Malý průvodce Internetem - Středověká krása

Internet | 01.03.99

Nikdo by nemohl vyvážit cenu knih v jiné hodnotě. Neboť to, co nám poskytují,nekonečně přesahuje rozkoš, již nám dává moc, víno a ženy," napsal ve 14. století bibliofil Richard de ...

Nikdo by nemohl vyvážit cenu knih v jiné hodnotě. Neboť to, co nám poskytují,
nekonečně přesahuje rozkoš, již nám dává moc, víno a ženy," napsal ve 14.
století bibliofil Richard de Bury. Jeho slova platí dodnes. I ve věku počítačů
nás knihy stále potěší, jsou našimi rádci a přáteli. A což teprve rukopisné
knihy středověku s nádhernými iluminacemi, v nichž i písmo je povýšeno na umění!
Středověké rukopisy, i když pro většinu lidí obsahově nedostupné svým jazykem
(latina, řečtina) či složitým způsobem písma, jsou velmi vděčným objektem
pozornosti návštěvníků knihoven a muzeí. Lidé jsou přitahováni především jejich
nádhernou výzdobou. Není tedy divu, že pro většinu evropských knihoven
představují středověké rukopisy chloubu jejich fondů. Knihovny by rukopisy rády
vystavovaly, ale středověké manuskripty potřebují vzhledem ke svému stáří
zvláštní péči při uchovávání a manipulaci, a tak je veřejnost může vidět jen
při vzácných krátkodobých výstavách. Proto se již velmi brzy začalo při
prezentaci středověkých rukopisů využívat výhod počítačů a posléze i Internetu.
Počítače však pronikají do jejich studia mnohem hlouběji; umožňují ve vysoké
kvalitě uchovávat grafickou stránku rukopisu, jež tak může být přístupná
badatelům bez nežádoucí manipulace s originálem. Počítačové zpracování obrazu
může navíc pomoci i při zkoumání nejasných, přepsaných či málo čitelných míst.
Na Internetu se obrazy středověkých rukopisů zatím objevují víceméně jako
prezentace knihoven či jako ukázky pro studijní účely. Není jich zatím mnoho,
ale přibývá jich.
Jako každý obor lidské činnosti mají i středověké rukopisy svoje speciální
seznamy webovských stránek. Jedním z nich je medievalisty hojně využívaný
Labyrint zdroje pro medievalistické studie na georgetownské universitě:
www.georgetown.edu/labyrinth/index.html. Na stránkách Labyrintu lze nalézt
mnoho odkazů na internetovské stránky věnované různým oborům a obdobím
středověkého života. V sekci "Manuscripts (Paleography, Codicology)" jsou pak
odkazy na stránky s obrázky středověkých rukopisů.
Zajímavý je server s názvem "Učňovská příručka iluminovaných středověkých
rukopisů" s podtitulem "Jak si vyrobit vlastní iluminovaný rukopis". Na adrese
medieval.arthistory.sbc.edu naleznete řadu informací o materiálu, písmu,
výzdobě rukopisů a mnoho odkazů na jiné stránky se středověkými rukopisy.
Následující přehled je pokusem o shromáždění těch nejzajímavějších odkazů na
stránky s obrázky.

Anglie
- www.clues.abdn.ac.uk:8080/besttest/
alt/comment/best_toc.html
Projekt úplného počítačového zpracování Aberdeenského bestiáře je nádhernou
ukázkou, jak by mělo počítačové zpracování středověkého rukopisu vypadat. Na
stránkách jsou vystaveny obrázky všech 103 fólií manuskriptu s přepisem do
latiny a překladem do angličtiny. Edice textu rukopisu je doplněna historií
rukopisu, jeho kodikologickým a paleografickým rozborem a úplnou bibliografií.
Časem by se takovéto vydání mělo stát standardem pro všechny středověké
rukopisy.
- rsl.ox.ac.uk/imacat.html
Slavná Bodleian Library v Oxfordu vystavuje 26 ukázek ze svých vzácných sbírek.
K vidění jsou např. zajímavé anatomické ilustrace ze 13. století.
- image.ox.ac.uk
Projekt "Staré rukopisy na Oxfordské universitě" přináší ukázky ze vzácných
rukopisů všech knihoven této university. Jsou zde ukázky raných keltských
rukopisů a mnoha dalších středověkých textů. Manuscripty jsou prezentovány vždy
celé, fólio po fóliu.

Austrálie
- www.slsa.sa.gov.au/treasures/antiphonal /index.html
Stejně jako Aberdeenský bestiář má zpracován svůj nejvzácnější rukopis, italský
Antifonář ze 13. století, Státní knihovna jižní Austrálie.

Belgie
- www.konbib.nl/kb/100hoogte/menu-tou rs-en.html
Server Královské knihovny v Bruselu nabízí sto komentovaných ukázek ze svých
nejvýznamnějších rukopisů.
- www.ulg.ac.be/libnet/enlumin/enl01.htm
Universita v Liége vystavuje ukázky vždy několika obrázků z 16 středověkých
rukopisů ze svých sbírek. Obrázky jsou komentovány ve francouzštině a jsou k
dispozici ve dvou formátech *.jpg a *.gif.

Francie
- www.bnf.fr/enluminures/aaccueil.shtm
Francouzská Národní knihovna vystavuje 1 000 iluminací středověkých rukopisů na
stránce nazvané "Doba krále Karla V. (1338-1380)". Jsou zde např. ukázky z tzv.
Velkých francouzských kronik (mj. setkání francouzského krále Karla V. s Karlem
IV., císařem římským a králem českým).

Irsko
- www.tcd.ie/kells.html
Na serveru nejstarší irské university, Trinity College v Dublinu, jsou z jejích
sbírek vystaveny ukázky Evangeliáře z Kellsu z druhé poloviny 8. století. Jde o
ukázku nádherných iluminací, charakteristických pro irskou školu.

