných důvodů netrápí: export zpráv lze hromadně provádět v podstatě
jen do "velkého" Outlooku či na server MS Exchange, o off-line variantě nemůže
být řeč a útěchou může být skutečnost, že lze alespoň do souboru zálohovat
nastavení uživatelských účtů. V oblasti přenositelnosti dat nacházíme opravdu
značné rezervy.
Další částí, v níž nemůže Outlook Express konkurovat specialistům, je
organizace složek se zprávami, třídění pošty pomocí různých filtrů či
definování nežádoucí komunikace. Řada možností je zde naznačena, ale o
přílišném komfortu nemůže být řeč. Z pokročilých možností zde třeba nenajdeme
práci se zprávami na vzdáleném POP3 serveru, jež by se velmi hodila.
Vzhledem ke způsobu, jak je Outlook Express distribuován, se jedná o poměrně
slušné základní "poštovní" vybavení. Program dobře zastane svou práci a pokud
oželíte komfort a vystačíte v některých oblastech s průměrnou funkcionalitou,
jedná se o vyhovující řešení.

Mozilla Thunderbird
http://www.mozilla.org/products/thunderbird
Aplikace je vyvíjena jako součást open source projektu Mozilla, jenž mimo jiné
dal uživatelům též jiné skvělé komponenty jako třeba internetový prohlížeč, a
pokud si ji chcete stáhnout samostatně v podobě relativně malého balíku,
hledejte právě nezávislou instalaci s názvem Thunderbird. Ta zahrnuje pouze
kýžený e-mailový program a nebude vás obtěžovat zbytečně instalovanými
komponentami.
Program nepostrádá v oblasti komunikace s poštovními servery nic podstatného:
bez potíží můžete přehledně definovat více uživatelských účtů a nezávisle
konfigurovat jejich parametry, komunikaci odchozí i příchozí lze dobře
zabezpečit aplikačními protokoly SSL a TLS, což jinak není úplnou
samozřejmostí. Naprosto nekompromisní jsou možnosti zabezpečení samotných
poštovních zpráv, pro jejichž ochranu aplikace nabízí implementaci protokolu
S/MIME s plnou podporou digitálního podpisu i šifrování, založeném na
standardních certifikátech X.509. Komunikace např. s klienty Microsoftu je tedy
bezproblémová. Navíc program disponuje opravdu zdařilým úložištěm certifikátů
ostatních komunikujících uživatelů.
Na poměrně slušné úrovni je správa kontaktních informací, jež lze importovat ze
zdrojů jako jsou Outlook, Outlook Express či Eudora. Nezávislé vývojové zázemí
je zde znát třeba v případě možností exportu adresáře do několika formátů
poměrně univerzálního charakteru, které lze posléze dále přenášet např. do
různých databází. Přestože možnosti prohledávání a filtrování zpráv jsou k
dispozici, nepatří ve srovnání s jinými aplikacemi mezi špičku, velmi pěkně je
však zpracován filtr pro nevyžádanou poštu, umožňující přehledně třídit otravné
e-maily. Pro řadu uživatelů jistě bude potěšující, že pro aplikaci je vyvíjeno
i české uživatelské rozhraní a bezchybná podpora středoevropských znakových sad
je samozřejmostí.
Velkým pozitivem programu je podpora tzv. extensions, tedy dodatečných
rozšíření. Existence dalších volitelných modulů totiž možnosti ovládání značně
rozšiřuje a činí z již tak zdařilého nástroje ještě lepší volbu. Z dostupných
funkcí upozorněme třeba na podporu OpenPGP šifrování, klienty služeb Newsgroups
či RSS News, a také velmi zajímavý přepínač nastavení různých proxy serverů v
síti, jenž dokáže zajistit i určitou míru anonymity při komunikaci.
S přihlédnutím ke všem souvislostem představuje aplikace Mozilla Thunderbird v
podstatě nejlepší řešení, jaké jsme v testu měli k dispozici. Na jedné straně
stojí výborná podpora komunikačních protokolů, univerzální možnosti šifrování a
digitálního podepisování zpráv či chráněná komunikace se servery odchozí a
příchozí pošty, na straně druhé nacházíme obstojné uživatelské rozhraní,
reálnou spolehlivost, rozvíjení nových funkcí pomocí modulů (plug-inů) a
samozřejmě cenu, resp. bezplatnou dostupnost. Jedná se bezesporu o jeden z
nejlepších poštovních klientů, jehož výhodou je navíc dostupnost v několika
nejpoužívanějších operačních systémech.

