Mapy na internetu

Internet | 01.03.04

Každý správný portál má mít k dispozici pro své uživatele několik důležitýchslužeb: katalog internetových stránek, dobré vyhledávací funkce, e-mailovou schránku, zpravodajství a...

Každý správný portál má mít k dispozici pro své uživatele několik důležitých
služeb: katalog internetových stránek, dobré vyhledávací funkce, e-mailovou
schránku, zpravodajství a slovník. Zapomněli jsme na něco? Ale ano. Další
rozšířenou, užitečnou a poměrně využívanou funkcí velkých portálů jsou mapy. V
českém internetovém prostředí je přístup k on-line mapám poměrně rozšířený.
Různé portály mají své atlasy v různých kvalitách a zdaleka neplatí, že
nejznámější rovná se nejkvalitnější.
http://WWW.MAPY.CZ
Kliknete-li na portálu Seznam.cz nad vyhledávací pole na záložku "Mapy", změní
se ono pole a jeho bezprostřední okolí. Nabízí se nám na výběr, zda chceme
vyhledat město, ulici nebo jiný objekt zájmu, přejít na stránku s plánovačem
cest, nebo na domovskou stránku www.mapy.cz. Za servery Mapy.cz a Seznam.cz
stojí totiž titíž lidé právě proto tedy to úzké provázání.
Server Mapy.cz obsahuje hned několik map celou Českou republiku a dále 70
převážně okresních měst, samozřejmě včetně Prahy. Po zadání hledaného sídla
nebo ulice se nejprve zobrazí stránka s textovými informacemi, aby bylo možné
vybrat skutečně hledanou lokalitu. Po vybrání konkrétního odkazu je již
vykreslena mapa. Na stránce jsou navíc vypsány i některé informace: například
počet obyvatel (u obcí), nebo geografická poloha vyjádřená zeměpisnou délkou a
šířkou (u obcí, ulic i objektů). Kvalita map je bohužel podprůměrná a nedá se
srovnávat s mapami tištěnými. Přímo na obrázcích jsou znázorněny všechny
důležité body jako bankomaty, lékárny, nemocnice, benzínky, restaurace, atd.
Pohyb po mapě je obsluhován pomocí myši: jejím potáhnutím lze vybrat výřez,
který chceme zobrazit, znázorněnými trojúhelníčky po obvodu mapy je možné se
posunovat do všech světových stran. U mapy lze zvyšovat i snižovat měřítko,
nebo zvětšovat či zmenšovat velikost samotného obrázku. Nechybí možnost
vytvoření stránky vhodné pro tisk. K dispozici je i možnost poslat mapu do
e-mailové schránky. Systém nabízí zaslání buď celé mapy, nebo pouze odkazu na
stránku s konkrétní mapou podle toho, jak sami vyberete. Nicméně odeslat celou
mapu se mi nepodařilo.
Server též nabízí plánovač trasy. Jeho obsluha je jednoduchá a intuitivní.
Stačí zvolit výchozí, průjezdnou (není povinné) a cílovou obec, přičemž údaj
lze doplnit o ulici. Dále je možné zvolit, zda chcete vybrat nejrychlejší nebo
nejkratší trasu. Výstup vyhledávání je zobrazen jak na mapě, tak textově v
podobě dostačujícího itineráře.