Itálie
- www.unesco.org/webworld/vatican/index.html
Na serveru UNESCO lze nalézt několik prezentací knihoven, které dosud nemají
svůj vlastní web. Jednou z nich je i Vatikánská knihovna, bibliotéka s
mnohasetletou tradicí. Vystavena je řada krásných iluminací z nejrůznějších
rukopisů.

Maďarsko
- gallery.euroweb.hu/html/~gothic/miniatur/index.html
"Webovská galerie umění" nabízí mimo jiné velkou kolekci gotických rukopisů z
období od 13. do 15. století. Celkem 56 ukázek je roztříděno do 7 sérií,
zachycujících období po 50 letech.

Spojené státy americké
- www.uky.edu/~kiernan/BL/kportico.html
Na serveru university v Kentucky se nacházejí informace o digitálním zpracování
jednoho z prvních děl v angličtině Beowulfa. Na stránce jsou k vidění ukázky
využití počítačů při studiu středověkého rukopisu, např. skenování v
ultrafialové oblasti spektra, které může pomoci při studiu poškozených míst
rukopisu.
- wally.rit.edu/cary/manuscripts/index.html
Rochesterův technologický institut v New Yorku zpřístupnil výběr 51 listů
středověkých rukopisů východní Evropy z 12.-16. století z Careyovy grafické
sbírky. Velmi pěkné ukázky ilustrují vývoj iluminátorského umění v průběhu pěti
století.
- www.library.upenn.edu/special/gallery/schoenberg/schoenberg.html
Knihovna Pensylvánské university prezentuje na svém webu řadu ukázek z tzv.
Schoenbergovy sbírky. Velmi pečlivě popsané, dobře naskenované ukázky z mnoha
středověkých rukopisů z celé Evropy.
- www.georgetown.edu/labyrinth/professional/pubs/sala/
Georgetownská universita kromě Labyrintu zveřejnila kolekci středověkých
právních listin z archivu rodiny Sala. Na ukázkách je velmi dobře patrný rozdíl
ve způsobu psaní běžných listin na rozdíl od nádherně zdobených a pečlivě
psaných rukopisných kodexů.
- www2.art.utah.edu/Paging_Through/index.html
Museum krásného umění v Utahu má krásné stránky věnované středověkým rukopisům
s mnoha ukázkami a velmi zasvěceným komentářem.

Španělsko
- www.bne.es/ingles/tesoros.htm
Španělská Národní knihovna nabízí upoutávku na kolekci svých CD-ROMů s obrazy
rukopisů ze svých sbírek. Je přístupna i obrazová ukázka, bohužel ne v příliš
velkém měřítku.

Švédsko
- www.kb.se/eng/djavueng.htm
Největší rukopisnou knihu světa, tzv. Ďáblovu bibli (zvanou též Codex gigas),
má ve svých sbírkách Švédská královská knihovna. Na svém webu vystavuje bohužel
jen krátkou informaci a jeden obrázek. Pro nás je však důležité, že původem
pochází tato kniha z Čech. Podle legendy ji napsal za jedinou noc jako pokání
mnich z Podlažického kláštera. Rozměry kodexu jsou opravdu gigantické: 89,5 x
49 cm, váha 75 kg.

Česká republika
- digit.nkp.cz
Národní knihovna v Praze se jako nejvýznamnější česká knihovna zapojila do
mezinárodního projektu UNESCO na záchranu kulturního dědictví Memoriae Mundi
(Paměti světa), a začala převádět své nejvzácnější rukopisy do počítačové
podoby. Na svém serveru vystavuje ukázky z tohoto projektu např. Antifonář
sedlecký, Kronika Ulrycha z Richentalu aj.
- kix.fsv.cvut.cz/rkz/
A nakonec jednu českou specialitu: největší literárně-historický spor světa,
spor o pravost Rukopisu královédvorského a Rukopisu zelenohorského (RKZ). Na
serveru ČVUT mají RKZ své stránky spravované Českou společností rukopisnou.
Kromě plného textu Rukopisů a jejich obrazů jsou zde informace o celém sporu a
mnoho textů. Najdete zde např. celou, více jak 300stránkovou, knihu J. Enderse
"Jazykovědný rozbor RKZ" a jeho druhou, neméně rozsáhlou studii "Estetický
rozbor RKZ". Pro diskusi byla založena i elektronická konference o RKZ. K
dispozici jsou také základní informace v angličtině, němčině a ruštině.
Jakýmsi doplňkem je hypertextové zpracování posledního hmotného průzkumu RKZ,
včetně veškeré obrazové dokumentace, na adrese
otokar.troja.mff.cuni.cz/~podolsky/RKZ/RKZ.htm.

9 0084/JL

Slovníček pojmů
Antifonář - církevní kniha, obsahující antifony čili střídavé bohoslužebné
zpěvy mezi sólovým hlasem a sborem.
Bestiář - středověká kniha o zvířatech a jejich symbolech.
Evangeliář - sbírka výňatků z evangelií čtených při bohoslužbách.
Fólio - list rukopisu.
Iluminace - barevný kreslený obraz ve středověkých rukopisech, často ve spojení
s úvodní iniciálou textu.
Kodex - forma rukopisné knihy psané na dvojlistech, sešívaných v tzv. složky.
Synonymní označení pro rukopis či knihu vůbec.
Kodikologie - věda o středověkých kodexech zkoumající je z hlediska materiálu a
obsahu, ale i okolnosti vzniku, vliv na kulturu ap.
Medievalistika - věda zabývající se všemi aspekty středověku.
Paleografie - věda o starých písmech a jejich vývoji.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.