Místo pro každého - Porovnejte si nabídku českého webhostingu a vyberte si(CD)

Internet | 01.12.03

Poskytování služeb je jedním z nejdůležitějších oborů podnikání na internetu.Každý, kdo používá síť, přeci potřebuje na ní mít nějakou identitu. A tak existuje množství pro...

Poskytování služeb je jedním z nejdůležitějších oborů podnikání na internetu.
Každý, kdo používá síť, přeci potřebuje na ní mít nějakou identitu. A tak
existuje množství provozovatelů připojení, e-mailových schránek, komunikačních
aplikací, instant messagingu, chatů a konferencí a dalších užitečných služeb.
Pokud chceme, aby o nás svět věděl a nejen mi o něm, potřebujeme k tomu obvykle
vlastnit také prezentaci. Od jednoduché sady webových stránek jednotlivce,
který chce například vystavovat své rodinné fotografie pro přátele, až po
profesionální plně dynamické aplikace firem, informační portály, elektronické
obchody a aplikace. Jednou z nejpodstatnějších služeb, kterých je třeba pro to
všechno využívat, je webhosting. Tedy, fyzický prostor pro umístění těchto
stránek, jednoduchých i složitých.


Vybíráme si

Tak jako v případě jiných služeb, si i u webhostingu skutečně máme z čeho
vybírat. Když výběr omezíme jen na nabídku, která je dostupná v našich
končinách (započítávaje v to i Slovensko), dostaneme se i tak k úctyhodnému
množství různých služeb. Liší se nabídkou, cenou, kvalitou, profesionalitou. V
podstatě je na zdejším trhu možné najít vždy něco, co přesně vyhovuje našim,
jakkoliv náročným požadavkům, a co představuje vyváženou kombinaci těchto
požadavků vůči k ceně, kvalitě a dostupnosti. Existuje několik základních
kritérií, dle kterých můžeme tyto služby elementárně roztřídit. V následujícím
článku se na některé z nich pokusíme podívat a poskytnout tak elementární
přehled pro každého, kdo se rozhoduje, kam své stránky co nejlépe umístit tak,
aby byly v bezpečí a dostupné celému světu společně s přehledem subjektů, jež
jsou schopny ať již placený, či bezplatný webhosting (freehosting) poskytovat.


Zdarma nebo za peníze?

Tak jako mnoho dalších služeb na internetu, i webhosting můžeme snadno a rychle
pořídit "zadarmo". Uvozovky v tomto slově jsou jednoznačně namístě. Skutečnost,
že fyzický úložný prostor na serveru o určité kapacitě dostaneme bezplatně, je
totiž vždy vyvážena nějakou újmou. Každý provozovatel, který je komerční
firmou, pochopitelně musí nějak vydělávat a je nepravděpodobné, že by nám
poskytl skutečně bezplatnou službu, aniž by za to očekával jakoukoliv
kompenzaci. Touto kompenzací bývají obvykle vynucené reklamy, sledovací
cookies, navigační lišty realizované pomocí opět vnucených rámců či skriptů a
další. Bezplatné služby také bývají omezené co do kapacity, využití anebo
možnosti spouštění skriptů, využití jazyků jako je PHP nebo ASP, provozu SQL
serveru nebo připojení domény druhého řádu.

Jinou variantou bezplatných služeb jsou ty webhostingy, jež jsou poskytovány v
rámci nějakého balíku, jako vedlejší služba k té primární, kterou bývá jiná.
Tak například mnoho ISP dává svým zákazníkům k dispozici prostor pro uložení
prezentace, jako doplněk k připojení na internet. Podobné platí i pro
poskytovatele e-mailových schránek a další.

Placené služby se od těch bezplatných liší především garancí spolehlivosti.
Provozovatel a zákazník spolu uzavírají smlouvu, ve které je jasně stanoveno,
co přesně zákazník za své vynaložené peníze dostává. Vztahuje se na něj
reklamační řád, je o něj postaráno. I když extempore spočívající v náhodném
nebo nechtěném vymazání nějaké prezentace bez existence zálohy na straně
provozovatele se již v poslední době nestávají ani v případě bezplatných
služeb, stále ještě zde tvoří jistý druh nehezkého stínu z minulosti. A to
pochopitelně není jen nepěkná vizitka pro provozovatele, ale především pro
uživatele, který si k němu svou prezentaci nahrál.

