Pojďte se zviditelnit!

Internet | 01.06.04

Máte své stránky? Svůj BLOG? Svou prezentaci, která je krásná, přívětivá aužitečná, leč nikdo o ní neví, a kromě vašich přátel ji nikdo jiný nenavštěvuje? Ale to se dá velmi...

Máte své stránky? Svůj BLOG? Svou prezentaci, která je krásná, přívětivá a
užitečná, leč nikdo o ní neví, a kromě vašich přátel
ji nikdo jiný nenavštěvuje?
Ale to se dá velmi rychle změnit, pojďte se zviditelnit!
Je to tak snadné.

Sebelepší webové stránky jsou bez čtenářů, bez návštěvníků zhola k ničemu.
Internet, přesněji řečeno web je sice nevyčerpatelným zdrojem nejen informací,
ale také možností, avšak na druhou stranu právě pro fakt, kolik informací
obsahuje, přináší přítomnost na něm několik problémů.
Tím hlavním je, jak se neztratit. Jen málo návštěvníků přijde na mé osobní
stránky tak, že do okna prohlížeče zadá jejich adresu. Větší část z nich se na
ně dostane z jiných stránek. Mohou klepnout na můj reklamní proužek, mohou si o
mně přečíst na jiném serveru, mohou zadat něco, co ve výsledku vyhodí odkaz na
mé stránky do některého z vyhledávačů, s největší pravděpodobností do Googlu,
Seznamu, nebo několika málo nejznámějších dalších služeb. V takovém případě je
ale nutné, aby jim byl můj reklamní proužek napřed naservírován, potom aby
vyhledávač mou stránku skutečně našel, aby se o mně zmiňovaly jiné stránky, než
jen moje vlastní. To všechno je jen část předpokladů pro to, aby se na mou
prezentaci, nebo na můj deníček dostali nějací návštěvníci. Druhou věcí ovšem
je je tam také udržet a kvalitní obsah dnes nestačí. Uživatel webu se za ty
roky, po které existuje a je vyvíjen, totiž stal nesmírně rozmazleným. Pokud si
ho chcete udržet, musíte mu nabídnout další služby, které také souvisí s úvodní
prezentací a s jeho přilákáním. Zviditelnění se tak můžeme, když opomineme
konstrukci samotných webových stránek, jejich designu a obsahu, rozdělit do
několika fází.
1.Jak přitáhnout nové čtenáře, kteří se o našich stránkách dozvědí jinak než od
nás samotných
2.Jak zásobovat naše návštěvníky informacemi, a i když u nás momentálně nejsou,
jak je lákat zpět
3.Jak umožnit našim návštěvníkům interaktivitu se stránkami; to, do čeho mohu
zasahovat je vždy atraktivnější než to, co se mi jen staticky nabízí.
Postřehnout všechny tyto aspekty by bylo na celý seriál, nicméně podívejme se
dnes alespoň na základní cesty, které by nám měly pomoci k lepší návštěvnosti
stránek, zvláště pak na možnosti takzvané výměnné reklamy mezi různými servery.
Kromě toho se také podíváme, jak a čím můžeme ozvláštnit své stránky tak, aby
nám z nich případní návštěvníci zase hned neutíkali ve zděšení, kamže se to
vlastně dostali.