The Bat!
http://www.thebat.cz
Poštovní program tohoto trochu překvapivého jména (Netopýr) patří mezi
nejpropracovanější aplikace svého druhu vůbec. Tvůrci zvolili licenční a
vývojářský model spoléhající na to, že za výbornou funkcionalitu budou
uživatelé ochotní něco zaplatit, a vzhledem k úspěšné existenci a vývoji se to
zřejmě daří. Posuďte sami, zda stojí za investované peníze.
The Bat! je dodáván v kvalitní české lokalizaci, což zpříjemňuje ovládání, jeho
uživatelské rozhraní je velice dobře propracované. Konfigurace uživatelů není
nijak omezena a více si od poštovního programu nemůžete přát: lze připojit
neomezený počet účtů, definovat různé identity a přihlašované uživatele s
vlastním odděleným nastavením. Z komunikačního hlediska rovněž nenajdete
slabiny, neboť Netopýr umí protokoly POP3, IMAP4, ale i přímé připojení na MS
Exchange Server a veškerý příchozí i odchozí provoz je schopen šifrovat pomocí
SSL či TLS. Velmi zajímavou vymožeností jsou varianty instalace: program může
pracovat jako klasický klient (s přístupem na internet), jako server pro správu
více schránek a samozřejmě také jako klient sebe sama (klient-server v podání
The Bat!). Bezchybnou a perfektně ovladatelnou je i komponenta pro vzdálenou
správu poštovních zpráv na serveru, jež dovoluje bezpečně ošetřit přenos dat a
včas odstranit nežádoucí položky.
Na mnoha místech je znát, že autoři pochopili heslo dnešní doby, že kdo nebude
"kompatibilní", neuspěje. Aplikace umí importovat e-mailové zprávy z mnoha
formátů z různých operačních systémů, podobně dobře se pracuje s adresářem
uživatelů, nechybí podpora LDAP protokolu pro síťové adresářové služby a přímý
import adresářových informací z řady poštovních aplikací. Dalším znakem
nekompromisní přizpůsobivosti je podpora šifrování a podepisování zpráv.
Aplikace podporuje oba dnes všeobecně rozšířené standardy S/MIME a PGP s tím,
že druhá možnost je dostupná jak pro implementace OpenPGP, tak pro tradiční
distribuci.
Tvůrci programu významně zapracovali rovněž na řadě dalších funkcí. Velmi dobré
jsou možnosti prohledávání zpráv, podrobně lze definovat třídící filtry na
všemožné typy e-mailů a nečekaně všestranné jsou také databáze kontaktních
údajů. K uživatelskému komfortu přispívá mechanismus sestavování šablon pro
určité typy zpráv a desítky připravených maker a formátovacích řetězců pro
automatizace různých operací. Z hlediska pohodlí i zabezpečení je významným
prvkem interní prohlížeč HTML zpráv a grafických souborů. Spolehlivosti
napomáhá pokročilá funkce zálohování nastavení. Pokud navíc potřebujete
nastavení přenášet, k dispozici je výborné synchronizační rozhraní, díky němuž
o žádná důležitá nastavení nepřijdete.
Výčet možností programu by mohl utěšeně pokračovat, neboť The Bat! je špičkovou
aplikací svého druhu. Nabízí v podstatě nejširší funkcionalitu a odpovídající
cenou za tuto skutečnost je jeho sharewarová licence. Vřele doporučujeme
program v testovací lhůtě vyzkoušet, neboť pak vám jeho cena možná nebude
připadat nijak přemrštěná.

Eudora
www.eudora.com
Aplikace tohoto jména patří již léta mezi jeden z nejpopulárnějších poštovních
programů a na mnoha funkcích je znát, že za sebou mají dlouhodobý vývoj. Eudora
je distribuována ve třech licenčních režimech, což s sebou přináší mírně
nepřehlednou situaci: základní funkcionalitu získáte v podobě zcela bezplatné
varianty, funkčně o něco bohatší je verze s on-line inzercí v ovládacím
rozhraní (tedy v podobě tzv. adwaru) a za plnohodnotný produkt je pak třeba
zaplatit podle pravidel sharewaru. Ihned v úvodu je však potřeba konstatovat,
že některé placené funkce bývají u jiných konkurentů dostupné zdarma.
