Databázové aplikace jednoduše - Oracle WebDB 2.0

Internet | 01.08.99

Současný svět informačních technologií je výrazně ovlivněn bouřlivým rozvojemInternetu. Mezi nejrozšířenější služby patří, kromě elektronické pošty, zcela určitě World Wide ...

Současný svět informačních technologií je výrazně ovlivněn bouřlivým rozvojem
Internetu. Mezi nejrozšířenější služby patří, kromě elektronické pošty, zcela
určitě World Wide Web (WWW). Zpočátku se jednalo pouze o jednoduché stránky s
neměnným obsahem. Dnes je ale situace poněkud odlišná. Uvádí se, že přibližně
polovina webových stránek je generována dynamicky. Obsah většiny z nich se
vytváří na základě informací poskytovaných nějakým databázovým systémem. Na
trhu existuje řada produktů, které usnadňují tvorbu dynamických stránek, ale
většina z nich vyžaduje alespoň minimální znalosti programování.
Ideální vývojový nástroj by měl nabídnout velice jednoduché a intuitivní
ovládání, které umožní i běžným uživatelům snadno a rychle vytvářet poměrně
složité aplikace. Tomuto ideálnímu stavu se nyní velmi přiblížil nový produkt
společnosti Oracle WebDB. Jedná se o vývojové prostředí nabízející řešení, jak
vytvářet dynamické webové stránky založené na datech z databáze s použitím
standardního webového prohlížeče. Výsledná aplikace spojuje výhody Internetu
(snadný přístup k informacím) a databáze Oracle (vysoká úroveň zabezpečení
proti neautorizovanému přístupu).

Architektura
WebDB je založena na stále oblíbenějším třívrstvém modelu, který přináší
výrazné snížení provozních nákladů. Aplikaci totiž není nutné instalovat a
spravovat v mnoha kopiích na každém počítači v síti, ale stačí ji uložit pouze
jednou na aplikačním serveru. Díky této architektuře může být klientem
libovolné zařízení vybavené prohlížečem webových stránek. Další vrstvu
představuje web server. Na výběr máte několik možností jednoduchý server
(lightweight listener) dodávaný s WebDB, libovolný HTTP server podporující
rozhraní CGI (např. Microsoft IIS, Netscape Enterpise Server, Apache) nebo
cartridge pro Oracle Application Server. Poslední nezbytnou komponentou je
databázový server Oracle ve verzi 8i, 8.0.5 nebo 7.3.4 (s některými omezeními).
Rozhodnete-li se pro nasazení WebDB, vystačíte při vývoji aplikací s jednou
jedinou aplikací, a to s prohlížečem webových stránek. Uživatelské rozhraní
tohoto vývojového nástroje je totiž představováno sadou dynamicky generovaných
HTML stránek s Java skriptem. Všechny komponenty WebDB jsou uloženy v centrální
databázi na serveru. Jazykem, použitým pro tvorbu aplikací, je PL/SQL. Jeho
použití je pro obyčejného uživatele zcela transparentní není potřeba žádná
znalost syntaxe jazyka SQL nebo HTML. Naopak zkušený vývojář může aplikaci
vytvořit na základě vlastního programového kódu.

Vývoj aplikací
Pokud se vám podařilo zprovoznit 3 výše zmíněné součásti systému WebDB, můžete
se pustit do vývoje nové databázové aplikace. Není to vůbec nic složitého.
Stačí spustit prohlížeč webových stránek, zadat správnou adresu a přihlásit se
do systému. Objeví se úvodní obrazovka WebDB nabízející hlavní menu s pěti
položkami, které pokrývají základní funkce celé aplikace.
V tuto chvíli se zaměříme pouze na položku Build, jejímž prostřednictvím se
přesuneme na další stránky určené k vytváření jednotlivých součástí budoucí
aplikace. Jedná se především o prvky uživatelského rozhraní (např. formuláře,
menu, sestavy, grafy, kalendáře), ale i o databázové objekty (tabulky, pohledy,
funkce, procedury apod.). V případě komponent uživatelského rozhraní se jedná o
obyčejné webové stránky, jejichž obsah je založen na datech uložených v
databázi. Některé stránky (např. sestavy) slouží k zobrazení informací v
grafické podobě, jiné (formuláře) poskytují rozhraní určené k úpravě dat v
databázi. Jednotlivé prvky je možné použít samostatně nebo je lze vzájemně
spojit do ucelené aplikace.
Vlastní tvorba komponent probíhá velmi rychle za pomoci průvodce, který nejprve
prochází jednotlivé části odpovídajícího SQL příkazu a umožní vám tak nastavit
požadované parametry. Na závěr máte ještě možnost upravit způsob zobrazení v
prohlížeči. Například při vytváření výstupní sestavy je třeba určit název,
vybrat databázové schéma, tabulku, sloupce z této tabulky (včetně nastavení
pořadí a zobrazovaného textu), nadefinovat podmínky pro výběr záznamů a
nastavit parametry pro zobrazení celé sestavy. Vše se odehraje na několika
stránkách během pár minut. Obdobně vám průvodci usnadní práci při vytváření
databázových objektů.
Většina moderních vývojových prostředků obsahuje podporu pro opakované
využívání jednou vytvořených komponent. Ani WebDB není výjimkou. Při vývoji
aplikací totiž máte možnost vytvářet tzv. sdílené komponenty, které lze
kdykoliv znovu použít. Jedná se o hypertextové odkazy, seznamy hodnot, skripty
v jazyce JavaScript a uživatelské šablony.

Další možnosti
Součástí WebDB je celá řada dalších nástrojů pro správu webové aplikace, které
se skrývají za zbývajícími položkami hlavního menu. K dispozici jsou např.
prostředky pro prohlížení obsahu databáze podle schémat, typů nebo názvů
objektů (volba Browse), pro správu uživatelů a nastavení jejich přístupových
práv (Administer). Monitorovací nástroje (Monitor) umožňují administrátorovi
sledovat zatížení systému, využití, dobu odezvy a výkonové charakteristiky
jednotlivých komponent. Všechny údaje se zapisují do běžných databázových
tabulek a je tedy možné analyzovat tato data vlastními prostředky. Poslední
položka hlavního menu (Sites) spouští tzv. Site Builder, který slouží k
logickému uspořádání informací do ucelených webových sídel. Součástí této
struktury mohou být existující sestavy nebo formuláře, ale i libovolné
dokumenty uložené přímo v databázi.

Závěr
Oracle WebDB nabízí uživatelům velmi kvalitní řešení určené pro snadnou tvorbu,
správu, monitorování a provoz databázových aplikací pro Web. Nezanedbatelnou
výhodou tohoto produktu je také existence lokalizované verze. Svojí
jednoduchostí si získá i běžného, programování neznalého, uživatele. Naopak
profesionál uvítá robustní řešení založené na osvědčených databázových
technologiích společnosti Oracle.

9 0457/JL


Oracle WebDB
+ jednoduché použití
+ ucelené řešení
+ existence lokalizované verze
K recenzi poskytla firma:
Oracle Czech,
Římská 15, Praha 2
Cena: 21 700 Kč
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.