Na počátku byl reklamní proužek
Proužková reklama má na internetu bohatou historii. Od doby, kdy začal web
dobývat svět, se vystřídalo mnoho různých formátů reklamních banerů a také
mnoho různých systémů jejich distribuce. I přes skutečnost, že dnes existuje
celá škála různých velikostí a také formátů a přednost je dávána technologii
Shockwave Flash, zůstává klasický reklamní proužek stále ještě neporazitelným
králem a nutností na takřka každých webových stránkách.
Reklama může být distribuována buďto přímo, nebo prostřednictvím nezávislého
systému, který ji řídí. Velké komerční servery mají často vlastní reklamní
systémy, speciální stroje, které nedělají nic jiného, než že distribuují
placené proužky na generované stránky. Takový systém si pochopitelně dovolit
nemůžeme. Druhou možností je prostě si s kamarádem vyměnit proužky dát na svůj
web HTML kód vedoucí ke kamarádově proužku a domluvit se s ním na opaku. To je
ale zase řešení natolik zkostnatělé a statické, že opět k úspěchu takřka určitě
nepovede.
V podstatě tedy existují dvě cesty, jak zařídit, aby se na cizích (lépe
navštěvovaných) stránkách zobrazil můj reklamní proužek a doufat, že na něj
někdo klikne. Otázkou pouze je, zda do toho hodláme investovat peníze, a pokud
ano, kolik peněz to bude. V obou případech ovšem budeme muset využít některého
z reklamních systémů, které jsou otevřené pro veřejnost.

Základní principy výměnných systémů
Pro propagaci nekomerčních webových stránek, blogů a podobných počinů jsou
nejvhodnější výměnné reklamní systémy. Jejich princip je jednoduchý. Spočívá v
tom, že na svých vlastních stránkách umožníme zobrazování reklamních prvků
dodávaných systémem, tedy cizích. Výměnou za to dostává uživatel tohoto systému
kredity, které lze vyměnit za vlastní imprese. Tedy za zobrazení svého
vlastního reklamního proužku na cizím serveru. Aby to nebylo jednoduché a
abychom se se svým proužkem jaksi neminuli se čtenářem, je třeba takovou
reklamu směrovat. Jinými slovy, svůj proužek je třeba zobrazovat na takových
serverech, na kterých je pravděpodobné, že si ho všimnou takoví návštěvníci
webu, jež bychom měli rádi i na svých stránkách. Bylo by poněkud iracionální
zobrazovat reklamu serveru zabývajícího se vážnou literaturou například na
stránkách s erotickým obsahem, stejně tak jako propagace těchto stránek na
webu, patřícím řekněme nějaké církvi, že ano.
V rámci každého webu existuje několik standardizovaných umístění reklamních
proužků, která nemají stejnou hodnotu. Nejhodnotnější je takové umístění, které
má uživatel na očích v okamžiku, kdy se na stránky dostane, a pokud možno ten
proužek uvidí nepřetržitě. Méně hodnotný je proužek, který mu při prvním pokusu
o přečtení stránky zmizí z očí, a vůbec nejhůře na tom je ten, jenž se nachází
až úplně dole a uživatel, který se na stránky chce prostě jen tak podívat, si
jej v podstatě ani nevšimne, natož aby na něj kliknul. Proto ve většině velkých
systémů jsou různě umístěné proužky různě hodnotné, a na základě této
proměnlivé hodnoty obdržíme rozdílné množství kreditů definujících náš takzvaný
výměnný poměr. Tato hodnota nám určuje, kolik proužků musíme zobrazit u sebe,
abychom mohli zobrazit svůj proužek jinde. Čím více hodnotných banerů na
hodnotných místech zobrazíme, tím více si jich pak můžeme sami objednat u
dalších partnerských serverů stejného systému.
Svět je pochopitelně plný podvodníků, a pokud nám kredity na výměnný účet
přibývají pomalu, nabízí se možnost, zda by nešly nějak šikovně získat. Většina
systémů výměnné reklamy se proti nejčastějším podvůdkům zajišťuje ve svých
pravidlech a uživatele, kteří tato pravidla poruší, nemilosrdně zruší i s
jejich neprávem získanými kredity. Mezi podvody ve výměnných systémech se řadí
zejména umisťování reklamy na jiná místa, než jaká uživatel sytému deklaroval v
nastavení svého účtu. Stejně tak využívání různých systémů "automatického"
zobrazování banerů a také používání skriptů, které automaticky obnovují
stránky, například v chatech, ve stránkách s různými registračními formuláři a
dalších. Dochází tak vlastně k devalvaci výměnných systémů, a proto je třeba
mít se na pozoru a v rámci zachování vlastní možnosti propagace se o nic
podobného raději ani nepokoušet.
Systém, kdy za zobrazení své propagace platíme zobrazováním cizí, má ještě
jeden problém. Efektivně funguje teprve tehdy, když mají naše vlastní stránky
dost návštěvníků. Nabízí se tedy jednoduchá otázka: Jak získat možnost
zobrazení reklamy, i když nám na stránky (skoro) nikdo nechodí?
Možností je povícero a jednu z nich nabízejí opět velké výměnné systémy.
Některé z nich dávají uživateli možnost dostat určitý počet kreditů do začátku.
Další nabízejí alternativu si kredity nakoupit za peníze. Ačkoliv existují
různé systémy přepočítávaní kreditů a hodnocení jednotlivých typů banerů na
různých reklamních plochách, reálné ceny takovéto reklamy se pohybují v řádech
haléřů za jednu impresi (zobrazení). V některých případech platí, že se cena
reklamy liší v závislosti na cílení a návštěvnosti serveru, na kterém se má
zobrazit. Nejdražší je přitom na úzce specializovaných serverech s vysokou
návštěvností, avšak to se již tak netýká výměnných systémů.