Jako velmi zdařilé lze určitě označit uživatelské rozhraní aplikace. Nativně
není dostupné v českém jazyce, avšak podporu středoevropských znakových sad lze
realizovat v nejhorším případě pomocí odpovídajícího zásuvného modulu
(plug-inu). S programem se velmi dobře pracuje, zobrazení jsou přehledná a
snadno se ve všem zorientujete. Bez problémů je vytváření více poštovních účtů
pro každého uživatele s nezávislým nastavením a zabezpečená komunikace se
servery odchozí a příchozí pošty může být zabezpečena pomocí aplikačního
protokolu SSL.
Poměrně nečekanou nevýhodou aplikace je absence technologie pro šifrování a
digitální podepisování jednotlivých zpráv, např. v podobě standardu S/MIME.
Certifikáty zde nelze použít a volná verze PGP rovněž není schopna zajistit
plnou integraci a univerzální řešení tohoto problému, takže uživatel v podstatě
musí na podrobné zabezpečení tohoto druhu rezignovat. Je to překvapující,
obzvláště ve srovnání s tím, že při ověření přístupu uživatelů k účtům lze
využívat pokročilého protokolu Kerberos, což je věc jinak běžně nevídaná, a
nechybí ani implementace práce s adresářovou službou LDAP. Dobré možnosti jsou
na druhou stranu nabízeny při importu dat z konkurenčních klientských aplikací
jako jsou Outlook či Netscape, a také adresář pro kontaktní informace je
zpracován poměrně slušně. Svou sílu prokazuje program u funkcí jako třídění
pošty, avšak třeba prohledávání není nijak oslnivé. Uživateli by určitě mohly
chybět třeba funkce pro hromadný export a zálohování, na druhou stranu komfort
při tvorbě a editaci zpráv zajišťuje používání šablon a stylů. V placené verzi
jsou pak dostupné především funkce pro filtrování nevyžádané pošty s názvem
SpamWatch.
Přestože je Eudora "vývojově" poměrně letitý program, v řadě funkcí se svým
mladším kolegům nevyrovná. Tvůrci uživatele zapletli do směsi mírně
nepřehledných variant s nutností zaplatit za některé funkce, jež jsou jinak
dostupné i zdarma. Za neprominutelné je v současné době nutno považovat slabé
místo v oblasti bezpečné komunikace a je překvapující, že na tuto funkcionalitu
tvůrci rezignovali. Na druhou stranu je program velmi vhodný pro milovníky
příjemného a přehledného ovládání.

Pegasus Mail
http://www.pmail.com
Kdybychom hledali synonymum pro aplikaci typu poštovní klient, pak Pegasus Mail
je bezesporu jedním z hlavních kandidátů na tuto pozici. Jedná se o nástroj
poměrně konzervativního charakteru, jenž od dřevních časů MS-DOSu provází
velkou část uživatelů operačních systémů Microsoftu, a přes svůj pamětnický věk
představuje dodnes výborné řešení svého druhu. Přesto se najdou drobnosti, jež
vám mohou život dost znepříjemnit.
Pegasus Mail vznikal již od počátku jako víceuživatelský systém, takže dnes
nepřekvapí jeho podpora mnoha uživatelů a více poštovních účtů. Spíše
historickou zajímavostí je jeho podpora síťového prostředí Novell Netware, na
druhou stranu je samozřejmostí komunikace IMAP, stejně jako šifrování odchozí a
příchozí komunikace aplikačními protokoly SSL a TLS. Rovněž je podporována
práce se vzdálenými informacemi o uživatelích v adresářových službách pomocí
protokolu LDAP. Z hlediska zabezpečení je citelná absence protokolu S/MIME, což
nedovoluje použití certifikátů X.509 pro podepisování a šifrování zpráv se
vzájemnou kompatibilitou s jinými systémy. Tuto mezeru je možné částečně
zacelit případnou integrací s technologií PGP či využitím interního šifrovacího
postupu, ale pochopitelně to stále nebude ono.
Úspěch tohot programu je mimo jiné tradičně založen na kvalitě uživatelského
rozhraní, které je graficky velmi dobře vyvedeno, což zaručuje dobrou orientaci
uživatele. Na vysoké úrovni je především filtrování zpráv a třídění do různých
složek, na druhou stranu prohledávání složek by mohlo být provedeno lépe.
