Jak zabezpečti domácí počítač - zásady bezpečného připojení k Internetu

Internet | 01.05.03

V poslední době se opět začínají rozmáhat kauzy okolo vysokých telefonníchúčtů, šíření nejrůznějších virů a zneužití dat. Tyto problémy se týkají většinou běžných dom

V poslední době se opět začínají rozmáhat kauzy okolo vysokých telefonních
účtů, šíření nejrůznějších virů a zneužití dat. Tyto problémy se týkají
většinou běžných domácích uživatelů připojených k internetu. Domácí uživatelé,
kteří jsou připojeni nějakým způsobem k internetu, se stávají oběťmi podobných
útoků stále častěji. My si nyní vyjmenujeme a popíšeme devět základních bodů,
po jejichž splnění budete moci konstatovat, že váš počítač je bezpečný a před
těmito a jinými útoky chráněný. Návod samozřejmě není univerzální a nikdy
nebudeme moci říct, že pro zabezpečení počítače nemůžete udělat více. Tato
osnova je pouze vodítkem, které by vám mělo pomoci v zabezpečení vašeho
počítače. V celém článku bude řeč výhradně o systémech Windows, protože těch se
podobné útoky týkají nejčastěji.


1. krok Současný stav systému

Myslíte si, že váš současný systém je bezpečný? Odpověď na tuto otázku je
klíčová v celém procesu zabezpečení. Nemá cenu aplikovat bezpečnostní opatření
na systému, který může být ovládán někým jiným. Rovněž nemá cenu zabezpečovat
systém, který může mít poškozené systémové soubory, v lepším případě virem, v
horším nezvaným útočníkem. Jak tedy zjistíte, jestli je váš systém bezpečný?
Pokud máte systém "čerstvě" nainstalovaný a nebyl dosud připojen k sítí, je
pravděpodobné, že bude bezpečný. Ale pozor na to, kdo instalaci prováděl! Pokud
systém instaloval někdo jiný než vy, zejména někdo, koho neznáte nebo komu
nemůžete stoprocentně věřit, nemůžete svůj systém prohlásit za zcela bezpečný.
To se týká zejména systémů koupených tzv. "z druhé ruky".To však neznamená, že
systém, který byl připojený k síti, nemůže být bezpečný. Záleží na tom, jaký
software používáte, kde ho sháníte, jak instalujete a na mnoha dalších
faktorech. A nyní již přistupme k praktickým krokům. Pokud nemůžete o svém
systému prohlásit, že je bezpečný a máte podezření, že by integrita systému
mohla být nějakým způsobem porušena, zazálohujte si svá data a systém
přeinstalujte. Vhodné je před instalací disk zformátovat a ne systém pouze
takzvaně "přeplácnout". Některé nástroje umí data z disku bezpečně odstranit.
Jedním z nich je například nástroj Partion Magic. Budete muset odstranit
vybranou partion, a poté ji znovu vytvořit. Ne každému se však chce disk
formátovat a mnoho z vás bude mít jistě pocit, že jejich systém je bezpečný.
Přistoupíme k jinému řešení, a tím je analýza systému. Více o analýze systému v
kroku dvě.


2. krok Analýza současného systému

Pokud jste se rozhodli, že nebudete disk formátovat a systém znovu instalovat,
je pro vás určen druhý krok, kterým je analýza systému. Cílem této analýzy je
zjistit podezřelé aktivity v systému, a případně zjistit jejich původ a zdroj.
Prvním krokem bude antivirová kontrola. Tuto kontrolu lze provést antivirovým
programem nainstalovaným na daném systému, ale musíte počítat s tím, že tato
kontrola nemusí být stoprocentní, neboť mohou být infikovány soubory samotného
antivirového programu. Nejjistější metodou je provést kontrolu z jiného média
než z lokálního disku, například ze záchranné diskety, jejíž vytvoření umožňuje
většina moderních antivirových programů, nebo připojením disku k jinému
počítači. Ideální je vytvořit záchrannou disketu na systému, o kterém víte, že
je čistý, a ne na podezřelém systému, kde přítomnost virové nákazy
předpokládáte nebo nemůžete vyloučit. Ještě dejte pozor, aby vaše virové
databáze byly aktuální.