http://www.MAPY.CENTRUM.CZ
Z portálu Centrum.cz se můžete dostat na mapovou část serveru kliknutím na
nepřehlédnutelnou ikonu v horní části stránky. Vyhledávat města, obce, sídla a
ulice můžete nejen na mapě celé ČR, ale i v dalších 125 mapách měst po celé
republice. Bude-li vaše zadávané klíčové slovo dostatečně jedinečné, server vám
ihned zobrazí na mapě hledanou lokalitu. Mapy jsou ve velmi dobré kvalitě,
včetně vrstevnic u map, kde je to žádoucí. Nachází-li se kdekoliv na zobrazené
mapě čerpací stanice, zastávka vlaku, autobusu či MHD, kulturní, stravovací,
zdravotnické nebo ubytovací zařízení, je vám v dolní stránce nabídnuta možnost
tyto objekty zobrazit. U mapy našeho hlavního města se na vaše přání mohou
objevit i popisná a orientační čísla domů a budov. Vyberte proto žádané ikony,
a nezapomeňte kliknout na odkaz "Překresli mapu", aby se všechny ikony
zobrazily. I na serveru mapy.centrum.cz lze zvětšovat a zmenšovat jak měřítko,
tak i velikost mapy. Popotažením myši můžete vybrat, jak velký výřez chcete
zobrazit v detailu. Je pouze na vás, zda k tomuto účelu zvolíte samotnou
zobrazenou mapu, nebo mapku přehledovou, která se nachází v pravé části stránky
a zůstává stále stejná. Po kliknutí na příslušné tlačítko je možné nechat mapu
vytisknout nebo poslat e-mailem.
V e-mailu se však pošle pouze odkaz na konkrétní zobrazenou mapu.
V plánovači cest je možné zadat pouze dva body: výchozí a cílový, zvolit ovšem
lze, zda chcete vykreslit a rozepsat nejkratší či nejrychlejší variantu trasy.

http://www.MAPY.ATLAS.CZ
Hned několik různých typů map nabízí svým návštěvníkům i třetí
nejnavštěvovanější český portál Atlas.cz. Na serveru můžete nalézt jak obyčejné
mapy podobné jako na konkurenčních serverech, tak i jiné, které ostatní portály
a mapové servery nenabízejí. Jde především o Ortofoto mapu hlavního města Prahy
tedy Prahu vyfotografovanou z výšky několika stovek metrů, a dále turistickou
mapu celé České republiky v měřítku 1 : 50 000, podobnou té, jakou můžete
koupit v obchodech. Na posledně jmenovaných mapách jsou k nalezení doslova
všechny detaily. I výběr map českých měst je rozsáhlý, mapy.atlas.cz jich
obsahuje 125 (+ 2 mapy Prahy).
Na hlavní stránce mapové části serveru můžete přímo zadat název hledaného
sídla. Prohledávat databázi měst a dalších obcí lze nejen zadáním jeho názvu,
ale i PSČ, což je někdy rychlejší (pokud jej bezpečně známe), než zadávat celý
název města. Výsledky hledání se zobrazí na stránce nejprve v podobě textové
informace, a po vybrání konkrétní položky prohlížeč zobrazí potřebnou mapu. Na
začátku jsme rozsah a množství druhů map na mapy.atlas.cz chválili, avšak body
tento mapový server ztrácí, pokud se zaměříme na pohyb po mapách. Chceme-li
upřesnit výběr mapy a použijeme-li k tomu, stejně jako jinde, myš, neuspějeme.
Myší totiž nelze v mapě nijak táhnout, a po kliknutí na plochu mapy se pouze
zobrazí kraj, okres, obec nebo městská část. Chcete-li posunem po mapě nalézt
konkrétní sídlo nebo objekt, budete se muset ozbrojit trpělivostí a dostatečným
časem. Zajímavou funkci nabízí server mapy.atlas.cz při odeslání mapy na
e-mail. Ještě předtím, než vám aplikace nabídne vložit vaši a příjemcovu
adresu, můžete si zvolit grafickou značku (špendlík, praporek, šipku), a tu
umístit na libovolné místo na odesílané mapě. Příjemci bude mapa zobrazena
včetně této odesílatelem vložené značky. Do
e-mailu bohužel dorazí pouze odkaz, na který je nutné pro zobrazení mapy
kliknout.
Server mapy.atlas.cz samozřejmě disponuje i plánovačem trasy. Přímo na homepagi
v levém sloupci se nabízí dvě políčka, do kterých je možné vepsat výchozí a
cílovou obec. Zvolit rovněž lze, zda se na dané místo chcete dostat autem, nebo
hromadnými prostředky. Podle tohoto výběru se zobrazí buď itinerář s mapou,
nebo vás aplikace přesměruje na stránku vyhledávání autobusového a vlakového
spojení (bez mapy). U vyhledávání cesty autem systém nabízí buď nejkratší, nebo
nejrychlejší možnou trasu. V původním okně se zobrazí mapa, v nově otevřeném
pak výpis důležitých průjezdných bodů.

