Opravdu mobilní kancelář - ms mobile information server 2002

Internet | 01.06.02

O co vlastně jde Zmíněný produkt, náležející do rodiny tzv. .NET serverů, slouží ke zpřístupnění interních firemních dat na mobilních zařízeních v terénu pracujících zamě...

O co vlastně jde

Zmíněný produkt, náležející do rodiny tzv. .NET serverů, slouží ke zpřístupnění
interních firemních dat na mobilních zařízeních v terénu pracujících
zaměstnanců. Je určen především ke spolupráci s MS Exchange Serverem, jenž v
rámci zmíněné skupiny produktů představuje komunikační centrálu, ale lze jej
rovněž využít např. k přístupu na intranetový portál s firemními daty, jež jsou
dynamicky generována z SQL Serveru. Vzdálený mobilní uživatel může nejen
přistupovat pomocí datového přenosu ke svým složkám, ale rovněž přijímat
důležitá upozornění pomocí plošně dostupné technologie SMS. O transformaci
zdrojových dat pochopitelně opět pečuje Mobile Information Server.

Hlavní myšlenkou je využití sítě stávajících mobilních operátorů pro bezdrátový
přenos dat v terénu, na což navazuje připojení samotného firemního zákazníka
pomocí klasické, "pevné" datové infrastruktury. Jak operátor, tak firma s
mobilními zaměstnanci se starají o svou část datové cesty a příslušné konverze
komunikačních protokolů, včetně potřebného zabezpečení.


Infrastruktura

Podívejme se, jakou cestou se data ubírají z firemní sítě ke koncovému
uživateli. Na počátku stojí mobilní zařízení, z něhož uživatel iniciuje spojení
ve snaze získat potřebné informace. Nástrojem může být jak telefon s datovou
službou GPRS, tak navazující zařízení typu PocketPC, jež telefon využije jako
prostředníka pro přístup k bezdrátové síti (nemá-li GPRS integrováno nativně).
Po započetí spojení ze strany uživatele je u mobilního operátora datový přenos
identifikován, a v případě existujícího "rámcového" účtu nasměrován na bránu,
realizovanou Mobile Information Serverem 2001, Carrier Edition. Tato je, v
podobě jediné serverové aplikace, umístěna u operátora a slouží k obsluze všech
firemních spojení popsaného typu. Z tohoto bodu již pokračuje přenos po
internetových linkách do konkrétní firmy, u níž je jako protějšek MIS ve verzi
Enterprise Edition. Ten obstará komunikaci v interní síti: autentifikuje se v
doméně za uživatele, shromáždí požadovaná data z potřebných serverových
aplikací, a zašle je zpět operátorovi. Již popsanou cestou jsou následně
informace dopraveny zpět na mobilní zařízení. Důležitá je bezesporu otázka
bezpečnosti, o jejíž řešení se opět starají oba články řetězce. MIS u zákazníka
zajišťuje bezpečný přenos v interní síti i zašifrovanou komunikaci s protějškem
u operátora, a tento poté poskytne kryptovanou komunikaci v rámci bezdrátového
datového přenosu.

Důležitou možností je rovněž bezpečné umístění MIS uvnitř firemní sítě. Jak
bylo popsáno, server ověřuje uživatele a komunikuje s řadou služeb, jež není
záhodno vystavovat bezpečnostním útokům zvenčí. Zde je možno využít
infrastruktury, vybudované pomocí MS Internet Security and Acceleration
Serveru. Na něj je možno nainstalovat speciální rozšíření, jež na vstupu z
internetu do firmy patřičný datový tok převezme a bezpečně jej předá do vnitřní
části sítě, v níž může být MIS umístěn. Nedojde tak k narušení integrity
demilitarizované zóny, v níž by umístění MIS představovalo zbytečné riziko.


Testovali jsme

Při prověřování funkčnosti jsme využili existující infrastruktury v rámci
projektu Mobilní kancelář (www.mobilnikancelar.cz). Jako koncové zařízení byl
využit telefon Ericsson T68, jenž jednak disponuje technologií GPRS, jednak
nabízí Bluetooth bezdrátové síťové připojení pro krátký dosah. Právě druhou
zmíněnou technologii jsme pak využili při komunikaci pomocí kapesního počítače
Compaq iPAQ PocketPC 3870. Podrobnosti nastavení uvedených (či jim podobných)
zařízení naleznete na uvedené webové stránce.

Veškerý přenos fungoval bez problémů data na testovacím exchangovém účtu byla
dostupná jak pomocí WAPu na samotném telefonu, tak při synchronizaci s kapesním
počítačem, jehož software nabízí poměrně komfortní rozhraní pro práci s
vlastními složkami a zprávami. Pro zběhlého uživatele obou zařízení
nepředstavuje konfigurace žádný problém, a v současné době již potřebnou
infrastrukturu poskytují všichni tři tuzemští operátoři. V případě, že jste
firemní zákazník a máte zájem reálné nasazení popsaného řešení, první z nich
(Eurotel) již tuto službu nabízí pod obchodním jménem Eurotel Mobilní Kancelář
Profi. Nezbývá než doufat, že koncová zařízení se stanou dostupnějšími, stejně
jako odpovídající datové přenosy, a poté již opravdu nebude překážek.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.