ADSL je tady pro vás - dálnic do domácností

Internet | 01.04.03

Jak se zdá, české ADSL přichází za velkých porodních bolestí konečně na svět.Tuto technologii přístupu k datovým službám, v našich podmínkách především k internetu, jsme vám ...

Jak se zdá, české ADSL přichází za velkých porodních bolestí konečně na svět.
Tuto technologii přístupu k datovým službám, v našich podmínkách především k
internetu, jsme vám představili v jednom z předchozích čísel PC WORLDu. Tehdy
se jednalo o teoretickou záležitost, která byla předmětem jednání a která se
nacházela ve zvláštním stavu částečně kvůli chování Českého Telecomu, částečně
také vzhledem k zásahům ze strany státního telekomunikačního regulátora, ČTÚ.
Dnes je ovšem situace o něco jiná.


Co to je a co k tomu potřebujeme

ADSL je zkratka pro Asymetric Digital Subscriber Line. Tato technologie,
jednoduše řečeno, využívá stávajících rozvodů pevné telefonní sítě k
vysokorychlostním datovým přenosům. Využití klasického modemu je omezeno velmi
nízkou přístupovou rychlostí, danou možnostmi modulovat data na audiosignál a
zpět. ISDN je zase pro současné potřeby připojení k síti nevyhovující.
Poskytuje sice relativně dobrou přístupovou rychlost i propustnost, avšak
metody jeho tarifikace jsou pro domácího uživatele jaksi nešťastné. Do ADSL
jsou vkládány veliké naděje ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich je rychlé a
solidní připojení k síti. Druhým, mnohem důležitějším, je explicitní požadavek
na vyloučení časové tarifikace (detaily najdete v rámečku).

Abychom mohli ADSL využívat, potřebujeme dvě věci. První z nich je adaptovaná
telefonní linka, druhou pak specializovaný ADSL modem. Ten si bude možné buďto
koupit, anebo pronajmout od ISP. Přestože se předpokládá využití pevné linky
ČTc, naším provozovatelem může být libovolná společnost, která má s Telecomem
uzavřenu odpovídající dohodu.

Fyzické zařízení, tedy ADSL modem, je připojeno k počítači buďto pomocí
rozhraní USB, nebo síťovou kartou. Zatím bylo málo možností otestovat funkci
systémů v praxi, dá se ale předpokládat, že druhá varianta bude technicky
vhodnější. Za přístup na síť se budou platit měsíční poplatky. Jejich výše se
bude měnit v závislosti na rychlosti provozu. Protože je ADSL již z názvu
asymetrický systém, bude možné přenášet data ve směru k uživateli obvykle
rychleji než ve směru od něj. Jako základní varianta se zde bere 192/64 Kb,
maximum je 1 024/256 (první číslo je vždy rychlost na downloadu, druhé na
uploadu). Zde je nutné poznamenat, že i nejlevnější varianta je pro standardní
využití internetových služeb naprosto vyhovující a více než třikrát rychlejší
než nejlepší modem. Těžiště technologie leží v permanentnosti připojení, a tak
budeme on-line prakticky neustále.


S kým to bude a kde to bude

Pokud máme telefonní linku v oblasti, kde je možné ji transformovat na ADSL,
potřebujeme ještě ISP. Firma Imaginet, divize ČTc, se pro připojení přímo
nabízí. I tak ale existuje konkurence, lze uvažovat minimálně o dvou dalších
společnostech Skynetu a IPEXu. Další společnosti budou postupně následovat.

ADSL lze zatím provozovat ve velkých centrech, v Praze, v Brně a v Ostravě.
Přesný seznam míst, kde technologie funguje, naleznete na webových stránkách
Telecomu. Dá se předpokládat, že penetrace ADSL do telefonní sítě bude stoupat,
to je pochopitelně jen a jen dobře. Bohužel, možnost instalace technologie
závisí na více faktorech.

Nejdůležitějšími z nich jsou vybavenost ústředny (lze upgradovat) a způsobilost
místní smyčky, tedy vedení mezi ústřednou a účastníkem. Ta musí splňovat
požadavky na kvalitu, které jsou nemalé. Je proto pravděpodobné, že do
některých míst nebude ADSL možné zavést vůbec. Nějakou dobu navíc bude trvat,
než se jednotlivé nabídky připojení zkonsolidují, než se odstraní technické
problémy a než začne služba skutečně využitelně fungovat. Již nyní (začátek
března 2003) se hovoří o potenciálních problémech s přidělováním IP adres, nebo
s některými protokoly. Ty by mohly využitelnost této technologie výrazně
omezovat, doufejme však, že nakonec tomu tak nebude.


Kolik za to zaplatíme?

Tak jako každou jinou telekomunikační službu, bude i ADSL nutné nejprve
nainstalovat. Cena instalace se bude zřejmě pohybovat v závislosti na zvoleném
typu od cca 1 500 do 5 000 Kč. Následně bude zákazník platit měsíční poplatky
podle zvolené rychlosti. Pokud bude mít zájem o pevnou IP adresu, bude si muset
pochopitelně připlatit i za ni. Poslední částkou do rozpočtu ADSL přispěje
pronájem koncového zařízení modemu. Je samozřejmě možné spekulovat, nakolik
bude tento pronájem výhodnější než nákup vlastního zařízení, tento problém je
analogický s připojením pomocí kabelové televize nebo Breezenetu.

