Podpora vašeho podnikání - balík aplikací autodirect

Internet | 01.03.03

Většina uživatelů zná aplikace softwarových gigantů, jakým je např. Microsoft.Nicméně se zajímavými nápady velmi často přicházejí i menší firmy nebo dokonce jednotlivci. Do této...

Většina uživatelů zná aplikace softwarových gigantů, jakým je např. Microsoft.
Nicméně se zajímavými nápady velmi často přicházejí i menší firmy nebo dokonce
jednotlivci. Do této druhé skupiny lze zařadit i plzeňskou společnost
AutoDirect, která se kromě vývoje softwaru zabývá také návrhem a hostováním
webových stránek a prodejem výpočetní techniky. Pojďme se nyní podívat, jaké
aplikace naleznete v nabídce této firmy.


Společné znaky

Nabízené programy jsou vlastně databázovými aplikacemi založenými na standardu
SQL. Lze je tedy provozovat v síťovém i lokálním režimu prakticky s jakýmkoliv
SQL serverem (Oracle, MS SQL Server, Informix, WinBase602 atd.), který ale
obvykle není součástí dodávky. Propojení mezi klientem a serverem je
realizováno pomocí rozhraní ODBC (Open DataBase Connectivity). Pro správnou
funkčnost spojení s SQL serverem je ještě nutné nainstalovat knihovny BDE
(Borland Database Engine). Ve všech případech byl jako programovací jazyk
použit oblíbený Delphi, a tak nikoho zřejmě nepřekvapí podobný vzhled některých
ovládacích prvků.


Telefon

Život bez telefonu si většina z nás už dnes nedovede představit. Bohužel
klasické pevné telefonní linky neoplývají příliš velkou inteligencí. Pokud se s
tímto faktem nechcete smířit, máte v podstatě jenom dvě možnosti pořídit si
nákladnou pobočkovou ústřednu nebo se poohlédnout po nějakém šikovném softwaru,
jakým je např. aplikace Telefon od AutoDirectu. Cílem tohoto programu, který je
určen pouze pro digitální ISDN linky, je nabídnout uživateli dokonalý přehled o
všech telefonních hovorech.

Aplikace nabízí přehledné uživatelské rozhraní rozdělené na dvě části. Menší
levá část obsahuje nástroje pro změnu konfigurace, číselník pro manuální
vytáčení čísel, tlačítka rychlé předvolby a přístup do uživatelské databáze
kontaktů. Větší pravou část zabírá barevně rozlišený seznam všech příchozích a
odchozích hovorů, kde se zobrazuje směr hovoru (odchozí/příchozí), telefonní
číslo, identifikace účastníka (program je dodáván s celorepublikovým seznamem
tel. čísel), datum a čas volání, zda došlo ke spojení, případně informace o
přesměrování. Pokud zrovna s programem nepracujete, je možné ho minimalizovat
do ikony umístěné na systémové liště vedle hodin.

Při příchozím hovoru se automaticky otevře nové okno s identifikací volajícího
a s tlačítky pro příjem, odmítnutí nebo nahrání hovoru, uložení údajů do
vlastního seznamu a s plochou pro zadávání poznámek. Pokud během hovoru
operátor nějakou poznámku zapíše, je automaticky nastaven jako hovor s
nesplněným úkolem a jako takový je v seznamu podbarven červenou barvou. Tento
úkol lze vyřídit osobně nebo ho můžete předat někomu jinému prostřednictvím
elektronické pošty. V případě propojení s programem Marketing se úkol odešle
přímo do databáze úkolů vybraného pracovníka. V nepřítomnosti operátora jsou
všechny zmeškané hovory zaznamenány v samostatném okně, odkud je možné provést
zpětné volání obdobně jako v případě mobilních telefonů. Mezi další užitečné
funkce programu patří automatický přechod na záznamník dle časového
harmonogramu zadaného uživatelem, možnost ke každému číslu přiřadit jiný
namluvený vzkaz, přesměrování příchozích hovorů, propojení tříuživatelů do
konferenčního hovoru, vyhledávání v celorepublikovém telefonním seznamu a
statistiky příchozích/odchozích hovorů.


