Jak rychle na Internet? - ADSL konečně realitou

Internet | 01.06.03

Po opravdu rychlém internetovém připojení si domácí uživatelé či malé firmymohly ještě před nedávnem nechat jen zdát. Prvním krokem, jenž prorazil bariéru dominujícího vytáčen

Po opravdu rychlém internetovém připojení si domácí uživatelé či malé firmy
mohly ještě před nedávnem nechat jen zdát. Prvním krokem, jenž prorazil bariéru
dominujícího vytáčeného připojení (dial-upu) a ISDN (což je vlastně pouze o
něco rychlejší varianta na stejné téma), bylo zprovoznění internetového
připojení prostřednictvím rozvodů kabelové televize. Díky snižování ceny a
pořizovacích nákladů se jako další hráč výrazně projevilo bezdrátové připojení,
ovšem opravdu silný konkurent se v "celé kráse" objevil počátkem března. Právě
v té době byla do nabídky prvních internetových poskytovatelů zařazena služba,
postavená na technologii ADSL. Po zdlouhavých legislativních tahanicích a
několika obratech ve vyjednávání mezi poskytovateli internetových služeb a
monopolním telekomunikačním operátorem je tedy v zásadě dostupná konektivita,
díky níž (alespoň teoreticky) každá domácnost či firma může sáhnout po
relativně slušném připojení do internetu. V podstatě totiž potřebujete jediné
zavedenou telefonní přípojku.


Jak obecně ADSL funguje?

Zásadním faktem, jenž dosti usnadňuje využití ADSL koncovými zákazníky, je jeho
provozování na stávajících telefonních rozvodech. Tedy, ke zprovoznění služby
není potřeba řešit dopravní trasu signálu, neboť tou je stávající telefonní
přípojka, kterou vám poskytuje telefonní operátor. Další velkou výhodou je, na
rozdíl od běžného vytáčeného připojení (dial-upu) či linky typu ISDN, současné
využití internetového připojení a přenosu telefonního signálu. Jinak řečeno,
obě služby se o natažené dráty umí "podělit", neboť každá využívá jiný "životní
prostor" a navzájem si ani při současném přenosu nepřekážejí. Z tohoto důvodu
lze rovněž sdílet zavedené ISDN připojení s ADSL se stejným, nekonfliktním
výsledkem. Pro technologicky více orientované zájemce jen zmíním, že ADSL
přenos prostě využívá jiné frekvenční pásmo než telefonní signál. Z výše
uvedených faktů vám jistě vyplynul jeden důležitý závěr: na obou koncích linky
(u uživatele i na ústředně) se nějak musí zařídit, aby se oba dva signály z
jednoho "drátu" oddělily a dále putovaly správnými cestami. Přesně o tom bude
řeč v následujícím odstavci.

Začněme celou cestu na straně uživatele, tedy ve firmě či v domácnosti. Zde
máme dva koncové body telefonní přístroj a počítač, resp. router nebo firewall
(o obém bude řeč dále, nyní stačí, když budete vědět, že jakoby plní funkci
počítače). Signál z telefonu má cestu přímější a rovnou vede do zařízení,
nazývaného splitter (směšovač, rozdělovač.). Od počítače je cesta vedena ještě
přes jeden mezistupeň, a tím je ADSL modem. Ten slouží jednoduše řečeno k
překlopení signálu, jenž je blízký počítačům, na signál vlastní telefonním
rozvodům. A posléze se již také dostáváme ke splitteru právě tato "krabička"
zařídí, že odchozí komunikační toky z telefonní linky i počítačové sítě se
vměstnají a uspořádají do jednoho kabelu a po něm proudí směrem k ústředně. V
opačném směru pochopitelně splitter zařídí, že datové toky jsou korektně
rozděleny na příslušné části data k počítači, hovory do telefonu. A to vše
zároveň!