Nejlacinější nabídka měsíčního poplatku za připojení (192/64) by nás měla v
podání Českého Telecomu, respektive Imaginetu stát asi 1 600 Kč po započítání
všech položek a DPH za měsíc. S vyššími nabídkami připojení cena stoupá až na
nějakých dvanáct tisíc měsíčně za maximální variantu. U konkurenčních ISP
můžeme očekávat o něco nižší ceny a také více přidaných služeb (e-mail, WWW
prostor), které budou analogické jako v případě libovolného jiného připojení.

Je otázkou, zda těch asi 1 600 Kč za měsíc je hodně, nebo málo je to prostě
téměř 20 000 Kč za rok. Pro malé firmy je ADSL rozhodně lepší variantou než
klasický modem, ISDN nebo pevná linka. Ve srovnání s využitím mikrovlnných
technologií by ADSL mělo být dostupnější. Skutečnost, že není omezeno terénními
podmínkami, je pozitivem, bohužel omezení jsou dosud jinde a jsou zatím
zásadního charakteru. Pro domácnost se úvahy o přechodu k ADSL budou nejspíše
ubírat dvěma směry. Za prvé, kolik zaplatíme za dial-up, za druhé, co nám to
přinese. Konverzi k ADSL zřejmě nemůžeme očekávat tam, kde se přístup na
internet realizuje jinak než pomocí vytáčeného připojení nebo ISDN. Požadavek
rychlosti totiž v domácích podmínkách nebývá zase až tak zásadním, byť z
komerčního hlediska má, hlavně pro poskytování obsahu, důležitou prioritu.

ADSL se, tak jak je připravováno, ideálně hodí pro účely sdílení souborů (P2P).
Rychlý download, obstojný upload, dobrá prostupnost a možnost mít pevnou IP
adresu. Otázkou je, zda se P2P nepokusí provozovatelé blokovat. Pro práci s
elektronickou poštou a standardním WWW je ADSL silně naddimenzováno.

Pro stahování velkých objemů dat se však hodí skvěle, především ve vyšších
cenových variantách. Smysl a účel této služby ovšem leží jinde. V poskytování
interaktivního (a placeného) obsahu, filmů a hudby na přání (VoD),
elektronických knihoven, interaktivních obchodů nové generace. Můžeme se ovšem
obávat, že všechna tato krásná využití zatím leží v budoucnosti, o které
nevíme, jak je daleko.Základní informace:

Technologie ADSL

- Asymetric Digital Subscriber Line
- Tato technologie využívá standardních telefonních rozvodů (způsobilých) a
ústředen dovybavených k rychlému přenosu dat
- Informace jsou přenášeny asymetrickou rychlostí, download je rychlejší než
upload
- Pokud je možné konvertovat telefonní linku, připravte si cca 2 000 Kč pro
instalaci
- Měsíční poplatky začínají podle ISP okolo 1 500 Kč, v cenách je pronájem
modemu (koncového bodu)


Funkce

- ADSL zajišťuje permanentní rychlé připojení k internetu
- Hodí se pro práci s WWW, pro stahování větších objemů dat, P2P, Instant
Messaging
- Zachovává funkce telefonní linkys


Kde to funguje

- ADSL funguje zatím ve velkých městech
- Bližší seznam míst a ceníky najdete na www.telecom.cz
- Dalšími poskytovateli jsou www.skynet.cz, www.ipex.cz, www.nextra.cz,
www.czechonline.cz/


Kde najdu další informace?

Technologií ADSL se zabývají specializované časopisy na webu, www.lupa.cz,
www.digiweb.cz, www.isdn.cz
Dilema Českého Telecomu

Neutuchající debaty o různých modelech připojení a zpoplatnění přístupu na
internet se vedou mezi provozovateli (ISP), Českým Telecomem i dalšími
telekomunikačními společnostmi a státním regulátorem (ČTÚ) minimálně od roku
1999. I když probíhají na různých úrovních, s různými výsledky a týkají se
různých technologií, jedna věc je pro ně příslovečná. Je zřejmé, že uživatelé,
ať už malé firmy nebo domácnosti, požadují permanentní připojení k síti, které
nebude placeno v závislosti na čase nebo přeneseném objemu dat. ISP si toho
jsou vědomi a byli by schopni i ochotni se přizpůsobit. Jak se ale zdá (a
možná, že to není pravda), ČTc se "flat rate" v jakékoliv podobě a s využitím
jakékoliv technologie doslova křečovitě vyhýbá.

To je na jednu stranu logické, na druhou zajímavé. Komerční společnost se musí
chovat tak, aby zvyšovala svou efektivitu a zisky. Každá společnost musí ovšem
ve vlastním zájmu respektovat přání zákazníků. Navíc bývalý monopolní operátor,
a tudíž největší telekomunikační firma nese za moře svých klientů, jejichž
možnosti vybrat si jsou zatím omezené, sociální zodpovědnost. Vypadá to, že v
dilematu paušální přístup vs. hledání problémů zatím vítězilo to druhé.
Naštěstí nic není navěky a nástup ADSL je toho ukázkou.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.