Marketing

je aplikací určenou pro správu obchodních kontaktů. Základem je evidence firem,
kontaktních osob a zboží či služeb. Tomu byl přizpůsoben i vzhled programu,
jehož okno je vodorovně rozděleno na tři části Firmy, Osoby a Automobily. Pokud
vás zarazilo označení poslední části, tak to souvisí s tím, že aplikace byla
původně vyvinuta na zakázku jednoho z prodejců automobilů. Nicméně principielně
není problém v této části evidovat jakoukoliv jinou komoditu a v ostré verzi
programu je tato část vždy modifikována podle potřeb zákazníka.

Ovládání aplikace je natolik jednoduché, že ho lze zvládnout po několika
minutách i bez manuálu či zaškolení. V podstatě jde o to zanést do databáze
údaje o firmách a k nim pak přiřadit jednotlivé kontaktní osoby a zboží. Při
zadávání dat program dokáže dohledat informace o zaváděné firmě v obchodním
rejstříku nebo v databázi ČSÚ na internetu výsledek je zobrazen v okně webového
prohlížeče.

Každá firma by také měla mít přiděleného prodejce (obchodníka) z řad vašich
zaměstnanců. Prodejci mohou k jednotlivým organizacím zadávat úkoly, které se
automaticky připomínají při spuštění programu nebo po otevření okna s úkoly.
Jednoduše lze také odeslat e-mail vybrané firmě, osobě nebo hromadně vybraným
subjektům. Užitečnou drobností je upozorňování na výročí narozenin vašich
klientů. Z důvodu ochrany dat jsou standardně nabízeny pouze minimální možnosti
tiskových výstupů. Vytisknout lze pouze seznam zboží a přehled úkolů. Správce
může navíc provádět exporty dat pro tisk štítků či obálek. Pokud ale
potřebujete širší nabídku tiskových sestav, bude program doplněn dle vašich
požadavků. Silnou stránkou programu jsou nástroje pro vyhledávání, které
uživateli usnadňují orientaci ve velkém množství dat. Vlastní výběry dat lze
navíc ukládat jako tzv. profily a uchovat je tak pro další práci.

Marketing je také vybaven jednoduchým systémem přístupových práv, takže se
řadovému prodejci nepodaří vymazat zadaný úkol, firmu či osobu. Navíc je k
dispozici formulář Hodnocení úkolů, kde může vedoucí pracovník na základě
zvolených kritérií kontrolovat aktivity jednotlivých prodejců. V současné době
se pracuje na zcela nové verzi Marketingu, která bude mj. obsahovat modul
zajišťující automatickou kontrolu nesplněných úkolů na daný den, a v případě
požadavku uživatele bude schopna tyto úkoly odeslat jako SMS zprávu přes
webovou bránu nebo přes mobil.


SMS Easy

SMS zprávy jsou oblíbeným médiem pro nejrůznější hlasování a soutěže. Chtěli
byste také uspořádat SMSkovou soutěž, ale nevíte jak na to? Firma AutoDirect má
pro vás řešení v podobě programu SMS Easy, který si lze buď koupit nebo
pronajmout.

SMS Easy je rozdělen na dvě části Server zajišťuje shromažďování dat a Klient
je určen pro zadávání a vyhodnocování jednotlivých soutěží. SMS zprávy přijímá
standardní mobilní telefon vybavený hardwarovým modemem, který se připojí k
sériovému portu počítače (program byl testován s telefony Nokia 7110, 6210,
6310 a Siemens 35i).

Okno Serveru je nabité informacemi. Kromě očekávané konfigurace (nastavení
komunikace s mobilním telefonem, zpracování SMS či odesílání zpráv s
informacemi o stavu programu a komunikace elektronickou poštou) jsou zde
zobrazovány všechny došlé zprávy s možností filtrování a exportu do formátu
DBF. Navíc lze přímo z programu velmi snadno odeslat SMS zprávu na libovolné
číslo nebo některému ze soutěžících.

