KazaaLite prakticky - vstupní brána do světa P2P sítí

Internet | 01.05.03

Pokud si pamatujete na předchozí článek o peer-to-peer sítích, určitě sivzpomenete na převážně kladně ohodnoceného klienta KazaaLite. Pro ty, jimž tento populární klient nic neřík...

Pokud si pamatujete na předchozí článek o peer-to-peer sítích, určitě si
vzpomenete na převážně kladně ohodnoceného klienta KazaaLite. Pro ty, jimž
tento populární klient nic neříká, pak jen připomenu, že se jedná o upravenou
verzi klienta Kazaa Media Desktop, která ovšem neobsahuje doslova kvanta
spywaru, neboli tzv. "špionských" programů a reklam. Tyto součásti dokázaly
řadě uživatelů Kazaa Media Desktop klienta pořádně znepříjemnit život, což mělo
za následek, že v okamžiku vydání "očesané verze", neboli KazaaLite, se
pozornost uživatelů upřela na tuto sympatickou modifikaci. Podívejme se na ni
tedy blíže.


Zdroj a instalace

Klienta si můžete stáhnout na www.kazaalite.com nebo na bezpočtu mirrorů po
celém světě. V nejnovějších distribucích KazaaLite se nachází i tzv. "Host
file". Tento systémový soubor, který se nachází v
%systemroot%\system32\drivers\etc, slouží primárně pro převod DNS jmen na IP
adresy. Modifikovaná verze obsažená v instalaci klienta KazaaLite nahrazuje IP
adresy všech reklamních serverů adresou localhost (127.0.0.1), což má ve
výsledku ten efekt, že požadavky na zobrazení reklamy se odkazují na váš
lokální počítač. Jednoduché, ale účinné.

Instalace probíhá jednoduše. Rozbalíte zazipovaný archiv a spustíte instalaci
souborem kazaa_lite_(verze)_english.exe. Po nainstalování musíte přepsat
spouštěcí soubor Kazaa.exe stejnojmenným souborem z archivu. Posledním krokem
je přepsání již zmíněného souboru hosts, jehož modifikovaná verze se též
nachází v instalačním archivu.


Spuštění klienta

Po spuštění klienta KazaaLite na vás čekají dva obtížné úkoly. Tím prvním je
nastavení vaší sdílené složky, případně sdílených složek. Automaticky se vám
nastaví složka nazvaná "My Shared Folder", která je umístěna v adresáři
Kazaalite. Do této složky se budou ukládat vámi stahované soubory. Další složky
si můžete vybrat buďto ručně přes Folder List, neboli stromovou strukturu
adresářů, nebo pomocí Průvodce vyhledáváním souborů, jenž proskenuje vaše disky
a vybere vhodné adresáře. Druhým, neméně důležitým úkonem, který vás ještě
čeká, je nastavení všech možných voleb v menu Tools/Options. Probereme si je
teď krok za krokem.


Nastavení klienta

Jak jsem již uvedl výše, veškerá nastavení se provádí v menu Tools. Zde jako
první najdete podmenu Find media to share, které se používá, jak už jsem uvedl,
na sdílení složek a souborů. Druhou možností je volba Options, po jejímž
otevření se dostanete do konfiguračního menu. Zde je několik karet. Začneme
kartou nazvanou My Kazaa Lite. Zde si zvolíte uživatelské jméno, pod kterým se
budete hlásit do sítě FastTrack. Můžete si zde také zvolit e-mailovou adresu,
pokud chcete dostávat novinky o síti až do vaší schránky. Dále si zde můžete
určit zemi, ze které se připojujete, a nakonec si můžete zvolit, zdali chcete
spouštět klienta automaticky po spuštění Windows.

Jako další zde máme záložku Traffic. Nachází se tu cesta ke složce, do které se
ukládají vámi stahované soubory, dále zde můžete limitovat počty současných
downloadů a uploadů. Posledními možnostmi nastavení na této kartě jsou zákaz
sdílení souborů s jinými uživateli sítě Kazaa a zákaz skenování sdílených
souborů na výskyt virů.

Na kartě Advanced si můžete zvolit maximální počet výsledků hledání souborů, a
to v intervalu 1-200. Další volbou je nastavení maximální šířky pásma pro
upload, a to v hodnotách od 24 do 8 192 Kb nebo neomezeně. Dále je zde volba,
která zapříčiní, že váš stroj nebude fungovat jako "nadřazený uzel" neboli
Super Node. Co to znamená? Zjednodušeně řečeno a vysvětleno, žádná
decentralizovaná síť nemůže být úplně decentralizovaná, takže údaje o
připojených uživatelích a jejich nasdíleném obsahu se musí někde shromažďovat a
někde být po určitý čas dostupné pro ostatní uživatele. Kupříkladu v síti
Direct Connect je to řešeno pomocí tzv. hubů, v síti FastTrack, jejichž služeb
využívá Kazaa, je to řešeno pomocí SuperNods. Pokud byste někdy hledali
raritnější soubory, nebo něco specifického pro nějakou oblast, zkuste použít
utilitky typu KazaaNET nebo KaZuperNodes, které umožňují plynule přecházet mezi
jednotlivými SuperNods. Jinak obecně: pokud nemáte stálou rychlou linku pro
připojení na internet, nechte tuto volbu označenou, přece jenom každý volný
kilobit se hodí, ne? Poslední možností v tomto menu je zatržítko pro optimální
použití šířky přenosového pásma.