Jak předzásobit uživatele informacemi
Jako nejlepší způsob jak přilákat na svůj web návštěvníky, kteří na něm již
někdy byli, se jeví v případě aktualizací nebo nových zajímavých informací
decentní informace a připomínka, že by nebylo špatné, kdyby po čase opět
zavítali. V minulosti bylo nejvyužívanějším způsobem vytváření mailing listů.
Distribuční seznam e-mailů je součástí prakticky všech vyspělejších redakčních
systémů, používaných pro profesionální tvorbu časopisů (jako jsou například
české Genesis2, Media Factory a další). V případě amatérských stránek si lze
mailing list vytvořit dvěma způsoby. Prvním z nich je tradiční distribuční
seznam v některém z programů elektronické pošty. Sofistikovanější aplikace jej
umí vytvářet automaticky (Outlook XP, 2003), jednodušší jej umí také (např.
Outlook Express), nicméně s větším přispěním uživatele. Používat však
distribuční seznamy k rozesílání dopisů typu "co je nového na mých stránkách",
není úplně nejlepší nápad. Jednak se totiž s takovým seznamem poměrně špatně
operuje, jednak by váš klient mohl být poměrně snadno vyhodnocen jako zdroj
nevyžádané pošty. V takovém případě by se pak mohlo stát, že byste si z něj
prostřednictvím protokolu SMTP již žádný další e-mail neposlali, neboť by
skončil na černé listině spamerů.
Jinou alternativou mailing listu je vytvořit si konferenci, například v systému
http://www.pandora.cz. Každý, kdo bude chtít odebírat novinky vašeho serveru,
se do ní přihlásí a e-mail s aktuálním upozorněním stačí odeslat na jednu
stanovenou adresu. Systém jej pak přepošle na e-maily všech přihlášených osob.
Mailing listy jsou ovšem již poněkud zastaralou technologií, která navíc ztrácí
svůj původní smysl v souvislosti se zrychlováním uživatelských přípojek, a
především s obrovským nárůstem nevyžádané pošty, kterou je třeba filtrovat a
odstraňovat. Proto se v současnosti spíše využívá nové technologie
syndikovaných informací RSS. Základem je v podstatě jeden dynamicky vytvářený
XML soubor někde na vašem webu, který obsahuje anotace všech aktuálních článků
a postupně se aktualizuje. Příslušní klienti si tento soubor v časových
prodlevách načítají a jsou z něj schopni usoudit, co se změnilo, eventuálně
upozornit na nové články své uživatele. Pravděpodobně nejpoužívanější čtečkou
RSS v současné době je FeedRedader (http://www.feedreader.com) následovaný
aplikací, která je integrována do aktuální verze odlehčeného prohlížeče Mozilla
Firefox (http://www.czilla.cz). RSS ovšem vyžaduje podporu serveru a dynamicky
generované stránky, tedy obvykle alespoň nějaký redakční systém.

