Co připomněl Blaster? - Virus-nevirus Blaster a jeho poselství, aneb bez personálního firewallu ani ránu

Internet | 01.10.03

Vedrem vyprahlou a tradičně letně ospalou tuzemskou mediální scénu během srpnanevídaně oživila aférka s výskytem velmi zajímavého červu (nesprávně viru) s názvem Blaster. Ačkoliv ...

Vedrem vyprahlou a tradičně letně ospalou tuzemskou mediální scénu během srpna
nevídaně oživila aférka s výskytem velmi zajímavého červu (nesprávně viru) s
názvem Blaster. Ačkoliv z pohledu zkušeného bojovníka na antivirové scéně se
jednalo vlastně o poměrně nevinnou hříčku bez vážných následků, stal se tento
prográmek dokonce středem pozornosti redaktorů veřejnoprávní televize(!), což
se věru nestává každý den. Velmi příznačným na celé kauze je fakt, že Blaster
se stal mediální hvězdou ze zcela jiného důvodu, než by bylo potřeba: jeho útok
totiž poukázal na nesmírně závažné okolnosti, o nichž se ovšem v televizi
nedozvíte a v novinách nedočtete. V tomto článku se nejen dozvíte, jak vlastně
Blaster poukázal na to, že "císař je nahý", ale především se pokusíme podpořit
tvrzení, že personální (osobní) firewall není zbytečnost.


Cesta k Blasteru

Začněme letním příběhem, jenž představuje klíčové východisko pro další rady a
návody v tomto článku. V průběhu první poloviny léta se výzkumné skupině LSD
(The Last Stage of Delirium Research Group) podařil senzační objev v podobě
odhalení velmi závažné bezpečnostní díry v útrobách operačních systémů Windows
řady NT (tedy především 2000, XP, ale též zcela nových Windows 2003 Serverů).
Protože to jsou chlapíci zodpovědní a uvědomili si, jakou potenciální rozbušku
drží v rukou, rozhodli se neriskovat a vše neprodleně oznámili výrobci, tedy
Microsoftu. V Redmondu jasně chápali, o co jde, a proto se vzápětí (cca po 2
dnech) na oficiálních stránkách http://www.microsoft.com/security objevilo
vydání bezpečnostního bulletinu MS03-026 s potřebnou záplatou pro všechny
postižené varianty Windows. To vše se stalo již 16. července 2003!

Protože skupina LSD byla hodně zodpovědná, neumístila na své stránky ani příliš
podrobný popis svého objevu, aby jej někdo nemohl využít. Avšak i několik málo
informací stačilo řadě zkušených programátorů k tomu, aby se vydali po dobré
stopě a díru nalezli. S jistým odstupem se např. čínské skupině
http://www.xfocus.org podařilo mezeru objevit a především vytvořit funkční
zdrojový kód programu, jenž dokáže slabosti využít. Od této chvíle již začalo
přituhovat, neboť podobný kousek se podařil i jiným tvůrcům a vznikaly základy
aplikací, jež spojovalo jediné: utajená cesta do útrob Windows vedla přes
objevenou díru. Bohužel, následky se mohly velmi lišit.

V tuto chvíli již nic nestálo v cestě tvůrci Blasteru. Nemusel být extrémně
dobrým programátorem, neboť podstatný kus cesty za něj urazili jiní. Stačilo
vzít známé ingredience a lektvar dovařit. Zhruba měsíc po uvolnění bezpečnostní
záplaty(!) se tedy objevuje Blaster, konkrétní vtělení objevené chyby a začíná
kosit uživatele, kteří si mysleli, že se jich problém netýká.


Kudy chodí Blaster?

Co je tedy onou chybou, jež tak snadno propouští Blaster a umožňuje mnohem víc,
jak si dále řekneme? Poněvadž je problém komplikovaný, nebudeme zabíhat do
přílišných podrobností opravdoví znalci nechť využijí webové odkazy pro
detailní reference. Strašidelný potenciál díry spočívá v tom, že spojuje dvě
velmi používané technologie ve Windows. Jednou je tzv. DCOM zjednodušeně řečeno
se jedná o architekturu programů a jejich komponent, jež dovoluje jejich
rozprostření na více počítačů v síti a vzájemnou komunikaci. Druhou technologií
je pak síťový protokol RPC, jenž právě dokáže na dálku ony komponenty zavolat a
spustit podle potřeby.

