Naučte e-mail zpívat - Nové triky pro starý browser

Internet | 01.03.99

Když kliknete na tlačítko Hledat v Internet Exploreru, prohlížeč vám zpřístupníspeciální nabídku prohledávání přímo na liště Exploreru, která se zobrazí nalevo jakožto frame. ...

Když kliknete na tlačítko Hledat v Internet Exploreru, prohlížeč vám zpřístupní
speciální nabídku prohledávání přímo na liště Exploreru, která se zobrazí
nalevo jakožto frame. Čím je použití této lišty výhodnější, než práce s
vlastním vyhledávačem? Nejenže máte na výběr z nejznámějších vyhledávačů, ale
všechny výsledky hledání se zobrazí do tohoto levého okna, takže není třeba,
abyste neustále klikali na tlačítko Zpět. Prohledávací rámeček lze zapínat a
vypínat prostým klepnutím na tlačítko Hledej, případně na odkaz v levém, právě
tom vyhledávacím, framu úplně nahoře.
Pokud používáte Internet Explorer 4, můžete si prohlížeč nakonfigurovat tak, že
bude spolupracovat prakticky s každým vyhledávačem na Webu. Stačí jen odeslat
své požadavky na home.microsoft.com/search/lobby/searchsetup.htm. IE 5 celou
věc ještě zjednodušuje tím, že dokáže zkombinovat několik vyhledávačů do
jediného prohledávacího nástroje s jedním ovládacím prvkem. Při práci s IE 5 je
klávesou pro účinné prohledávání tlačítko Vpřed, umístěné na prohledávací
liště, které vám umožní probírat se seznamem výsledků hledání všech dostupných
vyhledávacích strojů.
Jiným způsobem, jak najít to, co chcete, je zapsat klíčové slovo do adresové
lišty IE. Internet Explorer považuje jakákoli dvě nebo více slov oddělených
mezerami za žádost o hledání a nasměruje tato slova do zvláštní sekce Yahoo!,
určené pro vyhledávání pomocí IE. Jestliže výraz, který hledáte, je pouze
jediné slovo, napište před ně otazník a oddělte otazník od slova mezerou;
rovněž je možno použít výrazu find nebo go, a oddělit tento výraz od vlastního
klíčového slova mezerou.
Tlačítko Hledej v Navigatoru vás navede do prohledávací stránky Netscapu, kde
potom můžete provádět hledání s využitím vyhledávače firmy Netscape, nebo
pomocí nástrojů AltaVista, Excite, Infoseek, LookSmart nebo Lycos. Ale na
rozdíl od IE 5, nepředá Navigator váš požadavek všem těmto vyhledávacím enginům
najednou. Navigator 4.06 nebo pozdější nabízejí Smart Browsing, kteréžto
zařízení činí prohledávání Webu rovněž velmi pohodlným. Když napíšete klíčové
slovo (například rybářské mušky) do adresové lišty v Navigatoru, navede vás
prohlížeč na stránku Nestcapu a odpoví vám několika relevantními URL. Jakékoli
jednotlivé klíčové slovo je třeba předznamenat otazníkem, jinak se Navigator
bude pokoušet přidat k němu "www" nebo "com". Rovněž můžete stylem
drag-and-drop přetáhnout frázi z jiné aplikace (například z textového
procesoru) do okna prohlížeče, a Navigator skočí na stránku se stejným jménem
domény, nebo bude hledat tuto frázi na Webu.
Stále ještě nemůžete najít to, co hledáte? Klikněte na tlačítko What\s related
(vpravo od adresové lišty), a tak získáte odpověď ve formě všech URL, která se
nějak vztahují k právě otevřené stránce v prohlížeči. Pokud se vám tato
vlastnost líbí, ale váš prohlížeč (IE nebo starší verze Navigatoru) tento trik
nepodporuje, stáhněte si ze stránek PC World Online, sekce FileWorld
(www.pcworld.com) přídavný program Alexa. Ten přidá na spodní stranu vašeho
prohlížeče malé okénko, kde se zobrazí linky, které se vztahují k otevřené
stránce.

Nastavte si osobní filtr proti dotěrným dopisovatelům
Nabízíme vám tímto výtečný způsob, jak odfiltrovat záplavu nevyžádané pošty.
Metoda se zakládá na návrhu, který redakci poskytl prostřednictvím Internetu
Anthony Ferrer. Vzhledem k tomu, že většina dotěrných dopisovatelů posílá své
zprávy prostřednictvím seznamů adres, je zapotřebí, abyste nastavili vašeho
poštovního klienta tak, aby odmítl jakoukoli zprávu, která není adresována
přímo vám osobně. V programu Messenger 4.x stiskněte CTRL + SHIFT + 1, abyste
se dostali do Message Centra, a potom zvolte Edit/Message Filters. Dejte filtru
jméno, a potom kliknete na šipku dolů, jež je hned vedle všech políček na další
řádce (viz obrázek 1). Potom můžete vytvořit výraz, který obsahuje "the TO of
the message doesn\t contain address@server.com" (položka KOMU neobsahuje
vaše_adresa@server.com).
V programu Eudora (verze 3 nebo pozdější) zvolte Tools/Filters a klikněte na
políčko u Incoming. Pod názvem Header zvolte To (česky Komu). Potom na další
řádce zvolte Doesn\t Contain (neobsahuje) a napište vaši
e-mailovou adresu. Pod hlavičkou Action zvolte Transfer. Klikněte na políčko
napravo u tohoto pole, a zvolte si schránku, kam chcete podezřelou nevyžádanou
poštu uskladňovat, dokud si ji neprohlédnete nebo nevymažete.
Outlook Express nenabízí možnost podobný filtr vytvořit.