Výměnný systém na celý život
Výběr správného výměnného systému reklamy není jednoduchou záležitostí a v
předchozím přehledu jsme vám mohli ukázat jen několik z nich. Pravidla většiny
systémů totiž zakazují používat na jednom serveru takovýchto systémů více než
jeden, aby se nepřekrývaly jejich reklamní plochy. Další věcí, před níž je
dobré mít se na pozoru, jsou některé freehostingy. Faktem totiž je, že část z
nich přinejmenším v minulosti výměnnou reklamu zakazovala nebo omezovala pouze
na jimi určené služby, a neuposlechnutí tohoto pravidla trestala v krajních
případech i zrušením účtu a likvidací uložených stránek bez náhrady.
Různé systémy poskytují v základu velmi podobné funkce i ovládání. Podstatné
tak je především to, za jakých podmínek jsou ochotny zobrazovat vaše banery, a
především, kam všude spadá jejich dosah, tj. z jakých stránek se rekrutují
jejich uživatelé, jaké žánry jsou nejvíce zasaženy. I to je důležitým faktorem
při rozhodování se pro určitý systém. Proto se doporučuje věnovat rozhodování
náležitou pozornost, protože zjistit, že vám váš systém nevyhovuje v okamžiku,
kdy máte na účtu několik desítek nebo stovek tisíc kreditů nezobrazených banerů
by mohla být příliš hořká a nepříjemná zkušenost, jakož i ztráta času a vlastně
i finančních prostředků, které si lze pod těmito kredity vcelku snadno
představit. Rovněž doporučujeme prostudovat si pravidla vybraného výměnného
systému a chovat se striktně podle nich. Je totiž velmi nepravděpodobné, že by
správci systému s vámi při objevení nepravosti měli jakékoliv slitování, a
škody by také mohly být značné, nehledě na zveřejnění na listině podvodníků,
což nikomu na dobrém jménu příliš nepřidá.

Zviditelnit se není těžké
V předchozím článku jsme chtěli podat několik základních rad, jak zviditelnit
své stránky, svůj obsah v moři současného webu. Pravdou ovšem je, že to
nejdůležitější není forma, grafika, marketing, ani přidané služby, ale
především obsah sám o sobě. Přilákat čtenáře lze líbivým banerem, ale to, co
udrží jeho pozornost a přízeň, jsou zajímavé informace, nikoliv sebelepší
grafika či sebekvalitnější reklamní kampaň vedená pomocí významného výměnného
systému.

