Internetové hard disky - místo pro vaše data zdarma

Internet | 01.01.01

S pomocí e-mailu, domácí webovské stránky a elektronického plánovacíhokalendáře může dnes každý založit svoji kancelář na Internetu a úřadovat prakticky z kteréhokoli místa na s...

S pomocí e-mailu, domácí webovské stránky a elektronického plánovacího
kalendáře může dnes každý založit svoji kancelář na Internetu a úřadovat
prakticky z kteréhokoli místa na světě. Pouze jedno zde chybí bezpečné místo
pro ukládání vašich dat. K nápravě mohou pomoci poskytovatelé místa na
virtuálních discích na Internetu.

Podívali jsme se za vás na sedm poskytovatelů volného prostoru: Driveway, Free
Disk Space, Idrive, Just On, Swap Drive, Xdrive a Yahoo Briefcase. Přinejmenším
ve verzi bez možnosti sdílení dat jsou všechny bezplatné. Ponejvíce nabízejí
doplňkový Profi-účet s větším prostorem nebo rozšiřujícími službami.


Driveway

Solidní funkce a dostatečný prostor

Driveway používá čistě webovské vybavení. Standardní kapacitu 25 MB lze zvýšit
až na 100 MB tím, že uživatel umožní sdílení některého ze svých adresářů,
informuje své přátele o službách nebo vyplní rozsáhlý dotazník.

Přehledně a bez velkých kudrlinek se prezentuje manažerská stránka této služby.
Při přenosu souborů jsou k vidění v malém popup okně stav přenášení, velikost
souborů atd. Soubory a adresáře jsou standardně alfabeticky řazeny. Lze je však
řadit i podle data, velikosti či typu.

Ze specialit nemá Driveway mnoho co nabídnout. Svého vlastního Windows klienta
nebo zabezpečení přenosu pomocí protokolu SSL nenabízí. Soubory a adresáře může
používat další oprávněný uživatel k tomu musí původní uživatel vyplnit
jednoduchý formulář, ve kterém udá e-mail nového uživatele spolu s jeho
přístupovým heslem. Driveway může poslat e-mail vlastníkovi prostoru, když o to
oprávněný externí uživatel požádá.

Shrnutí: Driveway nenabízí nic světového, nevykazuje ale žádné opravdové
slabiny. Nabízený prostor je dostačující, webové rozhraní jasné a jednoduše
strukturované. Svého vlastního Windows klienta nebo SSL zabezpečení neposkytuje.
Free Disk Space

Paměti do sytosti, jinak průměr

Pokud jde o kapacitu, je Free Disk Space mezi bezplatnými službami obzvlášť
atraktivní. Vedle standardní nabídky 25 MB se nabízí také varianta s 300 MB
bezplatné paměti. Za tímto účelem se však musí uživatel prokousat složitým
dotazníkem. Poskytovatel z takto získaných detailních informací vytvoří profil
uživatele a posílá mu pak reklamní e-maily.

Všechny operace se u Free Disk Space provádějí přes webové rozhraní, jež
obsahuje nejnutnější výbavu. Lze zřizovat otevřené a privátní adresáře, a pro
transport dat aktivovat SSL zabezpečení. Pomocí funkce "Enable multiple
Uploads/Downloads" lze optimalizovat přenos dat v obou směrech.

Shrnutí: Free Disk Space nabízí přes svůj velký prostor jen průměr ve výbavě.
Kdo chce komfort při přesunech dat, nebo dokonce Desktop integraci, měl by se
poohlédnout po jiné službě.
Idrive

S neomezeným prostorem

Idrive je vedle Xdrive jediná služba, která nabízí vlastního Windows klienta
ten však slouží pouze k synchronizaci dat.

Idrive nabízí neomezený prostor pro soubory stažené na Idrive přímo z Webu
pomocí utility FILO, pro ostatní soubory je omezení 50 MB.

Webové rozhraní je postaveno obzvlášť jednoduše sotva naleznete nějakou jinou
službu uživatelsky příjemnější. Přes Service-Options lze pohodlně zřizovat
adresáře, mazat soubory, přesunovat je atd. Samotné uspořádání příslušné
stránky si lze přizpůsobit.

