Nová generace internetu

Internet | 01.09.04

Před více než dvěma desítkami let, kdy vznikala dnešní podoba internetu, nikohoani ve snu nenapadlo, že jednoho dne budou stamiliony lidí po celém světě připojeny k jedné síti. V těc...

Před více než dvěma desítkami let, kdy vznikala dnešní podoba internetu, nikoho
ani ve snu nenapadlo, že jednoho dne budou stamiliony lidí po celém světě
připojeny k jedné síti. V těch dobách vznikl IP protokol, označovaný jako IP
verze 4, díky kterému má každý uživatel internetu přidělen číselný kód, tzv. IP
adresu, stejně jako každá doména, která je umístěna na internetu. Tím však
dochází k postupnému vyčerpávání všech číselných kombinací a v blízké
budoucnosti by to znamenalo konec dalšího rozvoje internetu.
Někteří odborníci nabádali k šetrnému způsobu přidělování IP adres, jiní se
snažili přicházet s nápady na přechodná řešení, která vždy o trochu oddálila
vyčerpání kapacity celosvětové sítě. Za několik let by však měly být k
internetu připojeny miliardy počítačů, mobilních telefonů a domácích
spotřebičů, proto bylo nutné přijít co nejdříve s opravdovým a trvalým řešením.
Varovný nedostatek IP adres donutil přední světové odborníky, aby vyvinuli nový
protokol, nazvaný IP verze 6, který v průběhu následujících let postupně
nahradí dnes používaný protokol IP verze 4. Jde o jeden ze zásadních zlomů v
historii vývoje internetu, jenž přinese pár převratných zlepšení a odstraní
většinu nedostatků současného internetu.
Nový protokol umožňuje přidělit tolik IP adres, že se už nikdy nemusíme bát
jejich nedostatku - k dispozici je 2128 adres. Navíc však přináší podstatné
zvýšení bezpečnosti internetu pomocí bezpečnostních mechanismů s autentifikací
odesilatele a nastavení bezpečnostní politiky. Protokol IPv6 je také připraven
na provoz vysokorychlostních sítí a zahrnuje plnou podporu mobilních zařízení a
domácích spotřebičů, jež je možno dálkově ovládat a programovat.
V přechodu na nový protokol jsou ve světě nejdále asijské státy, které nejvíce
pociťují nedostatek IP adres, způsobený rychlým rozvojem internetu v této části
světa. V Evropě má IPv6 velké zázemí především díky akademickému prostředí a na
přechod k používání IPv6 se již připravuje i Česká republika. Jednou ze
základních podmínek pro reálné komerční nasazení nového protokolu byla nabídka
webhostingu či serverhostingu, který by nový protokol podporoval. Jeden z
prvních hostingů v síti s protokolem IPv6 nabídla na českém trhu společnost
IGNUM, které bylo přiděleno téměř
4,3 miliardy IP adres a jejíž IPv6 síť je plně zprovozněna směrem do zahraničí
i do českého peeringového centra NIX. Většina českých společností má již
vypracovanou koncepci přechodu na IPv6 a některé z největších webů již na novém
protokolu fungují. Přechod k IPv6 je dosud největším pokrokem ve vývoji
internetu a jeho význam nelze podceňovat, neboť přinese svým uživatelům
zjednodušení mnoha procesů a vyšší bezpečnost.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.