Pokud vše proběhne v pořádku a váš systém nejeví známky virové infekce, je
třeba zjistit, jestli na systému neběží nějaký jiný škodlivý druh softwaru.
Nejčastěji se jedná o trojské koně a backdoory. Tento software, pokud zrovna
nelikviduje vaše data, může sloužit někomu cizímu k ovládnutí vašeho počítače.
Veškerý software, který má být po startu systému funkční, se musí také po
startu aktivovat. Co není spuštěno, nemůže naslouchat požadavkům a na tyto
požadavky reagovat. Jak tedy zjistíme, který software je po startu počítače
spouštěn? Nejdříve se podíváme na složku "Po spuštění". U systémů Windows 2000
a XP si dejte záležet a prohledejte tuto složku u všech uživatelů. Pokud v této
složce naleznete nějaký soubor (zástupce), o kterém nevíte, proč by tam měl být
a název programu vám nic neříká, smažte nebo přesuňte tohoto zástupce na jiné
místo, než je složka "Po spuštění". Pokud by vám přestala fungovat nějaká
aplikace, kterou využíváte, možná to bude způsobeno tímto zástupcem. Proto jej
nakopírujte zpět. Dalším místem, jež umožňuje spouštění aplikací po startu
systému, je systémový registr Windows. Zde prohledejte položky
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ a pak jednotlivé položky ve
složkách Run, RunServices. Alternativně prohlédněte stejné položky i ve větvi
HKCU. Pokud nic podezřelého neobjevíte, neznamená to ještě, že na vašem
počítači nic škodlivého není. Existuje software, který umí modifikovat knihovny
nebo spustitelné soubory jiných aplikací a spouštět se společně s nimi. Proto
můžete spustit například svůj oblíbený webový prohlížeč a nevědomky tak
aktivovat i program, jenž umožní někomu cizímu plně ovládnout váš systém. V
takovém případě byste měli sáhnout po softwaru, který umí detekovat trojské
koně a backdoory. Jedním z nejznámějších a nejúčinnějších je The Cleaner, který
si můžete stáhnout ze stránek www.moosoft.com. Tento software je poměrně
spolehlivý, co se týká detekce trojských koní a dalšího škodlivého softwaru.
Většinu známých programů podobného typu detekují i kvalitní antiviry, takže
pokud provedete důkladnou prohlídku systému, neměly by uniknout vaší
pozornosti. Existují však i programy, které tak známé nejsou a nechovají se
standardně. S detekcí takových programů mohou mít některé antivirové programy
problémy, a některé z nich je nemusí najít vůbec. V takovém případě existuje už
jen jediná pomoc, a tou je sledování síťového provozu. To můžete realizovat
pomocí nějaké speciálního softwaru, například pomocí snifferů, nebo můžete
použít zcela prozaický firewall, který splní tutéž funkci a navíc ho k ochraně
počítače využijete i jinak. K firewallu a jeho úloze při ochraně se ještě
vrátíme, nyní se podíváme na to, jak nám firewall poslouží v případě, kdy
chceme odhalit podezřelý síťový provoz z našeho počítače. Pokud to myslíte s
bezpečností vážně, sáhněte po nějakém opravdu kvalitním firewallu, typu Kerio
Personal Firewall. Tento produkt je jedním z nejlepších na trhu, a navíc je pro
domácí použití zdarma. Stáhnout jej můžete ze stránek www.kerio.com. Detailní
popis činnosti tohoto firewallu najdete v některém z minulých čísel PC WORLDu,
proto se všemi technickými detaily zabývat nebudeme a řekneme si jen rámcově,
co je třeba sledovat.

Implicitně zakažte veškerý síťový provoz, přesněji řečeno nedefinujte žádná
pravidla. Potom se pokuste připojit k síti. Firewall by vás poté měl upozornit,
jestliže se nějaká aplikace pokouší navázat spojení. Rovněž vás upozorní, na
jakou adresu a na který port. Ale pozor! Pokud nějaké aplikaci povolíte
komunikovat neomezeně, ani nejlepší firewall vás neochrání. Jde-li vám tedy o
absolutní bezpečnost a chcete mít jistotu, že váš systém používá originální,
nenapadené aplikace, nové instalaci systému se stejně nevyhnete. Rovněž můžete
použít program pro sledování síťového provozu, který bezpečně odhalí, jaké
pakety do vašeho systému přicházejí a jaké odcházejí. Z jejich analýzy můžete
lehce vyvodit, děje-li se na vašem počítači něco podezřelého. Ideálním
nástrojem je například ethereal pokud chcete využít standardní součásti
Windows, můžete použít příkaz netstat, ale pozor, i tento nástroj může být
pozměněn, aby zobrazoval jen to, co si útočník přeje.

