Jak se bránit spamu - nevyžádané zprávy něco stojí

Internet | 01.12.00

Spam je zjednodušeně řečeno nevyžádaná elektronická pošta, zpravidla posílanána velké množství adres. Jistě se mnou budete souhlasit, že se nejedná o nic příjemného, a koneckonc

Spam je zjednodušeně řečeno nevyžádaná elektronická pošta, zpravidla posílaná
na velké množství adres. Jistě se mnou budete souhlasit, že se nejedná o nic
příjemného, a koneckonců ani levného. Tento článek obsahuje obecné informace o
spamu, poradí, jak na něj a doporučí kvalitní anti-spamové programy.

Jistě se vám to už také stalo: do vaší e-mailové schránky zavítal nevyžádaný
reklamní dopis od neznámého odesílatele, který sliboval snadné výdělky
(zpravidla v řádu milionů), erotické obrázky volně ke stažení nebo obdobné
více, spíše však méně seriozní nabídky. Co s takovým e-mailem? Jistě,
nejrychlejší řešení je smazat jej bez čtení. Ovšem stejná nabídka se ve vaší
schránce může objevovat den co den. A časem nemusí zůstat u jedné.


CO JE TO SPAM?

Spam se začal objevovat přibližně od konce 80. let (viz odstavec o historii
spamingu), a od té doby představuje praktickou, reálnou hrozbu. Spaming je
zneužití digitální komunikace, při kterém je na množství adres zasílána jedna a
tatáž příjemcem nevyžádaná zpráva, zpravidla komerčního charakteru. Distribuční
mechanismus přitom funguje hned prostřednictvím několika internetových služeb
elektronické pošty, news, Usenetu, začíná se objevovat i spam pomocí SMS zpráv
rozesílaných přes Internet. Je vcelku jasné, že podobným, na elektronickém
principu založeným službám, které budou v budoucnu vynalezeny, hrozí
pravděpodobně podobné zneužití.

Spaming má oproti papírovým reklamním letákům, jež pravidelně nacházíme ve
svých poštovních schránkách, několik pro nás příjemce nepříjemných specifik.
Automaticky totiž přenáší část nákladů na své příjemce: náklady hradí kromě
odesílatele také ISP (poskytovatel připojení k Internetu) a příjemce, který
platí za přístup k Internetu. Naneštěstí jsou pro odesílatele náklady na každou
další kopii v podstatě nulové, odeslání třebas 10 000 zpráv je velmi výrazně
levnější než u klasického doručování papírové reklamy. Navíc je mnohem
rychlejší k příjemci se zpráva dostane prakticky okamžitě po odeslání. Značným
negativem je i to, že tisíce nevyžádaných zpráv odčerpávají systémové zdroje,
zejména přenosovou kapacitu a prostor na pevných discích, kde jsou zprávy
dočasně "skladovány". Zvláště v minulých letech, kdy většina osobních
"mailboxů" měla kapacitu 1-2 MB, bylo obzvlášť nepříjemné, když se vám do
schránky nahromadily spamy s přílohami, a vy jste schránku vybírali třeba jenom
jednou týdně. Schránka tak obsahovala hromadu digitálního balastu a na skutečně
důležité zprávy nezbylo místo.


HISTORIE SPAMINGU

Zajímá-li nás, kdy se na Internetu začaly objevovat první spamy, musíme se
vrátit do roku 1988. Tehdy jistý student univerzity v americkém Marylandu
rozeslal do diskusních skupin Usenetu (zkratka z USEr NETwork, mezinárodní
nekomerční sít vzájemně propojených unixových počítačů) řetězový dopis, v jehož
nadpisu bylo heslo MAKE MONEY FAST (což lze přeložit jako "jak rychle vydělat
peníze"). Tehdy šlo o tzv. Multi Level Marketing, tedy v podstatě o
"pyramidovou hru". Není jistě bez zajímavosti, že pro dopisy s obdobným obsahem
se od té doby vžila zkratka MMF (pozor! neplést s jistou mezinárodní finanční
institucí).

Další, mnohem závažnější případ nastal v roce 1994. Tehdy šlo o dva manžele (L.
Cantera a M. Siegelovou) právníky, kteří v USA provozovali imigrační právo.
Jejich advokátní činnost spočívala mj. i v podávání přihlášek do tzv. Green
Card Lotery. Jako způsob reklamy použili (spíše však zneužili) prostředí
Usenetu. Za pomoci jistého programátora rozeslali nevyžádanou reklamní nabídku
do všech existujících skupin Usenetu (odhaduje se, že v té době jich bylo 5-6
tisíc). A výsledek? Celkem 35 000 (!) silně odmítavých reakcí, které zaplnily
73 GB diskového prostoru providera těchto dvou manželů. Trefně to vystihl
publicista Jiří Peterka: "Efekt případu Canter&Siegelová byl pro uživatele
Usenetu (a Internetu obecně) nesmírně bolestivý a zdrcující zejména proto, že
šlo o první průnik morálky komerčního světa do světa akademických zvyklostí.
Jednalo se o první střet kooperativního, značně liberálního a v zásadě
nezištného způsobu fungování s mnohem drsnějším způsobem fungování komerčního
světa, založeného na konkurenci a snaze prosadit se a zvítězit nad druhým.
Uživatelé Usenetu a Internetu náhle pochopili, že existují lidé bez skrupulí,
kteří se nebudou cítit nijak vázáni tradičními zvyklostmi a dosavadním duchem
všeobecné korektnosti, a nebudou váhat udělat cokoliv, co by jim mohlo přinést
nějaký užitek nebo prospěch. Skutečnost, že první byli právě dva právníci, byla
velmi příznačná."

