Zajímavé barvy

Hardware | 01.07.99

Tentokrát se zaměříme na dvě barevné tiskárny, které by se daly označit zaextremistické. Packardovská 2500C je snad největší inkoustová tiskárna a používá novou technologii nasaze...

Tentokrát se zaměříme na dvě barevné tiskárny, které by se daly označit za
extremistické. Packardovská 2500C je snad největší inkoustová tiskárna a
používá novou technologii nasazenou poprvé u DeskJetu 2000. Na druhou stranu -
QMS DeskLaser je snad nejlevnější barevná laserová tiskárna vůbec. Obě tedy
nasazují příčky poměru výkon/cena poměrně vysoko.

Hewlett Packard DeskJet 2500C
Tiskárna HP DeskJet 2500C je ve své kategorii skutečný obr. Vnější rozměry 685
x 337 x 610 mm platí pouze při zakládání médií formátu A4. V době použití
vstupního zásobníku pro papír A3+ se hloubka 610 mm prodlužuje až na 745 mm.
Hmotnost zařízení činí 27 kg.
Tiskárna uživateli nabízí rozlišení od 300 x 300 do 600 x 600 dpi a zároveň
používá technologii PhotoREt II. Rychlost tisku udaná výrobcem je 9 stran A4
nebo 5 stran A3 za minutu při použití ekonomického režimu a klesá na 0,4
stránky A4 či 0,2 strany A3 při požadavcích na maximální kvalitu. Tiskárna je
dodávána s pamětí 4 MB RAM, kterou lze rozšířit na celkových 68 MB. Řídícím
jazykem je HP PCL3, připojuje se paralelním rozhraním.

Další modely
Kromě základní varianty, tedy modelu 2500 C, jsou na trhu k dispozici i
tiskárny HP DeskJet 2500 CM. Konstrukčně se od sebe jednotlivé typy nijak
výrazně neliší, ovšem zařízení s označením CM nabízí kromě paralelního rozhraní
také tiskový server T Base 10 nebo 10/100 MB/s pro připojení do počítačové
sítě. Po zapojení do sítě lze využívat protokoly IPX/SPX, TCP/IP, DLC/LLC
EtherTalk a NetBEUI. Ke sledování tiskárny je pak dodáván program HP Web
JetAdmin. Zařízení je dodáváno se standardní pamětí 12 MB, přičemž lze paměť
rozšiřovat až na celkových 76 MB. Základní ovládací jazyk HP PCL 3 pak doplňuje
Adobe PostScript Level 3.

Spotřební materiál a náklady na tisk
HP DeskJet 2500CN používá inkoustové kazety, uložené odděleně od tiskových
hlav. Každá ze čtyř barev CMYK má vlastní inkoustovou náplň, takže možnost
výměny jednotlivých vypotřebovaných kazet příznivě ovlivňuje celkové náklady na
tisk. Náplně se liší nejen barvou inkoustu, ale také celkovým počtem výtisků.
Černý inkoust by měl vystačit na 1 400 stran A4, azurový na 2 400 stran.
Purpurová a žlutá barva vydrží 1 650 výtisků (při 5% pokrytí A4 pro každou
barvu).
Ke spotřebnímu materiálu patří také čtyři tiskové hlavy, konstruované pro vyšší
zatížení, než je tomu u jiných zařízení v této kategorii. Hlava pro černý
inkoust je určena pro vytištění 12 000 výtisků, barevné hlavy mají životnost
dvojnásobnou, tedy 24 000 výtisků. Z cen spotřebního materiálu jsme vypočítali
náklady 0,81 Kč na stranu A4 černobíle při pokrytí 5 % a 2,81 Kč na stranu A4
barevně při pokrytí 20 %.

Podavače a tisková média
Tiskárna je vybavena celkem třemi podavači papíru. První z nich je umístěn v
horní části zařízení a pojme až 10 stran A3+ nebo menší množství jiných médií.
Další dva podavače tvoří zásuvky pro 150 a 250 listů maximálního formátu A3+.
Všechny vstupní podavače jsou vybaveny aretovacími zarážkami pro volbu formátu
a správné založení médií. Kromě podavačů lze jednotlivé listy zakládat ručně do
štěrbiny na zadní straně tiskárny. Toto řešení je vhodné pro materiály s větší
gramáží, u kterých není žádoucí ohyb. Gramáž papíru by se měla pohybovat od 60
do 150 g/m2, u zadního vstupu od 110 do 200 g/m2.