Výše uvedené kroky by měly odhalit veškeré podezřelé aktivity ve vašem systému.
Pokud jste se rozhodli systém nově nainstalovat, můžete prohlásit, že váš
systém je bezpečný. Tím končí i úvodní fáze kontroly systému. Nyní se tedy
podíváme na další kroky, pomocí kterých bezpečnost vašeho systému zvýšíte.


3. krok Software

Každý jistě uzná, že systém bez programového vybavení je jen hromadou
zbytečných součástek. Bez programového vybavení by nemělo cenu počítač mít
(pomineme lidi, kteří počítače sestavují, rozebírají, montují). Právě software
je potenciální branou průniků do vašeho systému. Výběr softwaru je jedním z
nejdůležitějších kroků k dosažení bezpečnosti vašeho systému. Ne všechny
programy jsou tak poctivé, jak se tváří, a ne všechny dělají to, co očekáváte.
Nejlepším příkladem je takzvaný spyware, který často z vašeho počítače odesílá
citlivé informace, například o tom, jaký software máte nainstalovaný, případně
to, jaké webové stránky navštěvujete. Obrana proti tomu druhu softwaru není
snadná, ale naštěstí máme po ruce nástroj, který umí spyware odhalit a
odstranit. Tímto nástrojem je Ad-aware, jejž můžete získat na stránkách
www.lavasoft.de. Dalším důležitým krokem je samozřejmě antivirová kontrola
softwaru, případně kontrola přítomnosti trojských koňů. Touto kontrolou by měl
projít veškerý software, který se snažíte na svůj systém instalovat. V
posledním stadiu by vás měl ochránit ještě firewall, jenž odhalí všechny
aplikace, které se snaží komunikovat přes síť. Těmto výstrahám věnujte zvýšenou
pozornost!

Dalším případem je software, který ke svému fungování síť vyžaduje a využívá.
Nemusí však jít jen o škodlivý software. Můžete mít na svém počítači například
nainstalován webový server Apache a databázi MySQL, kde si testujete vlastní
skripty v PHP. Nebo může jít o webový server IIS, který používáte k testování
stránek ASP. Příkladů může být více. Tyto aplikace je však také třeba chránit.
I když nejsou primárně určeny k zneužívání dat a k oklamání uživatele, jsou
potenciální dírou do vašeho systému. Tyto aplikace jsou navíc velmi dobře
identifikovatelné, a pokud nejsou aktuální, jsou i poměrně dobře zneužitelné.
Nejlepší obranou je tedy tyto služby v průběhu připojení k internetu vypnout,
zejména jste-li připojeni přes dial-up. Jste-li připojeni k sítí stále, nemá
cenu tyto služby vypínat, pokud je ke své práci chcete nebo potřebujete. Musíte
se podívat po jiné ochraně. Jako první se nabízí konfigurační soubory těchto
aplikací. Zde můžete určit, odkud lze ke službám přistupovat. Pokud aplikace
tuto možnost nenabízí, musíme ji blokovat na firewallu. Firewall je rovněž
nejjistějším řešením, protože útočníka k samé aplikaci vůbec nepustí, kdežto
samotná aplikace umožní připojení a poté, na základě konfigurace, rozhoduje o
tom, zda umožní další činnost či ne. To může být nebezpečné v případě, že je v
aplikaci bezpečnostní chyba. Takto může být tato chyba zneužita. Aktualizace je
tématem sedmého kroku.


4. krok Antivirový program

Výběr a instalace správného antivirového programu jsou ve světě operačních
systémů Windows opravdu klíčové a zásadní při ochraně počítače. Šetřit na
antiviru se skutečně nevyplatí. Investice do antivirového programu se vám
bohatě vrátí. Není snadné říct, který antivirový program je nejlepší a
nejvhodnější. Existuje však několik renomovaných antivirových programů, jež lze
považovat za spolehlivé. Jde například o produkty AVP, AVG, Panda, Norton AV.
Výběr záleží na vás a vašich finančních možnostech. Zde je několik obecných
vlastností, které by měl kvalitní antivirový program splňovat:

- Pravidelné aktualizace klíčová vlastnost, čím častější aktualizace, tím lépe

- Kvalitní virová databáze program, který nedokáže odhalit virus, není k ničemu

- Kvalitní heuristická analýza program by neměl odhalovat jen známé viry, ale
měl by umět hledat i jejich příznaky.

