Obchodujte v zahraničí

Internet | 01.07.04

Ve třetím čísle PC WORLDu jsme vás seznámili s odkazy na webové stránky, kdemůžete začít obchodovat na internetu, pokud vás tento obor zaujal a nechcete zůstat jen u českého trhu. Ny...

Ve třetím čísle PC WORLDu jsme vás seznámili s odkazy na webové stránky, kde
můžete začít obchodovat na internetu, pokud vás tento obor zaujal a nechcete
zůstat jen u českého trhu. Nyní přinášíme nové informace, které vás mohou
nasměrovat na další zajímavá obchodní místa ve světě.

Investiční možnosti českého institucionálního i soukromého investora nejsou
dnes již vázány na české banky nebo investiční fondy s ročními výnosy v řádu
procent, ale zájemci mohou využívat moderní nástroje 21. století. Pokud chcete
mít přehled o všech zahraničních fondech, podívejte se na webovou stránku
poweredby.
morningstar.com/selectors/funds/FundInterim.html?CN=NSC124&fundCategory=all&scre
en=tr1yr&Select.x=61&Select.y=3, kde najdete seznam fondů s nejvyšší
návratností investovaných prostředků.
Další zajímavou stránkou je moneycentral.msn.com/investor/finder/deluxestock.
screen.aspx?query =This+Year%27s+Winners, která je známkou toho, že bohatství
Billa Gatese nepochází pouze z prodeje softwaru, ale obchodování a jeho
zprostředkování má na jeho ziscích taktéž velký podíl.

Jak to vypadá u nás
Za předpokladu, že banky, investiční fondy či finanční poradci u nás a ve světě
mají stejné znalosti a možnosti, otázka může také znít: Kam se poděl zisk z 500
miliard úspor českých občanů, které banky spravují? Úspory určitě neleží v
jejich sejfu nebo nejsou všechny investovány ve špatných úvěrech či v rukou
"kvalifikovaných" bankovních makléřů, obchodujících s obrovskými ztrátami.
Takové makléře si neohlídalo především vedení banky tím, že je denně
nekontrolovalo, a tak samo porušilo zákon o správě cizího majetku. Za možnost
využívat velmi výhodně majetek milionů střádalů si při zrušení účtu "poškozené"
banky nechají ještě za tento úkon zaplatit.
Chce-li český investor ignorovat bankovní kartel, má ještě možnost investovat
do investičních fondů, u nichž porušují zákon jejich provozovatelé, ale také
částečně nese vinu stát - nedostatečným dohledem. Miliony zklamaných jsou
neblahým důsledkem tohoto stavu.
Další možností je přímé vlastní investování v zahraničí. Ovládnout například
investiční software jako Cybertrader, spojit síly v okruhu rodiny a přátel se
stejným zájmem nebo v zaměstnání. Znamená to sice export kapitálu, ale co se dá
dělat? Škoda. Ale v roce 2004 je jen málo alternativ.