Celkově tedy platí, že pokud chceme vytvořit osobní prezentaci, své vlastní
stránky nebo projekt, vystačíme si s některou z forem bezplatných služeb.
Jestliže však jde o umístění profesionální prezentace lhostejno zda aktivní či
pasivní firmy, komerčního subjektu, nebo instituce vyplatí se za ně investovat
určité množství peněz.


Webhosting a další

Původně byl webhosting skutečně pouze poskytnutím místa na serveru
provozovatele služby a adresy, pod kterou byl tento prostor dostupný. Jestliže
jej ale již máme, musíme své stránky vytvořit a umístit je na něj. Základní a
nejjednodušší metodou je klasické použití protokolu FTP v kombinaci s vhodným
klientem, jako je třeba LeechFTP nebo všudypřítomný Windows Commander. Vyjma
toho je FTP podporován mnoha aplikacemi určenými pro tvorbu prezentací a HTML
kódu.

Kromě toho však ještě existují další způsoby publikace obsahu na HTTP://WWW.
Jedním z nich je využití FPE FrontPage Extensions. FPE jednak umožňuje do
mnohem větší míry než u FTP automatizovat publikaci stránek, jednak slouží coby
rozhraní pro integraci některých aktivních prvků, které by jinak ze strany
provozovatele sice byly dostupné, ale vyžadovaly by složité nastavení a
konfiguraci, či by je dokonce bylo nutné využívat od externích provozovatelů.
Zde jde konkrétně o předdefinované šablony pro diskusní fóra, návštěvní knihy,
o rozšířenou navigaci prezentací, anebo také o počitadlo a statistiku přístupů
či odesílání obsahu formulářů majiteli webových stránek prostřednictvím serveru
(lze obejít odesíláním přes klienta, avšak to je z technických a sociálních
důvodů krajně neoptimálním řešením). Podmínkou pro použití metody FPE je
pochopitelně vlastnit aplikaci Microsoft FrontPage, a také dochází k poměrně
značnému provázání s platformou. Prakticky tedy není možné využít webhosting
provozovaný na jiné platformě, než jsou Windows.

Další možností tvorby stránek jsou integrované nástroje. Prezentaci můžeme
vytvářet pomocí aplikace přímo umístěné na serveru poskytovatele webhostingu.
Díky tomu nepotřebujeme ani klientský program pro editaci stránek či kódu, ani
žádný přenosový protokol. Když odhlédneme od faktu, že s pomocí integrovaných
editorů sice lze vytvořit hezké, avšak pouze velmi jednoduché prezentace, pak
tyto nástroje mohou u pasivních prezentací sloužit velice dobře například pro
okamžité vkládání novinek, opravu dílčích chyb v kódu a obsahu, či jeho celkové
odlaďování.

Součástí webhostingových služeb jsou také další funkce přidané hodnoty.
Především jsme zde již hovořili o počitadlech přístupů, návštěvních knihách a
dalších podobných nástrojích. Ty se opět hodí víceméně jako doplňkové objekty,
určené k vložení do statických stránek. Abychom mohli provozovat profesionální
dynamické prezentace a aplikace, musí náš webhosting také podporovat využití
jazyků jako jsou například PHP či ASP.

Dalšími vedlejšími službami poskytovanými k webhostingu jsou domény a e-mailové
schránky. U bezplatných služeb se obvykle můžeme dočkat domény třetího řádu
(my.něco.cz), nebo adresáře (http://www.něco.cz/my), eventuálně (http://www.
něco.cz/něco/my). Je zřejmé, že pro případného návštěvníka je nejoptimálnější a
nejsnáze zapamatovatelnou možností ta první. Domény druhého řádu
(http://www.my.cz) lze typicky využít s placenými webhostingy, protože jejich
provoz je vázán na dostupný DNS server a protože jsou pochopitelně také placené
(několik pokusů provozovat domény II. řádu bezplatně či reklamně ztroskotalo).
Alternativou, o níž ještě bude řeč, je možnost, jak bezplatně přijít k doméně
II. řádu spolu s objednávkou vyšší formy placeného hostingu. To je již
záležitost jednotlivých poskytovatelů těchto služeb.


