Pořádek prostě musí být

Internet | 01.11.04

Evidence počítačů je databázová aplikace, určená všem správcům rozsáhlejšíchsítí i pracovníkům inventárních oddělení větších firem. Slouží zejména ke správě a evidenci ...

Evidence počítačů je databázová aplikace, určená všem správcům rozsáhlejších
sítí i pracovníkům inventárních oddělení větších firem. Slouží zejména ke
správě a evidenci výpočetní techniky, ale i jiného vybavení a majetku
organizace. S produktem tohoto jména se na stránkách PC WORLDu nesetkáváme
poprvé, již několikrát byla zveřejněna recenze na předchozí verze. Filozofie
produktu zůstává stále stejná - jejím základem je databázový server, k němuž je
přiřazena programová nadstavba nazvaná Konzole, která spolu se strukturou
databáze tvoří serverovou stranu produktu. Funkcí dispečera je pověřena
rezidentní část s názvem EpCollector. Na všech sledovaných počítačích pak běží
komponenta Agent, která obstarává získávání informací o softwarovém a
hardwarovém vybavení konkrétního stroje.
Věnujme se nejprve systému sběru dat z klientských počítačů. Produkt je určen
pouze pro nasazení na počítačích vybavených Windows 95/98/Me, NT/2000 a XP.
Jeho chování se liší právě podle použité verze operačního systému. Jelikož
nejnovější Windows (2000 a XP) obsahují řešení vzdálených registrů a
komunikační vrstvu DCOM, není instalace Agenta nutná a data jsou získána přímým
přístupem do systémového registru. Pokud zabezpečení sítě použití protokolu
DCOM znemožňuje nebo je třeba sledovat počítače se staršími verzemi operačního
systému, je nevyhnutelné instalovat zmiňovaného Agenta. Ten pak komunikuje s
EpCollectorem prostřednictvím protokolu TCP/IP a specifického portu. Agent
získává data i přímo ze systémového registru. Pokud ani řešení s komunikací
pomocí TCP/IP z nějakého důvodu nefunguje, je možné použít sdílenou složku v
síti Microsoft. Do této složky Agent uloží soubor, obsahující detekované údaje,
EpCollector soubor načte a data vloží do databáze. Nově je možné vložit příkaz
ke spuštění Agenta přímo do login skriptu spolu s cestou ke sdílené složce a
ušetřit si obíhání počítačů. Uvedený postup evokuje i reálnou možnost spustit
Agenta na počítači bez síťového připojení a soubor s konfigurací přenést např.
na disketě (jestli ještě tedy máte disketovou mechaniku). Agent je na strojích
s Windows XP a 2000 spouštěn jako systémová služba, na ostatních pak jako
skrytá systémová aplikace. Pasivně čeká, až dostane pokyn od EpCollectoru. Po
jeho obdržení projde systémové registry, najde příslušné informace o hardwaru a
instalovaném softwaru a výsledky odešle zpět, načež se znovu vrátí do stavu
letargie.
EpCollector naproti tomu nespí takřka nikdy. V pravidelných intervalech sleduje
frontu požadavků z Konzole - je-li prázdná, pak si dá chvíli pokoj. Pokud se
objeví požadavek na detekci, okamžitě zalarmuje příslušného Agenta výše
popsaným mechanismem. Nyní se již EpCollector nebude snažit získat informace od
vypnutých počítačů a rovněž provádění detekce lze nově pozastavit tlačítkem
Stop. Po obdržení odpovědi ve vyhovující formě zapíše data do databáze. Podle
finanční situace a předpokládaného objemu dat lze použít plnokrevný MS SQL
databázový stroj nebo odlehčené sourozence MSDE či MS Jet. Databázová struktura
je součástí instalace Evidence počítačů. Je možné samozřejmě jednotlivé objekty
(každá položka v databázi je buď objekt, nebo jeho vlastnost) editovat,
přidávat či mazat, podle toho, co všechno chce uživatel schraňovat. Každý
objekt je provázán se svými vlastnostmi, podobjektem pro počítač je např.
grafická karta, definovaná svými charakteristikami - tedy typem, výrobcem,
pamětí apod. Ručně je pak možné doplnit i inventární číslo, cenu, dodavatele
apod. Podobně je naloženo se softwarovým vybavením, evidují se např. sériová
čísla, počet licencí apod.
K informacím v databázi se kromě Konzole lze dostat i prostřednictvím webového
frontendu, napsaného pro MS IIS server. ASP skripty, které rozhraní generují,
jsou u výrobce rovněž k dispozici. Vylepšený vzhled Konzole, důmyslnější
struktura databáze a hlavně webový frontend představují asi nejdůležitější
vylepšení. Evidence počítačů je dobře etablovaným produktem a jeho nová verze
mu jistě ostudu neudělá.

Evidence počítačů 4
K recenzi poskytla firma: ALC, s. r. o. http://www.alc.cz
Cena: pro maximálně 5 evidovaných počítačů zdarma, jinak 250 Kč (trvalá) nebo
100 Kč (roční licence) pro každý evidovaný počítač (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.