Na druhém konci telefonního kabelu se nachází ústředna. Ta provádí principiálně
stejnou operaci, jako na straně uživatelské, tedy odděluje telefonní signál od
datových přenosů a vše dále nasměruje správnými cestami. Přes splitter je
odfiltrován telefonní signál, a dále, opět přes modem, jsou data překlopena
zpět na "počítačovější" formu přenosu. Právě na tomto místě se musí nacházet
zařízení, označované jako DSLAM, jehož úkolem je zařídit vpuštění vašeho
"internetového" provozu do tradiční datové sítě, která již s telefonním kabelem
nemá nic společného. Právě tento popsaný princip je též důvodem, proč k
využívání ADSL potřebujete služby "klasického" telekomunikačního operátora
běžní poskytovatelé totiž nedisponují infrastrukturou, která by vedla až k vám
domů, takže si mohou vaše spojení převzít (v případě ADSL) nejdříve za
nejbližší ústřednou. Pro pořádek uvedu, že právě tento nejkratší úsek od vás na
ústřednu bývá označován jako lokální smyčka (local loop) či také poslední míle
(last mile), neboť se jedná o poslední úsek cesty na cestě k uživateli. Uvedená
fakta ústí v zásadní závěry: vaše telefonní linka a ústředna musejí být
digitalizovány (což většinou platí) a musí obsahovat onen DSLAM (což bohužel
zatím samozřejmostí není).

Ještě bych rád uvedl jednu odbornější informaci pro hlubší zájemce. ADSL
využívá tzv. asymetrický přenos dat cestou k uživateli vše běží rychleji, od
něj pomaleji. Je to tím, že pro oba proudy jsou využívána jiná frekvenční
pásma, takže ve skutečnosti po telefonním drátu "tečou" vlastně tři proudy.
Přesněji řečeno: telefon a ISDN v oblasti někde kolem 80 kHz, ADSL od vás
(upstream) mezi 125 a 207 kHz a ADSL k vám (downstream) mezi 272 kHz a 1,1 MHz.


Jak funguje ADSL v tuzemsku?

Jak jistě řada z vás správně namítne, princip je jedna věc a realita pro
uživatele věc druhá. Pojďme se podívat, jak vše tedy funguje v česko-
moravsko-slezské realitě. Výhradním dodavatelem technologie ADSL v tuzemsku je
dominantní telefonní operátor a všichni poskytovatelé internetu (ISP) od něj
službu nakupují, aby ji pak poskytli koncovým zákazníkům, tedy vám či vaší
firmě. Tento fakt je důležitý i pro samotnou technickou realizaci, jak dále
uvidíte.

Začněme na vašem, uživatelském konci přípojky. Nechť objednáte službu u
kohokoliv, v první řadě se dostaví technik Českého Telecomu a připojí vám
potřebná zařízení jedním z nich je splitter, druhým pak ADSL modem, v současné
době konkrétně Alcatel Speed Touch (Home nebo Pro, dle typu objednané služby).
Tím jsou splněny požadavky na fyzickou infrastrukturu a můžete vyzkoušet
vlastní připojení. Popíšeme si vše podrobně.

Prvním krokem, jejž musíte provést, je nastavení síťového rozhraní na cestě k
modemu. Je k tomu využit tradiční UTP kabel, vedoucí mezi modemem a vaší
ethernetovou síťovou kartou, takže se tento krátký úsek chová jako běžná LAN
(lokální síť). Tomu odpovídá i nastavení na síťové kartě ve vlastnostech
protokolu TCP/IP zvolte pevnou síťovou adresu, např. 10.0.0.120 se síťovou
maskou 255.0.0.0 (ta musí být, na rozdíl od adresy, přesně v tomhle formátu).
Průchodnost spojení na modem ověříte z příkazové řádky pomocí následujícího
příkazu: PING 10.0.0.138. Dostanete-li odpověď, zprovoznili jste první část
trasy.