Další kroky jsou již v režii uživatele. K čemu vám bude antivirový program,
který není aktualizován? Rovněž nemá smysl mít antivirový program, jenž
neprovádí rezidentní kontrolu všech souborů, nebo který nemá tuto kontrolu
aktivovanou. Dalším důležitou vlastností je schopnost kontroly příchozí pošty.
Právě elektronickou poštou se šíří nejvíce virů a jiné elektronické havěti, a
proto je kontrola pošty velmi důležitou. Kvalitní antivir by měl být schopen
kontrolovat i obsah webových stránek, které si prohlížíte. Pravidelné kontroly
systému jsou rovněž namístě. Měli byste mít naplánovanou určitou strategii,
kterou se budete řídit. Měly by v ní být zahrnuty pravidelné aktualizace,
kontroly systému a sledování novinek v oblasti virů. Pokud budete mít toto
řádně naplánováno a plánu se budete držet, jste před viry celkem v bezpečí.
Pokud máte dostatečně výkonný počítač, můžete uvažovat i o nasazení dvou
antivirových programů. Ale musíte mít na zřeteli své možnosti a potřeby, abyste
se ve výsledku nedostali do situace, které se říká "hodně peněz za málo
muziky". Ve většině případů vám bude jeden kvalitní antivirový program stačit
bohatě.


5. krok Firewall

Instalace firewallu je v dnešní době takřka nutností. Pokud jste připojeni k
internetu pomocí vytáčeného připojení (dial-up), není pro vás situace tak
nebezpečná, jako pro uživatele, kteří jsou připojeni stále, ale stejně se
musíte mít na pozoru. Chráníte svůj systém nejen před útočníky zvenku, ale také
chráníte data a aplikace na svém systému tak, aby se chovaly jak mají a data
zůstala tam, kde mají být. Ideálním pomocníkem je v takovém případě firewall.
Ten ochrání váš systém nejen před útočníky zvenku, ale i před škodlivým
softwarem ve vašem počítači. Když nějaký škodlivý software není odhalen
antivirem ani jinými programy pro kontrolu nebezpečného softwaru, stává se
firewall poslední instancí. Firewally obecně, zejména nástrojem Kerio Personal
Firewall, jsme se zabývali v minulých číslech PC WORLDu, proto zde opět
nebudeme vyjmenovávat všechny "triky" a možnosti nastavení jednotlivých
produktů, ale zopakujeme si obecné zásady.

Z praxe se ukazuje, že nejlepší metodou je zakázat veškeré služby a poté
povolit jen ty, které chceme nebo potřebujeme. Tato taktika je lepší než
zakázat aplikace, jež nechceme, a povolit vše ostatní. Je to z jednoho prostého
důvodu a sice, že dopředu nemůžeme identifikovat aplikaci, kterou chceme
zakázat, zejména pokud o ní předem nevíme. Dalším důležitým pravidlem je dobře
si promyslet, než nějakou aplikaci povolíme. Jakmile nějaká aplikace dostane
možnost komunikovat po síti (v případě, kdy ji přesně neurčíme, s kterou
vzdálenou adresou), nemáme v podstatě žádnou možnost ovlivnit jaká data
aplikace posílá.


6. krok Připojení

V poslední době se, po delší odmlce, opět rozhořela kauza přepojování
telefonních linek a aféry týkající se vysokých telefonních účtů. Ochrana proti
těmto druhům útoků je však poměrně snadná a vybaveni znalostmi se jim můžeme
lehce bránit. Celý princip spočívá v kousku programového kódu, který po svém
spuštění odpojí modemové připojení, vypne interní ozvučení modemu a připojí se
k číslu, o kterém nemáme ani ponětí. Cena takovéhoto hovoru se pak pohybuje v
řádu desítek korun za minutu. Lze si lehce představit, jak bude vypadat
telefonní účet po několika hodinách připojení. Jak se však tento druh
programového kódu, jenž toto činí, může dostat do vašeho systému? Způsobů je
několik, nejčastější jsou tři.

