Je SMS z internetu levnější?

Internet | 01.02.04

Zkratka SMS (Short Message Service) označuje krátké textové zprávy, které si vsíti GSM posílají uživatelé na mobilní telefony. Jak je patrné z názvu, zprávy nejsou rozsáhlé standard...

Zkratka SMS (Short Message Service) označuje krátké textové zprávy, které si v
síti GSM posílají uživatelé na mobilní telefony. Jak je patrné z názvu, zprávy
nejsou rozsáhlé standardně může být jedna zpráva dlouhá maximálně 160 znaků
(bez využití diakritických znamének), případně 140 znaků (včetně diakritických
znaků). Při posílání se využívá servisních kanálů, zpráva putuje do SMS centra
a z něj je poslána příjemci; pokud náhodou nemá zapnutý telefon nebo je mimo
dosah sítě, zpráva se zde uloží (většinou na maximálně tři dny) a během této
doby se zkouší doručit. Více informací o technickém pozadí zjistíte kupříkladu
na odborném serveru www.mobil.cz.
Historicky první SMS zpráva byla poslána v prosinci 1992 v britské síti
Vodaphone; ovšem ještě dlouho poté představovaly "textovky" vcelku nevýznamný
doplněk nabídky mobilních operátorů, kteří ani příliš nepočítali s prosazením
této služby. Je úsměvným omylem historie, že zainteresovaní prognostici výrazně
přestřelili: krátké textové zprávy se s pozdějším rozvojem GSM telefonů staly
nesmírně populární. Podle údajů společnosti GSM Association se v květnu roku
2002 odeslalo celosvětově 600 milionů krátkých textových zpráv; v ČR se každý
den rozešle jen prostřednictvím mobilních telefonů neuvěřitelných osm milionů
textových zpráv. Není tedy divu, že spolu s Angličany a Němci odesíláme nejvíce
takovýchto elektronických sdělení.
Mezi výhody esemesek patří diskrétnost záleží jen na vás, kdy si obdrženou
zprávu přečtete (a zda si ji vůbec přečtete) a kdy na ni odpovíte. Navíc při
psaní a odeslání zprávy nerušíte své okolí jako v případě telefonního hovoru.
Informace typu "Ahoj Franto, prijedu pozdeji, zastavim se v pul osme. Quido" je
lepší netelefonovat, ale poslat SMS zprávu. Na druhou stranu jsou situace, kdy
je výhodnější nespoléhat, že nám druhá strana pošle zavčas odpověď a raději
zavolat.
K odeslání SMS zprávy se nejčastěji používají dva způsoby. Prvním je poslání z
mobilního telefonu, což je zpoplatněno (za jednu zprávu zaplatíte přibližně
jednu až tři koruny, podle zvoleného operátora a tarifního programu), a navíc
pokud nemáte externí klávesnici, musíte zprávu ťukat na malých klávesách.
Výhodou je, že nepotřebujete počítač s připojením na internet a máte jistotu,
že zpráva k adresátovi určitě dorazí.
Pokud ovšem sedíte za počítačem, který je připojen k internetu, je poslání ze
Sítě prostřednictvím SMS brány nebo pomocí specializovaného programu
pohodlnější. V tomto případě platíte jen za připojení k internetu, samotné
odeslání zprávy je vyjma T-Mobilu zdarma. Nevýhodou zpráv poslaných z internetu
je absence doručenky (u neplacených SMS bran) a občasné technické problémy.

Esemesky zadarmo

SMS zprávy bylo možné posílat z internetu několik let zcela bezstarostně, a
především bezplatně. Koncem minulého roku hnul T-Mobile žlučí mnoha uživatelům,
když oznámil, že od února hodlá zrušit bezplatné posílání esemesek ze své
internetové brány. Nedlouho poté omezil posílání SMS z internetu rovněž
Eurotel, ten však odeslání nezpoplatnil, "pouze" na konec zprávy přidal
reklamní text. Jediný Oskar dostál svému slibu a jeho internetová SMS brána
zůstala beze změny můžete posílat zdarma dlouhé zprávy (až 760 znaků).
Je pochopitelné, že když máme něco zadarmo a později za to musíme platit,
nelíbí se to nikomu, každopádně o tom, zda bude služba bezplatná či nikoliv,
rozhoduje operátor. Otázkou je, zda není podobný krok kontraproduktivní,
protože ušlý zisk, těžko vyčíslitelný, leč nikterak velký určitě nestojí za
snížení důvěry a odliv zákazníků ke konkurenci. Později T-Mobile, nejspíš pod
tlakem nespokojených zákazníků, umožnil svým klientům (tedy vlastníkům SIM
karty T-Mobile) posílat omezené množství SMS zpráv z internetu zdarma.
Jak již bylo řečeno, Eurotel (www.eurotel.cz) umožňuje posílat zprávy zdarma,
ovšem s omezenou délkou. Od března 2003 může být délka textu pouhých 60 znaků,
zbývajících sto zabere automaticky vložený reklamní text (dříve mohly být
zprávy dlouhé až 765 znaků). Interval mezi odesláním více zpráv je stanoven na
30 vteřin, každý den můžete poslat na jedno telefonní číslo nejvýše 100 SMS
zpráv.
Spokojeni musí být všichni, kteří posílají "textovky" do sítě Oskar
(http://www.oskarmobil.cz).
Délka textu může mít až 760 znaků, interval mezi odesláním více zpráv je
stanoven na 15 vteřin, každý den můžete poslat na jedno telefonní číslo nejvýše
50 SMS zpráv. Samotné poslání je stejné jako u Eurotelu, navíc máte možnost
připsat vaše telefonní číslo, na které vám přijde případná odpověď.
Nejhorší je situace u společnosti T-Mobile (www.t-mobile.cz); chcete-li posílat
esemesky do sítě T-Mobile, musíte být zaregistrování na portálu T-zones (k
registraci musíte vlastnit SIM kartu T-Mobilu). Pokud využíváte službu
MobileBox, máte možnost odeslat každý měsíc do sítě T-Mobile 100 textových
zpráv; za používání MobileBoxu zaplatíte 95 korun, každá další SMS zpráva je
účtována dle vašeho tarifního programu. Uživatelé služeb MobileBox Easy a
MobilePager, jejichž použití je bezplatné, mohou bezplatně poslat dvacet zpráv
za čtyři týdny. Více informací hledejte na webové stránce www.t-zones.cz.