Kam za vzděláním
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (web.utb.cz) a její akademický sbor
reprezentuje jak zahraniční know-how, tak i pragmatické zkušenosti českých a
slovenských odborníků. Vychovává odborníky, kteří budou na Baťově a Wichterlově
tradici stavět svoji kariéru chemiků, technologů, finančních manažerů. Zvláště
v té poslední profesi se jim bude hodit například zkušenost, vedoucí k
optimalizaci peněžního toku, cash-flow, v jejich firmách, způsob uložení
momentálně volných finančních prostředků v diverzifikovaném portfoliu cizích
měn (pokles kurzu dolaru vůči koruně zatím často znamenal vzestup kurzu eura a
opačně), obligací, dluhopisů nebo akcií.
Při současném nedostatku profesionálních služeb na českých finančních trzích to
pro ně a jejich zaměstnavatele může znamenat značný náskok před konkurencí - ať
už jde o trhy s cizí měnou Forex (Foreign Money Exchange), například
http://www. gcitrading.com/gcifin_fxcharts.htm, http://www.
forex.com/link.html?looksmart2, nebo zahraniční burzy akcií
http://www.nyse.com/marketinfo/p1020656068262.html?displayPage=/marketinfo/index
es.shtml, nasdaq.com, případně o komodity, obchodovatelné na burzách jako jsou
např. Chicago Board of Trade http://www.cbot.com/cbot/pub/page/0,3181,
949,00.html či drahé kovy na http://www.kitco. om/charts.
Dnes je možné zvýšit hodnotu svěřeného kapitálu nebo alespoň minimalizovat
ztráty, hrozící například z exportních příjmů v cizích měnách. Obraty řádu
několika miliard dolarů denně, dosahované dnes pomocí internetu, nejsou jen
internetová knihkupectví, reklamy internetových informačních portálů,
internetové obchodní domy nebo supermarkety s rozvážkou domů, ale i on-line
obchodování na burzách s akciemi, opcemi, dluhopisy, drahými kovy, ale i s
komoditami jako je nafta nebo pomerančový koncentrát. Jen burza NASDAQ, která
je elektronická, je dosažitelná on-line a její denní obrat činí i 3 miliardy
dolarů (90 miliard korun).
Posluchači Univerzity Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické, obor
Účetnictví a finanční řízení (http://www.vosezlin.cz/cz/index.htm), se učí
pracovat se softwarem, který je spojí s americkými burzami NASDAQ a NYSE, kde
mohou simulovat nákup a prodej akcií v on-line kontaktu aktivního obchodování
(active trading) a rozvíjet různé strategie výběru vhodných titulů,
analytických nástrojů, ochrany či dosaženého zisku.

Podívejte se nejprve na názvosloví!
Zjednodušeně znamená obchodování s akciemi proces, ovládaný v současnosti
pomocí výpočetní techniky, (ECN, Electronic Communications Network), tak, že po
vašem výběru druhu akcií (titulu) si je objednáte prostřednictvím
akreditovaného účastníka burzy (Market Maker). Zadáte množství, cenu, za kterou
chcete koupit, dále pak případné další podmínky, jako například odchylku od
určené ceny, odchylku od množství a platnost vaší poptávky (ihned, dnes).
Protože burzovní termíny používané v zahraničí mají svoje specifika, je dobré
osvojit si ty základní z nich a jejich význam, např. na webu
http://www.nasdr.com/glossary/a.asp nebo
http://www.cybertrader.com/training/glossary.asp.

Cybertrader
Softwarová platforma Cybertrader pro obchodování akciemi na amerických burzách
NYSE a NASDAQu je opravdu moderním nástrojem, který je sice ještě z velké míry
řízen rozhodováním lidského mozku, ale zároveň je předstupněm složitějších
systémů - jako příklad mohu uvést programy, jež dokáží předpovídat počasí na
základě aktuálních událostí.
Dnes se dají vypočítat a předpovídat nejen ekonomické jevy, platí to ale i pro
jevy politické. Válka v Iráku jako jeden z faktorů ovlivňujících cenu akcií se
s velmi pravděpodobně dala očekávat. Ale protože americká burza má svoji
lidskou logiku, v nejistotě stagnovala. V okamžiku, kdy válka začala, jistota
burzu "rozjela". Jistota, že použitou munici, jídlo, oblečení atd. bude třeba v
dohledné době obnovit.
Ochranou investora před nepředvídanými jevy, které se stanou "přes noc" a
ovlivní tak hodnotu jeho portfolia, je systém přímého obchodování (active
trading) s využitím možnosti akcie po dobu burzovního dne nakupovat a prodávat
tak, aby večer celé jeho investice (nebo jen jejich část) byly na jeho účtu
zisku/ztrát v investované měně. Kombinace s krátkodobým investováním (nakoupené
akcie zůstanou v portfoliu investora několik dnů i týdnů) je další způsob
minimalizace rizika a maximalizace zisku.
Ohledně výběru vhodného titulu pro investiční záměr existují desítky teorií.
Jedna z těch jednoduchých a osvědčených je: kupovat akcie, které v minulosti
ukazují "čistý" vzestupný trend po dobu několika měsíců (3-6) a také denní
křivka jejich ceny je v pořádku.

