Buďte off-line! Něco málo o off-line prohlížečích

Internet | 01.06.99

Znáte to... Sedíte doma před počítačem, off-line píšete dopisy, abyste pakcelou várku odeslali naráz, a přitom přemýšlíte, kde ještě ušetřit, když se chcete na Internetu podívat...

Znáte to... Sedíte doma před počítačem, off-line píšete dopisy, abyste pak
celou várku odeslali naráz, a přitom přemýšlíte, kde ještě ušetřit, když se
chcete na Internetu podívat na tuhle, tamtu a onu stránku, a připojení je kvůli
poplatkům Telecomu sakra drahé. Tehdy nastává chvíle, kdy můžete využít
off-line browser.

Co to je off-line browser?
Prohlížeč jako každý jiný, který vám však umožní stáhnout si kompletní webové
stránky tak, abyste si je po odpojení od Internetu mohli v klidu prohlédnout.
Data se ukládají do speciální složky na hard disku, a je jenom na vás, zda si
uložíte všechny texty i s obrázky, reklamou a odkazy, nebo jen holé stránky.

Co by měl umět správný off-line prohlížeč?
- Uchovávání stránek na disku
Principem práce každého off-line browseru je uchovávání stránek na disku.
Jejich prohlížení je rychlé, pokud se držíte v rozsahu stránek, které už jsou
na disku připraveny. Off-line prohlížeč tedy musí předvídat, jaké stránky
budete potřebovat.
- Pravidelně obnovovat stránky
Také musí pravidelně obnovovat stránky, které se občas mění. Kousek Internetu,
jejž bude udržovat a aktualizovat, si každý off-line agent vybírá vlastní
metodou. Některé se snaží hádat, jaké stránky potřebujete, jiné analyzují obsah
cache vašeho prohlížeče.
- Nastavit rozsah a dobu nahrávání
Měl by umět nastavit startovní stránku, hloubku stahování a druhy stahovaných
souborů, přičemž se dá zadat i horní limit velikosti stažených dat. Měl by
umožnit vypracovat časový rozvrh stahování, s možností automaticky pracovat v
noci apod.
- Přístup k nahraným datům formou proxy serveru
Tento rys je poměrně nový, ale teď už se v off-line prohlížečích objevuje
pravidelně. Dříve byla stažená data uložena ve vlastním formátu, ke kterému se
přistupovalo přímo za pomoci off-line prohlížeče. Řešení s proxy serverem je
pružnější a umožňuje také sdílení cache mezi více uživateli.

Jak nastavit off-line prohlížeč?
Každý se samozřejmě nastavuje v jednotlivostech jinak, ale výše uvedené prvky
jsou stabilní. Nejprve zadáte URL adresu stránky, již chcete stahovat, a tuto
adresu si nějak nazvete. Dejme tomu ji pojmenujete Garfield a budete stahovat
data ze serveru www.garfiled.com (potěš vás pánbůh, když to skutečně zkusíte:
jsou tu gigabajty dat). Pak zadáte hloubku stahování (počet úrovní, které
chcete stáhnout vnoření adresářů), typ a maximální velikost souborů (také se dá
zadat, zda nahrávat obrázky, nebo ne, zda stahovat i stránky z odkazů na jiné
servery, apod.). Nastavte i dobu, kdy chcete stahovat, případně automaticky při
každém připojení na Internet. A hlavně nezapomeňte určit adresář, do nějž se
vám data budou ukládat.

Kde si nahrát off-line prohlížeče?
Na dalších řádcích vám nabízíme méně známé off-line prohlížeče (neuvádíme zde
např. GetRight či Black Widow, o nichž jsme psali v PC WORLDu 11/98) spolu s
informacemi o tom, zda jsou zdarma, či jde jen o trial verze, a na jaké adrese
jsou ke stažení. Dokonce přidáváme pár perliček jako off-line browser pro perl
či DOS.
Nyní vám nezbývá, než si stáhnout oblíbené stránky, a v klidu si sednout a číst
a číst. Máte-li na to čas.

Web Downloader 2.2
freeware, www.inext.cz/www/tvalusek/webdown.html
Autorem tohoto programu je Oleg Černavin, a je k dispozici v české (jako jeden
z mála) i anglické verzi. Umí všechny potřebné náležitosti výše popsané, navíc
dovoluje stahovat i ze stránek chráněných heslem (jste-li autorizovaný
uživatel), lze kopírovat URL přes schránku, a je zde zabudována podpora funkce
drag and drop. Na Internetu se můžete ještě setkat s jeho modifikovanými
verzemi pod názvy Mass Downloader 1.1 nebo Offline Explorer 1.0.