Vybavení, ovládání, kalibrace
Tiskárna je dodávána společně s napájecím kabelem, inkoustovými zásobníky a
tiskovými hlavami. Software je uložen na CD Starter Kit, které po spuštění
podle výběru uživatele nainstaluje ovladače tiskárny pro Windows 3.1x/9x/NT
nebo počítače Macintosh. S ovladači je instalován obslužný program, jenž
sleduje činnost tiskárny a stav inkoustu, zároveň nabízí funkce pro čištění
trysek a seřízení správného soutisku hlav.
Ovládací panel je umístěn ve střední části zařízení nad výstupním podavačem a
tvoří jej ovládací prvky doplněné o dvouřádkový LCD displej. Zadávají se zde
například údaje o druhu a formátu papíru v jednotlivých podavačích a je možné
získat i základní informace o zařízení a jeho částech. Tyto hodnoty jsou
nadřazeny softwarovému nastavení vlastností tisku. Při tisku si tiskárna
automaticky vezme takový formát papíru, který je v ovládacím panelu nastaven.
Současně lze tedy pracovat například s formáty A3 a A4.

Výsledky testů a závěr
U monochromatického tisku se výsledné časy pro zpracování úlohy na list A4
pohybují od 11 sekund do 2 minut a 10 sekund podle zvolené aplikace a nastavení
kvality tisku. Při volbě formátu A3 jsou časy dvojnásobné. Barevný tisk je u
této tiskárny v podstatě stejně rychlý jako monochromatický. Nejdelší čas
tiskárna potřebuje při tisku na speciální média, jako je lesklý papír nebo
potahové listy pro inkoustové tiskárny.
Kvalita tisku je přímo závislá na nastavení ve vlastnostech tiskárny. Rychlý a
ekonomický tisk mohu doporučit pro běžnou korespondenci, standardní nastavení
je vhodné pro grafické práce. Nejkvalitnější nastavení vyžaduje delší časový
úsek a je doporučeno hlavně při tisku na speciální papíry. Oproti dříve
testovanému modelu HP 2000 C jsou výrazně vylepšeny přechody šedé a černé
barvy. Pořizovací cena popisovaného modelu HP 2500C je 37 970 Kč bez DPH.
Hewlett-Packard poskytuje záruku v trvání jednoho roku.

Hewlett Packard DeskJet 2500 C
+ maximální formát
+nízké provozní náklady
+ možnosti rozšíření
- pořizovací cena
Cena bez DPH: 37 970 Kč
K recenzi poskytl:
Hewlett-Packard,
Vyskočilova 1/1410, Praha 4


QMS Magicolor 2 DeskLaser
Tato tiskárna dokáže pracovat rychlostí 16 stránek A4 za minutu monochromaticky
a 4 barevně, přičemž nabízí režimy rozlišení 300 a 600 dpi. V útrobách je
umístěn procesor Intel i960SA RISC s frekvencí 16 MHz, který doplňuje operační
paměť 8 MB RAM, rozšiřitelná na celkových 64 MB (testovaná QMS Magicolor 2
Desk-Laser byla osazena 24 MB). Pro tiskárnu se instaluje pouze jeden ovladač,
kterým je Windows Printing System, využitelný jen s operačními systémy Windows
9x/NT. Paralelní rozhraní Centronics IEEE 1284 B je doplněno 10Mbitovou
Ethernet kartou s konektory RJ 45 a BNC.