Výukový program a další užitečný software
CybertraderU (Cybertrader University) na webových stránkách Cybertrader
http://www.cybertrader.com/ctu umožňuje získávat vědomosti a zkušenosti z oboru
a poznat způsoby jejich implementace. Vlastním tempem se potenciální investor
může propracovat k různé úrovni znalostí a tipů, jak nejlépe systém využít.
Ani pro ně, ani pro vás není těžké se zaregistrovat na webových stránkách
společnosti Cybertrader,
http://www.cybertrader.com/community/guest.asp?s=sim&p=ctp.
Po vyplnění formuláře, kde poslouží libovolné údaje, kromě e-mailové adresy,
která by měla být funkční, budete odkázáni na stránky s možností stažení
simulátoru Cyber TraderProSim.exe, případně i návodu ve formátu PDF (doporučená
četba, nelekejte se velkého počtu stránek).
Software, který se zabývá přímým obchodováním, není jen popisovaný Cybertrader,
ale existuje i celá řada jiných. Nahlédněte na
http://www.investing-software.com/a_z_software.html.
Cybertrader má ale jako jeden z mála obrovskou výhodu: nenutí investora ke
krátkodobému testování a rychlému vložení kapitálu, aby si tak mohl ověřovat
svoje znalosti a taktiku. Také má většinu nástrojů k získaní informací pro
rozhodování zabudovánu na jednom místě. Nechá na investorovi tempo vytváření
jeho strategie, ulehčuje jeho psychice tím, že se z chyb učí nikoli definitivní
ztrátou investice, ale podle Komenského hesla "škola hrou".

Zjistěte si nabídku specializovaných firem
Elektronické obchodování na burze dnes umožňuje mnoho specializovaných firem.
Zde vám přinášíme seznam těch nejznámějších:
Scottrade - http://www.scottrader.com,
Ameritrade - http://www.ameritrade.com,
Wallstreet - http://www.tradewallstreet.com,
Morgan Stanley - http://www.morganstanley.com.
Samozřejmě existuje mnoho desítek dalších.

Závěrem o myšlení obchodníka
Obchodník, který z neúspěchů viní burzu, její chování a všechno ostatní kromě
sebe, nebude nikdy úspěšný. Chamtivost, projevující se místo koupě 4-5 titulů
(jejich sledováním, nahrazováním úspěšnějšími v záloze tituly, připravenými,
postupným zvětšováním jejich množství), ale také tím, že se obchodník snaží
prodávat akcie na úplném vrcholu, nezajištěním pozic funkcí alert, příliš
rychlými skoky při změně aktuálního portfolia, je sice obvyklá lidská
vlastnost, ale neslučitelná s praxí obchodníka. Úspěšný obchodník nikdy
nepočítá své zisky v dolarech, ale v procentech a včas si uvědomí, že zisk 10 %
na jednom titulu je víc než úspěch. Hlavně v začátcích. Snažit se o víc je
Black Jack, ne obchod na burze.

Autor se rád podělí o své zkušenosti se všemi, které popisovaný výukový
software zaujme. Vaše připomínky a dotazy očekáváme na adrese jerie3w@email.cz.

Doporučená literatura

• The Comparison of a Short-term and a Long-term Capital Market Investment Tools
Ing. Zdeněk Raška, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, ČR

• Measuring A Company's Performance: Economic Value Added in Comparison with
Traditional Performance Measures
Drahomira Pavelková, Adriana Knapková, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, ČR
J. G. Drobny, Polymer Associates, Merrimack, USA

• The conditions for investing on a Czech Republic capital and financial market
for small and medium-sized investors
Ing. Miloš Král, CSc., Univerzita Tomáše Bati, Zlín, ČR
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.