Propagace webringem - www.webring.org
Ještě dříve, než se pustíme do toulek po českých systémech výměny banerové
reklamy, měli bychom se podívat ještě na jiný systém vzájemné propagace.
Pravdou sice je, že se nikdy neujal v masovém měřítku, jinou skutečnost ale
představuje, že v případě některých, úzce specializovaných serverů se webringy
osvědčují více, než například klasická banerová reklama.
Webring, neboli webový kroužek, je systém několika serverů se společnými zájmy,
které vytvořily jakousi vzájemnou, sebepropagující se alianci. Na titulní
stránce každého člena obvykle najdeme nástrojový panel webringu. Ten umožňuje v
seznamu serverů, které jsou jeho členy, základní navigaci, přičemž mezi
nejdůležitějšími položkami je možnost skoku na stránky předcházejícího a
následujícího člena. Jinými slovy, každá stránka má určité pořadí ve webringu a
určité sousedy, kteří jsou podmíněni navigací uživatele v rámci webringu. Další
možností je obvykle skok na náhodný server v rámci webringu, na následující
pátý, předchozí a podobně.
Tato forma propagace má jednu obrovskou výhodu. Představuje totiž naprosto
konkrétní výpomoc mezi naprosto konkrétními servery, respektive jejich
majiteli. Kromě toho umožňuje sledovat návštěvnost jednotlivých serverů a pohyb
uživatelů mezi nimi. Pokud se tak návštěvník jednoho, konkrétního webu zajímá
více o stejnou problematiku jako je ta, kterou se server zapojený do webringu
zabývá, má dobrou šanci pomocí webringu najít další podobná místa. Majitelům
ostatních serverů v prstenci se tak zároveň zvyšuje šance na větší návštěvnost
uživatelů.
Aby se předešlo zneužívání webringů, je nutné každého nového člena autorizovat
správcem nebo stávajícími členy. Kdokoliv se může stát čekatelem na místo ve
webringu, ale souhlas ke vstupu dostane pouze někdo. Webringy tak jako jakási
doplňková forma propagace představují víceméně uzavřené, avšak důvěryhodné
komunity svých členů, a mohou být proto o to více zajímavým zdrojem, bohužel
však obvykle zcela vyhraněných, informací.
Pokud uvažujete o členství ve webringu nebo o založení nového, vězte, že vám
může pomoci, avšak za zcela specifických podmínek. Webring nejspíše přiláká
méně návštěvníků než jiné formy reklamy.
Z těch, kteří na váš server přes něj přijdou, ale bude naprosté minimum
neinformovaných nebo náhodných návštěvníků.To se hodí především tehdy, jestliže
máte vysoce specializovanou prezentaci s úzce odborným nebo zájmovým obsahem. V
případě klasické všeobecné osobní homepage nemáte, pokud nejste členem nějakého
zvláštního klubu, v rámci webringu bohužel co nabídnout.

České systémy výměnné reklamy

Newlinx
http://newlinx.adrenaline.cz
Systém Newlinx, dříve Linx, předtím Mr. Lin(x) patří k nejstarším na českém
internetu. Za dobu své existence vystřídal několik různých majitelů stejně tak,
jako aplikací a strategií. Momentálně běží na profesionálním reklamním systému
Adrenaline, a je tak vlastně jakousi jeho neplacenou částí. Nabízí zázemí
profesionální aplikace, což je důležité zejména pro takové servery, na nichž se
protočí velké množství reklamy, nebo které svým zaměřením nebo ambicemi
počítají s možností si v rámci reklamní kampaně imprese kupovat, nebo je naopak
nabízet dále. Linx je tak vlastně jakýmsi předstupněm mnohem vyspělejšího
systému, to ale neznamená, že by v něm nebylo možné provozovat výměnnou reklamu
pro malý server o několika stránkách a pár návštěvnících denně, právě naopak.
Pokud bychom hledali negativa Adrenaline, narazíme na jedno, které je víceméně
subjektivní. Před nějakou dobou, kdy došlo k přechodu Linxe na nový systém, byl
totiž zcela zatracen ten původní. Ten byl dle zdání některých uživatelů lepší,
přehlednější a výkonnější zejména právě z pohledu provozovatele malého serveru.
Jeho funkce a ovládání pak novému Adrenaline zcela padlo za oběť, což byla,
opět dle některých, veliká škoda. Přesto je Linx v podmínkách naší výměnné
reklamy jakými měřítkem kvality, a právě u něj doporučujeme při hledání
optimálního výměnného systému začít.