Je platforma důležitá?

Tak jako u stolního počítače nás zajímá, zda je v něm provozován operační
systém Windows, nebo některá distribuce Linuxu, mělo by nás to stejně tak
zajímat i u serveru pro náš webhosting. Obecně platí, že servery postavené na
UNIXu/Linuxu a webovém serveru Apache jsou velmi výkonné, velmi spolehlivé,
maximálně dostupné a rychlé. Na druhou stranu na nich nelze provozovat některé
služby, které implicitně fungují na webserverech pod Windows, typicky na IIS,
jenž je integrován do operačních systémů rodiny Windows NT Server (dnes typicky
Windows 2000 Server, nebo nejnovější Windows 2003 Server). Platforma nás nemusí
zajímat, pokud tvoříme statickou prezentaci, avšak u dynamických služeb,
obchodů či portálů s maximální důležitostí nepřetržitého provozu se již o ni
zajímat musíme. Dobré je také vědět to, že servery Windows jsou obvykle mnohem
jednodušší na správu, avšak obsahují množství potenciálních bezpečnostních
nedodělků a mezer. To je pouze další podpůrný materiál pro rozhodování se,
nikoliv argument pro Windows či pro Linux.


Propagace a hledání

Ačkoliv tyto dvě služby na první pohled se samotným webhostingem příliš
nesouvisí, přesto jsou vnitřně velmi dobře propojeny. Pokud chceme, aby naše
prezentace byla alespoň nějak užitečná, musí být navštěvována. To znamená
zaregistrovat ji do katalogů HTTP://WWW stránek, jako je u nás například Seznam
(http://www.seznam.cz). Někteří poskytovatelé toto dělají automaticky, a to je
pro uživatele jednoznačný klad. Další věcí je reklama. Někdy stránky nestačí
zaregistrovat do katalogů, ale jejich návštěvnost je třeba aktivně zvyšovat.
Jednou z nejefektivnějších cest k dosažení tohoto je využití výměnných nebo
komerčních reklamních systémů. Příkladem těch výměnných, v neprofesionálním
prostředí výhodnějších, je Newlinx (newlinx.adrenaline.cz) nebo Billboard
(http://www.billboard.cz). Problém některých bezplatných poskytovatelů
webhostingu spočívá v tom, že využití těchto reklamních systémů zakazují, nebo
výrazným způsobem omezují především proto, že do stránek klientů sami vkládají
propagační objekty a další by jim v tomto ohledu s největší pravděpodobností
velmi vadily. Proto se před využitím jakékoliv bezplatné služby vyplatí přečíst
podmínky používání. Totéž, co platí pro reklamní proužky, také může platit pro
volné objekty na stránkách. Poskytovateli freehostingu nemusí vadit ani velké
množství stránek, ale může mu vadit velké množství volných nebo provázaných
objektů, jako jsou například přiložené soubory MP3, archivy, aplikace anebo
multimédia. To je proto, že v nedávné době někteří jedinci využívali,
respektive stále vesele využívají bezplatných hostingů pro ukládání svých
osobních archivů, warezu, nelegálních MP3 a AVI souborů tak, že v prostoru s
nabízenými desítkami megabajtů umístí jen několik stránek a zbývající dostupný
prostor využijí výše uvedeným způsobem. Zatímco konečným uživatelům webu to
sice může přinášet pozitiva, pro provozovatele se jedná o obsazený prostor bez
zjevného smysluplného využití. Totéž pochopitelně platí i pro jakékoliv jiné
soubory přímo nesouvisející s webem, nepropojené s jeho vlastní organizační
hierarchií.


