Na cestách s jistotou - MS AutoRoute 2002 s GPA modulem Haicom

Internet | 01.07.02

Jaké by to bylo, kdyby každý mohl cestovat s naprostou jistotou, že ho systémnavede k cíli, že mu pomůže, když se stane něco neočekávaného a současně mu podá dost informací o míst...

Jaké by to bylo, kdyby každý mohl cestovat s naprostou jistotou, že ho systém
navede k cíli, že mu pomůže, když se stane něco neočekávaného a současně mu
podá dost informací o místech, kudy projíždí. Zatím je to jen fantazie, ale
spolupráce mapového softwaru a GPS dává cestování v automobilu zcela jinou
dimenzi již dnes. Prvním předpokladem k využitím testované dvojice produktů je
notebook, který je umístěn v automobilu. Vzhledem k účelu to může být v
podstatě libovolný stroj, i když samozřejmě snazší manipulace je se
subnotebooky, neboť jejich hmotnost i rozměry jsou nižší než u běžných
přenosných počítačů.


AutoRoute 2002

Po instalaci na pevný disk zabere MS AutoRoute 2002 zhruba 700 MB, a v tomto
rozsahu jsou zahrnuty mapy celé Evropy a částečně také zbytku světa. Evropa je
provedena velmi detailně, obsahuje města, vesnice, vísky a dokonce i samoty s
několika domy, a to dokonce i v České republice. V západní Evropě je většina
měst zobrazena i se sítí ulic, z nichž řada je pojmenovaných. Naproti tomu
východní Evropa má města pouze s hrubě načrtnutou silniční sítí.

AutoRoute 2002 dále obsahuje poměrně rozsáhlou a dobře udržovanou databázi
některých pamětihodností, většiny hotelů, a množství restaurací. Zároveň je
dobře pokryta také železnice s nádražími a stanicemi.

Jako bonus lze po instalaci v menu nalézt volbu "Phrase book", která obsahuje
nejdůležitější výrazy na cestách v řadě evropských jazyků včetně audionahrávky
odpovídající výslovnosti.


Haicom GPS modul

K počítači jsme připojili tento jednoduchý aplikační modul, který se skládá
pouze z GPS přijímače, propojovacího kabelu a USB rozhraní. Protože drtivá
většina mapového softwaru pracuje pouze s GPS přijímači na COM portech, je
modul prodáván spolu s disketou, na které jsou příslušné ovladače pro konverzi
USB portu na sériový. Bohužel instalace není zcela bez problémů, a je třeba si
chvíli pohrávat a hledat na disketě, neboť ne všechny drivery pracují ve všech
operačních systémech.

Modul je zabudován v plastové krabičce o rozměrech několika centimetrů, která
má na spodní straně vestavěn magnet pro snadné uchycení na železné předměty.
Plastový obal pak zaručuje alespoň základní odolnost proti vodním kapkám, plně
vodovzdorný však není.


V akci

Měli jsme možnost vyzkoušet jak testovaná dvojice pracuje v terénu, kde jsou
úskalí, a co naopak přináší k dobru. Testovali jsme v České republice, na
Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Itálii, Rakousku a Německu.
Prvním zjištěním je drastický rozdíl v kvalitě map pro západní a východní část
Evropy. Zatímco v západní je přesnost zcela bez kompromisů a například na
dálnicích je dokonce znát, po jaké straně silnice jedeme, východní část Evropy
včetně Česka a Slovenska tak dobře pokryta není.

GPS sice poskytuje prakticky po celém světě přesnost v 95 % případů lepší než
25 metrů, ale při projekci získaných údajů do mapy je zřejmé, že právě na
mapách vzniká rozdíl zhruba 300-500 metrů od skutečné pozice. Malé autíčko v
kroužku, jež je symbolem pozice zjištěné z GPS v programu AutoRoute, tak
neustále poletuje nedaleko, ale přeci jen mimo silnici, na které se vozidlo
pohybuje.

