Pojď si chatnout! - On-line komunikace na Internetu

Internet | 01.04.99

Několik slov na úvodČlověk je tvor společenský, a proto čas od času potřebuje sdělit své názory, zkušenosti či stížnosti na celý svět někomu jinému. Způsobů, jak tuto potřebu ...

Několik slov na úvod
Člověk je tvor společenský, a proto čas od času potřebuje sdělit své názory,
zkušenosti či stížnosti na celý svět někomu jinému. Způsobů, jak tuto potřebu
řešit, je samozřejmě celá řada. Někdo si vybere hospůdku pro krátký pokec s
přáteli, jiný potěší anonymním dopisem několik státních úředníků, dalšímu stačí
krátký rozhovor s manželkou, aby se ubezpečil, kdo je v rodině pánem.
Specifickou skupinu tvoří stateční uživatelé Internetu, kteří bez ohledu na
dovedně zvyšovanou finanční zátěž v podobě poplatků pro SPT Telecom volí
některý z komunikačních kanálů celosvětové pavučiny (WWW).

Část první - konference na WWW
Nejste ochotni instalovat do svého počítače speciální program pro komunikaci, a
přesto se chcete domluvit s ostatními? Žádný problém. Na mnoha WWW stránkách
naleznete odkazy na konference, kterých se můžete účastnit. Jako příklad uvedu
jen www.mageo.cz. Tyto stránky jsou v češtině, a tudíž dobře pochopitelné i
uživatelům bez znalostí angličtiny. Tato konference je známá a rozšířená, proto
zde naleznete dost témat, ze kterých můžete vybírat.
A jak to funguje? Spusťte svůj oblíbený browser, zadejte adresu magea, a je to.
Pokud si chcete jen číst příspěvky ostatních, nemusíte se přihlašovat. Jestliže
dáváte přednost aktivní účasti, zadejte při přihlášení svoji přezdívku a heslo.
Jednotlivá auditoria jsou řazena do základních skupin, po kliknutí na skupinu
pak následuje konkrétní seznam. Po výběru tématu se na stránce zobrazí vždy
deset posledních příspěvků. Jak moc jsou aktuální, to zjistíte pohledem na
datum a čas každého z nich. U každého příspěvku je také ikona a jméno jeho
pisatele. Cítíte-li potřebu se k tématu nebo příspěvku vyjádřit, stačí zapsat
svůj názor do připraveného okna ve stránce a stisknout tlačítko ODESLAT. Je
dobrým zvykem na začátku zprávy napsat, pro koho je určena. V opačném případě
někdy nebývá zřejmé, na kterou stranu barikády se vlastně přidáváte.
Pokud si chcete udělat obrázek o probíhající debatě v delší časové ose, máte k
dispozici symboly pro posun o stránku nahoru a dolů, případně o posun na
začátek celé konference a její konec, tedy současný stav. Jestliže je však
auditorium v provozu delší dobu, začátek zde již nenajdete, neboť na serveru je
udržováno zpravidla jen 300-400 posledních zpráv.

Část druhá - Internet Relay Chat
Jedním ze základních pilířů on-line komunikace je Internet Relay Chat, zkráceně
IRC. Podle dostupných informací vznikl IRC ve Finsku v roce 1988. Vychází z
původní služby "talk", která byla využívána například na BBS. Zatímco původní
"talk" umožnil komunikaci jen dvou uživatelů, dovoluje IRC připojení většího
počtu účastníků. K tomu, aby se člověk připojil na některý ze serverů IRC,
potřebuje program, který mu to umožní. Takových programů je v současnosti
přibližně osmdesát, liší se nároky na instalaci, grafickým zpracováním a
uživatelskou přívětivostí. Nejrozšířenější z těchto programů jsme vyzkoušeli a
můžete se s nimi seznámit.

mIRC
První klient nese název mIRC, existuje ve verzi pro Windows 3.1x (mIRC16) a ve
verzi pro Windows 9x mIRC32. Verze 5.5 je zatím poslední, která byla na
Internetu k dispozici. Program můžete zdarma zkoušet 30 dnů, pak je třeba
autorovi zaplatit 20 dolarů nebo 10 liber. Program po instalaci zabere
přibližně 2 MB z vašeho disku. Při spuštění zadáte jméno, adresu elektronické
pošty a přezdívku, kterou chcete používat. Z bohatého výběru IRC serverů si
zvolíte zpravidla ten, jenž je geograficky nejbližší, případně přidáte novou
adresu a stisknete tlačítko pro připojení. Jestliže jste instalovali správně a
na serveru není porucha, pak se připojení podaří. Po uvítací obrazovce stačí
prolistovat seznamem kanálů a vybrat ten, který je vašemu srdci nejmilejší.
Zvolený kanál je zobrazen jako okno, rozdělené na tři části. Největší část
zabírá obrazovka s průběhem konference. Na její pravé části je seznam
připojených uživatelů a v dolní části je řádek, do něhož píšete své zprávy.
Pokud znáte i příkazy IRC, můžete je zadávat také. Při jejich neznalosti stačí
využít ikon v horní liště programu, nebo příkazů v menu na stejném místě.
Jestliže se připojíte k více kanálům současně, objeví se pro každý z nich
záložka, umístěná pod ikonami příkazů. V případě, že se objevila nová zpráva v
konferenci, kterou právě nesledujete, zbarví se písmo v záložce, a stačíte tak
sledovat aktivity všech účastníků ve vybraných konferencích.
S programem mIRC se můžete připojit pouze k jednomu serveru v reálném čase. Při
instalaci a provozu jsme se nesetkali s problémy.