Klient se skládá z 5 modulů, mezi kterými se přepíná tlačítky v podobě lišt
přes celou šířku okna. První z modulů nabízí rychlý náhled na všechny doručené
SMS zprávy a nastavení intervalu aktualizace dat. Druhý modul už je mnohem
zajímavější. Slouží totiž k vyhodnocení jednotlivých soutěží. K dispozici jsou
základní statistické údaje (např. počty odpovědí), koláčový graf s
procentuelním zastoupením jednotlivých odpovědí, jednoduchý nástroj na losování
výherců, včetně zobrazení výherní listiny s možností zaslat výhercům SMS
zprávu. Statistické údaje (podíl operátorů, denní rozložení zpráv, počet zpráv
z jednoho čísla, počty přijatých zpráv) jsou náplní i dalšího modulu. Zde lze
vyhodnocovat nejen data jednotlivých soutěží, ale také všechny došlé SMS
zprávy. Předposlední modul je určen pro práci s databází SMS zpráv vyhledávání,
filtrování, export dat, odeslání SMS na vybraná čísla, doplnění jmen a adres k
telefonním číslům. Zadávání soutěží se provádí prostřednictvím posledního
modulu. U každé soutěže se definuje její název, klíčové slovo, správné
odpovědi, termín konání a zda se mají zasílat soutěžícím odpovědi na jejich
zprávy. Možností je celá řada a záleží pouze na vás, jestli se rozhodnete pro
klasické soutěžní otázky nebo pro hlasování.


Makléř

Tato aplikace byla navržena speciálně pro úzký okruh uživatelů, kterými jsou
pojišťovací makléři. Vzhledem k tomu, že program podporuje práci v režimu
centrála a několik poboček, je vhodný nejen pro jednotlivce, ale i pro větší
firmy. Samozřejmostí je v takovém případě systém přístupových práv. Po
instalaci programu je vhodné nejprve nadefinovat uživatele programu (včetně
dělení provizí) a naplnit číselníky bank, pojišťoven, druhů pojistek atd. Ve
formulářích pro zadávání dat lze zeleně podbarvené položky využít pro zúžení
výběru, a červeně podbarvené musí být povinně vyplněné. Pro zavádění
konkrétních pojišťovacích smluv je nutné nejprve zadat klientelu, na kterou
budou smlouvy navázány. Teprve pak je možné ke klientovi založit novou smlouvu
se všemi potřebnými údaji, včetně možnosti přidat ke smlouvě externí dokumenty
uložené na disku počítače. Samostatné formuláře slouží k evidenci pojistných
škod, plateb ze strany klientů (program automaticky upozorňuje na zpoždění
plateb) a k vyhledávání podle všech dostupných kritérií zadaných při vkládání
dat. Program rovněž obsahuje jednoduchý úkolovník, který uživatele po
přihlášení upozorní na nesplněné úkoly.


Závěrem

Pokud vás některá z aplikací zaujala a chtěli byste si ji vyzkoušet na vlastní
kůži, navštivte na stránkách www.autodirect.cz sekci Ke stažení, kde naleznete
testovací verze všech programů popisovaných v tomto článku.


Telefon, Marketing, SMS Easy, Makléř

intuitivní ovládání
nabídka funkcí
vyhledávání a filtrování dat
netradiční vzhled
cena

Telefon: 40 000 Kč (včetně databáze ČR a neomezeného počtu klientů pro
spolupráci s operátorem)

Marketing: 60 000 Kč (včetně SQL serveru a 3 uživatelů, + nadstavba pro
odesílání úkolů pomocí SMS)

SMS Easy: 35 000 Kč (včetně neomezeného počtu klientů a přístupu k serveru)

Makléř: 20 000 Kč (včetně jednouživatelské SQL databáze)

K recenzi poskytla firma: AutoDirect, a. s., Plzeň, www.autodirect.czKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.