Vlastní propojení do internetu je pak realizováno pomocí tzv. VPN, tedy
virtuální privátní sítě jedná se o jakýsi hypotetický tunel, jenž vám dovolí
proniknout spletí různých linek až do sítě vašeho poskytovatele. Nastavení
provedete snadno podle CD s návodem, jež vám technik Telecomu rovněž předá. Jak
vše poté proběhne? Řeknete-li v dialogu VPN spojení "Připojit", začne počítač
(či některé zařízení, o nichž je řeč v brožurce) volat modem Alcatel pomocí
lokálního propojení (síťového kabelu). Modem okamžitě provede přesměrování
(relaying), takže vaše VPN spojení je postoupeno na ústřednu a přes DSLAM do
sítě Telecomu. Zde příslušný počítač vaše VPN volání "zvedne", ověří jméno a
heslo (v obou případech vaše běžné telefonní číslo) a propustí vás do datové
sítě. V cestě ještě stojí tzv. NAT, neboli překlad adres, a po něm obdržíte
adresu z rozsahu vašeho ISP. Teprve v tuto chvíli jste se "protunelovali" do
internetu naštěstí celá procedura trvá maximálně několik vteřin. Na závěr je
nutná ještě jedna operace na speciální webové stránce (adresu vám rovněž sdělí
Telecom) je potřeba v prostředí tzv. Dashboardu ("palubní desky) ADSL službu
aktivovat, a k tomu budete potřebovat jméno a heslo, které vám již poskytne váš
ISP. I aktivaci je potřeba provádět pokaždé, když linku dočasně odpojíte. Je to
vše složité? Nebojte, lze to automatizovat.

Na závěr této stati ještě jedna důležitá věc: ono VPN připojení je naprosto
klíčové, neboť bez něj nic "nepojede". Telecom využívá typ označovaný jako PPTP
a většina operačních systémů či zařízení, o nichž je řeč v brožurce, jej pod
tímto jménem nabízí při konfiguraci díky tomu posléze nemusíte VPN linku
"vytáčet" pouze z počítače, ale nějaký router či firewall to může udělat za vás.

Pro doplnění ještě uvedu, že ADSL je jednou z variant obecnějších řešení, jež
bývají označována jako xDSL a nabízejí různé možnosti připojení právě ADSL
patří k historicky nejstarším a také nejpomalejším, a proto byla v řadě zemí,
kde to s vysokorychlostním připojením myslí vážně, již jako relativně zastaralá
opuštěna a nahrazena. Podle nejaktuálnějších zpráv se i dominantní operátor
chystá v průběhu tohoto roku zapracovat na navýšení rychlosti připojení.


Charakteristika ADSL služeb

Aktuální nabídka ADSL v ČR zahrnuje několik úrovní služeb, odstupňovaných dle
rychlosti připojení. V nejnižší variantě, označované jako Basic, získáte
připojení 192/64, tedy rychlost 192 Kb/s ve směru k vám a 64 Kb/s směrem od
vás. Aby to bylo zřejmější, uvedu ještě několik přepočtů: průměrná stahovací
rychlost je tedy 192 Kb/s, to je asi 24 KB/s ("kilobajtů za vteřinu"), což
odpovídá necelým 1,5 MB za minutu. Během hodiny stáhnete asi 60-90 MB a např.
jedno plné CD s linuxovou distribucí vám bude trvat mezi 7 a 10 hodinami, dle
síly linky "na druhém konci". Nastíněný přepočet dle mých zkušeností zhruba
odpovídá realitě.

Uvedená základní varianta je v nabídce prakticky všech ISP, kteří ADSL
nabízejí, a její cena se (s malými rozdíly) pohybuje kolem 1 500 Kč paušálního
měsíčního poplatku + jednorázová platba za zřízení. Naprosto zásadní tedy je,
že doba připojení ani množství přenesených dat nehrají ve výši úhrady žádnou
roli. Orientační přehled naleznete v následující tabulce, kam jsem zařadil pro
srovnání i nejbližší vyšší rychlostní variantu. Z uvedených údajů je naprosto
zřejmé, že o vaší volbě poskytovatele určitě budou rozhodovat další parametry
než pouhá cena, jež se často téměř neliší. Není tajemstvím, že důvodem pro
takto uniformní cenovou politiku je postup monopolního operátora Český Telecom
totiž celou službu drží ve svých rukou velmi pevně na co možná nejdelším úseku
komunikační trasy a přeprodává ji velkoobchodní formou všem ISP. Vězte, že
téměř 3/4 vaší platby plynou do jeho pokladny a váš ISP si tedy na moc nepřijde.

