Databáze pro Internet - Oracle8i for Windows NT

Internet | 01.09.99

Není to tak dávno, co jste si mohli na stránkách PC Worldu přečíst článekvěnovaný databázovému serveru Oracle8. Nyní se na českém trhu objevila nová verze, nesoucí označení Oracl...

Není to tak dávno, co jste si mohli na stránkách PC Worldu přečíst článek
věnovaný databázovému serveru Oracle8. Nyní se na českém trhu objevila nová
verze, nesoucí označení Oracle8i. Tento databázový server byl navržen speciálně
pro vývoj a provoz aplikací na Internetu. Součástí produktové řady Oracle8i
jsou 4 samostatné produkty Oracle8i Lite (odlehčená varianta pro přenosná
zařízení), Oracle8i Personal Edition (jednouživatelská verze určená zejména pro
vývojáře), Oracle8i (databázový server pro nejrůznější nasazení; podporuje mj.
distribuci a replikaci dat), a Oracle8i Enterprise Edition (server pro high-end
aplikace). Právě tuto poslední verzi jsem použil pro testování.

Internet
Již minulé verze oraclovských databází obsahovaly komponentu Web Publishing
Assistant, s jehož pomocí bylo možné na základě databázových dotazů vytvářet
jednoduché "pseudodynamické" webové stránky (statické stránky vygenerované vždy
při změně dat nebo v pravidelných intervalech). Nyní Oracle8i nabízí v podobě
nástroje WebDB skutečně revoluční řešení. WebDB představuje vývojové prostředí
pro snadnou tvorbu internetových databázových aplikací.
Další zajímavou technologií, která bohužel zatím není běžnému zákazníkovi
dostupná, je Oracle iFS (Internet File System) spojující výkonnost databázového
serveru se snadností použití souborového systému. Vůči uživateli se iFS chová
jako obyčejný síťový disk, na který lze ukládat soubory libovolného typu. Pro
přístup k takto uloženým datům lze použít protokoly SMB, HTTP, FTP, SMTP, IMAP4
nebo POP3. Je tedy pouze na uživateli, zda použije Průzkumníka, webový
prohlížeč, klienta FTP nebo aplikaci pro práci s elektronickou poštou.
Součástí Oraclu8i je komponenta interMedia, která rozšiřuje možnosti
databázového serveru o správu multimediálních dat. Aplikace tak mohou snadno
přistupovat k textovým, obrazovým, zvukovým a videoinformacím.

Java
Jedním z charakteristických rysů Oraclu8i je široká podpora Javy, kterou
uvítají především vývojáři. Java (přesněji řečeno Java Virtual Machine) je nyní
integrována přímo do databázového stroje. Výsledkem je, kromě zvýšení
spolehlivosti a rychlosti, možnost v databázi psát, ukládat a spouštět
libovolný Java kód (např. triggery, funkce, uložené procedury) při využití
všech předností, které to přináší nezávislost na platformě, vytváření
inteligentních objektů a opakovatelné využití komponent.
Oracle8i podporuje také jazyk SQLJ, jenž umožňuje použít SQL příkazy v
programech vytvořených v Javě a komunikovat tak s databází. Na vývoji tohoto
standardu se podílely firmy Oracle, IBM a Sun. SQLJ lze použít jak na straně
klienta, kdy přístup do databáze zajišťuje rozhraní JDBC, tak i na straně
serveru, kde Java aplikace pracují s databází přímo.

Správa databáze
Základní rozhraní pro provádění všech administrátorských úkonů představuje nový
Oracle Enterprise Manager 2, který se nyní dodává na samostatném CD-ROMu.
Aplikace využívá třívrstvou architekturu, díky níž bylo možné většinu zátěže
přenést na server.
První vrstvu tvoří správcovská konzole a integrované aplikace napsané v Javě.
Grafické uživatelské rozhraní obsahuje menu, nástrojové lišty a 4
konfigurovatelné panely Navigator (zobrazení jednotlivých databází ve stromové
struktuře), Group (umožňuje vytvářet logická seskupení databázových serverů na
grafickém pozadí), Jobs (automatické spouštění úloh) a Events (monitorování
předdefinovaných událostí). Z prostředí konzole se můžete připojit k libovolné
oraclovské databázi v síti a spouštět řadu nástrojů určených pro řízení
jednotlivých operací (např. vytváření a rušení objektů, ukončení běhu
databáze). Konzole může být spuštěna lokálně nebo z prostředí webového
prohlížeče. Ve druhém případě je správce systému zcela nezávislý na lokalitě i
použitém hardwarovém a softwarovém vybavení.
Druhou vrstvu tvoří jeden nebo několik Management Serverů. Jejich úkolem je
zpracovávat všechny zadané úlohy a řídit distribuci těchto úloh po celé
organizaci. Pro uchovávání systémových i aplikačních dat a informací o stavu
jednotlivých uzlů používá Enterprise Manager Repository. Poslední vrstvu
představují jednotlivé servery v síti, na kterých jsou nainstalováni agenti
(Intelligent Agent) vykonávající příslušné úlohy.
Databáze Oracle jsou poměrně těsně integrovány s prostředím operačního systému
Windows NT. Proto je možné některé úlohy provádět prostřednictvím nástrojů
používaných při správě NT serveru Control Panel (dialog Services ovládání
služeb), Event Viewer (monitorování událostí souvisejících s činností
databáze), Performance Monitor (sledování výkonnostních parametrů databázového
serveru), Registry Editor (změna konfiguračních parametrů), User Manager (např.
nastavení databázových rolí) a Microsoft Management Console (součástí instalace
je snapin s názvem Oracle Administration Assistant for Windows NT).

9 0528/JL

Oracle8i for Windows NT
+ výkon
+ kvalitní nástroje pro správce
+ podpora moderních technologií
+ integrace JVM
K testu poskytla firma:
Oracle, s. r. o., Římská 15, Praha 2
Cena: 495 USD
1 870 USD (Enterprise Edition)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.