Nejlevnější cesta k Internetu - sdílené připojení nastupuje

Internet | 01.09.02

Snad každý uživatel, jehož jediná cesta k internetu vede přes vytáčenépřipojení, si někdy přál rychlejší, kvalitnější a levnější cestu k Síti. Dnes je naštěstí všechno mo

Snad každý uživatel, jehož jediná cesta k internetu vede přes vytáčené
připojení, si někdy přál rychlejší, kvalitnější a levnější cestu k Síti. Dnes
je naštěstí všechno možné, a tak se podíváme jak získat relativně levné
připojení k internetu, ať jste kdekoliv.


Kabelová televize

Připojení k internetu přes kabelovou televizi je považováno za jednu z
nejlepších, a také nejlevnějších možností. Měsíční paušály za neomezený přenos
dat se totiž pohybují v řádu stokorun, a počáteční vybavení v řádu několika
tisícikorun. Toto připojení je vhodné zejména proto, že nabízí relativně
vysokou kvalitu (kabely jsou vedeny v zemi, tudíž kvalita není závislá na
atmosférických podmínkách) a vysokou rychlost (jedna lokalita může být
připojená celkovou rychlostí několik megabitů). Mezi zásadní nevýhody tohoto
připojení bohužel patří nízké pokrytí, kdy nejsou plně pokryta ani větší města.

Některé společnosti, které tyto služby poskytují:

- Elsanet (http://www.elsatnet.cz/internet.html) České Budějovice
- SELF net (http://www.selfnet.cz/) Jihomoravský kraj
- UPC (http://www.upc.cz/) Praha, Brno


Satelitní připojení

Satelitní připojení je jedním z těch, kde musíte dělat velké kompromisy. Mezi
velké výhody patří takřka 100% dostupnost a velké rychlosti stahování. Protože
je tento typ připojení teprve v počátku, nabízejí se dvě možnosti využití. Tou
první je, že satelitní spojení je určeno pouze pro stahování dat. To funguje
tak, že si pomocí speciální aplikace vyberete soubory, které chcete stáhnout,
jejich seznam odešlete například přes modem na internet, a když budete off-line
budou k vám data téci i rychlostí vyšší než dva megabity za sekundu. S tímto
připojením je to ovšem velmi nebezpečné, protože takto stahovaná data si totiž
může prohlédnout většinou jakýkoliv majitel podobného satelitního kompletu.

Jako druhá možnost připojení se jeví profesionální firmy, které umožňují data
jak přijímat, tak odesílat. Toto připojení je svou cenou vhodné ovšem pro
připojení minimálně 3-5 lidí, jinak je nelze považovat za výhodné. Hlavní
nevýhoda celého satelitního připojení bohužel také tkví v tom, že na oběžnou
dráhu Země je to od vás pár tisíc kilometrů. To bohužel zapříčiňuje to, že se
signál zpožďuje i o půl vteřiny, což takřka vylučuje možnost hrát po takovémto
připojení jakékoliv on-line hry či ho využívat například k telefonování přes
internet.

Některé společnosti, které tyto služby poskytují:

- iSAT (http://www.isat.cz/) 400 Kč měsíčně za stahování souborů rychlostí 2
Mb/s

- Contactel SkyContact (http://www.contactel.cz) Obousměrný asymetrický přenos,
vhodný pro firmy nebo více uživatelů


Sdílené připojení

A nakonec se dostáváme k nejoblíbenějšímu typu připojení. Sdílené připojení se
obvykle vyznačuje vyššími vstupními náklady, ale velmi nízkými měsíčními
paušály. Mezi nejčastější sdílené připojení patří rozvedená kabeláž v paneláku,
který je připojen mikrovlnným spojením do internetu. O tom se ale bavit
nebudeme, protože tento způsob již všichni znáte.

V poslední době se ovšem stává stále více oblíbené tzv. sdílené bezdrátové
připojení. To funguje tak, že si všichni účastníci pořídí bezdrátové karty
standardu IEEE 802.11 s velkými anténami a vytvoří síť WAN či WLAN. V této
bezdrátové síti, která může mít rozsah i několik kilometrů čtverečních, jsou
všichni uživatelé navzájem propojeni. Poté si některý z uživatelů nechá zavést
internetovou přípojku, přičemž náklady na její provoz sdílí všichni uživatelé
(nejedná se vlastně o podnikání, protože z toho nikomu neplyne zisk, náklady se
pouze rozdělují). To má tu výhodu, že se může velké množství lidí připojit k
internetu za velmi nízkou částku.

Uvedu příklad. Vaše bezdrátová síť má třicet členů. Zařídíte si satelitní
připojení k internetu za 5 000 Kč rychlostí 500 KB/s, jež je pomocí směrovače
nakonfigurováno tak, že je využíváno pouze pro komunikace se službami
http://www, FTP a e-mail. Poté si zaplatíte bezdrátové připojení, například
linku o rychlosti 128 Kb/s za dalších 5 000 Kč. Takže celkové náklady na
pronájem přípojky činí 10 000 Kč. Pokud to rozdělíme mezi 30 lidí, každý bude
platit přibližně 300 Kč měsíčně, a přitom bude minimální rychlost připojení 50
KB/s (kdyby se připojili všichni zároveň, což je nepravděpodobné, takže
rychlost bude spíše tak 128 KB/s). To že připojení bude přes satelit vlastně
ani nepoznáte, protože časově náročné aplikace (on-line hry, telnet apod.)
budou směrovány přes mikrovlnný spoj. Takže když si to shrnete, získáte
připojení s počátečními náklady kolem 10 000 Kč na jednoho člověka a měsíčním
paušálem 300 až 500 Kč. Takovou síť nemusíte v ideálním případě ani sami
stavět, pokud jste v dobré lokalitě, můžete si jednoduše připojit k síti již
existující. Velká výhoda také tkví v tom, že lidé kteří se na tomto typu
připojení dohodnou, mohou být od sebe vzdáleni i několik set metrů (s velkou
anténou možná i v řádu pár kilometrů). To umožňuje takové připojení zavést i na
menším městečku či vesnici. Samozřejmě existují i plány na kompletní propojení
větších měst, například právě probíhá vytváření těchto spojů v Praze.


Zajímavé http://www adresy:

http://home-net.web2001.cz/domaci-site.htm Přehled domácích sítí

http://czfree.net Projekt vybudování velké sdílené sítě. Jeho hlavním záměrem
je bezdrátově pokrýt alespoň Prahu, na kterou se tento neziskový projekt
samozřejmě neomezuje.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.