IRCGold
Verze 3.0.1 zabere při instalaci na disku přibližně 1,5 MB. Funkce jsou v
podstatě stejné jako u programu mIRC; lze se připojit k několika kanálům
současně, avšak jejich aktivita není viditelně znázorněna, což snižuje celkovou
přehlednost. Řešením může být uspořádání kanálů dlaždicově vedle sebe nebo pod
sebou, avšak pak není vidět celá vypsaná zpráva a je třeba rolovat pomocí
posuvníků. Dobře je řešen přehled jednotlivých kanálů, který kromě počtu
účastníků nabízí také ikonu pro snazší orientaci. Z programu lze vyvolat
přehrávač CD systému Windows a poslouchat při psaní a čtení zpráv svoji
oblíbenou hudbu. Instalace proběhla bez závad, úspěšnost připojení však byla
nižší. V operačním systému Windows 98 CZ program asi ve 20 % případů "padal".
Ve Windows 95 byl provoz bez problémů.

PIRCH98
Verze 1.0.1. 1190 zabírá na disku 3 MB. I zde lze najít všechny funkce IRC v
nastavení menu, případně jednotlivých ikonách. PIRCH umožňuje připojit se nejen
k více kanálům, ale také k více serverům různých sítí v reálném čase.
Jednotlivé záložky serverů a kanálů jsou zobrazeny ve spodní části programového
okna a jejich aktivita je značena symbolem diody, která podle provozu bliká. V
programu jsou však k dispozici také méně obvyklé volby sledování a zaznamenání
WWW adres, jež se v konferencích objevují. Navíc je velmi dobře zpracována
možnost ukládání adres kanálů do vlastních složek. V programu je zabudován
vlastní přehrávač CD-ROMů. PIRCH také podporuje přenos obrazu s jiným
účastníkem. Je samozřejmé, že k tomu je třeba mít instalované potřebné zařízení
pro snímání obrazu a jeho zasílání.

Microsoft Chat
Poslední program z nabídky je standardní součástí operačního systému Windows
98. Microsoft chat na disku zabere 4,5 MB a je určen pro připojení zejména na
síť Microsoft a její komunikační kanály. Od ostatních klientů se liší zejména
grafickým zpracováním. Kromě známějšího zobrazení aktivního kanálu je přidána
volba komiksového provedení. Pokud se při psaní nudíte, můžete si přepnout toto
nastavení a záznam rozhovoru sledovat zpracovaný v podobě kresleného seriálu.
Na ostatní IRC servery se lze rovněž připojit, ale již jen v normálním
zobrazení. Jako jeden z mála programů je Microsoft Chat v národní lokalizaci,
tedy s podporou češtiny.

Část třetí - když pár řádek nestačí
Další skupina programů nabízí poněkud širší možnosti komunikace. Běžné textové
zprávy jsou doplněny hlasovým a obrazovým přenosem. Výhody i nevýhody jsou
zřejmé. Pokud píšete na klávesnici pomalu, bude přenos hlasu mnohem rychlejší.
Přenos obrazu vám pak umožní sledovat partnera či partnerku v rozhovoru v
reálném čase. K tomu, aby bylo využito nových možností programu, je však třeba
používat odpovídající vybavení. U přenosu hlasu je to zvuková karta s
připojenými reproduktory a mikrofonem, k obrazu pak musíte mít i kameru. Nároky
na rychlost spojení jsou u využití videa podobné jako při sledování RealAudio.
Na pevné lince je obraz zpravidla plynulý, u běžného modemu 33,6 se budete
muset spokojit s obnovovací frekvencí kolem 5-10 obrázků za minutu. Rychlejší
přenos obrazu je možné docílit snížením použitého rozlišení záznamu. Přenos
zvuku není tak náročný na rychlost spojení, avšak i zde existují určitá
omezení. Některé starší zvukové karty nepodporují duplexní provoz, v tom
případě můžete buď mluvit, nebo poslouchat. Novější karty pak zvládnou příjem i
vysílání současně. Použití programů je pak podobné běžnému telefonování:
mluvíte do mikrofonu a druhého účastníka slyšíte z reproduktorů. Díky rozdílným
cenám meziměstského a místního telefonního styku vychází použití programů
levněji než telefon, neboť účastníci hovoří meziměstsky či mezistátně, a přesto
platí jen poplatek za místní připojení.