Důležitá upozornění: tabulka neobsahuje všechny ISP, kteří ADSL poskytují.
Výběr byl zvolen s cílem ukázat, jaká je zhruba cenová úroveň služeb a že
rozdíly jsou minimální. Dále nezapomeňte, že v ceně není ještě zahrnut poplatek
150 Kč + 22 % DPH měsíčně za pronájem nejlevnějšího modemu. Samozřejmě platí,
že za uvedené ceny nabízejí různí ISP řadu dalších "služeb v ceně", jež stojí
za důkladnější průzkum. Vyčerpávající informace získáte na http://www.dsl.cz/.Zajímavé odkazy

Vše o ADSL od Jiřího Peterky

http://www.earchiv.cz/adsl/

Konfigurace ADSL na Linuxu

http://www.root.cz/clanek/1573
http://www.servery.cz/?include=adsl/adsl


O zavádění ADSL v tuzemsku na ISDN.cz

http://www.isdn.cz/tema.php?tid=34


Stránka pro ověření, zda je na vaší lince ADSL dostupné

http://www.adsl.cz/Jak nakonfiguruji ADSL na Windows XP

1. Konfigurace síťového rozhraní

Prvním krokem je nastavení lokálního síťového připojení mezi počítačem a
modemem. Alcatel Speed Touch je nastaven tak, že jeho síťová adresa je
10.0.0.138 a síťová maska 255.0.0.0. Váš počítač se musí nacházet na stejné
síti musí tedy ve vlastnostech protokolu TCP/IP obsahovat nastavení stejné
síťové masky a některé z příslušných adres, např. 10.0.0.120.


2. Ověření dostupnosti modemu Alcatel

Správné nastavení TCP/IP (tedy především adresy a masky) ověříte z příkazové
řádky pomocí příkazu PING. Obdržíte-li kladnou odpověď (viz obrázek), váš modem
korektně naslouchá. Přesvědčit se můžete i tak, že do prohlížeče zadáte adresu
http://10.0.0.138/. Výsledkem by mělo být konfigurační rozhraní Alcatelu, do
nějž doporučuji běžně nezasahovat!


3. Vytvoření VPN spojení

Pro sestavení spojení na bázi ADSL je nutno vytvořit nové virtuální síťové
rozhraní, k čemuž využijte Průvodce dle následujících obrázků. Nezapomeňte, že
se vlastně jakoby připojujete do vzdálené "firemní" sítě tato volba v Průvodci
vás povede k cíli.


4. Vlastnosti VPN spojení

Máte-li definovány základní vlastnosti prostřednictvím Průvodce, je potřeba
posléze VPN spojení upřesnit. Poklepáním na jeho ikonu získáte přihlašovací
obrazovku, kde zvolte tlačítko "Vlastnosti". Na kartě Zabezpečení zvolte
"Upřesnit nastavení" a pomocí tlačítka "Nastavení" otevřete další dialog, jejž
využijte k nastavení podle obrázku. Případné hlášení operačního systému klidně
ignorujte a přejděte na kartu Sítě, kde v horní části zvolte možnost PPTP VPN.
Ve Vlastnostech TCP/IP protokolu můžete nastavit adresy DNS serverů, jež vám
sdělí váš ISP. Na samotné kartě Sítě ještě nezapomeňte deaktivovat (zrušit
zaškrtnutí) u protokolů Klient sítě Microsoft a Sdílení souborů a tiskáren v
sítích Microsoft, neboť to představuje bezpečnostní riziko a tuto funkcionalitu
směrem do internetu nepotřebujete. Nyní se můžete vrátit do "připojovacího"
dialogu, kde zadáte jako jméno a heslo v obou případech vaše telefonní číslo.
Nyní stiskněte tlačítko Připojit a doufejte, že nikde nenastane chyba.


5. Otevření Dashboardu

Proběhne-li "vytočení" VPN linky bez potíží, jste již téměř na internetu. Zbývá
aktivace služby na speciální webové stránce, označované jako Dashboard. Po
zadání adresy do prohlížeče (např. 172.16.255.4) získáte jednoduchou webovou
stránku, kde po kliknutí na ikonu služby v levé části otevřete dialog pro
zadání jména a hesla. Tentokrát se již jedná o údaje, jež vám předal váš ISP.