Windows klient přebírá v podstatě jedinou úlohu: synchronizuje lokální adresář
nebo adresářovou strukturu s daty na web-serveru. Ikona zámku signalizuje, že
transfer dat je zajištěn pomocí SSL. Přes časové nastavení klienta lze
synchronizaci kompletně automatizovat. Nevýhodou je, že klient nepodporuje
proxy-server.

Nové soubory od externích uživatelů se ukládají v "Dropboxu". Idrive o nich
automaticky informuje uživatele e-mailem. Jedna z dalších výhod Idrivu je
možnost spravovat na serveru přes webové rozhraní a Windows klienta osobní
záložky. Z počítače lze poslat na Idrive až patnáct souborů najednou.

Shrnutí: Idrive je zajímavý především svým Windows klientem. Na rozdíl od
Xdrive však nenabízí program žádnou opravdovou integraci s Windows. Přesvědčuje
ale časově řízenou synchronizací adresářů a adresářové struktury mezi Idrivem a
lokálním diskem.
Just On

Vybaven dobrým souborovým managerem

Just On nabízí 50 MB prostoru, který lze zajistit pomocí SSL. K nejvýznamnějším
funkcím virtuálního disku patří rozumný souborový manažer. Právě v tomto bodě
vyniká Just On nad ostatní služby. Rozhraní založené na Java scriptech je
podobné Windows-Exploreru. Pomocí menu můžete vyrobit adresáře, tak jak je
obvyklé, lze samozřejmě kopírovat a přesouvat soubory. Po ruce je také
odpadkový koš.

Zvlášť jednoduché je sdílení adresářů pomocí položky "Sharing": je zde možno
zjistit, kteří uživatelé mohou přistupovat ke kterým adresářům a souborům. Lze
nastavovat také přístup pouze ke čtení nebo i k zápisu.

Obzvláštní funkcí je vyhledávání souborů. Hledání lze omezit pouze na záložky,
soubory nebo koš. Je také možné vytvářet on-line pouze osobní záložky.

Shrnutí: Uživateli je k dispozici 50 MB místa a SSL spojení. Kdo nechce
používat klienta, ale klade důraz na výkonného webového manažera, tomu Just On
dobře poslouží.
Swap Drive

S ActiveX a Javou

Swap Drive používá jako většina ostatních testovaných služeb webovské rozhraní.
Nicméně v jednom bodě se jeho služba liší od konkurence: Nabízené funkce závisí
na použitém prohlížeči. Vedle standardního rozhraní Swap Drive Light jsou k
dispozici verze s ActiveX a Javou. Prvky ActiveX jsou však k dispozici pouze u
Internet Exploreru. Java-verze se nabízí u nejnovějších verzí Internet
Exploreru a Netscape Navigatoru.

Standardní rozhraní nabízí typické funkce jako nahrávání, stahování, mazání,
nový adresář a přejmenování. Se Swap Drivem je také možné sdílení adresářů. Ve
formuláři nabídne uživatel tři e-mailové adresy, kterými se může identifikovat
externí uživatel. K zavedení dalších spoluuživatelů je třeba formulář nově
vyplnit. Uvnitř ActiveX rozhraní se může uživatel pohybovat téměř jako ve
windowsovské struktuře: Adresáře a soubory lze označovat a mazat, je možno
zakládat nové adresáře.

Javové rozhraní umožňuje přetahovat soubory pomocí drag&drop z
Windows-Exploreru do prohlížeče. V testu to ale nefungovalo s Netscape
Navigatorem 4.7. Swap Drive umožňuje komunikaci přes firewall. Prostor 25 MB,
který je vyhrazen uživateli na začátku, lze zvětšit pomocí náboru nových
zákazníků.

Shrnutí: Swap Drive je díky svému javovému rozhraní vhodný především pro
uživatele, kteří nechtějí instalovat Windows klienta, přesto se však nechtějí
zříci rozšiřujících funkcí.
Xdrive

Nabízí zdařilou integraci do Windows

Službu lze spravovat pomocí webového rozhraní a Windows klienta. Od února se
nabízí také NT-4 klient. Do Windows 95/98 je program integrován dokonale
Xdrive-disk se jeví ve Windows Exploreru jako nový disk.