Anatomie e-mailové hlavičky
Ať už ji vidíte či nikoli, každá e-mailová zpráva, kterou dostanete, přichází s
jakousi stopou, jíž se říká e-mail header (e-mailová hlavička). Někteří
administrátoři pošty (jako například váš internetový provider nebo správce
internetových služeb) mohou tuto hlavičku upravit nebo odstranit předtím, než
zprávu vůbec dostanete, ale můžete ji vidět, pokud někdo přesměroval nějakou
zprávu přímo na vás. E-mailová hlavička vypovídá o tom, odkud zpráva pochází a
jakými stroji prošla na cestě k vám (od serveru odesílatele až po váš vlastní
server). Tato informace je obvykle buď odstraněna, nebo ji alespoň nikdo nijak
nestuduje, ale měli byste se o ni zajímat, když se pokoušíte určit zdroj
neúnavných dotěrných spamů.
Chcete-li zviditelnit hlavičky v Navigatoru, zvolte View/Headers/All. V
programu Outlook Express otevřete zprávu, zvolte File/Properties a klikněte na
záložku Details. V programu Eudora jednoduše stiskněte tlačítko Blah Blah,
které je nahoře nad zprávou.
Přečíst hlavičku zprávy je do jisté míry trochu umění, protože vychytralí
dotěrní dopisovatelé jsou obvykle také dosti šikovní a zfalšují některé prvky v
ní obsažené, aby zamaskovali svou totožnost. Na přiloženém obrázku je uveden
příklad hlavičky e-mailové zprávy, která údajně pochází z adresy
snodgrass@ditznet.com.

Naučte váš e-mail zpívat
Následuje několik rad jak zařídit, aby váš e-mail program zahrál písničku,
předvedl virbl bubnu nebo zahrál tklivou flétnovou pasáž, kdykoli dostanete
nějakou důležitou zprávu.

AOL
Už vás unavily ty břeskné melodie, které AOL hraje kdykoli vám dojde nová
pošta, nebo když skončí downloadování souboru? Kenny S. Lee z Diamantového baru
v Kalifornii nám napsal, že uživatelé AOL mohou hudbu změnit výměnou
kteréhokoli ze šesti zvukových souborů v hlavním adresáři AOL jde o soubory
drop.wav, welcome.wav, filedone.wav, goodbye.wav, gotmail.wav a im.wav nějakými
jinými soubory formátu *.wav. Zkopírujte si do hlavního adresáře wav soubory,
jež se vám líbí, a přejmenujte je na jméno toho souboru, jehož hudbu hodláte
nahradit. Nebo všechny soubory jednoduše vymažte, a AOL zmlkne.

Eudora
Aby Eudora zahrála nějakou melodii vždy, když dojde pošta od specifického
odesílatele, je zapotřebí vytvořit k tomuto účelu speciální filtr. Zvolte
Tools/Filters a zaškrtněte políčko Incoming. Pod řádkou Header: zvolte From:.
Potom pod Contains zvolte e-mailovou adresu specifického odesílatele. Pod
Action zvolte Play
Sound.
Chcete-li nakonfigurovat Eudora Pro nebo Lite tak, aby hrály vaši oblíbenou
melodii, když dorazí jakákoli pošta, zvolte Options z nabídky Tools. Pod
nápisem Category skrolujte a najděte ikonu Getting Attention a poklepte na ni.
Umístěte zaškrtnutí u Play Sound, klikněte na prázdnou lištu pod ním. V nabídce
Select a Sound File (zvolit zvukový soubor), která se objeví, vyhledejte svou
oblíbenou melodii ve formátu wav. Zvolte soubor, klikněte na Open; a pak na OK.

Outlook Express
Přes kontrolní panel Windows (Start/Nastavení/Ovládací panely) otevřete ikonu
Zvuky. Na následné záložce Zvuky pod názvem Události skrolujte k položce
Oznámení o nové poště. Vyhledejte si svůj oblíbený wav soubor, vyberte ho a
klikněte na Použít. Při nejbližší příležitosti pak přímo z programu Outlook
Express zvolte Tools/Options. Pod záložkou General zaškrtněte Play sound when
new messages arrive (hrát při příchodu nové pošty) a klikněte na OK.

