Prototype

Hry | 01.03.09

Na první pohled by Prototype teoreticky skutečně mohlo působit jako kopie Grand Theft Auta. Některé pohledy na jeho virtuální New York připomínají Liberty City a stejně jako v něm, také zde je možné se svobodně pohybovat a s jistou mírou nadsázky si dělat, co se vám zachce.

 

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"  codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" id="gtembed" width="480" height="392">    <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />     <param name="allowFullScreen" value="true" /> <param name="movie" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=44117"/> <param name="quality" value="high" /> <embed src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=44117" swLiveConnect="true" name="gtembed" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="true" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392"></embed> </object>


Komentáře