Přístup pomocí webového rozhraní lze zabezpečit pomocí SSL. Standardně je k
dispozici 25 MB místa, které lze rozšířit přilákáním dalších zákazníků až na
100 MB. Webové rozhraní nabízí jednoduché vybavení pro všechny relevantní
funkce: vytváření adresářů, stejně jako přenos souborů nebo sdílení s ostatními
uživateli je nekomplikované.

Daleko příjemnější je služba přes klienta. Všechny operace se soubory probíhají
stejně jako u lokálních disků. Jako obvykle vytváří uživatel adresáře,
přetahuje data pomocí drag&drop a volá informace o adresářích a souborech. Je
také možné přímé ukládání a práce se soubory přímo z aplikací. Použití služby
přes proxy-server není s Xdrive klientem žádný problém.

Shrnutí: Díky integraci klienta do Windows je Xdrive uživatelsky
nejpříjemnější. Co se týče řídících funkcí, řadí se téměř ve všech bodech k
nejlepším a právem se usazuje na přední příčce našeho malého průzkumu.
Yahoo Briefcase

Málo místa a hubená výbava

Také multifunkční portál Yahoo se stal svojí "Aktovkou" Freespace
poskytovatelem. Nelze zde však mluvit o hard disku. Z označení "Aktovka" lze
tušit, že uživateli je podobně jako u aktovky k dispozici málo místa: s pouhými
10 MB je Yahoo Briefcase posledním vzadu. Výhodou je, že ten, kdo se registruje
u Briefcase, má automaticky přístup k ostatním službám Yahoo.

Čistě webovsky situovaná stránka nabízí jen málo funkcí. Lze zde vedle dvou
standardních adresářů "My Folder" a "My Photo Album" zakládat vlastní adresáře
a nahrávat do nich soubory, není ale možné tvořit vnořené adresáře. Také
pravidla sdílení adresářů mají svá omezení. Lze zvolit pouze přihlášené
uživatele, všeobecného uživatele, nebo další registrované uživatele Yahoo.
Uživatelsky definovaná pravidla nejsou možná.

Při nahrávání může uživatel zadat nové jméno souboru a připojit popis, který je
nakonec vidět v adresáři. Z adresáře lze posílat soubory e-mailem.

Shrnutí: Jediná výhoda Yahoo Briefcase je integrace mezi ostatní služby Yahoo.
Ohledně výbavy a komfortu lze Yahoo umístit na konec testovaného pole.
Ve zkratce

Jak ukázal test, mají téměř všechny Freespace nabídky své výhody a nevýhody.
Zkoumali jsme silné i slabé stránky služeb, abyste mohli svá data komfortně a
bezpečně ukládat na Internetu.

Ohledně uživatelské příjemnosti, ale také vybavenosti jsme našli značné
rozdíly. Rozhodnutí pro nebo proti určité služby musíte udělat sami se zřetelem
na své požadavky.

Driveway je něco pro uživatele, kteří vystačí s prostorem do 100 MB a hledají
webové rozhraní bez zbytečných kudrlinek.

Free Disk Space se hodí pro ty, kdo potřebují hodně místa a jsou ochotni se
proto vzdát uživatelského komfortu.

Idrive je velmi komfortní služba. Svým Windows klientem se však nemůže měřit s
Xdrive. Tato služba je vhodná pro uživatele, jež potřebují hodně místa a snadné
ovládání.

Just On nabízí vydařený mix solidního zabezpečení, dostatečného místa a
souborového manažera, který si své označení na rozdíl od Web klientů konkurence
skutečně zaslouží.

Swap Drive uplatňuje své přednosti správu souborů přes ActiveX Control nebo
Java aplety pouze ve spojení s nejnovějším prohlížečem.

Xdrive prezentuje celkově vydaření balík. Služba nabízí vše, co od bezplatného
servisu můžete požadovat: jednoduché ovládání a dobrá výbava. Maximální prostor
100 MB většině uživatelů stačí. Pro uživatele Windows je Xdrive na prvním místě.

Yahoo Briefcase je služba zajímavá pouze pro uživatele, jimž stačí jen velmi
málo místa. Jedinou výhodou je integrace s ostatními službami portálu Yahoo.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.