Nakonec vše skončilo "happy-endem", a "dobro" zvítězilo uživatelé Usenetu našli
takové mechanismy, které zabránily šíření spamu v tomto prostředí.


NEJLEPŠÍ OBRANA? DĚLEJTE MRTVÉHO BROUKA!

Existuje několik způsobů, jak se proti nevyžádané elektronické poště bránit.
Pomineme-li prosté vymazání, které je vhodné pouze v případě, že dostáváte
jeden spam do roka, máme k dispozici několik "nástrojů":

1. Jedna z možností může vést cestou práva a právních žalob. Bohužel tato cesta
není nejschůdnější, jednak z důvodu, že na spaming zákon ve většině zemí
nepamatuje, a také z důvodu pomalé práce českých soudů.

2. Stížnost. Zde je pravděpodobnost úspěchu mnohem větší. Můžete poslat
spamerovu providerovi či přímo samotnému spamerovi dopis. Na některých
veřejných e-mailových službách zhusta stačí kliknout na odkaz "informuj o
spamu", a přímo váš poskytovatel e-mailového konta se pokusí zjednat nápravu.

3. Účinný způsob je využít speciální anti-spamový program, případně nastavit
svého poštovního klienta tak, aby podezřelé e-maily (pokud bude např. předmětem
zprávy text: "Make Money Fast!") nestahoval a rovnou vymazal.

A mimochodem pokud chcete spamerům ztížit práci, snažte se NEODPOVÍDAT na daný
dopis (což je poněkud v protikladu s pravidlem číslo 2). Proč? Je to jednoduché
spamer nikdy neví, zda se za danou adresou skrývá konkrétní člověk s funkční
mailovou adresou. Odpovíte-li na spam, je zřejmé, že dané e-mailové konto
skutečně používáte a zároveň dáváte všanc svou elektronickou adresu (spam
posílaný přes elektronické konference ji nemá k dispozici). Elegantní řešení
nabízí stránka ncic.netmag.cz/spam, která pošle spamerovi odpověď: "Tato
schránka neexistuje". Spamer vás poté jistojistě vymaže ze své databáze.
Spam

- Spaming je zneužití digitální komunikace, při kterém je na množství adres
zasílána jedna a tatáž příjemcem nevyžádaná zpráva, zpravidla komerčního
charakteru.

- Spaming automaticky přenáší část nákladů na své příjemce: náklady hradí kromě
odesílatele také ISP a příjemce, který platí za přístup do Internetu.

- Existuje několik metod obrany proti spamingu, od prostého smazání
nevyžádaného e-mailu přes využití speciálních programů až po podání stížnosti
(ať už přímo u spamera či poskytovatele Internetu).
Software pro boj se spamingem

Sofistikovaný způsob, jak bojovat se spamingem, je použít specializovaný
program. Takovýchto programů existuje nemalé množství, šířené jako
shareware/freeware. Mohu-li doporučit, pak to bude program Spam Eater Pro.
Tento program má několik unikátních vlastností: při kontrole vašeho e-mailového
účtu dokáže identifikovat a případně odstranit přímo ze vzdáleného serveru
nevyžádanou poštu (tj. nemusíte zbytečně platit za její stáhnutí). Programu lze
nastavit, aby v předem stanovených intervalech kontroloval "mailbox" a případný
spam rovnou odstranil. Zde ovšem nastává kámen úrazu: software ještě není
natolik inteligentní, aby se stoprocentní pravděpodobností odlišil spam do
normální zprávy. Spam Eater využívá dvě metody: kontroluje doručovací adresu
(spam většinou nemá v hlavičce uvedenu vaši adresu) a zároveň porovnává svou
databázi s "blacklistem" známých spamerů. Každopádně tato metoda zachytí
drtivou většinu nevyžádané pošty; pokud náhodou ne, vždy můžete případný spam
vymazat ručně přímo z POP3 serveru (tedy jak bylo naznačeno v úvodu bez
nutnosti přímého stahování).

Spam Eater existuje ve dvou verzích sharewarové (zkušební lhůta 30 dní,
registrační poplatek 25 USD, která umožňuje spravovat více POP3 účtů atd.) nebo
freewarové (zdarma šiřitelná). Více informací najdete na stránkách výrobce,
firmy High Mountain Software, www.hms.com.
Kde se na Webu dozvědět více?

www.antispam.cz k mání jsou obecné informace, ukázky nejznámějších spamů,
návody jak se proti spamu bránit a černá listina spamerů. Jedná se o kvalitní
webovou stránku, pokud se chcete o dané problematice dozvědět více, mohu ji jen
doporučit.

www.spam.org anglicky psaná "alternativa" výše zmíněné webové stránky.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.