Když už budeme platit

Rozhodli jsme se pro placený webhosting a vybrali si optimálního provozovatele
i tarif. Zde je dobré dát si pozor na systém placení, obvykle existují měsíční
či delší kalendáře. Pokud nevyžadujete drahou a náročnou službu, je obvykle
praktické platit v delších než měsíčních intervalech, šetří to čas a nervy.
Minimální verze webhostingů mohou být také spláceny ročně, což je jak ze strany
zákazníka, tak i poskytovatele nejspíše nejoptimálnější. Placené služby jsou
velice flexibilní co se týká pohledávek, jejich nákladovost se pohybuje od
desítek korun až po tisícikoruny měsíčně, přičemž některé, zejména ty
náročnější varianty mohou obsahovat bezplatnou (rozuměj již zahrnutou)
registraci a provoz domény druhého řádu. To je obvykle výhodné, na druhé straně
je však třeba dávat velmi dobrý pozor na to, zda nepřeplácíme službu, kterou ve
skutečnosti nepotřebujeme, respektive zdali bychom si nevystačili s její méně
technicky vydatnou a finančně náročnou variantou. To je ovšem víceméně
individuální otázkou každého, kdo se pro webhosting rozhoduje, kdo si z
nepřeberné nabídky dostupných produktů vybírá.


Webhosting běh na dlouhou trať

Výběr webhostingu patří, spolu s výběrem ISP nebo provozovatelem e-mailu, k těm
nejdůležitějším. Zatímco ISP však můžeme, zejména jde-li o některou z forem
úpravy telefonní linky nebo dokonce klasický dial-up, snadno změnit, změna
webhostingu je přeci jen mnohem těžší. Lidé, návštěvníci vašeho webu si snadno
zvyknou na jeho adresu i chování, a změna obojího pro ně může být dosti
stresující nebo demotivující. Proto je rozhodně dobré vybírat uvážlivě, s
přihlédnutím ke všem aspektům, které pro nás mohou být důležité, dokonce i k
těm, které se tak zpočátku netváří.

Špatný výběr může snadno vést ke stavu, kdy v lepším případě používáme službu,
jež je pro nás nevhodná, pomalá, či zatížená jinými problémy, v horším případě
za takovou službu ještě i platíme. Přechod od jednoho poskytovatele k druhému
nás i v případě dvou bezplatných stojí čas, v jakémkoliv jiném případě i určité
finanční prostředky, které chtě nechtě budeme muset vynaložit. Proto vám
přejeme při výběru místa, kam dát svou prezentaci své vyjádření je na internetu
důležitější než jakékoliv jiné při hledání identity vás nebo vaší firmy
šťastnou ruku.Doplňující a zajímavá URL

http://www.billboard.cz - Výměnný reklamní systém
newlinx.adrenaline.cz - Výměnný reklamní systém
http://www.blueboard.cz - Služby počitadel, fór a podobněPlacený nebo neplacený Webhosting?

Placený:

Garantovaný provoz služby
Garantovaná dostupnost a kvalita
Možnost reklamace
Obvykle více doplňkových služeb (ASP,PHP,SQL)
Možnost využít doménu II. řádu
Žádná omezení při využití prostoru, nasazení reklamy
Nutnost platit za provoz
Pokud jsme nenároční nebo používáme jen statické stránky, zůstane mnoho služeb
nevyužitých


Neplacený, nebo vedlejší služba:

Bez přímých nákladů
Někteří provozovatelé podporují takřka vše, co placení
Široká nabídka, podobně jako u placených
Bez přímé odpovědnosti provozovatele
Někdy omezení v reklamně, vnějších odkazech
Bez jistoty provozu
Je nabízen přesně daný produkt, placení provozovatelé nabízejí velké možnosti
jeho škálování
Hosting může být ze strany provozovatele zrušen prakticky kdykoliv se mu zlíbíCo je důležité při výběru Webhostingu?

- Kapacita serveru, tedy místo v Megabajtech, které je nám dáváno k dispozici
- Podpora jazyků PHP a ASP
- Platforma, na které náš webhosting běží
- Podpora SQL serveru
- Přístup pomocí FTP, FPE
- Vlastní editační aplikace
- Předdefinované skripty pro počitadlo, návštěvní kniha atd.
- Doplňkové e-mailové schránky
- Služby sledování a vyhodnocování přístupů statistiky návštěvnosti Z čeho je
dobré při výběru vycházet?
- Tvoříme stránky pro svou osobní potřebu, nebo pro potřebu komerční?
- Jsou naše stránky určeny pouze známým, nebo mají přilákat další čtenáře?
- Mají propagovat nějaký produkt?
- Budou statické, nebo dynamické?
- Jak často je hodláme aktualizovat?
- Jak vůbec je hodláme aktualizovat?
- Jak budou přibližně rozsáhlé?
- Budou obsahovat připojené objekty jako jsou multimédia (MP3, video), chceme,
aby si z nich uživatelé stahovali aplikace, archivy, velké ceníky, dokumenty,
atd?
- Budeme se stránky snažit propagovat pomocí reklamních systémů, nebo
registrace do katalogů?
- Vytváříme zcela novou prezentaci, nebo pouze migrujeme již stávající?
Přehled provozovatelů webhostingu