Perfektně jsou implementovány funkce pro prohlížení zpráv, zkoumání jejich
podrobných vlastností a docela užitečná je drobnost v podobě možnosti přiložit
ke každému e-mailu anotaci. Řada vymožeností, jež by určitě uživatelé ocenili,
zde však citelně chybí: vhod by jistě přišlo jednoduché zálohování či možnost
exportu a importu různých informací. Zde je znát, že tvůrce zůstává věrný
klasickým zásadám a spoléhá na to, že uživatelé své schránky a konfiguraci
ochrání tradičním zálohováním příslušných souborů a adresářů.
Z dalších možností by uživatele mohla zajímat editace šablon pro nové e-maily
či odpovědi na příchozí poštu, určitě se bude hodit základní antispamové
třídění nevyžádaných zpráv či interní prohlížeč různých typů příloh. Co však
naopak jistě nepotěší, jsou citelné potíže při práci se středoevropskými
znakovými sadami, což programu ubírá na kráse.
Pegasus Mail je stále velmi dobrý program, jenž si zachovává dobrou úroveň a
nabízí některé propracované funkce. V mnoha ohledech je však znát, že se jedná
o pomaleji se vyvíjející a dosti konzervativní projekt, takže od něj převratné
novoty neočekávejte.

IncrediMail
http://www.incredimail.com
Pokud bychom chtěli u každé e-mailové aplikace nalézt nějakou význačnou
vlastnost, která ji bude oproti ostatním jasně vymezovat, pak v tomto případě
by se dalo říci, že máte před sebou poštovní program pro hračičky. Přestože
IncrediMail XE naprosto bez potíží zvládá všechny běžné funkce a nic zásadního
mu nechybí, navíc právě ovládá tvorbu nejroztodivnějších podob e-mailů s
vloženými zvuky, netradičním grafickým provedením a multimediálními efekty.
Aplikace je dostupná ve dvou verzích: základní bezplatné provedení ovládá
běžnou škálu funkcí, s nimiž se dá bez potíží pracovat, pokročilá placená
varianta pak v duchu tvůrčího záměru přidává kolekci efektů, šablon a legrácek,
ale i veledůležitou komponentu pro vzdálenou práci s e-maily na POP3 serveru. A
právě toto ovládací rozhraní pro vzdálenou správu pošty se mimořádně povedlo.
Přestože aplikace umožňuje komunikaci jak s POP3, tak IMAP schránkami, převaha
multimédií nad jinými technologiemi je znát. Komunikace se servery odchozí a
příchozí pošty sice může být chráněna aplikačním protokolem SSL, avšak
pokročilá ochrana zpráv pomocí certifikátů a šifrování či digitálního
podepisování třeba technologií S/MIME v programu chybí. Pro pokročilé scénáře
zabezpečení tak tento program prostě nepřipadá v úvahu.
Vzhledem k tomu, že kvality lze nalézt především v ovládacím rozhraní, je
trošku ku škodě absence nativní české lokalizace, kterou je ovšem možné
stáhnout a nainstalovat nezávisle. Co je však opravdu nepříjemné, je místy
nedůsledná podpora středoevropských znakových sad to používání znepříjemňuje.
Tvůrci si opravdu potrpí především na možnosti vytváření netradičních zpráv.
Uživatel může analogicky k tradiční poštovní komunikaci sestavovat zásilky s
různými dopisními "papíry", s vloženými efekty, animacemi, zvukovým doprovodem
atd. Jste-li vyznavači neobvyklého uživatelského rozhraní, uvítáte třeba i
extravagantní oznamování příchozí pošty a všem začátečníkům jsou k dispozici
výborné animace místo nápovědy či úvodního seznámení s programem.
Řada dalších jinak potřebných funkcí je v programu zapracována spíše skromně.
Adresář kontaktů rozhodně nepatří k nejkomfortnějším, ale potěšující je import
údajů např. z programů Outlook či Eudora. Exportovat kontaktní informace lze
pouze do jediného formátu, jímž je naštěstí univerzální CSV. Pokročilejší
zálohování ovšem zcela chybí, užitečnou komponentou je na druhou stranu
zabudovaný antispamový filtr.
Výrobce se nijak netají tím, že svůj výtvor zacílil na milovníky propracované
formy a multimediálních efektů. Základní funkcionalita programu je
bezproblémová, ovšem pokročilejší konfigurace nečekejte a připravte se na
občasné výpadky v oblasti interpretace češtiny, přestože naše kódování je možné
výslovně nastavit. Pokud upřednostňujete u e-mailu estetický dojem, je toto
vaše pravá volba.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.