Výzkumníci odhalili závažný fakt, že po zaslání specificky poškozených
požadavků RPC dojde k tzv. chybě přetečení, jež prostě řečeno donutí DCOM dělat
věci, které by neměl. Posléze již stačí zasílat další konkrétní požadavky na
útokem obnažené rozhraní, a vzdálený systém je ve vašich rukou.

Aby následující scénář mohl být naplněn, musí cílový počítač, jenž má být
obětí, splňovat ještě jednu podmínku. Tou je naslouchání na tzv. portu 135, k
čemuž se ještě vrátíme pro tuto chvíli stačí říci, že tato "dvířka" bývají
tradičně otevřená, neboť je systém hojně využívá pro běžnou službu sdílení
souborů a tiskáren v lokálních sítích. A právě touto skulinou, pokud jste ji
"vystavili" navíc ještě do internetu, si k vám Blaster mohl najít cestu. Červ
fungoval dosti jednoduše, neboť ze strojů obětí náhodně okukoval v okolních
sítích další počítače a otevřené cesty, a tím si hledal nové cíle. Po průniku
na další stroj využil protokol TFTP (trošku jednodušší FTP) a s jeho pomocí sám
sebe přesunul na vyhlédnutou oběť a infikoval ji. Zde začínalo kolečko od
začátku, hledáním nových potenciálních cílů.

Všimněte si jedné zásadní věci: netřeba použít e-mail, netřeba spouštět
podezřelou přílohu v poště, netřeba navštívit podezřelou webovou stránku...
Stačilo být připojen a nemít záplatu! A následky? Tvůrce byl nesmírně
shovívavý, neboť vám "jen" pravidelně nechal restartovat počítač. Jeho
citlivost vyzdvihujeme proto, že díky oné chybě mohl naprosto cokoliv, jak
uvidíte dále.


Port 135 a spol.

Jak jste jistě postřehli, klíčovým faktem je dostupnost portu 135 a jeho
zneužití. O co vlastně jde a proč "to tam ve Windows máte"? Protože se jedná o
mnohem obecnější problém a trvale velké nebezpečí, podíváme se na věc
podrobněji.

Každý operační systém, jenž komunikuje po síti a využívá protokolovou sadu
TCP/IP (stojí na ní celý internet a velká část lokálních sítí), pracuje s tzv.
porty. Můžete si je představit jako přívodní roury do vašeho stroje je jich 2 x
65 535 (polovina TCP, polovina UDP) a musí se do nich vejít veškerá komunikace,
neboť každá roura buďto přijímá, odesílá nebo naslouchá. Mnoho síťových služeb
používá určité očíslované porty (roury), jež jsou dobře známy, aby na nich
přicházející klienti snadno nalezli, to co chtějí. Tak služba WWW typicky
naslouchá na portu TCP 80, poštovní server na portech 25 TCP či 110 TCP a třeba
překlad jmen DNS používají 53 TCP i UDP.

Nedílnou součástí operačních systémů Windows jsou také další služby, jež
zajišťují často nezbytné operace. Jednou z nich je i ona zneužitá služba
číhající na portu 135 TCP a UDP. Jednoduše řečeno slouží k tomu, aby si
vzdálené počítače domluvily další porty, na nichž se budou bavit, právě když
použijí třeba protokol vzdáleného spouštění aplikací RPC. Podstatné je, aby
port 135 byl např. v lokální síti průběžně dostupný, neboť bez něj vám spousta
věcí nebude fungovat, jak by měla. Na druhou stranu, z internetu k vám by měl
být striktně nedostupný, neboť představuje nebezpečí a k ničemu kloudnému jej
zde nepotřebujete.

Port 135 však není jediným potenciálním problémem. V jeho sousedství číhají
další nástrahy v podobě portů 137, 138 a 139. Jsou totiž využívány protokolem
NetBIOS, jenž například zajišťuje běžné sdílení souborů a tiskáren v sítích s
Windows, což je služba, bez níž si tradiční uživatel nedokáže svou práci
představit. Jenže, neopatrně vystavený port 139 do internetu opět představuje
smrtící nebezpečí. Řeknete si, proč tolik řečí kolem portů? Protože představují
při chybné konfiguraci stálé nebezpečí pro váš systém, a míra ohrožení je ve
srovnání s mnoha viry a červy včetně Blasteru nesrovnatelně vyšší.


Proč antivir nestíhá?