Bezplatný webhosting

Multiweb

http://www.multiweb.cz

Poměrně hubená varianta bezplatného webhostingu. K dispozici má 10 MB prostoru,
což je standard, webové rozhraní umožňující tvorbu stránek. Chybí podpora domén
III. řádu, FTP přístup, není zde ani PHP, ani SQL, žádný e-mail. Nejsou
vnucovány reklamy, soubory jsou omezeny na půl megabajtu.PES

http://www.pes.cz

Bezplatná verze hostingu jinak komerčního WPP Pes.cz nabízí úctyhodných padesát
megabajtů dostupného prostoru. Podporováno je PHP, k dispozici e-mailová
adresa, doména III. řádu také funguje, přístup k prostoru je pomocí FTP, chybí
webové rozhraní. Do stránek je vkládána reklama. Zajímavostí je, že právě na
freehostingu je testován nový systém Windows 2003 Server. Celkově se jedná o
zajímavou variantu pro náročnější využití.Webzdarma

http://www.webzdarma.cz

Hezkých 50 MB prostoru pro hostování, ovšem za cenu vkládání reklamního
materiálu. K dispozici je doména III. řádu, podpora PHP, webové rozhraní i FTP.
K prezentaci je možné si pořídit jednu e-mailovou adresu. Služba je vhodná pro
mírně náročnější projekty, nevadí-li vám přítomnost propagačních materiálů.Atlas, Můjweb

http://www.mujweb.cz

Služba, konstrukcí podobná Swebu, vychází konec konců z konkurence mezi portály
Atlas a Seznam. Nabízí se 15 MB prostoru pro umístění stránek, několik
podpůrných skriptů. Problém může být se správou a uploadem stránek (FTP),
velikost objektu je omezena na tři megabajty. Tato varianta se hodí víceméně
pro nouzové využití nepříliš profesionálními uživateli.Seznam.cz (Sweb)

http://www.sweb.cz

Sweb je provázán se službou e-mailů poskytovanou Seznamem již několik let.
Prakticky tak stačí mít e-mailový účet, a máte také prostor na webhostingu ve
formátu http://www.sweb.cz/jméno. K dispozici je 10 MB prostoru, FTP, webové
rozhraní. Max. velikost souboru na serveru je omezena na pouhých 500 KB, k
dispozici jsou podpůrné skripty, PHP a SQL však nejsou podporovány.Volný

http://www.volny.cz

Opět služba jednoho z našich nejznámějších ISP. K dispozici je 10 MB prostoru,
FTP přístup, bez omezení velikosti souboru na serveru a bez vnucených reklam.
Bonusem navíc je služba pro prezentaci vlastních fotografií. Jedná se o mírně
lepší, ale také náročnější alternativu, než je Sweb.FBI

http://www.fbi.cz

Server s tajemným a velmi lukrativním názvem, evokujícím Federal Bureau of
Investigation, dává uživatelům ohromných 60 MB prostoru. Standardní je jedna
e-mailová adresa, skripty i doména třetího řádu i FTP přístup. Webové rozhraní
není přítomno stejně tak, jako naštěstí i omezení souborů. To vše je vyváženo
přítomností reklamy, nicméně na FBI můžeme volně umístit i velmi náročné
projekty. Vadí vám název a nefandíte Američanům? Chcete něco ve východnějším
podání? Není problém, stejné služby fungují i na adrese http://www.kgb.cz.Webpark