Microsoft NetMeeting
Tento program je standardní součástí systému Windows 98 a je česky lokalizován.
Pro uživatele Windows 95 je k dispozici např. na www.microsoft.com. Na disku
zabírá přibližně 3 MB prostoru. Po instalaci a zadání údajů uživatele se
aktivuje průvodce nastavením multimediálních prvků, tj. hlasitosti mikrofonu a
reproduktorů a vlastností přenosu obrazu. Pro připojení jsou k dispozici
servery Microsoftu, v podmínkách ČR je možné zadat také adresu ils.atlas.cz, na
které jsou zpravidla připojeni česky hovořící uživatelé. Po připojení se objeví
seznam uživatelů s ikonami jejich vybavení. U majitelů zvukových karet se
objeví ikona reproduktoru, znak kamery pak označuje jedince vybavené tímto
zařízením. Kliknutím na některého uživatele v seznamu dojde k aktivaci žádosti
o spojení. Pokud ji druhý účastník přijme, objeví se zpráva o probíhajícím
spojení. Nic potom nebrání rozhovoru s využitím mikrofonu, případně i kamery. V
programu je zachována možnost komunikace psaným textem, podobně jako je tomu u
IRC klientů. Do diskuse je možno zapojit i více účastníků, avšak pouze dva z
nich mohou současně používat multimediální vybavení.

ICUII
Podobným programem s podporou multimediálního provozu je ICUII (zkratka od I
See You Too). Tento klient je celkem nenáročný na prostor disku, instalace
verze 2.51 se spokojí s pouhým 1 MB. Práce s programem je podobná jako u
Microsoft NetMeetingu, k připojení je však použit jiný server.

Část čtvrtá - ostatní programy
Ještě stále jste si nevybrali? Nevadí, ještě nekončíme. K dispozici jsou další
programy, používající vlastní prostředí, mírně odlišné od standardu IRC.
Zpravidla se jedná o graficky orientované produkty, vytvářející iluzi pohybu ve
virtuálním světě.

The Palace
Prvním zástupcem této skupiny je The Palace, který si při instalaci zabere cca
4 MB na pevném disku. Po prvním spuštění a zadání osobních údajů je uživatel
uveden do prostředí znázorňujícího část paláce, města apod. Kromě toho, že si
sám může navrhnout vlastní zobrazení, může s tímto symbolem relativně volně
pohybovat po znázorněné ploše v programu, procházet jednotlivými vchody do
jiných konferenčních prostor apod. Při komunikaci je používán řádek ve spodní
části grafického vyobrazení, text je však zobrazován v podobě "bubliny" u
uživatele, který jej odeslal. Mezi ostatními programy je The Palace zajímavým
zpestřením, zejména pokud uživatel cítí neodolatelnou potřebu vytvořit si
vlastní virtuální postavu. Z hlediska rychlosti načítání dat je program
náročnější než běžný IRC klient.

PowWow
Poslední v nabídce je PowWow. Tento program je podobný klasickým IRC programům,
nabízí však vlastní prostředí a méně kanálů. Pro uživatele je k dispozici kromě
rozhovoru také několik her, například šachy. Zde si můžete zahrát s jiným
účastníkem a doufat, že ovládá pravidla. Program sám totiž nijak nekontroluje
správnost tahů. Když jsem v jedné hře ve třetím tahu přišel o krále jen díky
tomu, že můj soupeř s pěšcem přešel celou šachovnici, hra mne přestala bavit...

Několik slov závěrem
Pokud se doposud řídíte dobře míněnou radou rodičů, že nemáte mluvit s cizími
lidmi, pak jste až sem dočetli celkem zbytečně. Jestliže však potřebujete
prohodit pár slov i s někým, koho vůbec neznáte, stačí si z nabídky programů
vybrat. Jednotlivé programy jsou volně ke stažení například na stránkách
www.download.com. Při používání jednotlivých klientů sami zjistíte, že na IRC
kanálech vládne celkem pohoda a čilý společenský ruch. Mějte napaměti, že je
vhodné se chovat stejně slušně jako v běžném životě. Patří sem i takové
maličkosti jako pozdrav na začátku a konci rozhovoru. V případě, že je vám
takové jednání proti mysli, může se stát, že se ocitnete na seznamu nežádoucích
osob a pak se do svého oblíbeného kanálu nedostanete. Ale o tom zase někdy
příště.

9 0133/JL
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.