http://www.MAPY.QUICK.CZ
Portál Českého Telecomu Quick.cz je dalším místem, kde lze najít velké množství
map včetně aplikace plánovače tras. Kromě obligátní mapy České republiky nabízí
server dalších více než 100 map a atlasů českých a moravských měst. Po zadání
názvu města, obce nebo ulice se zobrazí seznam vašich potencionálních cílů, na
který je nutné kliknout pro zobrazení konkrétní mapy. Pohyb po mapě je řízen
buď šipkami zobrazenými po obvodu mapy, nebo přímo na mapě myší, kdy po
kliknutí na konkrétní bod je mapa na tento bod vystředěna a přiblížena (ono
přiblížení musíte nejprve zadat v nastavení). Chcete-li mapu odeslat na
jakýkoliv e-mail, budete se možná potýkat s problémy: zadáte-li totiž
e-mailovou adresu příjemce nebo odesílatele takovou, jejíž doménové jméno
systém nezná, nahlásí chybu a vy budete nuceni tuto adresu potvrdit. Ovšem
nenecháte-li se odradit, budete odměněni tím, že oproti ostatním serverům
nedostane příjemce pouhý odkaz, ale celý obrázek uložený v příloze.
Aplikace plánovače trasy má také oproti konkurenci svá specifika: Na homepagi
buď zadáte pouze místa odkud a kam jedete, nebo kliknete na odkaz rozšířeného
vyhledávání. Tam je polí podstatně více: kromě výchozího a cílového místa lze
vybrat, kterou variantu trasy má server nalézt nejrychlejší, nejkratší nebo
nejlevnější. O několik řádků níže lze zvolit rychlost na různých druzích
komunikací: od místních komunikací, přes silnice III., II. a I. třídy, až po
dálnice. Na problém narazíte, nalézají-li se v databázi serveru dvě sídla
shodných názvů. Jednotlivé obce nejsou totiž v plánovači tras nijak odlišeny
(například zkratkami okresů jak tomu je v mapách), takže k nalezení objektu
vašeho zájmu musíte dojít systémem pokus-omyl. Výsledek se nejprve zobrazí jako
podrobný itinerář plánované trasy, v případě zájmu může být zobrazena průjezdní
mapa kliknutím na odkaz "do mapy".