http://www.webpark.cz

Webpark patří, možná trochu nezaslouženě, mezi nejznámější české bezplatné
webhostingy. Dává pouhé 3 megabajty prostoru k dispozici, díky tomu bez
nutnosti vkládání reklamních materiálů. K dispozici je nicméně stroj pro
snadnou tvorbu webových stránek a FTP přístup. Pokročilé funkce k dispozici
nejsou, což ale u projektů této velikosti nijak přehnaně nevadí. Kladem je
webové rozhraní a možnost domény třetího řádu.Pipni

http://www.pipni.cz

Kouzelné, gigantické, jedinečné. Pipni dává svým uživatelům astronomického půl
gigabajtu hostovacího prostoru. K dispozici je nejen FTP, ale také podpora
skriptování a SQL, Nabízí se využívání zabezpečeného HTTPS protokolu, webové
rozhraní však chybí. Pipni je do jisté míry poloprofesionálním řešením. Pro
použití této jedinečné a vynikající služby je totiž nutné vlastnit vlastní
doménu II. řádu, a tedy si tuto doménu i zaplatit. To má zřejmě zabraňovat
nevhodnému využívání ohromné palety možností. V každém případě se ale v oblasti
bezplatného webhostingu stává Pini.cz jednoznačnými vítězem přehledu.Vymezený bezplatný webhosting

Předchozí služby byly nabízeny prakticky komukoliv. Kromě nich však existuje
několik webhostingů, které omezují, nebo si dokonce vybírají své zákazníky.
Smysl této činnosti je zřejmý. Poskytovat služby pouze těm projektům, které
splňují určitá kvalitativní kritéria, nebo které zapadají do jasně stanovené
oblasti lidské činnosti. Nyní se podíváme na několik málo z nich:


KBX

http://www.kbx.cz

Server KBX hostuje na linuxové platformě převážně osobní stránky různého
ražení. Velikost hostingu není přesně vymezená, k dispozici je PHP i FTP
přístup, bez vnucených reklam. KBX je určeno pro osobní použití, studenty a
neziskový sektor.Medima

http://www.medima.cz

Tento webhosting je určen především pro lékařský sektor mediky, odborné lékaře
a podobná využití. Nabízí zajímavých čtyřicet megabajtů prostoru, možnost
e-mailu, webového rozhraní, stejně tak jako FTP. Do stránek jsou vkládány
reklamy.Sinister

http://www.sinister.cz

Sinister je serverem určeným na podporu tvůrců dobrých webových stránek. Je
postaven na linuxovém serveru Apache, nabízí podporu PHP4, doménu třetí úrovně
i e-mail. Velikost souborů neomezuje stejně tak, jako primárně ne velikost
hostingu. Přístup je přes standardní FTP, bez reklam.Placený webhosting

Nyní se podíváme na placené, tedy komerční webhostingy. Každý z provozovatelů
nabízí několik různých programů šitých na míru pro různá použití. My jsme se
soustředili vždy na dvě nabídky. Na tu "nejlehčí" a také na tu, kterou bychom
mohli označit za "střední". Zabývat se nejdražšími variantami hostingu nemá
příliš smysl jednak proto, že jich využijí jen ty opravdu nejnáročnější
projekty, a jednak proto, že velmi často podléhají individuálním jednáním a
konzultacím.

PES

http://www.pes.cz

O hostingu PES.CZ již byla řeč v sekci o bezplatných službách, PES je ale
především komerčním provozovatelem webhostingu. Nejlevnější varianta
pojmenovaná Pidihosting nabízí za 55 Kč měsíčně 2 MB prostoru bez podpory
e-mailových schránek s přístupem pomocí FTP. Podporovány jsou domény II. řádu
(je třeba ji vlastnit), podpůrné služby jako guestbook nebo počitadlo a další.
Dobrá varianta pro velmi malé statické prezentace.

Střední variantou webhostingu je Normal hosting za 200 Kč měsíčně. Zahrnuje 500
MB prostoru, podporu skriptů, provázání s doménou II. řádu, využívání knihy
návštěv, počitadla a dalších služeb, nepřetržitý dohled nad serverem, možnost
použití reklamního systému. Dá se říct, že tato varianta se vyplatí pro středně
rozsáhlé projekty.Hyperlink

http://www.hyperlink.cz

Hyperlink kdysi patřil mezi provozovatele freehostingu, nyní však již tuto
dráhu opustil a ryze se profesionalizoval. Nejlacinější dostupná verze Poppy za
18,50 Kč měsíčně (bez DPH) nabízí úložný prostor 25 MB s přístupem pomocí FTP.
Další možností je registrace a provoz domény II. řádu, HTTP://WWW rozhraní pro
správu souborů podporu emailu, služeb ASP, PHP3 a 4 a komponent pro vývojáře.