První a nejrozšířenější způsob využívá webových stránek. Aplikace způsobující
přepojení je na stránku umístěna jako applet, a po její aktivaci v prohlížeči
je uživatel zpravidla vyzván, aby potvrdil aktivaci a instalaci appletu.
Většina uživatelů tuto nabídku odmítne, jsou však i tací, kteří bezhlavě
kliknou na OK a neštěstí je na světě. Někdy se ani tato výzva nezobrazí. To
může být způsobeno nastavením prohlížeče (přesněji IE). Proto si v nastavení
Internet Exploreru aktivujte vysoký stupeň ochrany a dobře zkontrolujte, zdali
máte zakázáno stahování appletů, zejména těch nepodepsaných. Rovněž může být k
instalaci využito konkrétní bezpečnostní chyby.

Dalším způsobem, jak dostat tento škodlivý software do systému, je elektronická
pošta. Tento způsob využívá buď konkrétní bezpečnostní chyby e-mailového
klienta, nebo spoléhá na naivnost uživatelů, slepě klikajících na jakékoliv
tlačítko OK, které je k dispozici.

Třetí a nejméně rozšířený způsob je aktivace tohoto softwaru pomocí nějaké jiné
aplikace, podobně jako u trojských koní nebo backdoorů.

Jak se tedy bránit? Jedním ze základních a nejdůležitějších ochranných
prostředků je obezřetnost a opatrnost. Tato opatrnost souvisí zejména s
chováním na internetu a dodržováním elementárních bezpečnostních zásad. Více o
těchto zásadách a chování v síti si povíme v osmém kroku. Dalším ochranným
prostředkem je výběr prohlížeče a jeho pravidelná aktualizace, stejně jako
e-mailového klienta. Tyto dvě aplikace jsou klíčové, co se týče průniků
škodlivého softwaru do vašeho systému. Pokud se však nechcete spoléhat jen na
"aktuální" bezpečnost svého prohlížeče, máte ještě jednu možnost. Tou je
instalace programu na ochranu telefonního připojení. Tento program hlídá vaše
telefonické připojení, a pokud dojde k nějakému pokusu o vytočení jiného čísla,
než které povolíte, program vás na to upozorní a navíc připojení neumožní.
Programů na hlídání připojení je několik, my si představíme OptimAccess Dial,
jejž můžete získat na adrese www.optimaccess.cz. Program je k dispozici zdarma,
ovládání je snadné (kompletně v češtině) a jeho instalace se vám určitě
vyplatí. Nikdo vám totiž nemůže zaručit, že ve vašem oblíbeném prohlížeči
nebude objevena bezpečnostní chyba.


7. krok Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru je poměrně obecně známá a je v povědomí uživatelů, že by
se měla provádět. Bohužel od teorie k praxi bývá často velmi dlouhá cesta.
Aktualizace softwaru je ve většině organizací a také u většiny uživatelů spíše
sporadická než pravidelná. Co je tedy vlastně potřeba aktualizovat a jak často?
Nejdůležitější součástí každého osobního počítače je operační systém. Není tedy
od věci, začít u něj. Jak již bylo v úvodu řečeno, je tento článek určen
uživatelům operačních systémů Windows. Aktualizace pro tento systém naleznete
na stránkách www.microsoft.com. Zde zvolte položku Windows update. Bude
detekována verze vašeho operačního systému a po analýze systému vám budou
nabídnuty příslušné opravy pro váš systém. Pokud jste váš systém ještě
neaktualizovali, bude seznam velmi dlouhý, zejména u operačních systémů Windows
2000 a XP, kde jsou záplaty distribuovány formou service packů, jejichž
velikost je okolo stovky MB. Tyto service packy naštěstí naleznete na CD
příloze časopisu PC WORLD a nemusíte stahovat ohromné množství dat, zejména
pokud jste připojeni přes modem. Nedílnou součástí systémů Windows je i webový
prohlížeč Internet Explorer a e-mailový klient Outlook Express. Do těchto míst
by měla směřovat další vaše aktualizace. Je to proto, že tyto dvě aplikace jsou
nejčastější branou útoků na váš systém. Většina lidí používajících operační
systémy Windows používá i další nástroj Microsoftu, a tím je Microsoft Office.
Jelikož je MS Office aplikace přímo svázaná s operačním systémem Windows, je
její aktualizace rovněž důležitá, stejně jako aktualizace všech produktů od
Microsoftu. Aktualizovat však není třeba jen aplikace od Microsoftu, ale
všechny aplikace, které mohou být branou do vašeho systému. Pokud tedy
například provozujete webový server Apache či MySQL, je jeho aktualizace rovněž
důležitá, stejně jako například aktualizace firewallu. Informace o
aktualizacích naleznete na stránkách výrobce aplikace. Na některých se dokonce
můžete zaregistrovat a být informování o novinkách e-mailem pravidelně.