6. Zprovoznění služby

Po zadání jména a hesla, jež vám předal váš ISP, již nic nestojí v cestě, neboť
linka je v provozu.
Tipy, triky a finty

Ačkoliv používání ADSL netrvá v tuzemsku ani 3 měsíce, již se objevila řada
potíží a spousta nápadů, jak některé věci "zaonačit". Zde vám nabízím několik
zajímavých možností, jak si poradit.

- Automatizujte proces připojování

Samozřejmě největší "otravou" na celém procesu je vytáčení připojení po každém
vypnutí a zapnutí počítače. Tato situace, kdy ADSL je implementováno formou VPN
tunelu, již inspirovala některé tvůrce aplikací k přípravě nástrojů, jež vše
zařídí za vás. Jedním z takových prográmků je ADSL Reconnect z dílny
slovenského tvůrce (http:// http://www.autodsl.com/), který dokáže obstarat
navázání VPN spojení i předání údajů na Dashboardu, takže výsledkem jeho
činnosti je linka v plném provozu. Podobným softwarem je například
ADSLAutoConnect (http://www.slunecnice.cz/product/ADSLAutoConnect/).


- "Tajný" upgrade modemu

Nedlouho po zprovoznění služby se na internetu objevily odkazy na zajímavou
stránku, jež popisuje zajímavé řešení. Jeho podstatou je změna konfigurace
modemu Alcatel Speed Touch Home, jenž je dodáván s nejlevnější variantou služby
pomocí "tajného upgradu" totiž můžete modem rázem proměnit na verzi Pro!
Důležité je, že právě tato vyšší varianta podporuje přímé navazování VPN
spojení, takže se již nemusíte obtěžovat konfigurací a opakovaným vytáčením na
počítači, neboť modem lze ponechat funkční stále.

Postup není zdaleka triviální a namístě je zásadní upozornění: dobře si
přečtěte smlouvu od svého ISP, zdali tímto krokem nepřekračujete nějaký smluvní
závazek. Dále mám ještě jedno varování pokud změníte původní nastavení modemu a
cílová konfigurace nebude funkční, můžete mít dosti potíží, a proto se
ujistěte, že víte, co děláte. Pokud jsem vás neodradil, pak zde máte odkaz na
originál článku (http://snow.prohosting.com/maltadsl/) a na stránku, jež vám
poskytne potřebný kód (http://security. sdsc. edu/
self-help/alcatel/challenge.cgi). Ještě jednou opakuji, že postup je pro
pokročilé a vše provádíte na vlastní riziko!


- Používáte firewall či router?

Mnohem elegantnějším a čistším řešením situace s navazování VPN spojení je
použití speciálního hardwarového zařízení, jež plní funkci routeru a firewallu.
Tato výbava je na trhu v mnoha typech a podpora pro "evropskou" variantu ADSL
(jinde ve světe se totiž tento postup prakticky nevyužívá) je téměř vždy jejich
součástí bývá označována jako PPTP WAN připojení podle protokolu PPTP, s jehož
pomocí je VPN realizována. V brožurce v tomto čísle najdete téměř 20 zařízení,
jež jistě vaše nároky splní.


- Tunel v tunelu?

Možná jste již dříve, před zavedením ADSL, používali jiné VPN, např. pro
spojení s vaším zaměstnavatelem při práci doma, a napadlo vás, zdali se
souběžné využívání těchto privátních sítí nevylučuje. V tomto ohledu pro vás
mám dobrou zprávu ničeho se nemusíte obávat, vše bude normálně fungovat. Je
pouze potřeba dodržet správné pořadí při navazování spojení: nejdříve VPN linka
pro ADSL, posléze aktivace služby na Dashboardu, a nakonec spuštění potřebné
VPN linky např. do firmy. Váš počítač vše postupně "zatuneluje" do sebe a
komunikace bude probíhat normálně. Máte-li přesto potíže při komunikaci se
vzdálenou sítí (přihlášení proběhlo, ale nikam nemůžete), zkuste ve
Vlastnostech "firemní" VPN na kartě Sítě Protokol TCP/IP Vlastnosti Upřesnit
zrušit zaškrtnutí políčka "Používat výchozí bránu vzdálené sítě". Díky tomu
také budete moci komunikovat prostřednictvím VPN s firemní sítí a souběžně
prostřednictvím ADSL např. brouzdat na webu.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.