Popis a možnosti rozšíření
Vnější rozměry zařízení jsou 500 x 388 x
x 490 mm a jeho hmotnost 31 kg. QMS Magicolor 2 DeskLaser je vybavena
automatickým podavačem na 250 listů papíru, zásobník podavače je umístěn ve
spodní části zařízení. Při požadavcích na vyšší kapacitu vstupu je možné
dokoupit další podavač, který poskytuje také 250 listů A4. Výstup papíru je
směrován na horní stranu tiskárny, kapacita výstupu je 250 listů. Konstrukčně
není podporováno ruční zakládání médií a přímý průchod papíru, avšak ohyb média
je při výstupu velmi malý, a proto nedochází k deformaci materiálů s větší
gramáží. Tvarově je tiskárna shodná s dalšími Magicolory.
Spotřební materiál u této tiskárny tvoří tonerové kazety CMYK, cleaner, fuser a
OPC Belt. Při výměně stačí odklopit přední a horní stěny tiskárny, a jednotlivé
části jsou pro uživatele velmi dobře přístupné. Z cen spotřebního materiálu
jsme vypočítali náklady na tisk 1,14 Kč černobíle (5% pokrytí) a 4,06 Kč
barevně (pokrytí 5 % od každé barvy, tedy 20 % celkem).

Dokumentace a programy
Společně s tiskárnou je dodáván CD-ROM s ovladačem pro Windows 95/98 a Windows
NT a s dokumentací v elektronické podobě. Uživatelskou a referenční příručku
doplňují videoukázky činností při instalaci zařízení a výměně spotřebního
materiálu. Na jedné disketě je dodáván Print Monitor, který sleduje tiskárnu
zapojenou do počítačové sítě.

Praktický provoz
Vlastnosti zařízení se nastavují prostřednictvím ovládacího panelu v levé horní
části tiskárny. K dispozici je přehledový displej a ovládací tlačítka.
Jednotlivé funkce tiskárny je též možno nastavit z programu Print Monitor, a
samozřejmě i v otevřeném okně vlastností tiskárny.
S tiskárnou je dodáván ICC profil, který je třeba kopírovat do složky
Windows\System\Color. Jestliže je tiskárna použita z aplikace, jež ICC profil
používá (Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop a další), můžete se
spolehnout na shodu barev monitoru i tiskového výstupu. K částečné změně
barevných odstínu však může dojít u ostatních aplikací, které s ICC profily
nepracují. Ovladač neobsahuje žádné další možnosti ovlivnění sytosti, jasu či
podílu barev.

Testy
Tiskárnu jsme podrobili standardním testům pro zjištění rychlosti práce a
kvality tisku potvrdily se údaje výrobce o rychlosti opakování tisku, tedy 16
stran za minutu černobíle a 4 strany za minutu barevně. Doba zpracování prvního
výtisku je závislá na režimu tisku a na spuštěné aplikaci. Pro tisk běžného
ASCII textu, nebo textu doplněného logem je třeba počítat s časovým úsekem 24
až 31 sekund černobíle, resp. 30-42 sekund barevně. Výtisk vektorové grafiky si
vyžádal 28 sekund monochromaticky a 56 sekund barevně. Nejnáročnější je pro
tiskárnu zpracování rastrové fotografie na A4, zde je třeba počítat s časem 41
sekund v režimu mono a 1 minuta a 41 sekund při barevném tisku.
Tiskárna poskytuje kvalitní výstupy ve vektorové i rastrové grafice, platí zde
ovšem předchozí zmínka o použití profilů ICC. V běžném dokumentu Wordu
docházelo k nahrazení tmavších odstínů barvami světlými.

Závěr
Náklady na tisk i rychlost QMS MagiColor 2 DeskLaser patří v této kategorii k
průměru. Z hlediska času potřebného ke zpracování tiskového výstupu může být
uživatel spokojen, neboť zejména v jednoduchých úlohách dokáže tiskárna zadaný
úkol dokončit dříve než konkurenční zařízení. Z cenového hlediska je QMS na
špici výrobků, neboť plně vybavený model se síťovou kartou je v prodeji již za
49 990 Kč bez DPH. Prodejce, společnost Conquest, poskytuje záruku v trvání 1
roku.

QMS Magicolor 2 DeskLaser
+ nízká pořizovací cena
+ rychlost zpracování tisku
- občasná záměna odstínu barev
Cena bez DPH: 49 990 Kč
K recenzi poskytl:
ConQuest computer,
Areál VÚ Běchovice, Praha 9

9 0382/DĚD
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.