Bezdrátové řešení v podání Trustu

Internet | 01.09.04

Společnost Trust nám pro testy zapůjčila kompletní řešení pro menšíkombinovanou (bezdrátovou a Ethernet) síť. Dostali jsme bezdrátový router, PCMCIA a PCI Wi-Fi karty. Vzhledem k tomu...

Společnost Trust nám pro testy zapůjčila kompletní řešení pro menší
kombinovanou (bezdrátovou a Ethernet) síť. Dostali jsme bezdrátový router,
PCMCIA a PCI Wi-Fi karty. Vzhledem k tomu, že Wi-Fi je již dlouho standardem,
není nutností vybavit síť tak, jak jsme to v tomto případě učinili my - tedy
hardwarem jednoho výrobce. Kompatibilitu jsme vyzkoušeli při zapojení do sítě s
produkty jiných výrobců. Přesto má nákup komponentů sítě od jednoho výrobce
jisté výhody, mezi které patří například možnost využití některých specifických
funkcí a také zachování stejné logiky ovládání, ať se jedná o jakoukoli část
sítě. Asi nejzajímavější funkcí, jež je vázána na použití komponent Trustu, je
možnost zvýšení přenosové rychlosti až na dvojnásobek toho, co běžně nabízí
standard 802.11g, tedy 108 Mb/s. V takovém případě již úplně mizí rychlostní
handicap bezdrátových sítí, které jinak proti Ethernetu stále zaostávají.
Samozřejmě je nutné vzít v úvahu fakt, že přenosová rychlost klesá se snižující
se kvalitou signálu. Proto je nutné myslet na to, že čím větší je vzdálenost
mezi zařízeními, tím horší je signál. Stejně neblahým způsobem působí i průchod
signálu zdmi. Velice výhodné jsou proto různé kombinace bezdrátové sítě s
Ethernetem, jež nám umožní postavit síť odpovídající našim požadavkům bez
nutnosti instalovat kabely do všech míst. Právě k takovým účelům lze použít i
komponenty Trustu. Jak je patrné z fotografie, získáte totiž kromě bezdrátové
sítě čtyři porty pro připojení lokální sítě a jeden port pro připojení k
internetu. Jakmile zapojíte potřebné kabely, můžete se pustit do softwarové
konfigurace routeru. Při ní vám pomůže integrovaný Průvodce, který patří mezi
ty lépe provedené. S jeho pomocí lze velmi rychle nastavit všechny základní
parametry připojení k internetu i lokální sítě a bezdrátové sítě. Průvodce je
přehledný, takže uživatelé znalí pojmů jako je IP adresa, DHCP server a dalších
budou mít základní konfiguraci hotovu během několika málo okamžiků. Aby byla
instalace opravdu co nejjednodušší, je s přístrojem (kromě manuálu, který je
dokonce i v české verzi) dodán i obrázkový Průvodce, ve kterém jsou jednotlivé
kroky, jimiž musíte projít, dále popsány. Nemůžete ovšem počítat s tím, že by
Průvodce pokryl nastavení všech funkcí, které zařízení podporuje. V takovém
případě by totiž nebylo možné udržet požadovanou přehlednost. Chcete-li tedy
využít všechny možné funkce zařízení, nezbude vám nic jiného, než projít
postupně všechny "záložky". Asi nejdůležitější nastavení, kterému je potřeba
věnovat pozornost a kterému se Průvodce nevěnuje, je zabezpečení. Zabezpečit
bezdrátovou část lze pomocí standardních metod - WEP, WPA i ověřením proti
Radius serveru. U WEP šifrování je v tomto případě možné využít 64 nebo
128bitovou verzi, což ovšem mnoho uživatelů považuje za nedostatečné. Rozhodně
výhodnější je celou síť zabezpečit WPA šifrováním nebo - máte-li dostatek
zkušeností - zřídit v síti Radius server, což by mělo stačit i lidem, pro něž
je bezpečnost noční můrou. Na straně klientů (tedy Wi-Fi karet) je pak
výhodnější využít utilitu, kterou obdržíte společně s kartou, a nespoléhat se
pouze na řízení bezdrátové sítě, poskytované Windows. Pokud nebyla zmíněná
utilita použita, nastávaly někdy menší potíže, které se projevovaly tím, že i
při plném signálu docházelo k občasnému odpojení od access-pointu. Velice
příjemný je takzvaný Turbo mód, který umožní již zmiňované zvýšení přenosové
rychlosti. Aby zařízení bylo schopné v tomto režimu pracovat, je nezbytné, aby
vzdálenost mezi access-pointem a kartou nebyla příliš velká. Udávaná vzdálenost
20 metrů platí opravdu pouze pro "otevřený prostor", tedy v případě, že signál
neprochází žádnou zdí a v místnosti se nevyskytuje příliš mnoho zařízení, která
by rušila signál v pásmu 2,4 GHz. Chcete-li tedy vytvořit novou síť, může pro
vás být řešení od Trustu dobrou volbou.

Síťové prvky Trust
turbo mód 108 MB/s
přehledné nastavování český manuál
Cena: vč. DPH:
Trust Speedshare Router 3 650 Kč
Speedshare Turbo PC-Card 1 800 Kč
Speedshare Turbo PCI adapter 1 800 Kč
K recenzi poskytla firma: Trust, http://www.trust.com
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.