Mobilní telemetrie

Internet | 01.07.02

Co to vlastně Mobilní telemetrie je? Je to služba, která prostřednictvím sítěGSM zabezpečuje sběr dat a jejich vyhodnocování, umožňuje dálkové ovládání zařízení, jež pracují ...

Co to vlastně Mobilní telemetrie je? Je to služba, která prostřednictvím sítě
GSM zabezpečuje sběr dat a jejich vyhodnocování, umožňuje dálkové ovládání
zařízení, jež pracují jak v podnicích, tak i v domácnostech. Nové služby
využijí hlavně plynárny, teplárny, hotely, policie, či pulty centrální ochrany.


Eurotel uvádí novou službu

Společnost Eurotel Praha, s. r. o., uvedla na trh novou skupinu služeb a
produktů Eurotel Mobilní Telemetrie, která umožňuje komunikovat prostřednictvím
sítě GSM s rodinnými domy a automobily, zapínat stroje nebo alarmy. Všechny
operace jsou zadávány z mobilního telefonu a zobrazovány přímo na jeho
displeji. Zařízení a přístroje jsou ovládány na dálku prostřednictvím např. SMS
zpráv nebo GPRS. Eurotel nabízí svým firemním zákazníkům dva základní produkty
Eurotel GMS Industry a Eurotel Patriot.


GMS Industry

Mobilní telemetrie má v technologickém procesu několik podstatných výhod:
potřebné informace se rychle přenášejí, takže jsou k dispozici ihned, personál
tak může na vzniklou situaci okamžitě reagovat, což vede k efektivnímu
využívání zdrojů a tudíž ke snížení nákladů na servis.

GMS (GSM Monitoring Sytem) Industry představuje univerzální monitorovací a
ovládací zařízení včetně hlasového a datového připojení přes GSM síť. Plní
úlohu monitorovací, zabezpečovací a řídicí ústředny, připojené přímo nebo
vzdáleně k hlídanému či ovládanému zařízení. Vzhledem k převážné komunikaci
pomocí SMS zpráv bude většinou aktivována s programem SMS/Data.

Systém Eurotel GSM Industry umožňuje: dálkově monitorovat provozovny, vzdálené
technologie a zařízení, dálkově sledovat analogové údaje (např. teploty, tlaky
apod.), dálkově čítat pulsy (např. měřit frekvenci, otáčky, polohu) a na dálku
ovládat analogové výstupy (např. akční členy, regulátory).

Po naprogramování systému obsluha získá pravidelná hlášení o stavu technologie,
může dálkově odečítat stavy měřidel se sériovým rozhraním, získá všechny
snímané údaje doplněné o údaj reálného času a místa vzniku. Součástí dodávky
modulů bude i instalace a implementace na místě u zákazníka. Menší projekty do
10 terminálů bude Eurotel zajišťovat interně pomocí vyškolených pracovníků,
realizaci větších projektů má na starosti firma SINIT, s níž Eurotel uzavřel
smlouvu o dodávce řešení.


Patriot

Mobilní telemetrie v soukromé sféře se uplatní hlavně při kontrole zabezpečení
automobilů, domů, chat a garáží, při dálkovém zapínání domácích spotřebičů a u
odečtů energií v domácnostech. Informace o stavu ovládaných zařízení bude možno
odečíst přímo z displeje mobilního telefonu. Právě mobilní telefon bude rovněž
sloužit jako ovládací terminál, bude možno rychle a spolehlivě informovat
bezpečnostní složky.

GSM modul Eurotel Patriot je schopen přenášet poplachové a doplňkové informace
pomocí hlasu. Hlavní využití by měl nalézt při zabezpečení objektů a vozidel,
kde je tento modul zapojen na alarm. V případě poplachu je schopen zavolat na
uživatelem předdefinovaná čísla. Komunikace s Eurotel Patriotem je obousměrná,
tzn. je možné zavolat i na modul, a pomocí tónové volby DTMF zadat
předdefinované příkazy. Patriot umí zavolat až na 5 telefonních čísel, SMS
zprávy posílá na šesté, má záložní akumulátor a dokáže uskutečnit testové
volání. Instalace a konfigurace Eurotel Patriota probíhá na stejném principu
jako instalace sady hands-free do automobilu.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.