Vyšší variantou hostingu je Cherry s cenou 185 Kč (2 220 ročně). Obsahuje dvě
stě megabajtů diskového prostoru pro uložení vlastní prezentace, plnou podporu
skriptování ASP NET i PHP, 20 e-mailových schránek (tzv. schránkový koš), ftp
účet pro správu souborů, stejně tak jako HTTP://WWW rozhraní. V doméně druhého
řádu lze vytvořit maximálně 5 domén řádu třetího.Gigaweb

http://www.gigaweb.cz

Základní program miniWeb tohoto poskytovatele nabízí za cenu 95 Kč měsíčně 10
MB prostoru, 1 mailbox, maximálně tři aliasy, 1 subdoménu a FTP přístup.
Zajímavostí je podpora protokolu WAP a webmailové rozhraní.

Vyšší varianta, standardWeb, rozšiřuje dostupný prostor na 250 MB a k již dříve
uvedeným službám přidává ještě podporu PHP, MySQL, neomezené množství subdomén
a aliasů k e-mailům. To vše platí pro provoz na serverech s OS Linux, provedení
s Windows 2000 navíc nabízí provoz aktivních komponent MS Access, a ve vyšší
verzi rovněž podporu FPE.Web4

http://www.web4U.cz

Program HIT stojí 100 Kč na měsíc. Je v něm obsaženo standardních 10 MB
prostoru s tím, že za 3 Kč měsíčně je možné si připlatit každý další megabajt.
K dispozici je standardní FTP přístup, možnost vlastního nastavení chybové
strany HTTP404 (file not found). Funguje také WebFTP přístup, počitadlo
přístupů a webmailové rozhraní. Další služby, jako například PHP nebo MySQL, je
možné si navíc přiobjednat a připlatit v řádu desetikorun měsíčně. Díky tomu je
tento cenový program velice pružný.

Za 370 Kč měsíčně je možné si u Web4U objednat tarif Komplet. Ten zahrnuje 500
MB diskové kapacity se standardním PHP3/4, MySQL, SSL, úpravy všech chybových
hlášení, WAP server a tak dále. Celkově tarify tohoto poskytovatele nabízí
poměrně velkou pružnost a možnost nastavit si pouze ty služby, které skutečně
využijete, což je velmi chvályhodné.Mujhost

http://www.mujhost.cz

Mujhost je služba určená pro profesionální webhosting, podobě jako předchozí.
Základní variantou je Webhosting PRCEK s cenou 40 korun měsíčně. Nabízí podporu
PHP, CGI a 5MB prostoru. Samozřejmostí je nepřetržitá podpora ze strany
provozovatele, dvě e-mailové adresy a možnost registrace domény. Provozován je
OS Linux.

Střední variantou je příznačně pojmenovaná služba Medium, s kapacitou 1 GB
prostoru. Zaplatíte za ni 320 Kč měsíčně. Získáte tak až 120 e-mailových adres,
až 10 domén III. řádu, provoz na OS Windows 2000/2003 či Linuxu. Podporováno je
dále PHP, ASP, SQL, až 5 databází. Vzhledem k ceně se jedná o zajímavou
variantu pro středně náročné projekty.Sweb Profi

http://www.sweb.cz

O službě Sweb, největšího českého katalogu, již byla také řeč v souvislosti s
bezplatnými hostingy. Kromě volné verze seznam také nabízí placenou verzi Sweb
Ultra za 599 Kč ročně (to znamená v přepočtu 50 Kč měsíčně) V této ceně je
započítáno 10 MB diskového hostovacího prostoru s možností zaregistrování
domény II. řádu nebo převodu již existující domény. Server je určen především
pro provoz statických stránek, nabízí klasický FTP přístup, e-mail v rámci
možností seznamu. Samozřejmostí je provoz za firewallem a pravidelné zálohování.

