Bez drátů do lokální sítě LAN

Internet | 01.03.00

Produkt je s ohledem na svou koncepci složen ze dvou základních prvků kartystandardu PC Card (PCMCIA) a přístupového bodu do lokální sítě "Access Point". Karta standardu PC Card slouží ...

Produkt je s ohledem na svou koncepci složen ze dvou základních prvků karty
standardu PC Card (PCMCIA) a přístupového bodu do lokální sítě "Access Point".
Karta standardu PC Card slouží jako komunikační rozhraní (přijímač/vysílač) jak
pro klientskou stanici nebo notebook, tak i pro přístupový bod do lokální sítě
"Access Point". Systém pracuje na frekvenci 2,4 GHz (pásmo 2 400 až 2 483,5
MHz) s implementovanou technologií DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum).
Přenosová rychlost dat u nejnovějšího modelu dosahuje 11 Mb/s. Při
problematickém přenosu dat, způsobeném zhoršením kterékoli z podmínek, systém
automaticky snižuje rychlost přenosu na 5,5, 2 nebo 1 Mb/s. Plný výkon je tedy
běžně k dispozici do 28 m v uzavřeném a do 66 m v otevřeném prostředí, a to bez
použití jakýchkoli doplňkových antén. V případě poloviční rychlosti lze počítat
s konektivitou do 35, respektive 91 m. Rychlost 2 Mb/s udrží do 43 a 125 m, a
konečně nejpomalejší komunikace má dosah 53 a 171 m. Pro uživatele předchozí
verze RoamAboutu s maximální komunikační rychlostí 2 Mb/s je samozřejmě
zachována zpětná kompatibilita.
Jádrem zařízení je tedy zmíněný Access Point, který slouží jako switch
(přepínač) mezi běžnou sítí Ethernet 10Base-T a bezdrátovou částí, která ke
komunikaci používá standardu IEEE 802.11. Mechanicky tedy Access Point
představuje nevelké zařízení, které na jedné straně nabízí připojení do sítě
Ethernet kroucenou dvoulinkou (zásuvka RJ-45), a na straně druhé slot pro PC
Card, do nějž je nutné umístit jednu komunikační kartu. K Access Pointu je
ovšem možné bezdrátově přes toto jediné rozhraní připojit až 250 klientských
strojů. Pro rozsáhlé prostory a velké sítě je přitom velmi užitečná vlastnost
"Multi-Channel Roaming", dovolující aby každá klientská stanice komunikovala s
tím přístupovým bodem, který má z jejího "pohledu" nejlepší signál. Pohybující
se uživatel může tak plynule přecházet od jednoho komunikačního bodu k druhému
bez ztráty připojení či přerušení toku dat, stejně jako to již delší dobu
funguje v prostředí mobilních telefonů. Zabezpečení přenosu dat je přitom
založeno na systému 802.11 WEP (Wired Equivalent Privacy) se 40bitovým klíčem.
Součástí základních kroků pro zprovoznění systému je samozřejmě i konfigurace
vlastností přístupových bodů. Těm je nutné nejprve přiřadit IP adresu, jejímž
prostřednictvím a pomocí dodávaného programového vybavení pro MS Windows lze
velmi komfortně zadat další potřebné parametry. Mezi ně mimo jiné patří i
"Název bezdrátové sítě", který je následně nutné zadat i v nastavení
komunikační PC karty i na straně klienta. To umožňuje členit rozsáhlé sítě do
menších celků a zároveň klientským stanicím zabránit nežádoucímu přístupu do
některých částí,
jež jsou vyhrazeny pro konkrétní uživatele. Další varianta konfigurace Access
Pointu, byť již mnohem méně komfortní, je možná také prostřednictvím
instalovaného sériového portu a softwarového terminálu.
Druhá, již zmíněná část celého komunikačního systému, je tvořena PC kartou typu
II v prodloužené variantě, označovanou "High-Rate PC Card". Prodloužení, vždy
vyčnívající mimo slot, obsahuje kromě indikačních LED diod i interní anténní
systém. Jeho parametry lze dále vylepšit externí variantou směrové antény, jež
je nabízena samostatně jako doplněk, a to v provedení jak pro vnitřní použití
Indoor, tak pro použití v exteriéru, model Outdoor.
Během konfigurace klientské části je nutné neopomenout definovat zmíněné
pojmenování sítě, jinak je jakákoli snaha o připojení marná. Pokud je potřebné
do bezdrátové sítě zapojit i klasická stolní PC, je v nabídce příslušenství i
dvojice doplňkových ISA a PCI karet.
Minimální potřebný počet komponent tedy tvoří jeden Access Point a dva moduly
High-Rate PC Card. Použitelnost je také samozřejmě vázána na dodávané
programové vybavení, které mimo již uváděné konfigurační nástroje zahrnuje i
ovladače pro operační systémy Windows 9x//NT/2000/CE, Macintosh a Novell
Netware. Vše doplňuje podrobná dokumentace, sloužící jak ke konfiguraci, tak i
jako průvodce použitím.
Záruční doba, činí sice standardní jeden rok, ovšem za příplatek cca 8 % z
prodejní ceny ji lze rozšířit na celoživotní. Pro modul Access Point (bez PC
karty) platí pro náš trh doporučená koncová cena 37 698 Kč vč. DPH a jeden kus
komunikační PC karty 12 188 Kč vč. DPH. Z uváděného volitelného příslušenství
je vnitřní anténa Indoor k dispozici za 4 270 Kč bez DPH a rozšiřující ISA
karta s PC slotem za 2 648 Kč vč. DPH. Kromě jednotlivých komponent lze pořídit
i kit pro pět uživatelů, čítající jeden Access Point, šest PC karet a jednu
anténu, za celkovou cenu 116 327 Kč vč. DPH.
Cabletron RoamAbout
celulární systém
výkon
počet připojitelných stanic
možnost segmentace sítě
pořizovací cena
Záruka: 1 rok
Cena: Access Point 34 343 Kč včetně DPH
High-Rate PC Card 12 188 Kč včetně DPH
Zapůjčil: Cabletron Systems ČR
Rytířská 8, 110 00 Praha 1
http://www.cabletron.cz
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.