Mnozí z vás se jistě pozastaví nad tím, proč zkoumat síťovou komunikaci, když
mají antivir, jenž přeci vše řeší! Nemůže být ovšem většího omylu, jak vás nyní
přesvědčíme. Antivirový software je jistě velmi důležitou pomůckou, ale proti
útokům vůči konkrétním síťovým službám je bezmocný. Důvodem je samotná podstata
jeho práce antivir kontroluje podezřelá data, jež dorazila na váš počítač v
jakékoliv podobě. Pokud s vámi někdo komunikuje na dálku a vede útok tímto
způsobem, antivir nemá co kontrolovat, a proto nemůže nic odhalit. Ano, Blaster
byl úspěšně odhalen antiviry, ale pozor: až ve chvíli, kdy už jste byli
bezmocnou obětí! Podstatná část útoku proběhla předtím, než se u vás na
počítači Blaster objevil a antivirus jej odhalil. Kdyby autor červu byl
zlomyslnější, zlikvidoval by váš stroj dřív, než by antivirový software vůbec
dostal šanci vstoupit do hry.

Přesvědčivým důkazem budiž navíc fakt, že ani soubor na vašem stroji nemusí být
antivirem odhalen. Autor článku si na základě na internetu dostupných
zdrojových kódů sestavil prográmek, jenž dokáže vzdáleně připojit příkazovou
řádku jakéhokoliv počítače, který naslouchá na portu 135. Ačkoliv jde jen o
velmi mírnou modifikaci (ovšem poněkud drsnější) červu Blaster, zachytily jej
jen některé antiviry. V den psaní článku (23. srpna), tedy více než 5 týdnů po
objevení díry a 3 dny po poslední aktualizaci Live Update, je můj Norton
AntiVirus (verze 9.05.15) naprosto v klidu, a ani na přímý dotaz na
inkriminovaný soubor nenachází nic podezřelého. Co z toho plyne? Že třeba váš
kolega v práci, jehož rovněž chrání tento či jiný antivir, může zneužitím
stejného prográmku třeba zlikvidovat vzdáleně váš pevný disk.


Osobní firewall nezbytnost

Z výše uvedených informací jasně vyplývá, že důsledná kontrola toho, co dorazí
na váš stroj, nemusí před záškodníky stačit. V současné době se stává
samozřejmostí provádění síťové kontroly, a to nejen ve firmách či rozsáhlých
sítích, ale především na domácích počítačích připojených do internetu.
Pochopitelně si to uvědomují i antivirové firmy, a proto nabízejí krom
tradičních antivirů i tzv. osobní či personální firewally najdete je v nabídce
zmíněného Symantecu, ale i mnoha jiných výrobců (přehled najdete dále v tomto
článku). Důležité je si uvědomit zásadní výhodu a potřebnost tohoto řešení:
dnes již nemusí představovat největší nebezpečí soubor či program, který
pronikl až na váš počítač, ale velmi zákeřná může být již samotná komunikace s
vaším strojem po síti, aniž by byl přenesen jediný ucelený soubor na váš
počítač. Kdykoliv stroj spustíte a připojíte k síti, měli byste ve výchozím
stavu blokovat všechnu komunikaci s výjimkou té, která je pro vaši práci či
zábavu nezbytná. Vámi otevřené kanály by měly být stále pod kontrolou.


Jak personální firewall pracuje?

Aplikace typu personální (osobní) firewall používá ke své práci několik
principů, jež si zde popíšeme. Základem jeho činnosti je tzv. paketový filtr,
jenž pracuje v podstatě v úloze důsledného vrátného. Jeho rukama na síťovém
rozhraní projde každý balíček dat paket a je porovnán se sadou pravidel, načež
následuje buďto propuštění, nebo zahození. Mezi tato pravidla patří především
směr provozu (odesíláte vy nebo někdo posílá něco vám), dále číslo portu (tedy
na jakou službu komunikace míří) a jedinečná identifikace odesílatele a
příjemce pomocí tzv. IP (síťové) adresy. Je důležité si uvědomit, že číslo
portu je vždy odchozí (tedy odkud jste komunikaci vypustili) a cílové (kam na
protějším počítači míříte). Již kombinace těchto parametrů je použitelná pro
velmi slušné zabezpečení.

Protože jsou však úskoky útočníků rafinované, umí toho firewally více. Další
běžnější možností je kontrola aplikací na vašem počítači, jež chtějí síťové
služby použít. Vše objasní příklad: po instalaci firewallu se pokusíte poprvé
stáhnout poštu. Tato akce probudí firewall a ten se vás zeptá, zdali tomuto
poštovnímu programu na vašem stroji povolíte odpovídající komunikaci. Po
souhlasné odpovědi si firewall poštovní aplikaci označí a hlídá, aby se poštu
nepokusil poslat jiný program. Navíc vás bude varovat, pokud by došlo ke změně
původního poštovního programu (např. pomocí zákeřného červu) a tím vzniklo
riziko neautorizované komunikace.