http://www.MAPY.TISCALI.CZÚvodní stránka serveru Mapy.Tiscali.cz vás uvítá
několika moduly, které na sebe navzájem navazují: plány měst (15 měst včetně
Prahy), automapa ČR, turistika, cykloturistika, kilometráž (plánovač trasy) a
mapa světa. Chcete-li vyhledat konkrétní obec na mapě, nejsnadnější cesta vede
přes políčko v sekci "Hledání v ČR" v pravé části hlavní stránky serveru. Po
zadání PSČ, názvu nebo alespoň jeho části, se před vámi zobrazí nové úzké okno
s textovými informacemi o všech vyhledaných objektech. Chcete-li zobrazit
konkrétní mapu, klikněte na ikonu mapy ČR zobrazené zcela vpravo od názvu obce
nebo ulice. Mapa se vám ukáže opět v původním otevřené okně. Mapa je velmi
kvalitní a ovládání je sice oproti ostatním mapovým serverům specifické,
nicméně velmi pohodlné: kliknutí pravým a levým tlačítkem myši způsobí
zmenšení, popřípadě zvětšení měřítka, přidržení klávesy Ctrl a klik levým
tlačítkem bude mít za následek vycentrování mapy k danému bodu. Posun po mapě
je řešen rolovacími lištami.
Server disponuje také velmi jednoduchou mapou světa. Po největším přiblížení
jsou na této mapě patrné hranice států spolu s hlavními a jinými významnými
městy. Jakoukoliv mapu je možné poslat na e-mail. V tom případě na adresu
příjemce dorazí pouze hyperlinkový odkaz.
Plánovač tras, zde nazvaný "Kilometráž", vás oproti mapové části pravděpodobně
zklame: do vstupních polí totiž nelze vložit jakoukoliv obec v České republice,
ale pouze okresní město zanesené do seznamu. Tím se podstatně snižuje využití
této aplikace. Rovněž itinerář není nijak konkrétní.
http://www.VOLNY.CZ - MAPY
Po kliknutí na příslušný odkaz na portálu Volny.cz nebo přímo na adrese
web.volny.cz/najdito/mapy.php naleznete velmi jednoduchou webovou stránku s
formulářem. Do něho vložíte hledané místo, a vše ostatní se bude nadále
zobrazovat v novém okně, přizpůsobeném velikosti mapy. Navíc, pokud má
vyhledané místo jedinečný název, zobrazí se přímo mapa, bez nutnosti klikat na
další odkaz. Mapy jsou jednoduché, přesto dostatečně kvalitní a podrobné. Pohyb
je ovládán pomocí směrových šipek po obvodu mapy, nebo kliknutím přímo na mapu.
Mapa se pak může k označenému místu vystředit, nebo se vystředí a zároveň
přiblíží. Mapu bohužel nelze odeslat na e-mail. Na serveru chybí rovněž
jakýkoliv plánovač trasy.

http://www.MAPORAMA.COM
Chcete-li se vydat za hranice České republiky, navštivte adresu
www.maporama.com. Tento server totiž obsahuje mapu téměř celého světa, a proto
vyhledat jakékoliv obydlené místo Evropy, Asie, Afriky, Austrálie, Jižní či
Severní Ameriky nebude problémem. Aplikace dosud nebyla počeštěna, nicméně snad
si vyberete z možnosti zobrazovat popisy v angličtině, němčině, ruštině,
francouzštině a několika dalších jazycích (včetně polštiny).
I když mapa obsahuje poměrně mnoho údajů, české silnice jsou zastoupeny pouze
hlavními tahy a silnicemi I. třídy. Ovšem obcí je v systému zanesen dostatečný
počet. Přímo na úvodní stránce lze zadat zemi a hledanou obec v aplikaci Mapy
"Maps", nebo počáteční a cílovou zemi a obec v sekci plánovače cest
-"Itineraris". Mapa se buď zobrazí jako obrázek, se kterým nelze dále
manipulovat (Display style: Normal), nebo jako mapa, kterou lze posunovat a
zmenšovat či zvětšovat měřítko (Display style: Interactiv) toho lze dosáhnout
pouze u map některých států, Česká republika mezi ně nepatří. Je pochopitelné,
že úroveň map nebude nijak oslňující, především v rozsahu nabízené mapy, žádné
detaily proto nečekejte. V ČR se zobrazují pouze obce s vlastním PSČ a
nejdůležitější silnice. Odkaz na mapu lze odeslat na e-mail.
Plánovač tras je relativně kvalitní, a vyhledanou trasou boduje dokonce i nad
některými ryze českými mapovými servery. U popisu výchozí a cílové obce nejenže
zobrazí časové pásmo a aktuální čas, ale i pokud ji získá aktuální teplotu! Na
stránce nechybí spolu s výpisem důležitých bodů a křižovatek ani náhledová
mapka, kudy vyhledaná cesta vede.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.