Balíček pro ty menší z nás - NetWare for Small Business 4.2

Internet | 01.07.99

Důsledkem rostoucích komplexních řešení podnikových sítí je stálekomplikovanější síťová infrastruktura, která klade vysoké nároky zejména na správce, ale i na peněženky vlastn...

Důsledkem rostoucích komplexních řešení podnikových sítí je stále
komplikovanější síťová infrastruktura, která klade vysoké nároky zejména na
správce, ale i na peněženky vlastníků těchto systémů. Proto se na trhu objevily
ucelené balíky síťových aplikací určené pro menší firmy. Softwarová firma si
tak zvýší obrat a zákazník získá snadno použitelný moderní systém za rozumnou
cenu. Společnost Novell vstoupila do tohoto segmentu trhu před 2 lety a její
produkt IntranetWare for Small Business je dnes k dispozici ve třetí verze s
koncovkou 4.2.
Jádrem celého kompletu je osvědčený operační systém NetWare 4.11, nyní s
podporou až pro 50 uživatelů. Cílové skupině zákazníků je přizpůsobena také
softwarová výbava, která se zaměřuje především na zjednodušení instalace,
správy sítě a komunikace mezi uživateli. Instalace operačního systému je
navržena tak, aby většinu práce obstarala za vás. Instalační program s podporou
automatické detekce hardwaru umožňuje bez potíží nainstalovat server včetně
GroupWise téměř každému. Stačí zodpovědět několik jednoduchých dotazů. Pokud
instalujete NetWare SB na úplně nový počítač, můžete použít dodávanou
startovací disketu, která ve spolupráci s instalačním CD-ROMem zajistí
automatické vytvoření potřebných diskových oddílů (pro DOS a NetWare).
Pro usnadnění správy sítě obsahuje NWSB dva nástroje s grafickým uživatelským
rozhraním. První z nich (NetWare QuickStart Tool) se automaticky aktivuje při
prvním spuštění Novell Application Launcheru. Tento průvodce vám pomůže s
počátečním nastavením sítě vytvořením skupin, uživatelů a tiskových objektů a
konfigurací systému GroupWise. Pro běžné úkoly související se správou síťového
prostředí, jako jsou např. úpravy objektů uživatel, skupina a tiskárna, je
určen Novell Easy Administration Tool (NEAT). I nadále však zůstává součástí
systému NetWare Administrator, jenž je určen spíše pro zkušenější správce.
Dalším produktem, který zpříjemní život zejména správci sítě, je Z.E.N.works
nástroj určený ke správě pracovních stanic. Bohužel zdarma obdržíte tzv.
Starter Pack, jenž obsahuje pouze Novell Application Launcher a Workstation
Manager. Potřebujete-li plnou verzi produktu se všemi funkcemi, musíte si
připlatit.
Komunikaci mezi uživateli zajišťuje GroupWise 5.2. S pomocí tohoto oblíbeného
groupwarového nástroje můžete spojit elektronickou výměnu zpráv s řadou dalších
funkcí včetně skupinového plánování, správy úkolů a dokumentů, práce s osobními
kalendáři atd. Díky integraci modulu GroupWise Internet Agent lze elektronickou
poštu použít i ke komunikaci se zákazníky či obchodními partnery
prostřednictvím Internetu.
Pro zajištění bezpečnosti dat uložených na serveru je systém vybaven
zdokonaleným zálohovacím softwarem Novell Sbackup, včetně grafické konzoly pro
Windows, umožňující provádět podle předem stanoveného časového rozvrhu plné,
rozdílové nebo přírůstkové zálohování dat.
Zaměstnanci řady firem se často pohybují mimo kancelář, a přesto potřebují mít
přístup k aktuálním informacím. Řešení tohoto problému nabízí NetWare Connect
(jedna ze součástí NIAS Novell Internet Access Serveru). S jeho pomocí lze
zprovoznit vzdálený přístup do sítí vybudovaných na platformě NetWare.
Síťový produkt nepodporující internetové technologie by se dnes jen velmi
obtížně prodával. Toho si je dobře vědoma i firma Novell a do NWSB zahrnula
řadu aplikací a nástrojů, které usnadňují propojení lokální sítě s Internetem.
Jedním z nich je již v předchozím odstavci zmíněný NIAS, jehož součástí jsou
mj. NetWare Multiprotocol Router (zajišťuje přístup k Internetu prostřednictvím
sdíleného modemu připojeného k serveru), převod síťových adres (Network Address
Translation umožňuje použít pro připojení k Internetu i neregistrované IP
adresy a navíc skrývá interní síťové adresy před uživateli veřejné sítě) a
paketový filtr (zabezpečení lokální sítě před útokem zvenčí). Konfiguraci
vlastního připojení k Internetu výrazně zjednodušuje Internet Connection
Wizard, který se vyptá na základní parametry a veškerou konfiguraci pak provede
automaticky bez zásahu uživatele. Pro zrychlení přístupu k informacím na
Internetu se běžně využívá proxy-cache-serverů. Proč tedy nepoužít jeden z
nejrychlejších serverů tohoto typu (BorderManager Fast Chache), který je
součástí dodávky?
Novell však spolupracuje i s dalšími významnými producenty softwaru, a tak jsou
součástí NWSB i produkty dalších firem.
Pro oragnanizace mající zájem o vybudování vlastního webovského serveru, at již
pro intranet nebo Internet, je určen FastTrack Server for NetWare společnosti
Netscape. Snadné vytváření webovských stránek a jejich publikaci na příslušném
serveru zajišťuje aplikace NetObject Fusion 3. Na základě dohody mezi
společnostmi Novell a Oracle získávají uživatelé systému NetWare také výkonnou
platformu pro vytváření síťových databázových aplikací. Touto platformou je
databázový server Oracle8 (5uživatelská verze), patřící mezi objektové relační
SQL databáze typu klient/server. Centralizované řešení faxových služeb pro sítě
NetWare nabízí faxový server Faxware 5.11 firmy Tobit Software. Mezi přednosti
tohoto systému patří zejména těsná integrace s adresářovými službami NDS a
podpora 2 faxmodemů na serveru a všech uživatelů sítě. Posledním produktem,
který bych zde chtěl zmínit, je osvědčený antivirový systém společnosti Network
Associates a jeho součásti McAfee NetShield (ochrana serverů NetWare) a McAfee
VirusScan (ochrana pracovních stanic).

9 0378/JL

NetWare for Small Business 4.2
+ snadná instalace a administrace
+ licenční politika
+ výběr aplikací
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.