Každý může být na Webu! - GoLive CyberStudio 3.0

Internet | 01.03.99

Díky vizuálním webovým editorům dnes může vlastní webové stránky připravovatkaždý. Ne všechny editory ovšem nabízejí kompletní služby kolem tvorby webových stránek, a ne všechn...

Díky vizuálním webovým editorům dnes může vlastní webové stránky připravovat
každý. Ne všechny editory ovšem nabízejí kompletní služby kolem tvorby webových
stránek, a ne všechny jsou vhodné pro profesionální práci.

Vizuální
CyberStudio je jeden z prvních editorů, jenž přišel s absolutním polohováním
objektů na webové stránce. Ve verzi 3.0 ovšem nejste omezeni jen na tuto
možnost, stránku lze také tvořit jako v textovém editoru, tj. plynoucí text, do
kterého jsou vloženy další objekty. Osobně tuto vlastnost velice vítám, už z
toho důvodu, že vede k větší kontrole nad generovaným HTML kódem.
Stránku lze samozřejmě připravovat v náhledovém modu, přičemž jednotlivé prvky,
např. obrázky, se na ni přetahují z přehledné palety. Užitečná je nová
schopnost přímo načítat tabulky, případně zarovnávat objekty při absolutním
polohování. Podporována je tvorba rámců a do stránek lze vkládat aplety i
vnořené objekty. Pro přesnější náhled je možné přepnout do modu náhledu, kde
lze simulovat oba hlavní webové prohlížeče pro Macy i Windows. Stránku lze
samozřejmě přímo přenést do libovolného instalovaného prohlížeče.

Transparentní
Mnohé vizuální webové editory mají problémy s přístupem k HTML kódu. Ten je
často generován v nepřehledném tvaru, zvláště u editorů s absolutním
polohováním, a jakékoliv ruční zásahy do kódu si tyto editory často upraví k
obrazu svému. To byl jeden z hlavních limitujících faktorů, proč se k nim
stavěli profesionální tvůrci Webů zády. V nových verzích editorů je proto
kladen důraz právě na vazbu na HTML.
V CyberStudiu lze stejně pohodlně pracovat jak ve vizuálním modu, tak přímo v
HTML (také lze nastavit způsob generování kódu). Podobně jako se prvky stránky
přenášejí z palet ve vizuálním modu, je možné je přetahovat přímo do HTML kódu.
Navíc zde nejste omezeni na značky, které CyberStudio zná, ale používat lze
libovolné HTML značky. K dispozici je barevné odlišení syntaxe i kontrola kódu
podle zvoleného prohlížeče. Kromě zobrazení HTML kódu stránky jako prostého
textu nabízí CyberStudio také skvělé hierarchické zobrazení, v němž lze kód
také editovat. Výhodou je přehlednější zobrazení struktury kódu včetně možnosti
skrýt celé jeho bloky.
Navrch je k dispozici editor skriptů v jazyce JavaScript, usnadňující přípravu
skriptů pro webové stránky. V náhledu CyberStudia se ale efekt skriptů
neprojeví.

Aktuální
V letošním roce vzaly vizuální webové editory útokem technologie CSS (Cascading
Style Sheets) a DHTML (Dynamic HTML), jejichž podpora se objevila i v
CyberStudiu 3. Nejedná se o pouhé snášení CSS a DHTML, ale program poskytuje
vizuální nástroje pro snadné použití těchto prvků na stránkách.
Popis stylů CSS se zadává v paletě Inspector, kde stačí vyplnit příslušné
parametry, jako je písmo, okraje apod. Lze vytvářet všechny druhy stylů, včetně
jejich uložení v externím souboru. V případě aplikace stylu na daný prvek (ID)
je ale potřeba provést ruční úpravu HTML kódu (náhled se zobrazí správně).
Vytvářet lze také plovoucí CSS objekty, které je možné na stránce absolutně
polohovat.
Právě plovoucí objekty se ve spojení s JavaScriptem staly základem pohyblivých
animací v DHTML. V CyberStudiu ovšem nemusíte skripty pro animace programovat
ručně, k dispozici je totiž editor časové osy umožňující specifikovat pozici
plovoucího objektu na stránce v různých časech. K dispozici je několik dalších
DHTML objektů, jako je zobrazení aktuálního času a data nebo přepínací nabídky
s URL odkazy. Je zde i užitečný skript pro přepnutí na náhradní stránku, pokud
prohlížeč nepodporuje použité prvky. Pohodlně můžete definovat také aktivní
tlačítka (rollovers).
Celkově se implementace CSS a DHTML v CyberStudiu vydařila a uživatelé mohou
tyto technologie používat bez ručního kódování HTML a skriptů. Nějaké mouchy by
se ale našly, například někdy zmizí hodnota parametru CSS stylu při přepnutí do
náhledu.

Komplexní
CyberStudio je profesionální nástroj, jenž nabízí vše, co potřebujete pro
přípravu vlastních webových stránek. Pokrývá mnohé oblasti, na které webové
editory dosud zapomínaly, nabízí nejnovější technologie a přitom stále zůstává
poměrně jednoduše ovladatelný.
V CyberStudiu se například nemusíte bát používání češtiny (a dalších jazyků),
prostě zvolíte, v jakém kódování stránka bude, a vesele píšete. O převod do
zvoleného kódování se program postará sám včetně vložení příslušné značky do
hlavičky.
CyberStudio pracuje přímo se soubory reprezentujícími webové stránky, takže
může spolupracovat s jinými nástroji. Nově je k dispozici propracovaný správce
stránek, který umí zobrazit strukturu webového hnízda v několika podobách.
Samozřejmě že umí vyhledávat a opravovat chyby, a k dispozici je vyhledávání ve
stránkách podle regulérních výrazů. Správce také umí při přesunu souboru změnit
příslušné odkazy v dalších stránkách. Nechybí ani možnost uploadu stránek na
webový server prostřednictvím FTP a download stránky ze zadané URL adresy.
O komplexnosti programu svědčí také podrobný, více než 700stránkový manuál,
který se opravdu povedl. Vše potřebné v něm najdou jak začínající autoři, tak
pokročilí.

8 0691/JL

GoLive CyberStudio 3.0
+ komplexnost
+ snadnost použití
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.