Data/Voice/Video@Cisco - Konference o sítích

Internet | 01.11.99

Jednoznačným směrem v sítích zákazníků, poskytovatelů služeb i v Internetu jebudování multifunkčních sítí, které dovolí přenos dat, hlasu a videa s jednotnou správou, řízením ...

Jednoznačným směrem v sítích zákazníků, poskytovatelů služeb i v Internetu je
budování multifunkčních sítí, které dovolí přenos dat, hlasu a videa s
jednotnou správou, řízením sítě a integrací do jiných sítí (například veřejné
telefonní sítě). S tím souvisí řada otázek, jako například zajištění kvality
služeb pro přenos dat, metody přenosu a sjednocování signalizací, rozvoj
aplikací a služeb i metody pro účtování a fakturaci služeb.
Konference se věnovala metodám pro zajištění kvality služeb (QoS) v prostředí
sítí LAN i WAN, v IP sítích a ATM sítích, možnostem klasifikace dat, třídám
služeb (Class of Service), metodě Diffserv (Differentiated Services) a
jednotnému využití těchto metod v sítích zákazníků. Co se týče metod pro
sjednocování hlasových a datových sítí, byly představeny možnosti přenosu hlasu
přes sítě IP, frame relay a ATM, způsoby přenosu hlasu mezi veřejnou a datovou
sítí, možnosti přenášet signalizace telefonních sítí (SS7, QSIG apod.) přes IP
sítě, systémy pro účtování a fakturaci přenosu hlasu a řada dalších řešení.
Partneři firmy Cisco prezentovali na existujících zařízeních možnosti přenosu
hlasu a videa přes datové sítě, včetně použití IP telefonů v prostředí sítí LAN
i WAN.
Jedním z hlavních témat byly virtuální privátní sítě. Virtuální privátní sítě
představují významnou metodu pro budování intranetu, extranetu, elektronický
obchod a řadu dalších aplikací. Smyslem virtuálních privátních sítí je
poskytnout pružné propojování privátních sítí přes veřejné sítě, silné
zabezpečení, které je plně pod kontrolou zákazníka, kvalitu služby, která
dovolí pokud možno automatické rozpoznání aplikace a přidělení potřebného pásma
či jiných atributů pro přenos, snadnou rozšiřitelnost, jasnou dohodu o
poskytovaných službách mezi poskytovatelem a zákazníkem s pružnou fakturací
služeb poskytovatelem podle různých kritérií i některé další vlastnosti.
Virtuální privátní sítě dnes mají mnoho podob můžeme je budovat na druhé
vrstvě, například pomocí technologií frame relay nebo ATM či na třetí vrstvě
pomocí tunelování protokolů přes veřejnou IP síť. Poskytovatelé mohou nabídnout
zákazníkům virtuální privátní sítě pro vzdálený přístup (dial-up). Konference
se věnovala zejména metodám budování IP virtuálních privátních sítí s využitím
technologie MPLS (Multiprotocol Label Switching), bezpečnému přenosu dat přes
IP sítě metodou IPSec s možností využít certifikační autority a technologiím
pro dial-up, mezi které patří například protokol L2TP (Layer 2 Tunneling
Protocol).
Velmi důležitou oblastí jsou technologie pro tzv. poslední míli, jež rozšiřují
možnosti uživatelů, jak se připojit k Internetu nebo k jejich domovské síti
přes síť veřejnou. Řada prezentací se zabývala možnostmi připojení uživatelů
přes rozvody kabelových televizí a způsoby využití technologií xDSL (Digital
Subscriber Line), které dovolí koncovým uživatelům připojení rychlostmi několik
megabitů za sekundu, přenášet hlas spolu s daty a řadu dalších výhod.
Co se týče zvyšování rychlosti přenosu dat, konference představila nové
technologie pro přenos dat přes optická vlákna, jako je například metoda
přenosu IP protokolu přímo po optice (IP over Dark Fiber). Některé prezentace
se věnovaly architektuře výkonných páteřních směrovačů, jež jsou dnes schopny
směrovat data rychlostmi desítek či stovek miliónů paketů za sekundu přes
rozhraní s gigabitovými rychlostmi.
Vzhledem k omezenému rozsahu určitě konference nepokryla všechny zajímavé
oblasti komunikace, ale jistě nastínila směr vývoje v oblastech
nejvýznamnějších. 9 0679/FEL o
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.