8. krok Chování na síti

Pokud jste se drželi předchozích rad a doporučení, instalovali bezpečnostní
software, provedli všechny testy a instalovali aktualizace, můžete prohlásit,
že váš počítač je relativně bezpečný. Bezpečnost však není jen dílem okamžiku,
měl by to být trvalý stav. Jak tento stav udržet, si řekneme v několika
následujících řádcích.

Prvním a nejdůležitějším faktorem je vaše chování a zacházení se systémem. K
čemu vám budou pravidelné aktualizace a instalace oprav, když pak bezhlavě
stahujete kdejakou utilitku a navštěvujete stránky, jejichž obsah je mírně
řečeno pochybný? Rovněž nemá cenu uvažovat o nějaké bezpečnosti, pokud bezhlavě
uvádíte svoji e-mailovou adresu kde vás napadne, a stáváte se tak, mnohdy
nevědomky, členem databáze příjemců různých virů. Základních zásad, jak se
chovat na síti, je mnoho, zde je přehled těch nejdůležitějších:

- Stahujte a instalujte jen to, co opravdu potřebujete

- Svoji e-mailovou adresu poskytujte jen tam, kde nehrozí její zneužití

- Vyvarujte se poskytování důvěrných osobních informací

- Navštěvujte jen stránky, které jsou dle vašeho názoru seriózní

- Neklikejte bezhlavě na jakékoliv výzvy vašeho prohlížeče či e-mailového
klienta

- Neinstalujte jakékoliv applety a plug-iny, které nutně nepotřebujete nebo o
kterých nevíte, jakou mají funkci

Tyto základní zásady si můžete libovolně rozšířit o další, které se vám zdají
rozumné a užitečné.


9. krok Zálohování

I když budete dodržovat všechny zásady vyjmenované v předchozích krocích, nikdo
vám nezaručí, že se objeví bezpečnostní chyba a váš systém nebude napaden do
doby, než stáhnete příslušnou opravu či novou virovou databázi. V takovém
případě je důležité mít aktuální zálohy, aby váš systém mohl být zálohován. Co
tedy zálohovat? Výběr může být různý. Zde je několik základních položek, které
by měl zálohovat každý, a slouží jen jako jakési vodítko:

- Složka Dokumenty
- Plocha
- Nabídka Start
- Registr systému
- Konfigurace telefonického připojení
- Další vámi vytvořené složky a soubory
- Instalační soubory softwaru, který jste stáhli
- Konfigurační soubory důležitých aplikací.

Mělo by platit, že budete zálohovat vše, co jste sami vytvořili. Nemá cenu
zálohovat binární soubory jednotlivých aplikací, ty mohou být obnoveny z
instalačního CD. Další otázkou je, jak často a kam zálohovat. Většina domácích
uživatelů nebude mít potřebu zálohovat příliš často, jednou týdně postačí.
Pokud na svém počítači pracujete denně a vytvoříte velké množství dat, je
namístě zamyslet se nad denním zálohováním. Pokud naopak data vytváříte jen
sporadicky, postačí vám měsíční zálohy. Zálohovací médium může být různé, ale
neměl by to být lokální disk. Ideálním zálohovacím médiem pro domácí použití je
vypalovačka, případně zip mechanika. Pokud máte nějaký externí disk, můžete
přemýšlet i o něm.


Nápady, dotazy, návrhy témat, jež vás zajímají, a připomínky zasílejte na
adresu igm@centrum.cz. Na vaše dotazy k této problematice se pokusíme najít
odpovědi.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.