Mezi vlastnosti pokročilejších firewallů patří tzv. inspekce obsahu. Tento
postup je používán k prověřování toho, co běžný paketový filtr nezvládne
kontroluje samotná data, tedy "náklad", jenž od vás či k vám putuje. Existují
totiž způsoby, jak např. pomocí předstírání webové či poštovní komunikace
"protlačit" otevřeným kanálem (na neblokovaném portu) něco nekalého. Inspektor
obsahu se "koukne dovnitř" a zběžně ověří, zda náklad není škodlivý, a poté vše
opět buďto posvětí, nebo zlikviduje.


Osobní firewall v praxi

Pokud si pořídíte aplikaci tohoto jména, dokáže většinou spojit výše popsané
funkce dohromady a vytvořit tak silnou bariéru mezi vaším počítačem a okolím.
Následující odstavec formuluje obecné postupy při práci s typem programu, jenž
se vyskytuje v mnoha podobách dle výrobce. Konkrétní typy najdete v tabulce.

Základním krokem je úspěšná instalace. Pokud nedopadne dobře, raději program
odstraňte a zkuste nainstalovat znovu. V opačném případě riskujete, že nebude
pracovat správně, takže buďto může "propouštět", nebo naopak blokovat kdeco a
shazovat počítač. Po prvním spuštění počítače s osobním firewallem bývá
většinou definován výchozí konfigurační stav, který říká asi toto: dovnitř
nepouštěj nic, ven pouze to, co uživatel osobně povolí. Pokud je základní
ovládání prováděno pomocí "posuvníků" či voleb s označení typu "nízká, střední,
vysoká" bezpečnost, nespoléhejte se na tuto informaci a vždy pátrejte, co se za
výchozím nastavením skrývá.

Po prozkoumání programu se snažte docílit nastavení, jež jsme zmínili: cestu
dovnitř uzavřete, a směrem ven povolte komunikaci např. webovému prohlížeči,
poštovnímu programu, FTP klientu či antiviru (pro updatování). Pro další
nastavení vřele doporučujeme seznámit se s postupem detailní konfigurace
filtrů, jež osobní firewally obsahují. Než povolíte komunikaci dovnitř, měli
byste si být jisti, že víte, co pouštíte, jinak vše zamítněte. Dále naleznete
tabulku běžných typů služeb a naše doporučení, jak si osobní firewall nastavit.
Konkrétní postup nastavení záleží na typu programu, jejž jste zvolili.

Při detailním sestavování vlastního filtru je potřeba si uvědomit některé
okolnosti. U čísel portů je důležitý především cílový port, jenž směřuje na
určitou službu odchozí port bývá volen náhodně a za běžných okolností bývá
vyšší než 10 000. Pokud tedy chcete pustit někoho na svůj počítač např. na
program ICQ, jenž čeká na portu 1080, musíte povolit příchozí komunikaci na
tomto portu a jako hodnotu pro odchozí port ze vzdáleného počítače ponechat
"Any" (cokoliv, nespecifikováno). Podobně od vás ven komunikuje např. webový
prohlížeč tak, že odchozí port je náhodný a cílový port na vzdáleném počítači
je tradičně 80. V naší tabulce doporučení najdete vždy cílové porty!

Zcela samostatnou kapitolou jsou protokoly pro komunikaci v sítích Microsoftu.
Potřebné porty by měly být otevírány jen v lokálních sítích (tedy ne do
veřejného internetu!), a navíc ještě pouze pro komunikaci s důvěryhodnými
počítači. Protože potřebných portů je mnoho, nabízí většinou osobní firewall
volbu typu "lokální sítě Microsoft", kterou spouštějte opravdu jen pro nanejvýš
důvěryhodné komunikační protějšky. Nezapomeňte, tudy útočil z internetu
Blaster, a jistě jej budou mnohé červy následovat!