Vrcholnou verzí je zde Sweb Profi s cenou 2 995 Kč ročně (250 Kč/měsíčně). V
ceně je zahrnuto 100 MB prostoru na serveru, statistiky, MySQL, WAP a
samozřejmě také zákaznická podpora. Garantována je dostupnost serveru po 99,8 %
času. Zajímavostí tohoto programu je přístup k bezplatné reklamě na serverech
běžících s reklamním systémem Seznamu.HostNet

http://www.hostnet.cz

Webhostovací program Static obsahuje 10 MB prostoru, 1 e-mail, podporu PHP, FTP
přístupu, až 5 aliasů domény, její bezplatnou registraci, možnost provozu SMTP
a POP3 serveru. Hodí se, jak již název napovídá, k hostování statických stránek
a jednoduchých firemních a osobních prezentací.

Program Midi za 189 Kč měsíčně obsahuje již 150 MB prostoru, 15+1 e-mailů, a
především rozšířenou podporu aktivních prvků. Zejména se jedná o PHP, MySQL, 5x
alias domény a další. Vcelku můžeme říci, že HostNet nabízí průměrné řešení
webhostingu.Profesionální hosting u ISP

Stejně tak jako nabízejí bezplatné služby v rámci připojení k síti, můžeme u
mnoha ISP najít také služby profesionálního a placeného webhostingu. Pokud
vynecháme "globální" provozovatele, mezi něž patří Volný, Tiscali, Contactel a
další společnosti, existuje velké množství malých, lokálních firem. Jejich
výhodou je oproti "obrům" to, že jsou výrazně blíže svým zákazníkům. Mnohou jim
nabídnout i takové programy, které profesionální velké společnosti nemají, a
takovou míru individuálního přístupu, jaký by u nich byl za normálních
okolností nemyslitelný. Kromě toho lze ještě profitovat z věcí, jako jsou
místní vyhledávače, katalogy a další funkce s teritoriálním vymezením
(příkladem jednoho takového katalogu může být http://www.moucha.cz).

Naproti tomu nedostatkem hostování u místních ISP může být v některých
případech konektivita. Velcí WPP nabízejí jako jeden z parametrů svých služeb
míru dostupnosti. Ta se pohybuje těsně nad 99 %, v některých případech, a u
dražších programů dosahuje 99,8 či 99,9 %. Naproti tomu u menších společností
nelze tak vysokých úrovní vždy jednoznačně dosáhnout. Do jisté míry se, pokud
neprovozujete kritický portál, jedná jen o optický klam, nicméně rozhodování je
vždy pouze a jedině na straně zákazníka.Slovníček

Webhosting - Služba poskytování fyzického prostoru na serveru provozovatele.
Tento prostor je pak obsazen webovou prezentací a dostupný pod svou URL adresou
jako stránky.

ISP - Internet Service Provider, poskytovatel služeb intenretu. Firma, která
vás připojí.

WPP - Web Presence Provider. Nepříliš častý pojem, ražený některými skupinami
odborníků. Označuje totéž jako ISP, avšak zde jde o provozovatele webhostingu a
souvisejících služeb.

FTP - File Transfer Protocol. Protokol pro přenos souborů je základní metodou
pro nahrávání stránek a komponent prezentace do prostoru webhostingu. Podporuje
jej mnoho jednoúčelových aplikací, programů pro editaci stránek, ale také
souborových manažerů.

FPE - FrontPage Extensions Rozšířený přístup k serveru zajišťuje kvalitnější,
dynamičtější a dle některých názorů i rychlejší přístup než klasický FTP. Je
konstruován speciálně pro použití s aplikací Microsoft Front Page a podporují
jej především placení provozovatelé webhostingu.

ASP - Active Server Pages. Jazyk umožňující vytváření aktivních prezentací a
jejich provazování s databázemi, vyvinutý společností Microsoft. Jeho
alternativou je

PHP - PersonalHomePage. Ten však již dosáhl takové úrovně dokonalosti, že je
běžně využíván i pro profesionální nasazení podobně jako v případě ASP.

Freehosting - Bezplatný webhosting, kompenzován obvykle reklamou.

Vedlejší služba - Webhosting jako doplňková služba k jiné, například e-mailové
schránce, službě ISP apod.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.