Větší problémy jsou pak ve městech, kde horší stupeň map komplikuje včasné a
kvalitní rozhodování, kam se na nejbližší křižovatce dát či kde odbočit. Na
mapách jsou leckdy patrné i nepřesnosti, viditelné pouhým okem. Například
silnice vedoucí v mapě zhruba 100 metrů od řeky, je ve skutečnosti od ní
vzdálena nejméně 500-800 metrů.

Přesto se GPS modul s mapovým softwarem dá používat i ve východní Evropě, ale
je třeba spolupracovat také s místní navigací na silnicích a nespoléhat se jen
na počítač.

Naproti tomu v zemích západní Evropy se situace zcela obrací. Přejezdem hranic
EU se mapa velmi zpřesní, naznačené silnice odpovídají skutečnosti a na velkých
i menších křižovatkách se dá dobře orientovat. Města jsou pokryta dokonce tak
dobře, že nalezneme kruhové objezdy, malé uličky i mosty a tunely. Zvlášť cenná
je pomoc GPS při výjezdech z měst. Zatímco bez navigace se leckdy stane, že
chyba na odbočce způsobí zbytečné zajetí i několik desítek kilometrů, s GPS
tento problém odpadá.

Plánovaná trasa je v AutoRoute 2002 naznačena jak podrobným itinerářem, tak
zelenou křivkou na mapě. K záporům programu je třeba přičíst to, že při
složitějších průjezdech měst, kdy se protíná cesta do aglomerace a ven z města,
se obě od sebe odliší jen velmi nesnadno. Na trase zobrazené v mapě totiž
žádným způsobem není naznačen směr pohybu.

Dalším problémem softwaru je pouze chabá spolupráce s GPS senzorem. Jediným
efektem je zobrazení symbolu auta na mapě, chybí jakékoliv udání směru pohybu,
vzdálenosti k dalšímu waypointu, neexistuje žádná interakce s itinerářem a
podobně. V tomto se testovaná sestava nedá srovnávat s navigací vestavěnou v
některých typech automobilů, která dokonce hlasově upozorňuje na nastávající
odbočky či křižovatky.

Problematickým momentem GPS modulu Haicom je udávání nadmořské výšky. Ta je
sice relativně přesná, ale absolutní odchylka od skutečnosti činí za všech
okolností 60 metrů. Tedy na hladině moře přístroj udává 60 metrů nad mořem, v
horách, při překonávání průsmyku ve výšce 2 100 metrů na displeji notebooku
svítí stále 2 160 metrů nad mořem.

Přesto je cestování s elektronickou navigací v porovnání s klasickými
papírovými mapami obrovským posunem a dává k dispozici možnost zcela svobodných
úprav trasy bez nebezpečí toho, že se cestovatel ztratí. Máte-li k dispozici
notebook, pak ani cena této sestavy není příliš vysoká, zvlášť s ohledem na to,
že vám při individuální turistice poskytne vyšší úroveň svobody a další radost
z cestování.2 0384/FEL o


Haicom GPS modul USB

kompaktní provedení
uchycení magnetem
přesnost navigace
instalace

Cena vč. DPH: 4 270 Kč
K recenzi poskytla firma: MapFactor, Janáčkovo nábřeží 13, Praha 5
http://www.mapfactor.czMS AutoRoute 2002

přesnost v zemích EU
další informace
aktualizace přes internet
spolupráce s GPS
východní Evropa

Cena vč. DPH: 3 500 Kč
K recenzi poskytla firma: Microsoft, Praha 4, http://www.microsoft.czTipy pro cestování s GPS

- používejte i místní značení často zvláště ve městech pomůže

- pozor na zpoždění zobrazení proti skutečné pozici to je obzvlášť patrné na
dálnicích

- GPS modul pracuje nejlépe na střeše auta ale přesný je i na palubní desce

- pozor na křižovatky hned za tunelem chvíli trvá, než dojde k obnovení pozice

- pokud je to možné, aktualizujte propočty trasy podle skutečného místa, kde
jste

- aktualizujte si před odjezdem mapy z internetuKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.