Billboard
http://www.billboard.cz
Reklamní systém Billboard je dalším z průkopníků těchto technologií na českém
internetu. Nabízí taktéž jak možnost výměnné reklamy, tak i placených kampaní,
má velmi zajímavý systém výměnných poměrů. Dle některých uživatelů, zejména
dlouhodobých, je jeho rozhraní přítulnější než v předchozím případě, to je ale
neobjektivní měřítko dané dávnou rivalitou mezi Billboardem a Linxem. V
minulosti docházelo u Billboardu k potížím se zobrazováním reklamy, ty ale již
nějakou dobu nebyly pozorovány a dalo by se říci, že jsou vyřešeny. Billboard
rozlišuje několik různých typů uživatelských účtů podle možností, které lze s
nimi využívat. Každý zaregistrovaný člen získává automaticky nejslabší účet a
za určitých okolností, mezi něž se řadí zejména poskytování kvalitního prostoru
a korektní chování v systému, může být povýšen do vyššího.

iReklama
http://www.ireklama.cz
iReklama je výměnný i komerční systém, který by, na rozdíl od předchozího,
pravděpodobně rád konkuroval největším gigantům v tomto oboru u nás. Nabízí jak
výměnnou reklamu v různých formátech i formou textu, tak možnost placených
kampaní. Základní funkce této služby jsou shodné se standardem obvyklým jinde.
Existuje možnost nakupovat i odprodávat kredity za imprese, i když v poněkud
nevýhodném kursu pro uživatele. Pozornost je věnována zejména poctivosti
samotných uživatelů, což je v některých případech závažný problém, například u
Linxe. Podobně jako některé další servery, je i iReklama propojen s dalšími
službami a nabízí svým uživatelům možnost "vydělat si", přesněji řečeno
fungovat jako dealer dalších služeb. Je otázkou, zda zvolit právě tento systém
pro domácí stránku, nelze jej totiž zařadit ani do kategorie, do níž spadá
Linx/BillBoard, tedy maximalistů, ač by se jím jistě rád stal, ani do
"minimalistické" kategorie Bannerů.cz. Přesto je však velice zajímavý.

Ad Exchange
http://www.adexchange.cz
Posledním dnes hodnoceným výměnným serverem je Ad Exchange a předem je třeba
říci, že se jedná o systém poněkud sporný. Nabízí stejné základní funkce jako
všechny ostatní výměnné systémy, včetně textové inzerce a možnosti získat
kredity přidáním vyhledávače nebo katalogu do svých webových stránek. Poměrně
spornou záležitostí je ale možnost vyměňovat kromě klasických formátů reklamy
také pop-up a pop-under okna, tedy reklamu v okénkách prohlížeče, která se
otevírají buď přes hlavní okno se stránkou, jež je vyvolala, nebo pod ní. Je
třeba říci, že moderní alternativní prohlížeče takováto okna blokují obvykle
již ve výchozím nastavení, a tak značně komplikují možnost zobrazování reklamy.
Kromě toho především pop-under okna a reklama, která je zobrazována v okamžiku
opuštění webové stránky, jsou v našem prostředí chápány jako reklamní formáty
typické pro pornografické servery, a tedy do jisté míry "špinavé". Proti gustu
však žádný dišputát, jak praví přísloví, a proto, pokud chcete tento systém
využívat, je dobře, že zde pro vás existuje. Jeho kladem jsou statistiky,
vlastní katalog a možnost převodu kreditů mezi různými účty.

Bannery
http://www.bannery.cz
Bannery.cz je ideálním protějškem předchozích kolosů. Jedná se totiž o systém,
který je konstruován tak, aby byl pokud možno co nejjednodušší. Možnosti tohoto
systému jsou minimální, to však vyvažuje velmi jednoduché ovládání a do
budoucna snad také vysoká efektivita společně s výměnným poměrem, jenž se dle
autorů má blížit vysněnému 1 : 1. Jak jsme však řekli, bannery.cz je nový
systém. V době psaní tohoto článku probíhá jeho přestavba za provozu, a to se
bohužel podepisuje na kvalitě služby. Systém je pravděpodobně zatížen více, než
kolik jeho autoři očekávali, což způsobuje trvalé problémy se zobrazováním
reklamy. Přesto je možné, že právě tato služba bude do budoucna zajímavou
alternativou ke konvenčním (a komerčním) systémům.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.