Netscape Messenger
Abyste nastavili Messenger, zvolte Start/Programy/ Netscape
Communicator/Utilities/Netscape Mail Notification. Zobrazí se vám ikona pošty
na systémovém panelu. Klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte Options.
Dále zvolte Play This Sound File (hrej tento zvukový soubor), potom klikněte na
Browse. Najděte si požadovaný wav soubor a klikněte na Open. Rovněž je nutné
nakonfigurovat Messenger tak, aby byl schopen reprodukovat zvuky. Z nabídky
Edit zvolte Preferences. Nasměrujte se na Mail&Groups, zaškrtněte Enable sound
alert when messages arrive (povolit zvuk při příchodu zprávy); potom klikněte
na OK.

9 0013/JL

Přepište svou historii
Chcete z počítače vyčistit všechny důkazy toho, že jste v průběhu polední
přestávky hrál Duka Nukema s nějakými výrostky z Istanbulu? Použijte k tomu
program HistoryKill od firmy SwanSoft za 15 dolarů, který umí vymazat všechny
uložené URL ve vašem prohlížeči, včetně těch, které jsou ve složce History.
Tento sharewareový program je možno nakonfigurovat tak, že vymaže URL buď na
specifický povel, nebo při novém natažení systému. Rovněž odstraňuje cache
soubory, cookies a seznam Recent Documents. Pracuje jak s IE, tak i s
Navigatorem. Program lze získat na vyžádání u www.swansoft.com nebo přímo na
www.fileworld.com/magazine.

Anatomie e-mailové hlavičky
1 Tato řádka identifikuje údajného autora zprávy, avšak je nutno vzít v úvahu,
že zfalšovat údaj "From Odesílatel" dokáže takřka každý a ve všech
internetovských programech pro elektronickou poštu.
2 Tato sekce zaznamenává cestu zprávy sítí počítačů od Bobova providera, jenž
se jmenuje FrogHoleNet.Com. Poštovní server pojmenovaný "Big" (Velký) přijal
zprávu a odeslal ji na poštovní server pojmenovaný "Little" (Malý). Potom
"Little" odeslal zprávu do Bobovy poštovní schránky. V čase 3.46 ráno
greenwichského času (což je 7 hodin 46 minut odpoledne standardního pacifického
času předešlého dne) FrogHoleNet.Com zprávu přijal. ESMTP ID znamená
identifikační číslo zprávy, přidělené na serveru, ze kterého zpráva pochází.
3 Přesnosti a spolehlivosti údaje Return Path (zpáteční cesta) nelze důvěřovat.
Tuto informaci je velmi snadné zfalšovat a dotěrové to velmi dobře vědí.
4 Další objížďka: Poštovní server "Big" na FrogHoleNet.Com nedostal zprávu z
počítače DitzNet, ale z počítače pojmenovaného Bigdope, který je na ISP,
nazvaném Gomer.Net. Kdybychom se u správce pošty na DitzNet
(postmaster@ditznet.com) rozčileně ohradili proti zaslání této zprávy, tak jak
by napovídal selský rozum, naše stížnost by došla k ISP, který pravděpodobně
nemá s odesílatelem dotěrné pošty ani se zprávou samotnou nic společného. Je
nutné se především soustředit na čísla, která následují za adresou počítače (v
našem konkrétním případě 000.67.176.22). Tato čísla představují DNS (domain
name server) adresu počítače, kterou počítač identifikuje pro potřeby
Internetu. Pošlete tuto informaci vašemu providerovi a požádejte ho, aby
zablokoval všechny budoucí zprávy pocházející z tohoto serveru a adresované na
vás.
5 Server původce zprávy přiřadil toto identifikační číslo k e-mailové zprávě.
To je poslední a důležitá stopa, vedoucí k místu původu zprávy. Původci
dotěrných zpráv mohou sice zfalšovat údaje v polích From (Od), Return-Path
(Zpáteční cesta) a Reply-To (Odepsat komu), avšak nemohou změnit identifikační
číslo zprávy. Společně s údajem v poli Received (Přijato), dokazují údaje na
této řádce spolehlivě, že zpráva byla vytvořena na Gomer.Net.
6 Tento nepříjemný dotěra nastavil svou elektronickou poštu tak, aby jakékoli
rozzlobené odpovědi nedobrovolných adresátů byly přesměrovány na nějakého nic
netušícího chudáka na MCI.Net. To je jeden z důvodů, kvůli němuž není dobré,
abyste okamžitě poté, co jste obdrželi nějakou nevyžádanou a dotěrnou poštu,
ťukali na Reply (Odepiš) s tím, že jim řeknete pěkně od plic, co si myslíte.
7 Anonymní, nespecifické políčko To (Komu) je nejlepší pozvánkou pro dotěry.
Vám však takové uspořádání nedává absolutně nic.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.