Verdikt

Netřeba dále zdůrazňovat, proč je osobní firewall nezbytnou součástí každého
počítače, který je připojen do jakékoliv sítě. Na závěr si dovolíme ještě jedno
doplnění: neméně důležitou péčí o váš počítač je pravidelné aplikování
bezpečnostních záplat z dílny výrobce operačního systému. Pamatujete? Chyba
MS03-026 byla opravena v půli července, a až za měsíc červ Blaster udeřil! Máte
už potřebnou záplatu? 3 0525/FEL oJak nakonfigurovat osobní firewall

Na tomto místě naleznete podrobný návod pro konfiguraci osobního (personálního)
firewallu. Pro ukázku jsme vybrali dvě běžně rozšířená řešení: jedním z nich je
"Brána firewall pro připojení k internetu", které je nedílnou součástí
operačních systémů Windows XP a Windows Server 2003, druhým pak aplikace
ZoneAlarm, jež patří mezi nejběžnější řešení, volně dostupná ke stažení z
internetu. Předvedené postupy lze (obzvláště dle ZoneAlarmu) velmi podobným
způsobem využít i u dalších produktů poměrně podobně se chovají např. Kerio
Personal Firewall či Sygate Personal Firewall.Brána firewall pro připojení k internetu

1) Produkt není potřeba instalovat, neboť je součástí operačních systémů
Windows XP/Server 2003. Úvodním krokem pro jeho využití je vstup do rozhraní
Síťová připojení, kde zvolíme připojení, které budeme chránit. Typicky je to
telefonické připojení sítě, jež používáme ke komunikaci k poskytovateli
internetových služeb.

2) U vybraného připojení přejdeme pomocí pravého tlačítka myší na Vlastnosti a
zobrazíme kartu Upřesnit. V horní části této karty zapneme osobní firewall
zaškrtnutím příslušného pole. Tímto krokem jsme nastavili počítač tak, aby
povolil odchozí komunikaci a zabránil jakémukoliv přístupu zvenčí. Chceme-li
výslovně povolit vstup určitého typu komunikace směrem z internetu na náš
počítač, stiskneme tlačítko Nastavení v dolní části.

3) Na této kartě Služby můžeme povolit základní komunikační protokoly, jež jsou
potřebné pro elektronickou poštu, prohlížení webových stránek či využití služby
Vzdálená plocha. Parametry na této kartě platí pro příchozí komunikaci a nijak
neovlivňují vaši bezpečnost v opačném směru.

4) V tomto rozhraní lze přesně nadefinovat filtr pro konkrétní typ protokolu a
číslo portu, na němž komunikace bude probíhat.

5) Na kartě Protokolování zabezpečení lze konfigurovat způsob pořizování
záznamu o činnosti firewallu. Tato informace může být důležitá pro případné
řešení následků některých útoků.

6) Karta ICMP je určena k detailnímu nastavení specifické komunikace podle
stejnojmenného protokolu ICMP. Tato komunikace slouží k diagnostice, např. při
použití příkazů Ping či Tracert. Pokud tyto možnosti neznáte nebo jim
nerozumíte, pro jistotu služby nepovolujte a prostudujte si nápovědu.Personální firewall ZoneAlarm 4.0 Freeware

1) Práci s programem Zone Alarm zahájíte jeho instalací.

2) Ihned po prvním spuštění programu aplikace nabídne průvodce pro tvorbu
základního nastavení. Máte možnost zkontrolovat výchozí vlastnosti a případně
některé parametry upravit.

3) V dalším kroku uživatel definuje způsob, jakým bude ZoneAlarm informovat o
své činnosti. Nechcete-li být obtěžováni, lze potlačit zobrazování varovných
zpráv.

4) Následující obrazovka nabízí otevření internetové komunikace pro základní
aplikace v tomto případě především webový prohlížeč. Pokud se základním výběrem
nejste spokojeni, můžete další aplikace přidávat pomocí pokročilého dialogu
(Advanced).

5) Pro základní funkci programu jsou všechny podstatné informace zadány, a
proto může následovat jeho spuštění.

6) Další možnosti konfigurace jsou dostupné ze základní obrazovky ZoneAlarmu.
Na kartě Firewall naleznete základní úrovně zabezpečení ve formě posuvníků, pro
dodatečnou konfiguraci zvolte tlačítko Advanced. Ve výchozím stavu je veškerá
příchozí komunikace na internetovém rozhraní blokována.

7) Pokud se jakýkoliv neprověřený program pokusí navázat komunikaci, firewall
zobrazí varování a dotáže se, zda chcete komunikaci přijmout či odmítnout, a to
pouze v tomto případě, nebo ve všech podobných situacích.


Zajímavé adresy

Chyba a záplata MS03-026
http://www.microsoft.com/security/security_bulletins/ms03-026.asp

Stránky skupiny LSD
http://lsd-pl.net/

Stránky čínské skupiny Xfocus
http://www.xfocus.org/

Zavedená čísla portů určitých služeb
ftp://ftp.iana.org/assignments/port-numbers

Stránka o personálních firewallech
http://www.free-firewall.org/Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.