SMS placené

Krátce po zpoplatnění internetových SMS bran se objevily nové, jednak placené
služby, a rovněž několik bezplatných, které chtěly svůj provoz financovat
příjmy z reklamy. Příkladem budiž totálně přetížená stránka Jdemenapivo.cz od
budějovického pivovaru Budvar nebo v podstatě nefunkční web SMSoperator.cz a
mnoho dalších stránek. Bohužel se ukázalo, že trh pro tuto službu nemá místo,
takže nyní na tuzemském internetu převládá jednoznačně model placených zpráv.
Nabídka placených SMS bran je široká; většina dokonce konkuruje samotným
operátorům a nabízí levnější odesílání ceny jsou často nižší než koruna za
jednu "textovku". Smysl má posílání do sítě Eurotelu, protože placená zpráva
nebude obsahovat reklamní text. Naproti tomu, při posílání na Oskara neplatíte
samozřejmě nic. Pokud posíláte z internetu zprávy častěji, vyplatí se vám
zaregistrovat se na některé placené SMS bráně.
Pojďme se nyní stručně podívat na pět nejvýznamnějších placených SMS bran.
Začneme rozšířenou stránkou Mobilem.cz, kterou mají pod "patronací" portály
Atlas a Tiscali. Cena za odeslání jedné "textovky" činila 1,50 Kč včetně DPH,
což byla nejvyšší částka z popisovaných služeb. Nyní je cena mnohem příjemnější
1,04 Kč. LevneSMS.cz jsou skutečně levnější (ale ne úplně nejlevnější), jedna
SMS stojí 1,15 Kč, podobně jako na MySMS.cz, kde to přijde na 1,20 Kč. Velmi
dobrá je i stránka SMS.cz, kde za jednu zprávu zaplatíte přibližně korunu.
Nejlevnější je ze všech je ovšem webová stránka sms.email.cz, kde vás jedna
zpráva přijde na pouhých 80 haléřů.

Jak zkrátit esemesku na minimum

Při posílání SMS zpráv z mobilního telefonu nás omezená kapacita nutí šetřit
každý znak, mnoho uživatelů proto při psaní vynechává mezery mezi slovy,
používají zkratky pro jednotlivá slova nebo dokonce pro celé věty. Osobně
takové zprávy nedostávám rád; pokud pominu úpornou snahu autora ušetřit místo,
pak mi vadí především nesrozumitelnost sdělení a očividné znevážení českého
jazyka, při němž každému jazykovědci naskočí husí kůže. Typickým příkladem je
zkrácení věty "jak se mas?" na "jaxe mas?". Ušetříte pouhé dva znaky, ovšem
výsledný dojem je nesrovnatelný. Na druhou stranu životnost SMS zprávy je
několik vteřin, nejde o beletrii, takže praktičnost vítězí nad lingvistickou
stránkou.
V anglicky mluvících zemích dokonce vytvořili jazyk Lingo (česky: hantýrka,
hatmatilka), jehož překladač najdete na stránce www.transl8it.com. Například
větu "Výborně, promluvíme si na večírku, přijď včas" zapíšete pomocí Linga
následovně: "XLNT, Spk 2 U @da pRT. DNT B L8". (Excellent, speak to you at the
party, don\t be late.) V tomto případě uživatel ušetří 19 znaků, ovšem pro
nezúčastněného pozorovatele nejspíš nebude zkrácený text alespoň na první
pohled moc jasný.
U nás zatím žádný umělý jazyk pro esemesky nevznikl (nepočítáme-li pár
zkrácenin typu me2d apod.), každopádně pokud potřebujete o několik znaků
zmenšit zprávu, aniž by ztratila smysl, navrhuji vynechávat mezery po čárkách a
tečkách, případně používat ustálené zkratky. Hodinu lze zapsat jako hod., firma
se zapíše fa a tak podobně. Pokud si potřebujete osvěžit správné psaní zkratek,
doporučuji nalistovat příslušnou kapitolu v Pravidlech českého pravopisu.

Posíláme SMS do sítí zahraničních operátorů

Poslat SMS zprávu z internetu je možné i do sítě zahraničního operátora. Ovšem
nezapomínejte, že když váš známý bude mít v cizině SIM kartu českého operátora
s nastaveným roamingem, odesíláte zprávu přes tuzemské operátory. Bohužel
trendem zahraničních internetových SMS bran je zpoplatňování či registrace
pouze pro klienty toho kterého mobilního operátora. Snažili jsme se vybrat těch
několik "drobků", které nevyžadují registraci a odesílání je pro všechny
zájemce bezplatné. Informace o dalších zahraničních SMS branách lze najít na
internetových stránkách http://www.textmefree.com nebo http://www.freesms.net.
Německo http://www.bigsms.de
Polsko http://www.bramka.info
Rakousko http://www.sms.at
Slovensko http://www.free-sms.sk, http://www.smsky.sk
USA a Kanada http://www.ezmsg.com
Velká Británie http://www.cbfsms.com
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.