Přejděme k menu Filter. Zde se nacházejí nastavení různých filtrů, ať už je to
omezení dostupnosti určitých materiálů dětem (toto nastavení se dá ochránit
heslem), dále potom nezobrazování souborů, které mohou obsahovat viry, nedají
se stáhnout kvůli firewallu, nebo je podezření, že jde o falešné videoči
audiosoubory. Poslední položkou této karty je kolonka Blocklist, kde si můžete
zadat názvy nebo části názvů souborů, které si přejete filtrovat. Defaultně
jsou zde zadány např. přípony .jpg.exe, .jpg.vbs, .avi.exe, .avi.vbs, .mp3.exe,
.mp3.vbs, -fulldownloader, 3-fulldownloader, -full-downloader, což jsou ovšem
pouze ty nejznámější metody, jak vám do počítače místo žádaného souboru dostat
kupříkladu trojského koně či backdoor. Tento Blocklist si můžete každopádně
upravit dle svého gusta a požadavků.

Pokud se k síti Kazaa připojujete z LAN sítě skryté za firewallem, musíte pár
parametrů nastavit na kartě nazvané překvapivě Firewall. Zde si zvolíte název
či IP adresu vašeho proxy serveru a také port, přes který bude komunikace
probíhat. Vyžaduje-li váš proxy server autentizaci, můžete zde také zadat
uživatelské jméno a heslo. Změnit můžete rovněž port, přes který půjde příchozí
provoz. V této sekci je také možnost použití portu 80 (WWW rozhraní, jež je na
většině proxy serverů a firewallů povoleno) jako alternativní cestu pro
příchozí provoz.

Další konfigurační kartou je ta s názvem Messages. Možností nastavení zde moc
není, víceméně jen můžete upravit seznam uživatelů, od kterých nechcete
dostávat zprávy. Poslední položkou v konfiguračním menu je záložka Skins,
pomocí níž si můžete upravit vzhled klienta prostřednictvím skinů stažených z
internetu.


Hledání a stahování

Konečně přichází chvíle, na kterou všichni čekáte. Po dokončení konfigurace se
vám ve stavovém řádku objeví informace o tom, pod jakým jménem jste přihlášeni
do sítě, kolik je v síti nasdílených dat a jaký je váš "Participation Level",
což je zjednodušeně řečeno údaj, který vyjadřuje poměr mezi vámi staženými
soubory a soubory staženými od vás. Začínáte na hodnotě 100 (low) a maximální
hodnota je 1 000 (supreme being). Čím vyšší hodnota vašeho Participation
Levelu, tím lepší podmínky máte pro download. Více o této problematice ale v
kapitole Hack. Takže, nejjednodušší způsob, jak začít, je tlačítko Search, a na
další stránce si vybrat, o jaké soubory máte zájem (hudební, software, video
atd.). Napíšete název toho, co vás zajímá, a necháte si vyhledat relevantní
soubory. Dvojím kliknutím na žádaný soubor jej začnete stahovat, což si můžete
ověřit v okně Traffic. Užitečnou věcí je, že pokud podržíte kurzor myši nad
libovolným nalezeným souborem, objeví se vám okno s podrobnými informacemi o
souboru. Zde doporučuji zkontrolovat samotný název souboru, a to zvláště
stahujete-li nějaký software. Velice často se zde objevují falešné (fake)
soubory, které kupříkladu místo očekávané herní novinky obsahují něco úplně
jiného. Důležitým údajem je také tzv. Bandwidth, neboli šířka přenosového pásma
toho kterého uživatele. Samozřejmě čím vyšší hodnota, tím lépe pro vás.


Hack

Nedlouho poté, co se v klientu Kazaa (a tedy i v KazaaLite) objevil onen
Participation Level, objevily se i metody, jak se s tímto omezením vypořádat.
Bylo zjištěno, že hodnota Participation Levelu se ukrývá v registrech,
konkrétně v klíči HKEY_CURRENT_USER\Software\Kazaa\LastSearchHash. Bohužel tato
hodnota je nějakým blíže nespecifikovaným způsobem klíčována, tudíž je na
každém počítači jiná. Nedá se tedy obejít prostým importováním univerzálního
klíče registru. Ve verzi Kazaa 2.0.0 ovšem fungoval následující postup.
Spustíte klienta KazaaLite, otevřete browser a zadejte do něj adresu
http://localhost:1214. Co se stane? Otevře se vám stránka s vámi sdílenými
soubory, které si můžete stáhnout, a tím pádem poroste váš Participation Level.
Pak si stačí jen zálohovat výše uvedený klíč registru, a bude-li třeba, pak si
jej znovu importovat. V aktuální verzi klienta 2.0.2 už jsou s tímto postupem
problémy, takže chcete-li si trochu zapodvádět, zkuste navštívit stránku
http://kazaahack.250x.com, kde si můžete stáhnout prográmek, pomocí kterého
zvýšíte svůj Participation Level během chvilky.

Tak, to bychom měli, přeji vám hodně ulovených "pokladů" a někdy příště se
těším na shledanou. Případné dotazy mi můžete zasílat e-mailem na adresu
situjeme@seznam.cz, kde se vám budu snažit odpovědět.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.