Surfbot 3.0
shareware, www.surflogic.com/sb30menu.html
Stejně jako v předchozím případě si exaktně určíte, o které stránky máte zájem,
jak často se mají aktualizovat, do jaké hloubky má Surfbot sledovat linky, jaké
typy souborů vás zajímají. Verze 3.0 funguje jako plug--in. Rozšíří Netscape
Navigator či Internet Explorer o svá funkční tlačítka, a veškerá činnost
Surfbotu se tak odehrává uvnitř okna prohlížeče. Pokud s programem nepracujete,
vidíte jen jedno tlačítko v titulkovém pruhu prohlížeče.

WebWhacker 3.2
shareware, www.bluesquirrel.com/products/whacker/whacker.html
Název Whacker evokuje sloveso "whack", které znamená prosekat nebo probít.
WebWhacker nabízí všechny funkce, jež jsem již zmínil, navíc pak za uživatele
obstará správné nastavení proxy cache, stromově zobrazí stahovanou WWW stránku,
s možností ručně zadat pokračování nahrávání z některé odbočky. Díky tomu se
dají přesně vymezit vámi žádané oblasti a ušetříte si zbytečné stahování
některých jiných stránek ze serveru. Na výše uvedených stránkách se pak zajisté
podívejte i na další dva "stahovače" s velmi podobnými funkcemi jako WebWhacker
- Grab-a-Site a GrabNet (obojí freeware).

RFAT: Netscape off-line
freeware, cs.felk.cvut.cz/~xmasam/rfat.zip
Chtěli jste někdy v Netscapu uložit celou stránku i s obrázky? Nebo jenom
zběžně projet spoustu stránek, a doma si je pak v klidu prohlédnout nebo
vytisknout? K tomu není potřeba off-line browser, stačí si pouze nastavit
maximální velikost cache, a až skončíte své surfování, spusťte v cache adresáři
prográmek RFAT.EXE. Co se stane? Všechny soubory Mxxxxxxx.xxx se přejmenují na
jejich původní internetovské názvy, vytvoří se adresář NEW, ve kterém jsou
modifikované HTML soubory (modifikace spočívá ve změně odkazů u atributů HREF,
SRC tak, aby nesměřovaly do sítě, ale na lokální disk), a pak už stačí přepsat
původní HTML soubory těmi z adresáře NEW, celé to zapakovat a surfovat doma
off-line.

WebCopy
freeware, ftp.inf.utfsm.cl/pub/utfsm/perl/webcopy.tgz
WebCopy je perl program (což znamená, že jej ocení jen unixáři) pro stahování
zadaného URL, a to volitelně i těch, které jsou z něj odkazovány. Pomocí mnoha
přepínačů lze upravit způsob nahrávání. Kvůli zabránění nekonečného stahování
lze stahovat pouze soubory z jedné domény, ostatní odkazy se neprocházejí.
Seznam URL, které se neprošly, se ukládá do souboru W.log, což usnadňuje
pozdější vyhledávání. Program nepodporuje Robot Exlusion Standard. Způsob
použití: webcopy [options] http://host:port/
path/file [http://proxy:port]

Backstreet Browser and File Viewer 1.3a
shareware, www.softwaresolutions.net/backstreet
Tento off-line browser vám umožní stahovat webové stránky bez grafiky, Javy,
zvuků a dalších zdržovadel. Veškeré ostatní funkce má obdobné jako všechny
předchozí.

Teleport Pro 1.29
shareware, www.tenmax.com/pro12.exe
Teleport Pro 1.29 po zadání oblasti stahuje na hard disk až 25 souborů
najednou. Také upraví odkazy ve všech HTML souborech tak, aby se vám otevřely v
prostředí vašeho počítače. Dokáže si rovněž poradit s CGI a ASP skripty tím, že
jimi vygenerovaný obsah uloží jako HTML, což většina ostatních programů
postrádá.

Disco Pump 2.0
shareware, www.ars.ru/eng/products/discop.asp
Stejně jako všechny ostatní off-line browsery, i tento nahrává webové stránky
na hard disk, a dokonce je třídí do stromové struktury, takže máte mnohem lepší
přehled a přístup k nahraným údajům.

Webleech 2.4
freeware, www.voodoo-software.com
Tento prográmek umožňuje prohlížet si webové stránky jako soubory a složky ve
Windows Exploreru. Nabízí také možnost jednoduše si vybrat některý soubor a pak
jej nahrát na hard disk. Jediné, co zaráží, je velikost instalačního souboru,
která je pro off-line browser skutečně mimořádná 3,6 MB.

Eurocast 1.0
freeware, www.eurocast.net/setup/setup020.exe
Eurocast je speciální off-line browser, který stahuje na lokální hard disk
poslední výsledky amerického fotbalu, zprávy z burzy a běžné zprávy. V době
testování byla k dispozici holandská verze, německá a anglická se připravovaly.

9 0281/JL
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.